| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, april 29, 2009

  Alkohol igen - ansvar, skyldighet & ursäkt

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-04-29 on
cid KOMMENTAR MEDEL & BRUKARES BRUK & MISSBRUK

Dick Erixon skriver på sin blogg (28/4 21:56) under rubriken "Alkohol är ingen ursäkt och ingen förklaring" [Läs här] :

"Genom att hela tiden skuldbelägga alkoholen ger man också de som inte borde dricka en ursäkt — det är inte ditt fel, utan alkholens, att du begår brott. Att skylla på alkholen i generella termer löser absolut ingenting. Det är de bakomliggande problemen som måste åtgärdas. Det handlar ofta om psykiska problem och personlighetsstörningar. Hur man får dessa personer att sluta nyttja alkohol, är den intressanta frågan."

Dick är definitivt biblisk då han lägger ansvaret och skulden på den som dricker och inte på alkohol. Så gör också svenska domstolar och svensk lag. Att man är berusad är ingen ursäkt för något brott. Och hur skulle man annars kunna åka fast för rattfylleri? Man skulle ju kunna hävda att man är så full att man inte vet vad man gör, ja att man inte vet att man är full ens!

I Nya testamentet skall man inte umgås med den som kallar sig broder och är med i församlingen men som är en drinkare. Drinkare (och andra) skall frysas ut!

Det betyder, att de tvingas välja mellan alkohol och kristen gemenskap. Det betyder också att man sänder varnande exempel till andra som är eller kommer att komma i en situation där de kan frestas att söka fly till eller söka tröst i alkohol. Det är avguderi helt enkelt.

Men bruk av alkohol är inte avguderi, ej heller synd, ej heller fel. Gud har skapat allt gott och allt är till för att njutas. Det Är Nya testamentets lära. "Tricket" är att inte missbruka det. Allt har sin tid och plats, att i tacksamhet och glädje njuta av allt gott Gud skapat är en gudstjänst, men att missbruka det utan gränser är synd.

Vad jag kan se sätter Gud i och genom sitt ord avskräckning före rehabilitering! Det betyder att det är viktigare att varna andra än att rädda den som fallit. När man vill "rädda" brottslingar eller alkoholister genom att urskulda dem, ursäkta och skylla på andra och allt möjligt, och ta hand om dem och vårda och rehabilitera, då sänder man signaler till de som är farozonen att begå samma brott att det är inget farligt att mörda, våldta, råna, bli ett fyllesvin - tvärtom! Då kommer alla att bry sig om mig och jag får mer sympati än offren och offrens överlevande och anhöriga! Vi gjorde klokt i att söka vishet i den gamles goda bok!

Jesus var aldrig ängslig på det sättet som moderna pseudokristna som Hedin och Ekman, som "ålägger" sig själva att inte dricka ch vill göra sina val till andras, på det att deras "exempel" skall följas av vanliga församlingsmedlemmar så att "nyktra alkoholister" inte skall behöva frestas av alkohol i kristna hem.

Det är synd som Guds ord säger är synd, och alkohol är inte förbjudet. De som vill ha sådana här yttre förbud eller påbud (exempelvis så lär somliga gudlösa att en kristen skall vara socialist och leva i egendomsgemenskap) de har intet förstått av kristendom, och inte heller tar de vara på den vishet de kan få från Guds ord.

”Tänk så hemskt! Jesus gör tvärtom mot vad svärmarna vill. Svärmarna skulle ju gärna vilja 'trolla' allt vin och all sprit till vatten – om de bara kunde. Icke så Jesus. Jesus gör verkliga vardagsnära begripliga och underfulla under som vittnar om Guds godhet. Svärmarna vittnar i bästa fall – med eller utan svärmartrolleri - om mänsklig klokhet.”

[Citat från min blogg http://carl-i-dagman.blogspot.com/2008/12/vrlden-idag-svrmartidning-som-vill.html ]

Det ÄR intressant att Jesus inte har en tanke på att avstå från detta hans första under därför att det skulle kunna tjäna som ursäkt för drinkare i alla tider. Och dryckenskap och fylleri var definitivt känt och ett problem även på Jesu tid. Paulus varnar för missbruk av vin, men inte ens församlingsföreståndare – som det ställs extra krav på – förbjuds att använda och bruka vin. Det är missbruk som förbjuds.

Om missbruk vore skäl till förbud, då skulle Bibeln förbjudas, knivar, gafflar, snören, medicin osv.

Vår av den socialistiska flumskolan förstörda mentala miljö KAN inte längre skilja på medel, dess bruk eller missbruk, och den som brukar medlet. ALLT KAN missbrukas, MEN även atomvapen och helvetet (förvaring av Djävulen) har ett gott bruk.

I Bibeln finns inte ett spår av att någon kan skylla på något annat än sig själv. Föräldrar skall inte straffas för barnens synder, och barnen skall inte straffas för föräldrarnas. Och aldrig ser man – inte en enda gång ser man att någon ursäktas med att föräldrarna var si eller så, eller att någon utsatts för det eller det.

DÄREMOT, är Bibeln full av berättelser som visar att barnen ärver föräldrarnas synder – äpplet faller inte långt från trädet - men det ÄR förklaringar, inte ursäkter.

Ja, det är (snarare) som om Bibeln uppmanar var och en att AKTA sig så man inte gör och blir som sina fäder i de stycken som är onda och dåliga. Man förväntas ta varning av vad man ser hos sina fäder!

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Alkohol igen - ansvar, skyldighet & ursäkt


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Ny reformation behövs!
  Påvekyrkan & Oro och förvirring bland ekumeniker
  "Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännar...
  Kristi uppståndelses betydelse - igen
  Skytte, avkristning & påkristning - rätt & fel
  dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn hos...
  Påven, Präster, Pedofiler, Pengar, Makten & Härlig...
  kristenheten ljuger om bibeltrohet
  "kristenheten är stendöd" - sade Arborelius (nästan)
  "ersättningsteologin" & Aletheia Blogg & Tankesmed...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger