| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, februari 24, 2008

  svensk kulturanalfabetism & kristendom - Ingerö, Erixon & cid

GUDS ORD [dggb] & MÄNNISKORS ORD

cid KOMMENTAR JOHAN INGERÖ & SVENSK KULTURANALFABETISM

Johan Ingerö (partilös bloggare mm) http://ingero.blogspot.com/ har idag en intressant kommentar till min artikel (18/2) "Erixon, kränkningar & Kristus".

Johan skriver under rubriken "Den svenska kulturanalfabetismen" [läs här]:

(apropå "Vad är borgerlig kulturpolitik?")

"Men så stöter jag på ett litet guldkorn i form av ett för mig helt nytt perspektiv. Dick Erixons tankar om kränkningsdebatten har föranlett en kommentar från en viss Carl Ingemar Dagman. Jag har aldrig tidigare läst eller ens hört talas om denne Dagman, och jag behöver inte läsa speciellt mycket för att inse att det finns åtskilligt som vi aldrig kommer att kunna ta i hand på. Men för mig spelar det i det här fallet ingen roll om han har rätt eller fel. Det väsentliga är att hans infallsvinklar är så nya för mig - och så osynliga i samtidsdebatten:

"Denna benägenhet till självkritik är en av hemligheterna med den kristna kulturens enorma, världshistoriska framgångssaga. Den är en av hemligheterna bakom den vetenskap som har växt fram på kristen mark. Kort sagt, kränkningar och tålandet av kränkningar är typiskt för en kristen, nämligen när kränkningen är förenad med sanning och avsedd att leda till insikt." "

Vad kan göra en nybörjar-bloggare som mig mer glad? Någon (fler än Johan och Dick Erixon hoppas jag) får ett nytt perspektiv genom något man råkat skriva, trots att man inte nödvändigtvis har alla tankar gemensamma.

Johan bidrar också med att föra detta framåt. Han skriver:

"Innan man kan förkasta eller instämma i Dagmans påstående måste man alltså ha någorlunda klart för sig dels huruvida hans grundantaganden om kristendomens inverkan är rimliga, dels om socialismen har haft den effekt han hävdar samt slutligen vad i vår kultur som kommer från det ena respektive det andra. Ändå är dessa frågeställningar i det närmaste helt frånvarande i den svenska kulturdebatten."

Han fortsätter med en bekännelse:

"Själv har jag ägnat större delen av mitt liv åt att vara osams med kristendomen. Jag betraktade den länge - och delvis på fullt rimliga grunder - som klåfingrig, paternalistisk och maktgalen. Därmed avvisade jag den på ungefär samma grunder som jag i dag avvisar vänsterpolitiken. Men på senare tid har jag slagits av hur omedveten jag, och sannolikt även många andra, är om hur och i vilken utsträckning den har präglat mig och det samhälle jag levt hela mitt liv i. Om detta borde vår kulturdebatt handla mer. Att förstå sitt samhälle och dess kultur är att förstå sig själv. Ändå har vänstern lyckats lura i oss att verklig kulturdebatt handlar om huruvida Kungliga Teatern ska få trettio, tio eller noll miljarder kronor..."

Läs hela hans artikel här http://ingero.blogspot.com/2008/02/den-svenska-kulturanalfabetismen.html

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
Dick Erixon (tc) svarar på min artikel om kristendom & kränkningar [LÄS HÄR]
"Erixon, kränkningar & Kristus" [LÄS HÄR] eller [LÄS HÄR]
ohelig allians mellan falska religioner [LÄS HÄR] Heliga karikatyrer! Om Sandlund (kristna tidn. Dagen), David & Goliat [LÄS HÄR]
* * * *
* * * *

*

Läs mer:
Dick Erixon:
"Kristendomens synd: självkritik istället för kränkthet" (erixon.com 2008-02-24, 11:06)
"Först kränkt vinner" (söndag 17 februari 2008 · 10:36)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  svensk kulturanalfabetism & kristendom - Ingerö, Erixon & cid


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Dick Erixon (tc) svarar på min artikel om kristend...
  Lutherord för den 24 febr.
  ÄR DETTA SPAM: "överviktig kyrka tystnar"
  Äntligen! Han erkänner: "Jag är ett UFO!"
  överviktig kyrka tystnar
  Pingstarvet, Guds ord & Hedin
  Muhammed & kristna Dagen
  Kristenheten, Halldorf & ekumenik
  Finn tre fel: Hedin har övergett Skriften & pingst...
  ohelig allians mellan falska religioner  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger