| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, februari 21, 2008

  ohelig allians mellan falska religioner

GUDS ORD & MÄNNISKORS ORD

cid KOMMENTAR OHELIG ALLIANS MELLAN MORALISM & ISLAMISM

Muhammedkarikatyrer

Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund försöker idag (Dagen 2008-02-21) under rubriken "Ohelig allians" förklara och försvara sin ledarartikel "Frihet med begränsningar"(15 febr.) där hon motiverade varför Dagen inte publicerade karikatyrerna.

Hon är glad, ty hon har fått stöd hos läsekretsen. Hade hon beslutat annorlunda om prenumeranterna varit för en publicering? Är Dagens etiska policy beroende av vad majoriteten av prenumeranterna, det är de verkliga makthavarna, tycker? Borde hon inte förvåna sig över att ingen - enligt vad hon säger - uttryckt missnöje med beslutet?

Rent affärsmässigt är det inte lätt för en tidning som Dagen att överleva, och det vore inget märkligt om man tog hänsyn till vad läsarna tycker, av hänsyn till upplagan och överlevnaden.

Problemet för Dagen precis som för (kd) är att man måste anpassa sig, för att få det eftersträvansvärda inflytandet, men om man anpassar sig, så förlorar man trovärdighet.

Kristdemokraterna gör åtskillnad mellan kristendom och kristdemokrati. Men Dagen kallar ju sig kristen kort och gott, och det kristna budskapet och den kristna moralen avgörs väl inte genom att sanningen vägs på en våg och balanseras med lika delar mod och anpassning till prenumerantstocken? Eller?

Så hur trovärdig är egentligen beteckningen kristen? Är det kristen i betydelsen biblisk eller kristen i betydelsen modern kristendom där allting är flytande och alla gör sig en egen bibel och en egen gud? Eller är det helt enkelt moralism under den falska beteckningen kristen?

Vad man än må tycka om Dagens attityder och åsiktsmaskineri, det borde logiskt sett inte finnas någon som kan köpa argumentet att det är att "ge igen med samma mynt", då man ritar teckningar som svar på allt det som islamister gör. Den som köper det argumentet måste frånkännas all moralisk åtskillnadsförmåga.

Vad är det dessa islamister gör, före och utan, såväl som efter nidteckningarna? Om vi börjar med efter teckningarna, så började ju denna senaste (ej att förväxla med den sista!) fasen med att en mordkomplott avslöjades. En av tecknarna av de berömda karikatyrerna i Jyllands-Posten skulle mördas. För en tecknings skull!! Detta ledde till att dryga tio-talet tidningar beslöt sig för att solidarisera sig med tecknaren och "straffa" islamisternas mordkomplott med en återpublicering av den aktuella tecknarens teckning. Är detta att svara med samma mynt?

Ett bibelord kommer inrusande till min hjälp, ni vet det där om en kamel (!) (så passande!) och ett nålsöga, ojdå nu blandade jag ihop det, det var två bibelord som trängdes i dörren, det första jag tänkte på var faktiskt detta om att sila mygg och svälja kameler (!) (igen! tänk så passande!)

Här har vi alltså en tidning som kallar sig kristen, och sväljer både massmord och mordkomplotter, men får sedan för sig att sila mygg! Vad skall man säga eller göra? Man måste bedja! Låt oss bedja!

Gud, var dessa oheliga dårar på Dagen nådig! GUD I HIMMELEN TÄNK INTE PÅ DERAS SYNDER, tänk på DIN barmhärtighet, ha tålamod med dem för de begriper inte bättre. De "tror" att de tjänar Dig när de försöker göra sig bättre än andra, när de likt fariséen, som vi läser om i Nya testamentet, berömmer sig inte bara inför människor utan också inför dig O Gud. Vilken dårskap! Herre, tänk på dem, de har inte ännu förstått rättfärdigheten från Dig, de vandrar i mörkret. Gud om möjligt, låt dem träffas av Ditt ord så att de får ljus. Hur djupt blir inte mörkret för dessa, då redan deras "ljus" är så mörkt!

När Elisabeth Sandlund och hennes redaktion och kanske även ägarna har frågat sig själva hur de skall göra, så beslutar man att "vända andra kinden till". Man skall inte "ge igen med samma mynt", man skall inte publicera någon nidteckning, och orsaken är att man vill UTTRYCKLIGEN "visa sig bättre" än andra, ja bättre än Gud själv. Man skall inte häda som de, ty man vill ju inte att de skall häda det kristna håller heligt. Som om kristna vore ansvariga för vad muslimer gör!

Javisst, islamister hädar det som är heligt för kristendomen, de ritar långt fler och värre nidteckningar på en vecka än vad Väst har gjort om islam på 10 år. Men det är ju inte bara det.

De utbildar barn till massmördande självmördare, de bedriver urskiljningslöst ovarnat mördande av obeväpnade oskyldiga av sitt eget folk med samma tro som de själva och samma Koran och samma Allah; de mördar värnlösa nunnor, eldhärjar kyrkor, anlägger mordbränder, utövar våld på gatorna, förstör och stjäl, anstiftar till mord (under skydd av västerländsk polis som ger skydd för den fria demonstrationsrätten) och uppvigling, startar upplopp och hotar alla som inte ger vika för deras orimliga fordran att icke-muslimer - i Europa!! - skall låta sig tvångsomvändas eller åtminstone följa islams etik så som de tolkar den.

De har i väst tillgång till alla friheter, inklusive religionsfrihet och rätt att bygga egna lokaler för sin religionsutövning, men i sina hemländer sätter de en ära i att vägra religionsfrihet, inga kyrkor får byggas, ingen muslim får konvertera, både f.d. muslimer och kristna dödas för sin tros skull.

De har i väst tillgång till yttrandefrihet som tillåter dem att säga och skriva sådant de inte kan eller får säga och skriva i sina hemländer.

Men de är inte nöjda. De vill nu ta ifrån oss det vi gett dem. De skall ha ensamrätt på den frihet de fått av oss! Det de fått av oss, skall de förbjuda oss att ha!!!

De vill ta vår frihet ifrån oss - inte i deras hemländer, där har vi ingen och har aldrig haft någon frihet. Nej, de vill ta den ifrån oss här, i våra egna länder.

Att ge efter för dessa krav på åtlydnad för sharia-lagar, eller sådant de håller "heligt", det är intet mindre än att fordra att vi uppger vår religonsfrihet.

Att tvingas följa en religions etik, är nämligen i sak intet mindre än att tvingas anta den religionen. Ty moralen är en följd av religionen, inte tvärtom. Detta förstår alla utan moralister, ty för dem ÄR religionen detsamma som moralen. Det är därför Dagens redaktion står där som ofattbara idioter hela högen.

Först kristen, sedan kristen etik; först muslim, sedan islams etik. Det är grundläggande. Att uppge det är att uppge religionsfriheten.

Den som därför inte ritar nidteckningar säljer ut allt. Ty den som vill ha religionsfrihet för islam, och yttrandefrihet för islamister, den måste också finna sig i att rätten att hävda sin tro och sin helighetskatalog motsvaras av andras frihet och rätt att inte bara motsäga den och vägra lyda den, utan också att göra sig lustig över den. Isynnerhet när den visar sig falsk, dubbelmoralisk och skenhelig, och än mer när den utövar sin frihet till att förgöra andras frihet.

Att förneka detta är att döda profeterna, ja korsfästa Kristus igen! Det var de skriftlärde och den döda f.d. s.k. väckelserörelsen fariséismen som var de ivrigaste att döda Jesus, ty han hade hädat, sade de! Det var samma andas barn som dödade profeterna, och det är samma andas barn vi nu ser som vill "visa sig bättre". Elisabeth Sandlund får sista ordet, döm henne efter hennes egna ord:

"Samtidigt måste vi ju hålla fast vid att, som jag skrev, visa oss bättre än våldsverkarna, att inte svara med samma mynt utan att vända andra kinden till. Men det hindrar inte ett klart avståndstagande från våldet. Ett sådant avståndstagande bör få större tyngd när man visar att man inte själv avser att slå in på samma väg."

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
Erixon, kränkningar & Kristus[LÄS HÄR]
Heliga karikatyrer! Om Sandlund, David & Goliat [LÄS HÄR]
* * * *
* * * *

*

Läs mer:
"Kristna utvisas för att ha missionerat" (Dagen 2008-02-22)
"Ohelig allians?" (Dagen 2008-02-21)
"Jaktscener från Lärarhögskolan" (DN Kultur 2008-02-20)
"Tyst i klassen" (DN Kultur 2008-02-18)
"Kränkt, kränktare, kränktast ..." (Dagen 2008-02-20)
"Först kränkt vinner" (DN Kultur 2008-02-17)
"Frihet med begränsningar" (Dagen 2008-02-15)
"Det krävs många karikatyrer" (SvD 2008-02-14)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  ohelig allians mellan falska religioner


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  okunnighet & moralism om Kosovo & kristendom
  diakoni, mervärde & "biblifiering"
  Bibelförakt & Mammon
  Erixon, kränkningar & Kristus
  Goda gärningar = bistånd, diakoni?
  Om Halldorf, kyrkofäder, ikoner & ekumenik
  cid om "Hoppet som bär oss" (Dagens ledare 14.2.2008)
  Heliga karikatyrer! Om Sandlund, David & Goliat (D...
  Hur läser Österberg (& Du!) bibeln?
  cid om twinglande på dagen.se  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger