| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, februari 19, 2008

  Bibelförakt & Mammon

MAMMON & GUDS ORD

cid KOMMENTAR HUR MYCKET KAN MAN AVVIKA FRÅN BIBELN OCH ÄNDÅ VARA KRISTEN, NÄR MAN INTE DYRKAR MAMMON?

Det är den frågan som egentligen tycks sysselsätta ledarskribenten Österberg på tidningen Dagen i artikeln "Avfärda inte "munkens" budskap allt för lätt" (Dagen 2008-02-14). Den fråga han ställer är dock denna: "Hur mycket kan man dyrka Mammon och ändå kalla sig kristen?"

Det är snudd på en löjlig fråga. Den som dyrkar Mammon är inte kristen, man kan inte tjäna två herrar. Men det är en stor missuppfattning att tro att den fattige är utan risk att dyrka Mammon och att den rike MÅSTE dyrka Mammon. Det är också fördomsfullt att tro att u-länderna inte har fullt av rika, många har blivit det genom korruption och rentav stöld av s.k. biståndspengar. Det finns också många fattiga, även, ja inte minst i Sverige. De flesta har ingen rikedom alls, de lever från månad till månad, och allt de tjänar förbrukas, på mer eller mindre nödvändiga saker för att kunna leva normalt i vårt samhälle.

Det är förbaskat gudlöst att hålla på och lägga skuld på redan skuldtyngda människor i Sverige bara för att det finns de som har mindre mat än vi. Det är i stort sett det enda tidningen Dagen har ägnat sig åt alltsedan Lewi Pethrus dog 1974.

Det finns två typer av religion som kallas kristendom. Den ena gör allt för att få människor att känna skuld för allting och lite till och hela tiden. Sådant är inte kristendom. Kristendom börjar där denna första och falska variant upphör. Där skulden borttages i och genom Kristi blod, där börjar kristendom. Ty endast från ett gott samvete kan goda gärningar härflyta.

Guds hjältar i Gamla testamentet, de hade samma Gud som vi, gjordes ofta rika genom Guds ingripanden. Det är inget nödvändigt och naturtvunget att man måste dyrka Mammon därför att man blir rik, eller att man inte KAN dyrka Mammon därför att man är fattig. Men det är naturligtvis inte heller så att den rike alltid har blivit rik genom Guds försorg.

Det är dock lika lätt för fattiga att säga om den rike att han dyrkar Mammon, som det är för den rike att säga till den fattige att arbeta lite hårdare.

Att dyrka Mammon är inte ett privilegium för rika, lika lite som munkar har monopol på högmod, eller profeter är de enda som kan vara ödmjuka nog att anklaga syndare för synd, med risk att bli dödad.

I min artikel i Kyrka & Folk i dec. 2007 frågade jag "Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?". Min enkla tes är att Guds ord KAN man inte ändra på, och har man tillåtit sig att ändra på ett så har man öppnat för ändringar i allt. Man påstår lögnaktigt att det är kristet att vara emot dödsstraffet, att slaveri är synd, att kvinnan inte behöver underordna sig, att kvinnan kan predika, att man får skilja sig, att man kan gifta om sig, att även pastorer kan vara omgifta, osv.

Men utan vidare motivering så söker man uppehålla föreställningen att man är bibeltrogen genom att stå emot homosexualitet och försvara äktenskapet. Gott så, men det är en godtyckligt vald gräns. Det är en sak att ändra i Bibeln och ljuga om vad den säger, exempelvis om kvinnans obefintliga rätt att predika eller undervisa. Det är en helt annan sak, att erkänna det som är sant, nämligen att Bibeln inte tillåter kvinnliga förkunnare, och sedan säga att man helt enkelt struntar i det av olika skäl.

Sanning är ett minimikrav för att kunna kalla sig Guds tjänare och förkunna Guds ord. Att ljuga om vad Skriften säger duger helt enkelt inte inför människor ej heller inför Gud.

Nu får man intrycket att Österberg, som har läst min artikel (den inskickades till Dagen men nekades publicering) och är väl medveten om att många har läst den i Kyrka & Folk eller på min hemsida, vill säga att det är viktigare att syndstämpla välfärden än att tala sanning om vad Skriften säger.

Välfärd och god materiell standard är en Guds gåva att vara tacksam för, det är helt enkelt syndigt fel att känna skuld för den. Rikedom går inte heller att skänka bort till u-länderna. Det man kan göra är att ge hjälp till självhjälp, men varje land måste till sist bygga sitt eget land och förtjäna sin egen välfärd. Att minska vår konsumtion hjälper dessutom intet och ingen, tvärtom. Endast okunnighet om hur ekonomi fungerar kan förleda någon till att tro sådant.

Att vi kan leva i välfärd utan skuld är en sak, att vi bär på skuld om vi inte lever förnöjsamt och i tacksamhet är en annan sak. Detta att vi ständigt måste ha mer och har vår glädje i prylar är inget oskyldigt, det är andedödande och likt mammonsdyrkan skiljer det oss från Gud om vi inte låter oss bättras.

Men intet är hjälpt med att ge bort allt och leva som Thoreau i skogen utan bekvämligheter i protest och utanför samhället och skattessystemet. Nya testamentet börjar med att legitimera skatter och överhetens rättigheter. Överhet och skatter för gemensamma angelägenheter är Guds ordningar. Att leva efter dessa mänskliga av Gud inrättade och sanktionerade ordningar är inte bara skuldfritt, det är välsignat.

Att strunta i vad Bibeln säger men avsäga sig allt materiellt är unken munkideologi, det är icke kristen teologi. Vi SKALL leva i världen, men icke av världen och dess makter, utan av Guds ord. Den helighet som består i självspäkande och självtagna kors såsom fattigdom eller celibat, gör ingen till kristen. Men en rik som lever i gudsfruktan och äter Guds ord kan förvisso vara lika kristen som Abraham, David eller Paulus.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
Hur läser Österberg (& Du!) bibeln? [LÄS HÄR]
Hur mycket kan man ändra på & ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm? [LÄS HÄR]

*

Läs mer:
"Vad är egentligen mammondyrkan?" (Dagen 2008-02-22)
"om den så kallade "Munken" " (Dagen 2008-02-20)
"Avfärda inte "munkens" budskap allt för lätt" (Dagen 2008-02-14)
"Kristenhetens identitet hotas av minskande bibelläsning" (Dagen 2008-02-13)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Bibelförakt & Mammon


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Erixon, kränkningar & Kristus
  Goda gärningar = bistånd, diakoni?
  Om Halldorf, kyrkofäder, ikoner & ekumenik
  cid om "Hoppet som bär oss" (Dagens ledare 14.2.2008)
  Heliga karikatyrer! Om Sandlund, David & Goliat (D...
  Hur läser Österberg (& Du!) bibeln?
  cid om twinglande på dagen.se
  SOCIALA PROJEKT TYSTAR GUDS ORD
  Homo6are hatar Paulus, alltså är de judehatare!
  Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt?  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger