| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, mars 26, 2008

  Obama - hat mot vita under sken av rättfärdighet

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-26 ti
cid KOMMENTAR OBAMA VÄNSTERNS HAT MOT USA

SvD Brännpunkt är inte precis en bred och opartisk debattsida. USA-hatarna har en garanterad och prioriterad plats här. Balans och saklighet är en lyx som Brännpunkt inte har råd med. Det gäller att locka läsare genom att tävla med kvällspressen på kvällspressens villkor.

Intet märkligt i och för sig att på Brännpunkt finna en artikel som är både hatisk och rasistisk (mot vita), både okunnig och fördomsfull (om USA och kristna i USA), men igår (tisdag 25/3) slogs nog ändå ett rekord.

Under rubriken "Osmakligt, okunnigt och främlingsfientligt", med underrubriken "Kristen högerkampanj mot Barack Obama", så bevisar författaren Jan-Evert Strömbäck att han inte förstår eller vet något om USA eller kristna eller ens vad som är på allas läppar i USA.

Det tycks som artikeln har sprungit ur ett behov att få ösa hat och lögner om USA, vita och kristna.

Kanske är det ett försök att motverka den upplysande och hälsosamma effekten av ledarsidans artikel "Den kristna vänsterns makt över USA" (SvD 2008-03-21).

Det är rasism att rösta för eller mot en person därför att hon har eller inte har en viss hudfärg. Just därför är det en bred men inte total enighet i USA om att det är trovärdighet, kompetens och meriter som bör och skall vara det som avgör vem man röstar på. Det är inte rasism att ifrågasätta Obama på grund av fakta.

Hur kan Obama ha haft denne pastor som en nära vän och rådgivare? Vad säger det om Obama? Det är legitima frågor. Att bortse från sådant på grund av en viss hudfärg, det är rasism. Strömbäck använder ordet "främlingsfientlighet" men det är oakligt i sammanhanget. Att angripa Obama på skäliga grunder är inte främlingsfientlighet ej heller rasism, att inte ifrågasätta honom är däremot rasism (mot vita, eller för svarta).

Att Strömbäck lyckas skriva om Obama som om han vore en oskyldig person som alla orättvist sätter åt därför att han är svart, tyder på att han inte läser eller lyssnar på vare sig amerikansk media eller svensk.

Hur kan han ha undgått att höra talas om pastor Wrights uttalanden? De är av ett slag som inte så lätt överträffas, de är det mest hårresande man kan tänka sig av hat mot USA och vita och har varit det hetaste ämnet den sista tiden. Endast Strömbäck tycks vara okunnig.

Denne pastor är också svart och han är pastor i den kyrka som Barack tillhör, en svart vänsterkyrka. Kanske är det därför Strömbäck tiger, kanske han bara spelar okunnig?

Pastorn har ända tills häromveckan suttit med i Obamas presidentvalskommitté, han har vigt Obama och hans hustru och döpt hans barn.

I åratal har denne pastor spytt lögner och hat mot vita och USA, med Obama som gudstjänstbesökare. Obama vet om vad pastorn sagt.

Allt som denne Strömbäck skriver om kristna passar utmärkt på Obama själv och hans pastor och de kretsar som hatar vita och USA och skyller allt på andra och inget på sig själv. Det är heller intet att förvåna sig över att han påstår en mängd saker utan skymten av exempel eller bevis.

Hur vänsterkristna kan försvara Obama är obegripligt, att icke-kristna är de mest framstående kritikerna av Obama är däremot fullt begripligt.

Den kände ateisten Christopher Hitchens, som har högt anseende och är en framstående skribent och kritiker av både litteratur, religion och politik, isynnerhet fascistisk islamism, har skrivit två gånger i år i nättidningen Slate om Obama och hans pastor.

Han skrev redan i januari och varnade för vad denne pastor skulle ställa till med för Obama "Identity Crisis" (Identitetskris) (Slate 2008-01-07), förmodligen var Hitchens först med att uppmärksamma denne extreme pastor och hans relation till Obama.

Han skriver i "Blind Faith" (Blind tro) (Slate 2008-03-24) (min översättning):

"[d]et överraskande är att det är minst 11månader sedan han själv har känt till precis just detta. "Om Barack klarar nomineringen", sade pastor Jeremiah Wright till New York Times i april förra året, "kanske tvingas han att offentligt ta avstånd från mig. Jag sade detta till Barack personligen, and han sade ja, det kanske måste ske. Gör en paus bara för ett ögonblick, om inte annat för att beundra det rena kalkylerande självförtroendet av detta. Senator Obama har länge vetat fullkomligt väl, med andra ord, att han en dag måste ställa lite dagsljus mellan sig själv och en storordig Farrakhan beundrare. Men han kände att han behövde sin South Side Chicago "bas" under tiden. Så han beslöt kallblodigt dubbelbluffa sig över den bron när han kom dit. Och nu förväntas vi alla att förundras över den silkeslena framgången av denna manöver."

"[t]he astonishing thing is that it's at least 11 months since he himself has known precisely the same thing. 'If Barack gets past the primary,' said the Rev. Jeremiah Wright to the New York Times in April of last year, "he might have to publicly distance himself from me. I said it to Barack personally, and he said yeah, that might have to happen." Pause just for a moment, if only to admire the sheer calculating self-confidence of this. Sen. Obama has long known perfectly well, in other words, that he'd one day have to put some daylight between himself and a bigmouth Farrakhan fan. But he felt he needed his South Side Chicago "base" in the meantime. So he coldly decided to double-cross that bridge when he came to it. And now we are all supposed to marvel at the silky success of the maneuver."

Nog sagt.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Demokraterna är värre än den kristna högern" (SvD 2008-03-27)
Victor Davis Hanson: "A Speech Obama Could Have Given" (RCP 2008-03-27)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Obama - hat mot vita under sken av rättfärdighet


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  svenska medier smakar egen medicin
  (3) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  (2) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  (1) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  två rövare - två vägar
  5 år i Irak - fred vinns bara med våld
  en rövarhistoria på långfredagen
  Dagens redaktion bär ansvaret - inte läsarna
  piensoho ber inte om ursäkt - kan han vara kvar?
  pingstanden och världens  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger