| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, mars 26, 2008

  religiös klima(k)tism - känslor viktigare än fakta

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-26 on
cid KOMMENTAR KLIMATISM & FALSK RELIGION

"Kampen om procenten" är den senaste kolumnen av Anders Isaksson på DN:s ledarsida (DN 2008-03-22).

Han skriver väl med tunga argument och fakta emot klimathysterin. Han ger den namnet klimatism, för att understryka att det handlar om ideologi, inte om vetenskap.

Man vet att det är en politisk-religiös "ism" när man inte längre styrs av kritiskt tänkande och fakta.

Isaksson skriver:

"[k]limatfrågans glidande förvandling från ett potentiellt problem till en så fullfjädrad ideologisk föreställning att den nu kan liknas vid klimatism."

Förra seklet såg flera försök att ersätta religion med politisk ideologi, socialism, fascism och i vår tid islamism. De har alla det gemensamt att de tror sig vara räddningen, den enda räddningen, för jorden.

Till denna lista kan man nu lägga klimatism. Att denna vill låta vetenskaplig är självklart, det ville socialismen också. Men man söker inte fakta, man vet från början svaren. Man söker bara det som bekräftar det man redan "vet". Man vränger, vrakar och väljer vad man vill anse som fakta. Så gör också falsk religion.

Religion, jag menar kristendom, handlar om hur man blir rättfärdig för att passa i Guds rike, när det kommer efter uppståndelsen. Inget sådant kan bevisas. Det måste omfattas i tron, men tro kan bara den göra som är övertygad om att Jesus är Guds Son och att Bibeln är Guds ord.

På jorden måste allt ske efter förnuftet och sinnena, inte efter tron, i alla frågor, utom i frågan om evangeliet, det är rättfärdiggörelsen inför Gud. Där kan inte förnuftet råda, tvärtom måste vårt förstånd vika till förmån för Guds ord.

Problem uppstår när man inte kan hålla isär detta. Särskilt illa blir det när människor söker rättfärdiga sig genom gärningar som de anser fina, eller de enda rättfärdiga, oavsett vad fakta säger.

Så tror många, inte minst kristna, att bistånd alltid är gott, eftersom de tror att Gud befallt det. Och likaså binds samvetena av falska "lärare" till att tro att vissa tekniska lösningar är mer rättfärdiga än andra, oavsett om de har effekt eller inte.

OM bistånd stjälper mer än hjälper är det naturligtvis inte en god gärning.

OM klimatismen med religiöst nit och blind fanatism fordrar åtgärder som är kontraproduktiva, så är den en falsk religion. Den blandar in känslor och övertygelser i beslutsfattandet, där bara fakta har eller borde ha någon talan. Den kan inte skilja på tron och vetandet.

Isaksson igen:

"Problemet är bara att Sverige sedan länge haft industrivärldens lägsta per capita-utsläpp och att ingen klimatpolitiker vill tacka kärnkraften och vattenkraften för detta lyckliga tillstånd. Trots högst minimala utsläpp av koldioxid är kärnkraften bortdefinierad ur klimatkalkylerna som icke-förnyelsebar och de fyra outbyggda älvarna ska för evigt förbli orörda"

Det som talar emot klimatismen vill man inte höra på, medan man framställer det man vill ha som effektivt, i strid mot vad vi vet. Isaksson:

"Allt som definieras som förnyelsebara alternativ har dock än så länge en sak gemensam: de är lågproduktiva och lågeffektiva och skulle inte överleva en dag utan hjälp av bidrag, subsidier och skattefavörer av olika slag."

"klimatismen har tagit kommandot över det praktiska förnuftet", konstaterar Isaksson och ger exempel. Luftvärmepumpar kan i längden ifrågasättas, biobränsle likaså. Produktionen av biobränsle genom etanol innebär höga koldioxidutsläpp, ändå vill man ha det. Man vill ösa pengar på ineffektiv och dyr lågproduktiv elproduktion, fastän "Sveriges faktiska utsläpp redan ligger vid nollstrecket tack vare skogen och elen från kärn- och vattenkraften".

Inget kan vara viktigare än att hålla isär det som rör tron och gäller inför Gud och det som rör praktiska lösningar för livet på jorden.

För övrigt borde vi redan igår startat med kolonisering av rymden, för att rädda människan från undergång. Det är visserligen, säg ca 4 miljarder år, enligt nuvarande beräkningar, tills solen börjar gå in i slutfasen, brinna allt häftigare och utvidgas för att sedan kollapsa och slockna. Jorden kommer att brinna upp, inte frysas till is.

Redan 700 år före Jesu födelse talade profeten Jesaja om detta: "Månen skall lysa som solen, och solens ljus bli sju gånger starkare, som sju dagars ljus." (Jes 30:26)

Han talade också om att Gud skall skapa en ny jord och en ny himmel där rättfärdighet bor. Detta senare kan bara omfattas av tron, men det är oerhört intressant att någon (med eller utan uppenbarelse) för 2700 år sedan kunde se vad som kommer att hända med solen, månen och jorden. Vetenskapen har sett detsamma i ca 60 år.

Poängen är att vetenskapens förutsägelser om solens och därmed jordens öde, tvingar oss att se det som en uppgift att gå in i - eller förkasta.

Är det ett moraliskt imperativ att rädda människosläktet (och utvalda djur)? I så fall kan man inte vänta med att börja ge sig ut i rymden för att skapa en ny Noas ark.

Det tar ca 50 000 år att resa till nästa stjärnsystem. Vi måste göra det möjligt för människan att först bo i rymden, och sedan fortsätta allt längre bort för att kunna hitta en ny planet att bo på.

Att Jesaja talar om detta också gör det inte mindre viktigt. Hur skall Gud skapa en ny jord? Kanske är det genom människans färd ut i rymden? Jag tänker inte så, men säker kan jag inte vara. Hur som helst så borde denna fråga, att rädda människan, stå överst på varje miljöagenda.

Mer rymdforskning det är den bästa och viktigaste miljöåtgärden. Börja nu kolonisera rymden. Jag är den ende, såvitt jag vet, som är kristen som hävdar detta, hittills är det bara ateister som Tännsjö och Hawking. Ateister har oftare rätt än kristna förstår eller vill tänka sig. Och kristna som går emot både förnuftet och Skriften har fel både i det jordiska och det gudomliga.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
tidigare artikel om rymdkolonisering [Läs här]
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
Björn Lomborg: Chill out. Stop fighting over global warming -- here's the smart way to attack it. (Wash.Post 2007-10-07)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  religiös klima(k)tism - känslor viktigare än fakta


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  tidningen Dagen ljuger & blockerar min blogg
  Obama - hat mot vita under sken av rättfärdighet
  svenska medier smakar egen medicin
  (3) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  (2) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  (1) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  två rövare - två vägar
  5 år i Irak - fred vinns bara med våld
  en rövarhistoria på långfredagen
  Dagens redaktion bär ansvaret - inte läsarna  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger