| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, mars 02, 2008

  "våld föder våld" - våld måste med våld stoppas

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS ORD

cid KOMMENTAR ARABISKA RAKETER & EUROPEISK "VÅLDSFOBI"

Dick Erixon har idag (som alltid) en utmärkt artikel om Hamas och dess raketbeskjutningar av civila israeler. I artikeln "Hamas ansvariga för döda i Gaza och Israel" skriver han: "I svenska medier framstår det som att Israel — utan anledning — bombar bostäder i Gaza". [Läs här]

Med en sådan mening står Erixon emot lögnen och för fram sanningen. Därmed skiljer han ut sig från resten av svensk media. Den som vill strida för sanning och rätt måste skilja ut sig. Ingen som vill stå för sanningen kan sluta fred med lögnare. Den som har liv i sig växer och vill växa, och kan därför inte följa med alla döda laxar som livlösa flyter förbi i strömmens riktning i den flod av propaganda, lögner och halvsanningar som vi rör oss i.

Erixon har en livskraftig natur och arbetar sig sakta men bestämt uppför floden emot strömmen hur stark den än ibland är, för att nå dit där man fortplantar sig och överlever. Han hör därför till de utvalda få, som i strid med den rådande tendensen i nästan hela Europa, motverkar den allmänna dragningen till död, självmord och utplåning. Det finns allt mindre av självbevarelsedrift kvar bland de europeiska folken. Allt mer av den accepterade politiken motverkar överlevnad. Allt mer av sunda, normala, naturliga moraliska regler har undergrävts och brutits ner. När samhällets grundvalar sakta men säkert bryts ner, så är det inte svårt att se hur det kommer att sluta om man inte vänder om.

Dick Erixons gärning påminner om profeternas i Gamla testamentet. I framtiden kommer man, tror jag, inte kunna nämna det svenska 1930-talet och Torgny Segerstedts insats i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, utan att omedelbart också nämna Dick Erixon och bloggen "I Hjärtat Rebell" [http://www.erixon.com/].

Jag bekänner: Dick Erixon har länge varit mitt andningshål, som många gånger i veckan, ja i stort sett varje dag, gör det lättare att andas och leva. Det är inte sällan outhärdligt att läsa sådant som produceras av allehanda moralister i svensk media, de må sedan kalla sig kristna, socialister, liberaler eller alltihop på en gång. Inte många ifrågasätter det gällande, inte många gör som journalister borde göra, kollar allt inte två gånger utan tre.

Det har dock det goda med sig att allt fler och fler upplever bloggen "I Hjärtat Rebell" som det mest oumbärliga som finns i den svenska nyhetsrapporteringen då det gäller urval, fakta, omtänk, kommenterande och värderande av nyheter och politik, både inrikes och utrikes. Han är troligen den förnämste av den ganska lilla grupp i Sverige som är oberoende och sätter personlig integritet före allt annat, så att de förtjänar att kallas trogna sanningen (tc) (truthfully correct) istället för den stora hopen som är (pc), politically correct, eller på svenska (ni) (nyttiga idioter).

Svensk media förlorar i trovärdighet i fråga efter fråga. Man bedriver propaganda på nyhetsplats och kampanjer på "fakta-" och "fördjupningssidor". Det må nu gälla homosexualitet, äktenskapet, miljön, aktivister av olika slag, Irak, USA, dödsstraffet, islam, islamism, arabvärlden eller Israel.

Isynnerhet saknar man balans och trovärdighet när det gäller Israel. Man förtiger, förvränger och väljer fakta så att Israel skall se skyldigt ut - inte sällan antyds att judar ÄR Ondskan - i alla lägen, som om allt araber gör kan skyllas på Israel. Man drar sig inte ens för att servera lögner under namn av fakta, konstruera bilder och dikta historier.

Man tar ständigt, på ett omoraliskt sätt, moralisk ställning för araberna. Allt de gör är alltid antingen helt rätt, nödvändigt, förståeligt, eller förlåtligt. Ingen ond gärning räcker till - troligen inte ens en kärnvapenattack - mot Israel och israeliska innevånare för att man skall betvivla den inneboende oföränderliga godheten hos araber som mördar oskyldiga, obeväpnade av sitt eget folk med samma religiösa tro. Inte ens när de säljer ett av familjens i regel många barn till att utföra massmördande självmord, så har man annat än överslätande sympatier. "Vad skall de stackars människorna göra?", säger man som om araber vore instinkt-drivna djur.

Dessa som aldrig anklagar araber för något behandlar dem just som oansvariga djur. Europeiska och amerikanska pro-arabiska opinionsbildare är den värsta sortens rasister och arabhatare. Varför? Denna typ av ondska kan inte någonsin utgrundas helt och hållet, därtill är den för ond, ren ondska har skäl som ligger oåtkomliga i fördömelsens mörker. Några ingredienser kan man dock se. Det handlar om självhat, önskan om sin egen undergång, önskan att bli bestraffad, önskan att Europa skall förgöras - eftersom det förkastat socialismen och ännu inte helt och hållet tagit avstånd från livet och kristendomen.

Varje gång media tar ställning i frågor om Mellersta Östern mot sanningen; mot vett, hut och förnuft; varje gång man vränger rätt, moral och fakta så gör man det för att uppmuntra araberna att inte tröttna i sitt hat och sin kamp för Israels förintelse. Det vilar en tung skuld, verklig skuld, över europeisk opinionsbildande media för det blodbad som ligger och väntar på att välla upp ur mörkrets hålor.

Svensk media vill uppenbarligen hjälpa araberna att hålla "modet" uppe, så att de inte skall börja tänka, inte börja kritisera sig själva, inte sluta hata, inte sluta drömma om Israels förintelse, inte vända om - inte bli "kristna". Detta kommer med all sannolikhet på det ena eller andra sättet leda till en slakt som är utan sin like i historiens annaler - inte på israeler men på araber.

Araberna, om de inte byter väg, kommer med nödvändighet att dra över sig en självorsakad vedergällning, antingen genom en preventiv attack, eller ett eller flera arabiska kollektiva massmördande självmord av araber. Helt enkelt därför att den inneboende logiken i den politik som förs med moraliskt omoraliskt stöd från Väst, leder och MÅSTE leda till katastrof. Logiken är obönhörlig. Politiken kommer att skörda vad den sått och sår. När skörden mognat och den slutliga konsekvensen kommer, på det ena eller andra sättet, kommer europeiska politiker och media inte heller undkomma, de skall en gång tvingas bära sin del av skulden.

I allmänhet lägger man i FN och Europa skulden på Israel för allt araber gör, även när de dödar sina egna. Arabvärlden "hör" tydligt och med skadeglädje det underförstådda budskapet från Europa: "det bästa vore om Israel upphörde på det ena eller "andra" sättet. " Araber är i regel smartare än européer. De förstår att utnyttja varje vår "godhet" och varje vår verkliga eller självpåtagna "svaghet". De hör också att de kan hävda att de är "svaga" och att "den svage" alltid har rätt. De förstår därmed att Europa och FN, med undantag av USA, har gett dem carte blanche till vilka illdåd som helst, utan att någonsin behöva stå med skuld eller bära ansvar. Israel är ju, eftersom deras innevånare är (huvudsakligen) judar, ont per definition, och araber är per lika rasistisk definition "svaga" och har därmed alltid rätt oavsett allt.

Den "svage" kan inte ha fel - säger alltid såväl den europeiska "kristendomen" och den ständigt ljugande socialismen, i allt de säger om i stort sett allting.

Därför ser de flesta araber och muslimer fram emot den dag, som de samtidigt vet eller fruktar att de aldrig får se, nämligen Israels upphörande som stat, och förintelsen av alla judar. Irans ledare förnekar Förintelsen - varför? Ja, enligt deras sätt att se har inte Förintelsen ägt rum eftersom det fortfarande finns judar. Deras hopp, mål och strävan är att fullborda, eller snarare bokstavligen göra det som Hitler bara ville men inte gjorde. Det är lika säkert att Iran kommer att försöka, som att de inte kommer att lyckas.

Det är också säkert att det Hamas och Hizbollah gör inte kan sluta med något annat, eller på något annat sätt än blodbad. Alla fromma inbillningar om annat är just inbillningar.

Israel måste slå tillbaks eller förlora sina innevånare åt döden och därför få politiskt kaos. Det är oundvikligt att araber, oskyldiga, oskyddade och obeväpnade, barn, kvinnor och fredliga män, dör i sådana motattacker mot vapenlager, kommandocentra och avskjutningsramper som är förlagda till bostadsområden och bokstavligen göms under levande kroppar av det egna folket.

Det är oundvikligt att sådana motattacker får hatets eld att brinna ännu intensivare och försöken att döda israeler ökar i kraft och antal. Snart, ganska snart, förr eller senare, kommer araber eller israeler att slå till med sådan styrka att en gräns överträds där ingen i omvärlden längre kan stå neutral. Helvetet bryter löst.

Ingenting kan stoppa denna utveckling förrän man i Väst slutar att sända ut elektriska moraliska pulschockvågor (EMP) som slår ut hjärnans förmåga att tänka moraliskt. Den värsta av alla sådana mentala chockvågor är frasen "våld föder våld" .

Alla vet att motsatsen också är sann.

Inget är effektivare än våld, då det gäller att stoppa våld.

Det finns lägen, fler än vi vill erkänna, då inget annat hjälper, då det är en moralisk skyldighet att använda våld. Det hör till vardagens erfarenheter. Förälderns våld då man måste rädda ett barn från att bränna sig, bli påkörd, eller falla i en brunn eller vad som helst av vardagliga incidenter. Det hör också till världspolitiken i Rwanda och Darfur, Kuwait, forna Jugoslavien, eller Irak och en mängd andra aktuella fall.

Våld är inte bara rätt oftare än vi vill erkänna, det är det bästa man kan göra mycket ofta, och i många fall är det det ENDA man kan och därför MÅSTE göra, ju förr desto bättre.

Uppskjutna krig kommer tillbaka, och när de kommer tillbaka är de tio eller 100 gånger värre. Några tusen döda i mitten av 30-talet och Hitlers krig med femtio miljoner döda hade förhindrats.

OM ändå Europa för en gångs skull gav Israel carte blanche, och sade högt eller tyst: "Gör vad du måste göra, men gör det snabbt, hårt och stort nog, för att sända ett otvetydigt budskap", då skulle något nytt kunna ske i Mellersta Östern som leder bort från detta till generationer utdragna lågintensiva men ständiga dödandet som har förpassat miljoner människor till en misär som inte är långt från döden.

Den dagen när Hamas och Hizbollah förstår att varken USA eller Europa kommer att vare sig fördöma eller stoppa Israel då de slår ut allt, oavsett oskyldigas död, då först kommer de att förstå att deras nuvarande väg inte leder till något annat än deras egen undergång. Om inte det hjälper? är blodbadet inte längre möjligt att stoppa.

Våld föder våld bär på en sanning, då det används emot laglösa och terrorister.

Den som tar till våld skall med våld bestraffas.

När man säger till lagen, lagens tjänare och stater som försvarar sig: "Våld föder våld"; i avsikt att fördöma att man låter lagen ha sin gång, och brukar sina statsrättsliga skyldigheter, då är en sådan fras förbannad.

Allt våld är inte ont, och all ondska är inte våldsam. Våld är ofta det bästa sättet, och inte sällan det enda sättet att stoppa våld.

Våldets matematiker i Hamaz och andra arabiska terrororganisationer har satt upp en ekvation som gång på gång visar sig fungera på västerlänningar som anser att allt våld är fel. Denna våldsfobi är inte en verklig fobi mot allt våld, ty då skulle man ju inte blunda för allt arabiskt våld. Men det är just denna dubbla standard då det gäller våldsfobin som är en av de viktigaste förutsättningarna för att våldet hela tiden skall få ny energi i arabvärlden.

Man måste därför ge den antivåldshysteriska västvärlden del i skulden och ansvaret för våldet i Mellersta Östern och att denna våldsekvation har kommit till.

Det enda sättet att undvika ett enormt blodbad, på det ena eller andra sättet, är att Europa och USA gemensamt ger Israel tillåtelse att slå till med sådan kraft att ingen kan missa budskapet.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * Vägen till fred går via krig - Kan Västeuropa tänka sig att offra Israel? [Läs här]* *
* * * *

*

Läs mer:
"Experten: Det militära agerandet var väntat" (Dagen 2008-03-04)
"Kritik mot Israel efter civila dödsoffer" (Dagen 2008-03-04)
"Fler dödsoffer i israelisk offensiv" (DN 2008-03-02)
"Över sextio dödades i israeliska angrepp" (DN 2008-03-02)
"FN-krismöte efter blodig dag i Gaza" (Aftonbladet 2008-03-01)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  "våld föder våld" - våld måste med våld stoppas


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Lutherord för den 1 mars
  Kärlek till Jesus & falsk ekumenik
  Halldorf, Skriften & kyrkorna
  dödsstraff & homo6 LR. knappnål & silverskål
  synd, materialism & fördömelse i Pingst & Dagen
  Hedin om homo6 i Filadelfiapredikan 17 febr.
  Pingst, Hedin & "Hatar Gud sex?" - komplett text t...
  Hedin offrar sig & avgår för att spetälska=homo6 s...
  laglösa gator, maffia & syndikalister - fallet Lil...
  om skadligt bistånd, dåligt samvete & blind bibelt...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger