| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, april 14, 2008

  feghetens moral - kineser & muslimer

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-14 må morgon
cid KOMMENTAR OLIKA MORAL FÖR OLIKA TYPER

Paulina Neuding, juridikstuderande vid Uppsala universitet, har kloka synpunkter på koranfilmen "Fitna" i en kolumn på ledarsidan i Svenska Dagbladet "Orimligt se muslimer som småsyskon" (SvD 2008-04-14).

Skall Geert Wilders hållas ansvarig för vad muslimer gör som reaktion på och med hans film som ursäkt?

Det vill somliga men då reducerar man muslimer till okopplade hundar vars gärningar läggs ägaren till last.

Paulina Neuding skriver angående hot från nederländska företag att stämma Wilders för eventuella förluster:

"när de gör en europeisk debattör ansvarig för muslimska konsumenters val, reduceras muslimer från moraliska subjekt till småsyskon. Ansvaret för deras handlingar förskjuts från dem själva till icke-muslimer i väst.

Därmed placeras muslimska bojkotter in i samma fack som skaderisker som vi annars – och vi må höra hemma i Holland, Sverige eller Danmark – har ­ansvaret för: oförståndiga barn, lösspringande ­hundar eller bollar i rullning. Men då har man också slutat att betrakta människor i muslimska länder som ­vuxna och jämlikar." [min kurs.]

Detta är utmärkt tänkt och sagt. Och mycket avslöjande, så som sanningen brukar vara.

Denna nedlåtande och överlägsna storebrorsattityd, eller "kolonialistiska" syn om man så vill, gentemot muslimer är den som Dagens Nyheter och många andra i Sverige står för när det gäller kritiska framställningar av islam och eller Muhammed i form av ord, teckningar, rondellhundar eller filmer.

Därför är det intressant och avslöjande att DN sätter kineser mycket högre än muslimer. Muslimer kan inte hållas ansvariga, de är alltför ostyriga, men kineser kan man kräva moral av och de kan därför inte skylla ifrån sig på våra beteenden.

DN skriver angående bojkott av OS-invigningen att argumentet att en bojkott skulle göra Kina elakare inte har giltighet ["Ängslighetens tystnad" (DN 2008-04-12)]

"[D]en kinesiska regeringen kan bli ännu elakare, och vår goda tanke skulle i så fall motverka sitt syfte. Men detta är ett ynkedomens och feghetens resonemang. Det kan aldrig vara vårt fel om den kinesiska regimen förtrycker sina medborgare, det kan aldrig bli vårt ansvar om nackskotten blir fler - ansvaret för övergrepp och ogärningar vilar på den regim i vars namn de begås." [min kurs.]

Självklart är det så. Självklart är det precis på samma sätt angående nidteckningar, rondellhundar och koranfilmer. Detta är alltigenom fredliga svar på våld.

Men om muslimer lyckas få oss att inte bara inte svara med våld på deras våld, utan dessutom göra oss så rädda och försagda att vi frivilligt avstår - med sjuka argument - från att med ord eller bild i all fredlighet kritisera dem då är det illa. Mycket illa. Inte för dem utan för oss. Det bäddar för en än förskräckligare framtid.

Det är dags att behandla muslimer som kineser. Muslimer är också kineser! Muslimer är människor, vuxna sådana, med ansvar för sina gärningar.

Fredliga, icke-våldsamma reaktioner från väst på muslimers våld, är icke en ursäkt för mer våld från muslimer.

De muslimer som säger att vi måste kalla deras religion för fredens religion, för annars dödar de oss, de måste motsägas och bemötas. Till slut med våld om det blir nödvändigt. Om vi tillåter dem att hindra oss från att med fredliga medel kritisera dem, hur skall det då gå?

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
"Orättvis bedömning av Kina" (SvD 2008-04-15)
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  feghetens moral - kineser & muslimer


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Guds Ord & Luthers (13 april): om dopet & Jesu Kri...
  bojkotta bojkott av Kina
  DN vill kasta Irak i fördärvet
  sex får säljas men inte köpas = socialistisk galen...
  tala (inte) med arabiska diktaturer - kräv lika fö...
  Saddams fall 9 april - Iraks framgång förtigs
  nominell kristenhet förhärdad - Gud tvingar ingen
  mest lästa på CID bloggen 8 april 2008
  sanning & verklighet om invandring - Äntligen!
  Zaremba vacklar hit & dit  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger