| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, april 03, 2008

  får man imponeras av (R)?

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-03 to lunch
cid KOMMENTAR JAG ÄR OERHÖRT IMPONERAD - ÄR DET FEL?

"Under regeringens första år minskade utanförskapet med 164000 personer. Det ska jämföras med den förra regeringens sista år i regeringsställning. Då minskade utanförskapet också, men endast med 1800 personer."

I en replik till Åsa Moberg "Ta parti för människovärdet" (SvD 2008-03-29) skriver Per Schlingmann, partisekreterare (m), en artikel vars rubrik "164 000 har redan lämnat utanförskapet" (SvD 2008-04-02) ensam är nog för att fullständigt krossa Moberg et consortes.

Den pseudorättfärdiga inställning som Moberg och hennes likar ger uttryck för är att det är "fint" att låta människor äta fastän de inte vill arbeta.

Personligen anser jag det vara höjden av dårskap att inbilla sig att man kan vara rättfärdigare än Gud, om det må man tycka som man vill, men faktum är i alla fall, att Nya testamentet som ändå gäller för något även hos icke-troende, säger att den som inte vill arbeta inte FÅR äta!

I detta stycket som i så många andra, så är det kristna intet annat än det sunda förnuftet. Kristus och apostlarna står på det naturligas grund, kristendom har stabil markkontakt, till skillnad från socialism som är en utopi som inte finns i sinnevärlden, bara i rusiga drömmar i halvvaket tillstånd.

Många som kallar sig kristna eller socialister inbillar sig att de kan vara rättfärdigare än Gud själv, inte bara i detta stycket, utan också när det gäller dödsstraff exempelvis. Men Gud har instiftat dödsstraffet.

Gud har också befallt att man skall arbeta sex (6) dagar och vila den sjunde. Vi vilar inte, men inte heller har vi den hälsosamma inställningen att vi skall arbeta i sex dagar. Det är ändå den arbetsetiken som gjort välfärden möjlig. Att överge arbetsetiken är att inbilla sig att man kan ha bygget kvar fastän man tar bort grunden. Det är snarare arbete i sex dagar som vi borde återupprätta, än att minska ner till sex timmar fyra dagar i veckan. Hårt arbete har hindrat mycket ont och möjliggjort än mer gott.

Att nu låta som om det vore rättfärdigt att låta en del slippa att arbeta och ändå bli försörjda, nämligen av sådana som jobbar kanske just sex dagar, eller mer, det är genomfalskt.

Det är höjden av orättfärdighet att somliga utan annat skäl än att de inte vill, skall slippa arbeta för sitt bröd.

Alliansregeringen, Reinfeldtregeringen (R), imponerar på mig allt sedan de bildade Alliansen. Fredrik Reinfeldts segertal på valkvällen är oförglömligt. Och har du glömt det, kan du läsa det på denna bloggen [Läs här].

Det första årets förändringsarbete är värt att hyllas och beundras och förvånas över. Det är ett mirakel att det gått så bra.

Men det är också ett mirakel att Reinfeldt blev partiledare, att alliansen bildades, att moderaterna kom tillbaka så starkt, att socialisterna kastades tillbaka till fördemokratisk tid och siffror från 1914. Det är ett mirakel att socialisterna inte hade någon partiledarkandidat som varit oppositionell mot Göran Persson. Det är ett mirakel att socialisterna har så höga opinionssiffror att det välbehövliga förändringsarbetet inte kan genomföras.

Det är ett mirakel att Alliansen håller ihop. Det är ett mirakel att de fått så mycket gjort trots allt motstånd från den bittra vänstern som inte drabbas av annat än nederlag på nederlag och inget nytt har att komma med.

Socialisterna är ute, de är tillbaka till 1914, de lever inte i vår tid, de är intellektuellt avtrubbade. De är på teologiskt språk förhärdade. De kan inte ändra sig, de kan inte kritisera sig själva, de kan inte ta in att deras valresultat var en katastrof utan någon parallell. Tänk att ett parti som kallar sig arbetarnas och folkets, av folket fått omdömet att de är på 1914 års nivå!

Om de hade den rätta inställningen skulle de genomgå en kris värre än den moderaterna genomgick efter förlustvalet 2002. Men (s) är förhärdade och samtidigt förförda av de höga opinionssiffrorna. Det är i mina ögon så många under på en gång eller i rad, att man häpnar inför dessa ovanliga Guds gärningar.

Gud har mer mirakler på tur - det är inte slut än för gamla Sverige.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  får man imponeras av (R)?


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  DN gillar auktoritet & underordning 40 år efter 1968!
  "hjälp" för hjälparens skull stjälper
  socialister skyr sanning
  (R) återställer (s)kolan
  stöldhöga skatter - det godas fiende & fuskets moder
  den som inte vill arbeta, får inte äta
  Hat mot kristna - är hat mot människor & Gud
  fungerande länkar Koranfilmen "Fitna"
  Guds ord & Luthers (30 mars): Guds vilja, evigt & här
  aktuella länkar Koranfilmen  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger