| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, maj 06, 2008

  kultur(?): Spel, Sex, & Sprit vs. Arbetet

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-05-06 ti fm
cid KOMMENTAR STATEN, MORALEN, PENGAR & KULTUREN

DN debatt läser jag i artikeln "Låt spelverksamheten bekosta svensk kultur" (DN 2008-05-06) att den moderata kulturkommittén har ”nittiosju krav på en ny kulturpolitik” som de i dag presenterar i riksdagen. Det görs i form av en debattskrift ”Kulturen 3.0” , vars tema är "mer pengar till kulturen, mer kultur för pengarna".

Ett av deras förslag är att låta spelverksamhet vara en mjölkko för pengar till kulturen. Alltså, låt verksamheter som är antikulturella och nedbrytande försörja sådana som är bra.

”Tanken är att införa en särskild avgift för spelverksamhet som används till ekonomiskt bidrag för kulturen.”

Det är feltänkt och det beror nog på att moderater inte är så negativa till spel som de borde och som man kunde förvänta sig att de vore. Att ta pengar från spel till kulturen är tjyvmetoder. Sponsring och andra förslag är bra nog. Spelpengar är dåligt.

*

Det är märkligt att man inte är kritisk till spelande med pengar, eftersom spel är i strid med de nya moderaternas politik. Arbetet sätts i första rummet av Reinfeldt, däri gör han rätt. All moral och all gudstro och allt samhällsbygge börjar med detta:

Den som inte vill arbeta skall/får inte heller äta.

Att sätta arbetet främst är oerhört viktigt. Spel går inte ihop med arbetslinjen. Det går däremot utmärkt ihop med socialism och bidragssamhälle. I sossesverige är det okej att skamlöst leva på andras arbete och ändå ha fulla rättigheter i samhället. I sossesverige får de som inte arbetar inte bara äta utan också rösta, vilket är ett permanent hot mot demokratin.

I sossesverige är det också okej att lura arbetarna att satsa sina små pengar för att utan arbete bli rik på spel och "tur". Att låta folk bli rika genom eget arbete som beskattas minimalt, det är däremot förbjudet. Sossesverige gör livet till ett lottospel.

Arbetslinjen ger makt åt den enskilde att påverka sin framtid. Medborgarna bör uppmuntras att drömma, och staten bör underlätta för människor att förverkliga sina livsdrömmar. Det kräver sänkta skatter. Rätten till det egna arbetets lön måste återupprättas. Det är grunden för äganderätten. När staten tar upp till sjuttio procent av lönen så är det stöldhöga skatter, som gör oss till slavar, vi är ofria och har inte möjlighet att äga, eftersom vi inte kan spara.

Spelandet hör inte ihop med arbetslinjen. Spel hör ihop med sossesveriges högskattesamhälle som är ett bedrägeri mot arbetare och arbetslinjen.

Den politik som är nödvändig handlar om att gå tillbaka till verkligheten, bort från sosselögner.

Staten kan inte förhindra spel och staten skall inte uppmuntra spel utan motverka. Därför är statens enda val, det enda rätta, det bästa möjliga, det minst dåliga, att sälja ut Svenska spel, öppna för fri konkurrens, samt hårt reglera och hårt motverka allt spel, till förmån för arbete!

Statens inkomster från licenser och skatter på spelandet bör i första hand skänkas till polisens kontroll av spelandet och brottsbekämpning i samband med spel, och i andra hand till hjälp till familjer och barn som oskyldiga drabbats av att någon i familjen förstört deras liv därför att denne inte kan kontrollera sitt spelande. Det är de oskyldiga som skall stå i centrum. Staten kan inte effektivt motverka spelandet om man driver spelverksamhet.

På samma sätt bör staten hålla sig undan från tillverkning och försäljning av sprit. Utförsäljningen nyligen av statliga Vin & Sprit var helt rätt även ur moralisk synvinkel. Staten kan inte trovärdigt göra och sälja sprit med ena handen och sedan varna med den andra och betala för alla skador med skattepengar.

Gör spritförsäljning fri, reglera den hårt, och låt avgifter och skatter gå till bekämpning av alkoholmissbruk.

Och på samma sätt gör prostitutionen laglös och kriminell. Man kan inte som nu erkänna prostituerade som näringsidkare och ta in skatter från deras omoraliska verksamhet och samtidigt kriminalisera de som köper. Den vara eller tjänst som är förbjuden att köpa måste också var förbjuden att sälja. Det är helt galet att staten tjänar pengar på en verksamhet som säljer tjänster som man inte får köpa.

Idéhistoriker Susanne Dodillet beklagar med rätta att den nuvarande hållningen inte får ifrågasättas i dagens huvudartikel på SvD Brännpunkt "Sexhandeln får inte fingranskas" (SvD 2008-05-06).

*

Info från DN om Moderaternas ­Kulturen 3.0

En uppföljning av Kulturen 2.0 som är en "debattskrift från riksdagens moderata kulturkommitté", där bl a moderaterna Cecilia Magnusson, Hans Wallmark och Mats Johansson deltagit. Gruppen föreslår bl a att Svenska Spel säljs och spelmarknaden avregleras. Licenspengar från nya spelbolag ska tas till kulturen. Sponsring av kultur ska bli avdragsgill, pengar från Allmänna arvsfonden ska användas till barn- och ungdomskultur, statliga inkomstgarantier till författare och konstnärer bör tidsbegränsas, presstödet ska slopas, privata lokalradion ska få lägre licensavgifter, en ny filmutredning bör tillsättas.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Motståndare kritiska till ­moderat kulturmanifest" (DN Kultur 2008-05-06)
"Moderat rollspel" (Sydsvenskan 2008-05-06)
"Ett myller av stöd ger myllrande kultur" (SvD 2008-05-06)
"Högt spel om kulturen" (HD 2008-05-05)
"Spelintäkter kan gå till kulturlivet" (SvD 2008-05-05)
"Mer kultursponsring i moderat förslag" (Sydsvenskan 2008-05-05)

Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  kultur(?): Spel, Sex, & Sprit vs. Arbetet


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Plikt försvara lammen mot lejon. Om Gud, Krigsmakt...
  Guds Ord & Luthers (4 maj): Vapen mot Djävulen
  kdu, Weimers, tro, etik & islam - Valet 2010, 2006...
  bomber, mordbränder, avrättningar på gatan - laglö...
  om detta är vänstervind...maj-sol, illusioner & ve...
  1 maj - SOCIALISM: Lögner, Stöld, Terror, Våld & M...
  första maj: 70 år av socialism är över
  första 1 maj med Blå färg – Reinfeldts & Kristi hi...
  webbvänsterns Kung Jinge ser Valförlust 2010
  polis, skola, vård funkar inte - fackets fel?  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger