| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, maj 04, 2008

  Plikt försvara lammen mot lejon. Om Gud, Krigsmakt & Våld

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-05-04 sö em
cid SÖNDAGSKRÖNIKA PLIKT FÖRSVARA LAMMEN MOT LEJON. Om Gud, Krigsmakt & Våld
- apropå försvarsfrågan som många tidningar med ansvar inte släpper taget om. Idag skriver exempelvis både DN, SvD och Sydsvenskan om försvaret.

Vad skall vi frukta mest?
Inbördeskrig, Kärnvapenattack, Flygbombsanfall, Gerillakrig, Sabotage (mot exempelvis kärnkraftverk), Pacifism (som gör oss försvarslösa!), dödliga snabba Epidemier, Förgiftning av vatten och luft, Hungersnöd, Arbetslöshet, Inflation, Räntehöjning, Sämre bidrag, Lägre lön?

Eller är ett gammaldags krigsanfall i avsikt att ockupera och ta kontroll över vårt territorium för det ena eller andra syftet, det vi borde frukta mest? Är det kanske tankar och idéer, mentala attityder och tanklösheter som aldrig ifrågasätts, som är det största hotet? Typ, den idiotiska idén om att alla är ”snälla”, åtminstone mot oss? Eller denna lögnen: ”Intet ont kan hända oss!” – och ändå sker det typ sju mord på tio dagar i Sverige. Också barn mördas – gång på gång.

Bedömningar
Oavsett vilket hot vi betraktar – och man måste isynnerhet i en högskattestat som Sverige (tvåa i världen i skattetryck) betrakta ALLA slags hot som är TÄNKBARA – så måste man bedöma sannolikheter och andras intressen och ambitioner, samt våra och andras resurser, starka och svaga sidor. Det må gälla regelrätta anfall med militärt dödligt våld eller andra typer av krigföring. Krig har alltid förts på många sätt. I vår tid kan ekonomisk utpressning, virusspridning eller elektroniska attacker vara väl så effektiva som bomber. Och den som kontrollerar nödvändiga energikällor kan utöva stor politisk makt utan att ens ladda en enda kanon.

Det mest utstuderade erövringssättet är att ta total makt över ett lands folk och politiska ledning, steg för steg, genom hot och utpressning, så som islamister nu redan sedan länge håller på med i Europa. Eller Ryssland gentemot somliga av sina forna slavstater. Man vill vinna krigets frukter utan att behöva utkämpa ett krig. Därför att man inte kan – som i islamisternas fall – eller därför att man är bekväm.

Våra moderna samhällen är de mest tekniskt utvecklade i människans historia. Så är också de nya eländen vi kan drabbas av. Det är just den avancerade tekniken – inte minst våra kärnkraftverk – som är de känsligaste delarna i våra samhällen. Just därför måste man räkna med att det är där en fientlig makt sätter in sina första angrepp och resurser. Kan hända efter att först under en längre tid ha sökt bryta ned motståndsviljan genom psykologisk propaganda som syftar till att pacificera oss.

Mentala attityder
– djupt ingnodda (gudlösa) tankemönster och lärosatser (dogmer) Det otäcka är att Västerlandet, de forna krigiska européerna, alldeles självförvållat har skapat en mental förberedelse hos sina medborgare som gynnar alla som vill oss ont. I generation efter generation har man i Sverige och på kontinenten alltsedan kindergarten tvingat på de försvarslösa barnen en falsk fredsideologi, som går ut på att det är ”hemskt” att utöva våld, eftersom ALLT våld är (läs: ”gör”) ont.

Märkligt nog, eller följdriktigt om du frågar mig, så har våldet i hemmen och på gatorna ökat intensivt under just denna tid och just därför. Agaförbudet har ökat våldet inte bara i hemmen!

De germanska folken, som en gång erövrade romarriket, kallades barbariska, men det stoppade dem icke.

Nu kallar Europa amerikaner och andra som försvarar sig med våld för ’vapentokiga’ eller än en gång ’barbariska’. Men när Europa blir erövrat i framtiden kommer man ångra att man inte lärde sina unga män att strida som de gamla germanska eller dagens amerikanska ”barbarer”!

Vi i Sverige och Västerlandet har bekämpat och vunnit seger över många svårigheter, lidanden och sjukdomar, som hela världen fått del av. Vi har byggt system som framgångsrikt skyddar oss mot många olyckor, som man för ganska kort tid sedan var hjälplös emot.

Men den mentala förruttnelsen som länge har pågått i Europa i socialismens och ”fredens” namn, inte sällan iklädd anspråk på att vara kristen, har ingen sökt bota eller bekämpa. Tvärtom har just formella ledare med höga löner i nominellt kristna kyrkor mer än andra spridit en falsk kristendom som just skapar en beredskap att hellre dö än kämpa för liv, frihet och framtid.

Det är märkligt att det mest effektiva sättet att förföra de sekulariserade f.d. kristna européerna är med en socialism iklädd kristen etikett och päls av dödade lamm. Så blir bortvändheten från det äkta straffad just genom att okunnigheten gör att man inte kan skilja falskt från sant.

I namn av denna falska kristendom har många i Europa tagit sig för att utnämna våld som den enda eller i alla fall värsta synden, vilket delvis kan förklaras av att man gjort sig själva till slavar under lössläppthet som man inte vill säga nej till. För att försvara sin laglöshet och sitt otyglade leverne behöver man något annat att peka ut som värre. Våld är namnet.

Våldet
Man angriper våldet som om det vore roten till allt ont. Detta är det moderna mantrat, vår tids största vidskepelse, tanken att våld alltid är fel och att vi kan utrota våldet om vi bara inte använder våld utan hellre låter oss dödas. Det är förstås aldrig några av dessa falska profeter eller deras barn som är beredda att vandra som de talar. Det är naturligtvis vi andra som skall sätta våra liv på spel och riskera att dö för att bevisa deras teser.

Men är det verkligen någon som inbillar sig på allvar – förutom dessa fanatiker – att våldet går att utrota? Och även om det gick, finns det verkligen inte ondska som inte är våldsam? All ondska är inte våldsam. Mycket ondska är just passiv, pacifistisk, likgiltig, blind och gärningslös. Och, ja, visst är det så att allt våld inte är ont! Det finns våld som inte gör ont! Somligt våld är inte ens ett nödvändigt mindre ont val mellan olika arter och grader av ondska. Det finns våld som är positivt gott, och som måste väljas framför allt annat om man vill göra gott.

Det är först när man förstår detta, som förutsättningarna för fred blir förbättrade. Fullkomlig fred går aldrig att uppnå, beständig fred är blott en fråga om år eller i bästa fall decennier. Allt annat är fantasier eller anomalier.

Här på denna jorden kan aldrig lamm och lejon beta i vänskap tillsammans. Den eviga freden och friden är enbart möjlig i en värld där alla hjärtan är fyllda av anden från Gud, det är där vi känner Gud fullkomligt, det är först i nästa värld efter uppståndelsen enligt Bibeln. För dem som inte har det hoppet så finns ingen tid eller plats för den eviga freden utom i nattliga drömmar där man svävar fritt över jord och hav.

Somliga - som inte behärskar sin Bibel – tar sig för att citera godtyckligt valda versar som de tycker passar för att stödja sina förutbestämda åsikter. De missbrukar Guds ord för att hävda människors tankar. Men Guds ord har givits för att Gud vill uppenbara sina tankar. Därför är den som läser Skriften på något annat sätt, av sina egna tankar utestängd från möjligheten att ta del av Guds tankar.

Guds ord, våld och fred
Därför är det både uppmuntrande och typiskt att en rätt Bibelläsning dyker upp i denna fråga om krig och fred – inte från formella ledare i nominellt kristna sammanhang – utan på Svenska Dagbladets ledarsida. P J Anders Linder säger med rätta idag i sin krönika om försvaret ”Se nygammal sanning i vitögat” [Läs här]:

”Kalla-krigs-alarmism? Kalla det hellre Kalla-fakta-realism. Historien pendlar mellan avspänning och anspänning och ännu har ingen sett lammen och lejonen beta tillsammans. För Sverige blir läget i grannskapet åter mer problematiskt. Ryssland skruvar upp ambitioner och tonläge i takt med att man känner för­lorade krafter återvända. Men i försvarspolitiken gäller fortsatt sorglöshet. ” [min kurs.]

Profeten Jesaja i Bibelns Gamla testamente talar i elfte kapitlet om telningen från Isais rot, han skall döma med rättfärdighet, och han skall slå jorden med sin muns stav och med sina läppars anda skall han döda de ogudaktiga, då, först efter det står det, i versarna 6-9:

Då skall vargen bo med lammet, pantern ligga vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans, deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla, ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg skall ske något ont eller vrångt, ty kunskap om Herren skall uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten.

Förutsättningen är kunskap om Gud och att alla är heliga, så att de inget ont gör. Detta är icke fallet och kan aldrig hända i denna världen på denna jorden. Därför talar profeten om att Gud skapar en ny himmel och en ny jord (kapitel 65, vers 17). Därefter kan det ske att (vers 25):

Vargen och lammet betar tillsammans, lejonet äter hö som oxen. Och jord är ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg sker något ont eller vrångt

Och när profeten redan i början av sin bok, i kapitel två, talar om att (vers 4) ”De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.”, då är det ett resultat av att folken hörsammar Guds ord. Där är vi icke. Och vi kommer inte dit av egen kraft. Det sker icke genom en gradvis utveckling och tillväxande rättfärdighet. Tvärtom, det sker trots vår orättfärdighet och det sker genom Guds ingripanden, och det sker då människan skördat frukterna av sin ondska, så att hon blivit trött på att göra ont. Där är vi icke. Och därför skall en far och en mor skydda sina barn från faror, med våld om nödvändigt, och en god överhet ser till att bygga ett försvar för folk och land.

Ingen kan skylla ifrån sig om han försummar att bygga försvar medan tid är, om hans familj sedan går under för lejon, björn och varg, som plötligt och oväntat går till attack. De underbara slutorden i vers 4 ”Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig.” hör en annan tid till. Den som lever efter dem redan nu går under i förtid. Den som älskar livet och sin nära och kära förbereder sig för det värsta medan tid finns.

Linder summerar den svenska attityden: ”Vi vill varken betala för att skydda våra gränser eller göra bindande åtaganden inom Nato”.

Vad är det annat än en självgjord dom över vårt sätt att leva? (S)verige har lärt unga i flera generationer att man behöver inte göra rätt för sig, det är bara att kräva, gapa och känna sig kränkt, så får man vad man vill ha. Ingen svett, ingen möda, ingen motprestation, inget arbete - man skall få ändå detsamma som andra slitit hårt för! Om inte annat genom att ta det från dem genom stöld och med våld, det kallas skattelagar. DEN DAGEN KAN komma då hela Sverige drabbas av denna typ av orättfärdighet.
I verkligheten funkar det inte så som sossarna lurat oss att tro. Vi kommer inte ha ett försvar den dag vi behöver det om vi inte är beredda att göra uppoffringar NU! DEN DAGEN går all vår frihet och välfärd förlorad.

Vi vill ha kortsiktig och marginellt lite mer välfärd nu, men spelar därmed rysk roulette med barn och barnbarns hela välfärd för en enda liten gnutta mer njutning nu! Ty vad välfärd återstår om vi ockuperas och förlorar all frihet och allt självbestämmande? Är det inte bättre med mindre välfärd nu, mindre bidrag, mindre av kostsamma icke-produktiva projekt om lyxig överflöds-”jämlikhet”, för att istället kunna sova lugnt på nätterna och dö utan skam för att vi utlämnat våra barnbarn till lejonen!

Linder:
”Om pressen mot Estland under förra årets statykris, det bröstgänges upp­trädandet mot Ukraina och framstötarna mot Georgien ger de bästa beskeden om vilken väg Ryssland väljer, vad drar då försvarsberedning och regering för slutsats? Ska vi fortsätta att se försvars­utgifterna som pengar i sjön, eller har det blivit läge att se en nygammal sanning i vitögat?”

Det är uppenbart att försvarsfrågan upplevs som mycket allvarlig för många ansvarsfulla människor. Frågan är kommer Alliansen att lyssna? Vad krävs? Ett folkligt rytande? En misskötsel som gör alla livrädda?

En hotfull signal från Ryssland? En ”vänskaplig” ”utplacering” av ryska ”hjälptrupper” på Fårö? En förekommande belägring av Gotland, efter modell Engelska flottan mitten av 1800-talet?

Ett än mer uppmuntrande tecken på ett uppvaknande till allvar är att till och med Dagens Nyheters Henrik Berggren i den lätt nostalgiska artikeln ”Punkt 49.” [Läs här] ger uttryck för saknad både av försvarsförmåga och den allmänna värnplikten:

”Ändå känner jag ett otidsenligt obehag inför den frivillighet som vår nya försvarsmakt vilar på. Militärt våld fördrages med jämnmod om det delas av alla, för att travestera Wigforss.”
Den allmänna värnplikten är mycket mer än en militär angelägenhet. Den är också fostrande för unga män i en ålder då mycket hormoner rusar omkring. Självbehärskning, lydnad, ordning och disciplin är oerhörda nationtillgångar som Sverige går miste om i och med förlusten av allmän värnplikt.
Den bör återställas!

Berggren tycks till och med sakna Sovjet som en tydlig och överenskommen fiende:

”Om Sovjetmakten gav sig på Sverige var det lika bra att vi försvarade fosterlandet med vapen i hand, tänkte nog de flesta av oss.”
I Helsingborgs Dagblad noterar man i ledaren ”När det nya blir gammalt” [Läs här] att de nya moderaternatalar mer om välfärd än om försvaret”.
Man kan förstå det. Det gäller att attrahera röstande som brukar rösta socialdemokratiskt men inte är cementerade sossar, då kan man inte utmana sådant som många upplever höra till vår trygghet.

Men det är mer och mer uppenbart att man kan inte fortsätta låtsas som om allt är lugnt och tryggt i omvärlden.

Därför bör Reinfeldt inse att den nuvarande linjen där man smular sönder försvaret har gått för långt. Den har gått så långt att det nu bör finnas underlag för en bred uppgörelse i riksdagen för en upprustning. Att upprusta försvaret är att öka tryggheten, det känner fler och fler. Då är det många frågor som trillar ner till lägre prioriteringar.

Försvarsminister Sten Tolgfors skriver den 2 maj i Göteborgs-Posten på debattplats ”Försvarets framtid bygger på samarbete” [Läs här]:

”Inga frågor kommer att vara heliga när jag i slutet av året ska presentera ett förslag om försvarets framtida inriktning”.
Vad menar han? Har han inget fattat? Tänker han tvångssvälta försvaret?

Vår säkerhet bygger på mer gemenskap och samarbete med andra länder” skriver han och nämner Norge, Finland, Baltikum och USA.

”Regeringens ambition är att Sveriges förmåga till internationella fredsinsatser ska fördubblas. Vi ökar därför anslaget för fredsfrämjande insatser från 1,5 miljarder kronor till närmare 3 miljarder kronor mellan 2006-2009.”
Han talar om ”strategisk transportkapacitet”, ”kapacitet till mer långsiktiga insatser som den i Afghanistan”, och grundtanken skall tydligen vara denna:
”Jag ser bland annat framför mig att vi dimensionerar försvaret utifrån och in - världen, närområdet och nationen - och gör försvaret användbart i alla dessa perspektiv.”
Det låter bra, men här är inte ett enda ord om hur Sveriges territorium skall kunna skyddas, det må nu gälla Norrland, Stockholm eller Gotland, för att nämna tre uppenbara svagheter.

Tolgfors har inte fattat att det nya försvaret redan är gammalt. Det är dags att förnya försvaret genom att återgå till verkligheten och uråldiga odödliga grunder om hur man försvarar sitt eget land först. Vi kan inte försvara Sverige genom att hjälpa Afghanistan – hur viktigt det än är.

Inga frågor ska vara heliga. Vi ska i stället ansvarsfullt pröva och ompröva det svenska försvaret.”, säger han i tanke att skapa förtroende. Men han har nog redan bestämt sig för vilka heligheter som skall offras och vilka som skall komma istället.

Han är nog inte beredd på att det är de nya heligheterna som måste offras! Åter till verkligheten det är den enda väg som leder framåt oavsett vilket område av samhället vi talar om.

Det är ganska enkelt. Sossarna färdades på imaginära moln av bomull – gör man tvärtom som de så är det garanterat att man går i en bättre riktning. I vissa frågor måste man göra helt om.

Det nya försvaret är redan gammalt. Leve det nya nya försvaret som heter Krigsmakten och har allmän värnplikt!

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Vänd på alla stenar" (Sydsvenskan 2008-05-04)
Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Plikt försvara lammen mot lejon. Om Gud, Krigsmakt & Våld


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Guds Ord & Luthers (4 maj): Vapen mot Djävulen
  kdu, Weimers, tro, etik & islam - Valet 2010, 2006...
  bomber, mordbränder, avrättningar på gatan - laglö...
  om detta är vänstervind...maj-sol, illusioner & ve...
  1 maj - SOCIALISM: Lögner, Stöld, Terror, Våld & M...
  första maj: 70 år av socialism är över
  första 1 maj med Blå färg – Reinfeldts & Kristi hi...
  webbvänsterns Kung Jinge ser Valförlust 2010
  polis, skola, vård funkar inte - fackets fel?
  våld & hot i skolan - människan född god?  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger