| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, april 28, 2008

  våld & hot i skolan - människan född god?

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-28 må
cid KOMMENTAR LÄRARNA MÅSTE ÅTERFÅ MAKTEN

Många samverkande faktorer har gett oss en skola där elever beter sig som laglösa.

På DN debatt skriver idag ordföranden i Lärarnas riksförbund Metta Fjelkner i artikeln "Våld och trakasserier drabbar många lärare" (DN 2008-04-28) om svenska skolan som arbetsmiljö för lärare.

Enligt en ny stor undersökning har mer än var tionde lärare trakasserats i skolan och var tjugonde har utsatts för våld.

Uppenbart är att många barn inte är vare sig änglar eller normalt busiga men snälla barn. Uppenbart är att det barnen gör hemma det gör de i skolan. (Och det de gör i skolan det gör de sedan på gatorna.)

Hela det moderna projektet med fördömande av och förbud mot straff och sanktioner i skolan, borttagandet av hierarkier och auktoriteter är inte bara orealistiskt, det är farligt.

Istället för att skolan med hjälp av sträng disciplin, med straff för överträdelser och belöning för prestationer, förbereder barnen för verkligheten, så lär sig numera barn att handlingar får inga konsekvenser, varken goda eller onda. Inte ens våld och hot straffas.

Där hemmen förr brast, där kunde skolan bli en kraft i rätt riktning. Nu samverkar dåliga hem med ännu sämre skola till att forma unga människor som lärt sig att våld och hot är vägen till att få det man vill. Man klarar inte att ta ett nej, då blir man deprimerad och sjuk och måste gå hos psykolog.

Hårt arbete och slitsamma studier kan naturligtvis inte locka människor som nyss var barn och då fick lära sig att våld, hot och fusk var en snabbare väg till "framgång".

Föräldrar sviker, skolan sviker och polis och socialtjänst sviker. Lär man inte barn att de skall visa respekt mot äldre, lyda sina föräldrar först och främst och sedan sina lärare, så får vi laglösa gator. Det är idag, enligt två eller fler domar, tillåtet att spotta på poliser och kalla dem "n-svin", det är fel signaler. Varken föräldrar eller lärare eller poliser skall behöva tåla oförskämdheter.

Skolan måste likna verkligheten. Straffa och belöna! Ge läraren makt och auktoritet. Lär barnen kunskap och att veta hut! Om de inte får lära sig det hemma är skolan sista chansen.

Lärare måste ges rätt att använda våld emot elever. Elever skall känna både fruktan och rädsla, redan vid tanken att bruka våld och hot som en genväg till att få sin vilja fram.

Samhället och politiker måste uppmana föräldrarna att ta sitt ansvar och fostra barnen. Det går inte att fostra barn utan att ibland amvända milt våld.

Samhället måste sluta fördöma våldet som sådant. Våld är många gånger nödvändigt, det är skillnad mellan laglöst och lagligt våld. Våldsamma barn och vuxna måste ibland stoppas med våld.

Föräldrar måste återta sin skyldighet att fostra barnen. För att kunna det måste föräldrarnas rätt över barnen erkännas. Det är inte samhället som äger barnen. Och sossepsykologer ombedes vänligt men bestämt att hålla käft och sluta trakassera föräldrar. Föräldrarna själva är bäst på att fostra barn - ideologiska galningar utan ansvar kan föreläsa för varandra.

Socialister är tillsammans med många liberaler de som skapat detta helvete i samhället som börjar i skolan och hemmen, och som sedan fortplantar sig till gatorna och fängelserna. [Se exempelvis artikeln "Säg det i toner." om våldsamma ungdomsgäng i Tensta och Rinkeby (DN 2008-04-27)

Tre-fyra decennier av hat mot traditioner, auktoriteter, ordning, disciplin och straff och belöningar skördar nu frukterna.

Det ankommer på Reinfeldt-regeringen att återföra samhället till verkligheten och göra skolan till en plats där man får lära sig inte bara matematik och språk, utan också hur man beter sig och talar till vuxna och äldre, samt hur man räknar ut att våld och hot mot föräldrar och lärare leder till straff, misslyckande och senvägar.

Det går inte längre ens för socialister att förneka skriften på väggen. Samhället är i stadigt förfall. Varenda dag blir det fler sprickor i samhällsbygget. Varje dag blir det fel hål i muren. Varje dag lär sig en ny skolelev att det är smidigare att hota och använda våld än att arbeta.

Om Reinfeldt-regeringen menar allvar med arbetslinjen - inför straff och belöningar i skolan!

Ge lärare rätt att använda våld mot våldsamma elever. Polisen skall inte blandas in i skolan. Skolan skall framför allt lära de unga att arbete lönar sig och att lathet, våld och hot straffas! Det är den viktigaste läxan som skall läras ut. Men det är lärarna som skall lära dem det, utan polisens hjälp.

Hela samhället är byggt på lögner om människans natur. Barn är inte och skall inte vara vuxnas lärare. Barn skall inte bestämma vare sig i hemmet eller i skolan. Barn skall lära sig att ta ett nej utan att bli våldsamma eller oförskämda eller gapiga.

Hela samhället har i decennier lärt tvärtemot sådana självklarheter. Att det är fel och leder till helvetet vet vi sedan länge. Men det blir allt svårare för alla att förneka det. Lärarnas situation och laglösa gator hör ihop med att föräldrarna fråntagits både självförtroendet och rätten och skyldigheten att fostra sina barn.

Barnen är föräldrarnas.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
Åren går, problemet består
- SKOLVÅLDET -Vem vill vara auktoritär? (SvD 2008-04-29)
"Det är viktigt att skolan anmäler" (DN 2008-04-28)
"Skolvåldet än en gång" (Sydsvenskan 2008-04-28)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  våld & hot i skolan - människan född god?


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  DN:s makt & andras - om Väst & Friheten
  Guds Ord & Luthers (27 april): Lidandet & Tron
  skytte & kristna sekterister
  kyrkskratt? - om kyrkoknep för att locka besökare,...
  försvar på allvar i en farlig värld
  ingen (?) vill försvara älskat (?) fosterland
  bort med bidrag - fram med människorna
  "piller"-samhället hotar friheten - biologins makt...
  bidragsbrott är tabu för den som arbetar
  nej till världsregering av diktaturer  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger