| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, maj 03, 2008

  kdu, Weimers, tro, etik & islam - Valet 2010, 2006 & 1994

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-05-03 lö lunch
cid KOMMENTAR VALET 2010 - TRO, ETIK & ISLAM

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (kdu) valde på kvällen den 1 maj Charlie Weimers till ny ordförande. Om detta kan man inte läsa i någon tidning – åtminstone får man ingen träff på google.

Det är istället Dick Erixon, Sveriges i särklass mest intressante och skickligaste politiske bloggare, som på sin blogg ”I hjärtat Rebell” rapporterar om detta [Läs här].

Där ser man hur otillräckligt det är att läsa tidningar. Hur skulle man någonsin få veta något utan internet och bloggare! Tänk, det är inte bara för frihet genom seger i tre – det fjärde pågår! - världskrig vi har USA:s miltär att tacka för den avgörande insatsen. Internet är också det en gåva till mänskligheten från amerikanska armén.

Så har USA visat - gång på gång - att de inte bara slåss med militära medel när det är nödvändigt för frihetens skull, de använder också civila medel när det är bättre eller tillräckligt för att öka friheten för individen, vilket också det befrämjar freden.

På KDU:s hemsida står det förstås om valet av Weimers [Läs här]. Där kan man läsa följande citat från hans tacktal efter valet:

”Vi vill ha ett frihetligare samhälle där människor ges utrymme att uppfylla sina livsdrömmar, om det så handlar om att starta ett eget företag eller att trots motgångar kunna fullfölja gymnasiet för att få det jobb man alltid velat ha.”

Det är bra sagt, speciellt gillar jag detta med livsdrömmar. Sossesamhället väcker inga drömmar och dödar de drömmar drömmare får. Det är ett stort fördärv. Jag är inte kristdemokrat och lär nog aldrig bli det, men jag är ganska nöjd med att Weimers, den unge kristdemokraten, har samma politik som jag.

Jönköpings-Posten publicerade fredagen den 15 september 2006 artikeln ”Låt alla få leva sin dröm!” av mig, som handlade om Göran Persson (och hans herrgårdsdröm) och att förverkliga drömmar. Jag skrev:

”Göran Person talar ständigt med förakt om Amerika, men själv har han förverkligat den AMERIKANSKA DRÖMMEN. Från två tomma händer till svensk president i kungariket Sverige, med sig själv och sitt eget arbete som enda hjälpmedel, och Partiet förstås som villigt låter sig brukas.

Persson har nu i valrörelsens slut gett Sverige en ny politik. LÅT ALLA FÅ LEVA SIN DRÖM. Isynnerhet de som inte har samma resurser som han. Låt de små och stilla i landet få leva sin dröm. Låt dem som drömmer om att få vara hemma med sina barn få leva sin dröm. Låt dem få betalt för det. Det är rättvist.

Låt alla arbetare och LO-medlemmar leva sin dröm. Alla som vill skaffa eget hus, hjälp dem förverkliga sin dröm. Sänk skatten på arbete, gör det lönsamt att arbeta. Låt människor kunna arbeta sig upp. I Sverige är det spel, lotto och socialism som är de säkraste vägarna att bli rik på. Det är för smalt, det räcker inte.

Låt det vara lönsamt att avstå från hög standard och god ekonomi och istället arbeta hårt med studier i några år. Låt det löna sig att skjuta upp belöningen.

Låt föräldrar få en skola för sina barn där de lär sig att lära sig, och får grundläggande kunskaper i grammatik, språk och matematik så att de sedan kan välja efter intresse och inte hindras i sina val pga oduglig skola där de tvingats förslösa sin bästa inlärningstid.”

Nu är jag som sagt inte kristdemokrat och kan inte se att jag någonsin kommer att bli det. Även om kd blivit bättre med åren, så har de en bit kvar, innan de blir ett politiskt parti.

De förstår fortfarande inte riktigt skillnaden mellan politik och tro, dock har de gått åt rätt håll. Alf Svenssons självsnickrade politiska teologi på 1990-talets första hälft, som gick ut på att tron och etiken inte bara kan skiljas åt, utan måste skiljas åt, har de övergett.

Det var nödvändigt, ty inget är mer antikristligt än en sådan lära. Alf Svensson, pingstvännen, offrade evangeliet för att – som han hoppades - vinna väljare! Istället förlorade han den makt han hade! Så det gick inte så bra.

Jag gjorde vad jag kunde för att påpeka det okristliga i Alfs falska teo-politik. [Läs här] [”Kristdemokraterna och kristen etik Omöjligt skilja på tro och etik”, Broderskap 1994-09-16 fre].

Den kristna och filosofiska satsen att ingen etik kan bygga på sig själv, och att all etik har, MÅSTE HA, ett metafysiskt antagande eller en tro som grund, är idag oerhört viktigt att inse och hävda. Det gäller naturligtvis även för ateister, ty visserligen är det en inbillning som vi kan kalla "tro" att Gud inte finns, det är bara en ofrom förhoppning och önskedröm, men det är likväl en så avgörande föreställning och försanthållande tro att etiken som kommer av den skiljer sig helt och hållet från den som utgår från Gud.

OM man förstår detta, att tro och etik inte KAN åtskiljas, att TRON alltid BESTÄMMER ETIKEN, även när tron är icke-kristen, att den som anammar en etik, per automatik blir indragen i den etikens grund eller tro, då inser man hur farligt det är att ge efter för islamister och muslimer, då de kräver sharia-lagar eller ”hänsyn” till vad de håller heligt.

Det är nämligen ingen oskyldig sak att ge efter för kraven från islamister och muslimer. Den som ger efter för islams etik blir muslim, antingen han förstår det eller inte. Att erkänna islams etik, hela eller delar av sharia, är att underkasta sig islam, vilket är upphäva både religionsfriheten och den politiska friheten. Islam är ingen religion, den är en politisk ideologi med totalitära anspråk på människans hela inre och yttre värld.

Den sekulära västerländska staten SKALL icke, FÅR icke, inkräkta på den enskildes samvete eller tro, eller någon del av det inre livet. Men den politiska makt som grundar sig på religiös tro MÅSTE hävda makten över samvetet. Så gör både påven och islam. Påven gör det i strid med den Heliga Skrift, alltså tvärtemot Guds ord. Medan islam gör det därför att det är oskiljaktigt förenat med islam, enligt Koranen.

Det finns ingen annan makt i hela världen och historien, än sann biblisk kristendom som kan stå emot sådant. Även i Gamla testamentet så handlar Gud med Israels folk genom ett styrelseskick som med rätta kallas teokrati. Där var staten, överheten och prästväldet förenat. Så skall det också bli i himmelen. Men så är det icke i Nya testamentet. Även Jesus var ställd under lagen och var all överhet underdånig. Inte ens Jesus stod över överheten, än mindre apostlarna eller kyrkan.

Därmed förstår man hur långt från sanningen påvekyrkan är, som är mer lik islam än apostlarnas kyrka. I Västvärlden, nej i hela världen är det endast Luther som förstått detta och han ensam går i Jesu och apostlarnas spår, då han gör åtskillnad mellan staten och kyrkan, och sätter kyrkan under överheten.

Detta är av oerhört stor betydelse för de närmaste säg 100 åren, inte minst med tanke på Valet 2010.

Staten står över kyrkan i allt utom i samvetsfrågor. Kyrkan är underordnad staten i allt utom i det som rör Gud. Staten skall inte lägga sig i kyrkans inre angelägenheter och kyrkan har intet att skaffa med statens.

Varken den moderna västerländska staten med dess allt mer gudlösa och totalitära anspråk, som vill inkräkta på allt mer av samvetets område, eller den nominellt kristna kyrkan med dess formellt kristna ledarskap, lyder eller följer dessa bibliska och sant gudomliga råd. Kyrkan vill ersätta elelr mästra överheten, och tvärtom. båda borde hålla sig till sitt revir och nöja sig med sin lott.

Inget är så förödande och fördärvligt som när båda dessa makter förenas. Där makten över politiken och makten över samvetet hamnar i samma händer, där skapas helveten redan här på jorden.

Påveväldet, islam, Lenin, Stalin, Hitler, Pol Pot och Mao är avskräckande exempel på detta.

Europas folk och Västerlandet, vi må vara kristna, ateister eller något annat, bygger vår egen undergång om vi ger efter för islamisters och muslimers krav på underkastelse under deras etik, ty det är detsamma som att bli muslim.

Men vi skall inte heller tolerera att den sekulära staten tränger in på samvetets område och bestämmer vad som är synd eller. Staten är överhet, men den är inte Gud och har inte med makt över samvetet att skaffa. På samma sätt, eller tvärtom, kyrkan har intet med politik att skaffa. Den skall förkunna Kristus i enlighet med Guds ord.

Den moderna kyrkan sätter egna idéer före Guds ord, istället för Guds ord och över Guds ord - det är förbannat. Det kommer inte gå ostraffat. Den västerländska kyrkans avfall kommer leda till än värre förfall och slutlig undergång.

Vad kommer istället? Ny kristen gräsrotsrörelse? Kristendomens utplåning och västerlandets islamisering?

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  kdu, Weimers, tro, etik & islam - Valet 2010, 2006 & 1994


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  bomber, mordbränder, avrättningar på gatan - laglö...
  om detta är vänstervind...maj-sol, illusioner & ve...
  1 maj - SOCIALISM: Lögner, Stöld, Terror, Våld & M...
  första maj: 70 år av socialism är över
  första 1 maj med Blå färg – Reinfeldts & Kristi hi...
  webbvänsterns Kung Jinge ser Valförlust 2010
  polis, skola, vård funkar inte - fackets fel?
  våld & hot i skolan - människan född god?
  DN:s makt & andras - om Väst & Friheten
  Guds Ord & Luthers (27 april): Lidandet & Tron  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger