| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, april 20, 2009

  Påvekyrkan & Oro och förvirring bland ekumeniker

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-04-20 må kväll
cid KOMMENTAR PÅVEN & EKUMENIKEN KRITISERAS

Tidningen Midnattsropet har i sitt aprilnummer, det andra för i år [Läs här], en mycket läsvärd artikel av Stig Andreasson [Läs här] med rubriken "Oro och förvirring bland den breda ekumenikens talesmän".

Och på debattforumet Newsmill.se publicerades under påsken starkt kritiska artiklar emot påven och romersk-katolska kyrkan [Läs här].

Kritiken mot påvekyrkan är befogad och allvarlig.

Katoliken Samuel Johansson skriver (11/4) på Newsmill: "Romersk-katolska kyrkan kommer att gå under".

Här är ett citat från artikeln:

"Guds och människors dom faller tungt över påvedömets korrupta praktik. Ena dagen bannlyser man mamman och läkarna som räddat livet på en gravid liten flicka som våldtagits av sin pedofile styvfar sedan hon var i sexårsåldern. Andra dagen upphäver man bannlysningen, exkommuniceringen av välkända antisemiter, SSPX-sällskapet, trots att de förkunnar den antisemitiska urlögnen att judarna är skyldiga till Jesus död (i själva verket är vi ju alla skyldiga pga våra brott mot Guds lag. Enligt Bibeln).

Varför blev inte den pedofile styvfadern bannlyst? Därför att ingen av de hundratals pedofila prästerna världen över blivit exkommunicerade trots att de framhärdat i sin kriminalitet under årtionden och ödelagt tusentals barns liv. Alla dessa decennier av brott har möjliggjorts av den så kallade kyrkliga hierarkin, dvs biskopar, kardinaler och påvar, som värdesatt ett sakrament, prästvigningen, högre än barnens liv och låtit prästerna likt rovdjur flyttas runt till nya jaktmarker. Istället för att omedelbart bli avstängda och polisanmälda. Detta, att värdera prästvigningens sakrament högre än barnet, kan visa sig vara det mest ödesdigra beslut påvedömet någonsin tagit; "... den som förleder en av dessa små, som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup" säger Jesus i Matt.18.6. Och i vers 10: "Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små, ty jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte."

Det är klart att påvekyrkans makt hänger först på makten över prästerna, och den makten utövas genom celibattvånget, och makten över församlingarna utövas genom prästerna och det s.k. mässoffret, varigenom man hedniskt och gudlöst offrar Kristus gång på gång som ett offer från människorna till Gud, varigenom syndaförlåtelse köps gång på gång. Utan prästen - offerprästen - ingen mässa, och utan offer ingen förlåtelse, och genom hot om exkommunicering eller nekat tillträde till mässan, hotas man med utestängning från nåden [utanför påvekyrkan ingen frälsning]. Så ser maktstrukturen ut i påvekyrkan - totalt i strid med Skriften.

Det är intet att förundra sig över att påvekyrkan slår vakt om prästerna, ty mister de makten över prästerna rasar hela systemet. Och makten över prästerna fordrar både att prästerna väljs bland de som redan som unga pojkar valt att leva i celibat, och att man sedan skyddar dem för att behålla deras förtroende. Den som upphäver den kanoniska lagens krav att präster endast får väljas bland celibatärer, den upphäver påvekyrkan. Det är den lag på vilken denna totalitära mänskliga organisation står och faller.

Tänk vilket växande problem, för att inte säga för mycket, som den allt starkare kritiken mot de allt synligare ogärningarna i den på mänskliga bud byggda påvekyrkan, kommer att innebära för dem som bedriver vad Andreasson kallar "Allmän försköning av katolicismen och karikatyr av bibelförankrad protestantism."

Andreasson nämner inga namn med står klart att det är Ulf Ekman och hans turer hit och dit i ekumenikens träskmarker som han avser. Läsvärt och tänkvärt - även för Ulf Ekman!

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Påvekyrkan & Oro och förvirring bland ekumeniker


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  "Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännar...
  Kristi uppståndelses betydelse - igen
  Skytte, avkristning & påkristning - rätt & fel
  dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn hos...
  Påven, Präster, Pedofiler, Pengar, Makten & Härlig...
  kristenheten ljuger om bibeltrohet
  "kristenheten är stendöd" - sade Arborelius (nästan)
  "ersättningsteologin" & Aletheia Blogg & Tankesmed...
  Frid? Ja, i Kristus frid över allt förstånd i liv,...
  "Vänd andra kinden till" - samtal om barn, våld, o...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger