| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, mars 27, 2008

  fritt folk flyr fack & församling

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-27 to morgon
cid KOMMENTAR FLYKTEN FRÅN FÅNGENSKAP TILL FRIHET

"Flykten tilltar" heter DNs ledare idag [Läs här]. Den handlar om medlemsminskningen inom LO-förbunden, samt om det otidsenliga bakåtsträvande samarbetet mellan (s) och Kommunal.

Ingenting kommer att stoppa medlemsflykten. Varken underkastelse under det f.d. Statsbärande Allsmäktiga Partiet (SAP) eller intensiv och dyr marknadsföring.

DN skriver:

"Genom att så nära liera sig med socialdemokraterna är Kommunal på väg att sätta likhetstecken mellan medlemskap i fack och parti. Det kommer inte att underlätta ansträngningarna att stoppa flykten från facket, snarare motverka dem."

Socialism såväl som facklig verksamhet är otidsenlig. Det vet alla, ändå vill ingen flytta liket från paradfönstren och slänga det i graven, trots att stanken nu varit outhärdlig i decennier, särskilt sedan Sovjet föll ihop och arkiven öppnades.

Frihet går inte att övertrumfa. Myndiga människor med smak på frihet låter sig inte längre utnyttjas som valboskap och dessutom mjölkas på pengar, pengar som går till flotta kontor, dyra middagar och konferenser och utlandsresor för en liten politisk och facklig elit, som inte precis sliter ihjäl sig för andra. Men gärna skaffar sig egna fördelar.

Socialismens problem avbildas utmärkt i Hyresgästföreningens problem. Man lovar sänkta hyror (vilket man i stort sett aldrig har lyckats med), men säger sig behöva en månatlig avgift på omkring 100 kr. Se där vad socialismen kan! Vill du få sänkt hyra måste du betala för det. De som är dumma nog att gå med får bara mer utgifter, inte färre.

Socialismen har alltid lovat mer än den kan göra, mer än vad som är möjligt för någon, men för att klara av att inte göra det de lovar så måste de ta av dem som de säger sig hjälpa. Stjälpa kallas det. Hjälp till självstjälpning, hjälp till ofrihet och beroende, det är socialismen i ett nötskal.

*

Flykten från kyrkor har pågått mycket längre, men tror jag av samma skäl. Budskapet är fullt av hål, ingen kontakt vare sig med ideologin (Bibeln) eller verkligheten.

Man lever i det förgångna, de gamla fraserna funkar inte, inte heller försök att omformulera det gamla.

Synden har man definierat bort, man törs inte tala om fördärvet, därför blir allt tal om "frälsning" en tom visa som i bästa fall kan skapa ett minne av en för länge sedan bortglömd sanning.

Flykten från kyrkorna är en flykt från falsk kristendom som saknar trovärdighet i andliga frågor.

På samma sätt med socialismen, man kan inte längre hävda den rena socialismen, den har man plockat bort, men hoppas naturligtvis att kunna ta fram den när tiderna ändras. Det privata ägandet hatas i grunden av alla socialister, Göran Persson undantagen.

Kyrkorna törs inte längre hävda den bibliska kristendomen, en del gör anpassningar mot sin vilja, andra är bara glada för chansen att modernisera det gamla budskapet.

Skillnaden mellan socialism och kristendom är att socialismen har aldrig varit i kontakt med marken, medan kristendomen alltid har både markkontakt och himmelskontakt.

Det kristna busdskapet är att rättfärdighet börjar med självanklagelse, som leder till insikt om vad synd är, som leder till mottaglighet för Guds rättfärdighet, vilket leder till salighet inte på grund av gärningar utan på grund av Gud.

Fastän detta är det mest verkliga och sanna man kan tänka sig lyckas kyrkorna förneka detta och ju mer de förnekar det, desto mer ägnar de sig åt annat, och ju mer de ägnar sig åt bistånd, etik, politik och makt, desto mer ointressanta blir de för alla utom politiskt intresserade. De verkligt andligt intresserade flyr från falskheten och tomheten.

Det specifikt kristna kvävs och dödas just där det borde vårdas som mest. Det är i kyrkorna de andliga aborterna sker!

Men Gud har alltid öppnat för andra vägar när de som har haft namnet om sig att vara hans folk inte följer Gud.

De som sökte rättfärdigheten från Gud har inte funnit den säger Paulus om judarna, medan de som inte sökte efter den har funnit den, det är hedningarna. Hur då?

Jo, när Gud lät evangelium predikas, om en rättfärdighet utan lag, som uppenbarats genom Jesus, då tog hedningarna med glädje emot, medan de självgoda och självrättfärdiga som hade namn om sig att vara Guds folk föraktade det därför att det gjorde deras förmenta moraliska överlägsenhet omintet. Så går det ännu idag till, när kyrkor och "väckelserörelser" inte längre talar om synd och nåd.

En liten elit styr och ställer, och söker göra sin klassresa och karriär med höga inkomster med hjälp av sämre bemedlade människors fromma givande. Man saknar trovärdighet både inför människor i allmänhet, medlemmarna och Gud. Och ju färre medlemmar desto sämre ekonomi, och ju sämre ekonomi desto mer desperation, desto mer kompromisser och anpassningar.

Med mer anpassningar till "världen" har budskapet om himmelen tystnat allt mer och trovärdigheten blivit ännu mindre, och ju mindre trovärdiga man är desto ivrigare tycks man bli att söka makt.

Människors andliga behov försummas, när budskapet blir alltmer socialistiskt, det är materiellt och gudlöst. Ingen ledare bryr sig om Guds ord, alla talar de vad de själva har hittat på. Men människors ord duger till intet då evigheten står på spel. Många känner sig utnyttjade och fångade, man behandlar medlemmar som omyndiga och obegåvade.

Många inom kyrkorna sörjer över denna utveckling och drar sig i det längsta för att gå ur, de vill inte ge upp, de vill tro att Gud kan använda de gamla vinläglarna. Men Jesus själv säger att nytt vin måste hällas i nya läglar, ty annars går de gamla sönder och allt vin går till spillo.

Den förhärdelse och förblindelse som tilltar ju större problemen blir inom kyrkorna är ett Guds verk, för att bereda vägen för något nytt. Det är kyrkorna som hindrar Guds ord, inte världen.

Med socialisterna är det nog så att det är de som är det största hindret för att den vanlige arbetaren och f.d LO-medlemmen skall få en bättre framtid.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Vänstern har svikit kvinnorna" (SvD 2008-03-27)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  fritt folk flyr fack & församling


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  religiös klima(k)tism - känslor viktigare än fakta
  tidningen Dagen ljuger & blockerar min blogg
  Obama - hat mot vita under sken av rättfärdighet
  svenska medier smakar egen medicin
  (3) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  (2) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  (1) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  två rövare - två vägar
  5 år i Irak - fred vinns bara med våld
  en rövarhistoria på långfredagen  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger