| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, maj 10, 2008

  skolbränder = hat mot skolan!

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-05-010 lö lunch
cid KOMMENTAR SKOLANS KRIS & SAMHÄLLETS

"Skolbränder fördubblade på tio år" skriver Dagens Nyheter lagom till sommarvärmen. [DN.se 2008-05-09]

"Färsk statistik visar att de anlagda bränderna har ökat med hundra procent under de senaste tio åren. Det betyder statistiskt att det anläggs minst en skolbrand varje skoldag." [min fetstil]

Så lång tid, och så kraftig ökning! Naturligtvis har polis och skolmyndigheter över hela landet satt igång en gemensam aktion och undersökning av orsaker och om det finns någon organisation bakom? Nej. Inte i Sverige.

DN skriver:

"Det finns ingen rikstäckande statistik över vilka som ligger bakom bränderna, hur många bränder som klaras upp och inte heller någon analys av orsakerna till den alarmerande ökningen. Någon sammanhållen bild av problemet är svår att få."

Det finns anledning att gå till botten med detta - om inte annat av ekonomiska skäl. Ingen vet ens hur mycket alla dessa bränder kostar. Det är en skamlös och totalt oansvarig attityd att inte sätta stopp för detta. Det är allt för vanligt att brottslighet bemöts med likgiltighet och en axelryckning.

Om det är extrema politiska rörelser till vänster eller höger som uppviglar till detta så är det nödvändigt att omedelbart klarlägga detta. Det påverkar hela samhället när bränder anläggs gång på gång där barn och ungdom vistas. En skolbrand om dagen är en epidemi.

Bränderna må ha extrema politiska undertoner, men frågan är, oavsett vilka som gör detta: Vad är budskapet? Vill de bara förstöra och i så fall varför? Hatar de skolan, därför att man i många fall tvingas slösa bort sin tid där utan att få lära sig något? Är det oordningen och laglösheten i skolvärlden som uppmuntrar de sämsta sidorna hos barnen?

Nog ser det ut som om bränderna är en hämnd mot skolan, inte mot samhället, utan just emot skolan.

En skola där det är ordning och där eleverna känner att det är meningsfullt att tillbringa tid, att de lär sig något - där brinner inga skolor! Eller?

Finns det kopplingar mellan bränder och hur en enskild skola fungerar? Det skulle jag vilja veta. Men ingen vet något alls om orsaker och eventuella mönster i dessa bränder.

Är kommunerna för rika? Tar de ut för mycket i skatt eftersom de inte tycker det är angeläget att stoppa den här förstörelsen? Och vi skattebetalare, varför kräver inte vi att saken utreds? Och polisen, varför gör den inget?

Kriminalpolisens underrättelsetjänst i Östergötland säger att det inte finns stöd för misstanken att det är nazister som ligger bakom, men vad är det då?

Sverige måste vakna och bry sig - brottslighet skall bekämpas, snabbt, hårt och beslutsamt. Att låta detta fortsätta kommer att leda till än värre problem. För dessa ungdomars skull - om inte annat - det måste stoppas.

Alliansen har nu en snabbt växande lista på allvarliga frågor som kräver snabba och beslutsamma åtgärder. Rättssystemet, försvaret, skolan och vården är fyra av de mest akuta områdena. Borgarna måste leverera - tiden rinner iväg. Snart är det val igen - 2010 är inte långt bort och valrörelsen börjar ännu tidigare. Nu redan.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER:
"Skolbränder kostar över 100 miljoner" [DN 2008-05-04]
"Kraftig ökning av skolbränder" [SvD 2007-08-09]
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  skolbränder = hat mot skolan!


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  kyrkskratt: Var är Gud?
  laglös självhämnd vs. lagligt självförsvar & nödvä...
  varg & mördare mer värda än oskyldiga - Sverige sl...
  facket osakliga - socialism missgynnar arbetare
  fackets maktmissbruk ’bra’!
  kultur(?): Spel, Sex, & Sprit vs. Arbetet
  Plikt försvara lammen mot lejon. Om Gud, Krigsmakt...
  Guds Ord & Luthers (4 maj): Vapen mot Djävulen
  kdu, Weimers, tro, etik & islam - Valet 2010, 2006...
  bomber, mordbränder, avrättningar på gatan - laglö...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger