| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, oktober 27, 2008

  Stefan Gustavsson ändrar sig om civil olydnad

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-10-27 må sen kväll
cid KOMMENTAR STEFAN GUSTAVSSON OMVÄNDER SIG PRIVAT

Stefan Gustavsson, CredoAkademin och Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), skrev i tidningen Dagen fredagen den 19 september, 2008, [Läs här] att:

"det finns många situationer där civil olydnad är en kristen plikt"

Detta är naturligtvis ett påstående som inte har täckning i det bibelord (Apg. 4 & 5) som S.G. menade sig utlägga och som tillhörde högmässotexterna för söndagen helgen ifråga.

Detta och mycket mer har jag skrivit om i en skrift som finns på nätet: "OM LYDNAD & OLYDNAD mot Gud & människor, enligt Bibeln & vår tids kristna ledare" [ pdf ] (old: [ html ]).

I två mejl har Stefan Gustavsson till mig erkänt att hans påstående är felaktigt. Han omvänder sig. Det finns inte skäl att säga "många" säger han.

Han omvänder sig också på en annan viktig punkt. I artikeln påstår han:

"I Nya testamentet finns ett dubbelt perspektiv på överheten."

Nu efter att ha läst min skrift "lite ordentligare" så medger han att det finns inte två principer.

Han har därmed slagit omkull hela sin artikel, varav inget med substans återstår.

Därmed har Stefan nu levt upp till min höga tanke om honom - och som jag skriver om i min skrift - nämligen att han är den ende eller en av de få, av alla dessa självgoda, självrättfärdiga, uppblåsta, egenkära viktigpettrar i den formella kristenheten, som säger:

"om jag har fel vill jag ändra mig".

Här är Stefans egna ord i mejlet till mig idag:

"Jag har redan skrivit att jag gärna tar tillbaka ordet ”många” och jag är beredd att säga att det var en olycklig formulering att tala om att det finns två principer i Bibeln – vilket ger intryck av att det är två principer på samma nivå. De[t] är det inte. Jag borde ha uttryckt det annorlunda och visat att lydnad för överheten är den självklara grundprincipen och alltid den naturliga utgångspunkten. Jag omvänder mig alltså en andra gång."

Detta är ganska unikt i kristenheten, där så mycket dagligen (!) matas ut som inte har någon som helst täckning i den Heliga Skrift och ändå framsägs med högt tonläge och gudliga anspråk på att vara kristet.

Det är också mycket viktigt att återge vad han skriver om alla dessa självvalda, egenpåhittade, gudlösa, orättfärdiga och laglösa s.k. "icke-vålds"-aktioner som så många i kristenheten godkänner, berömmer och uppmuntrar till.

Stefan skriver:

"Min avsikt var absolut inte att ge argument för plogbillrörelsen eller de som släpper ut minkar eller spränger charkuterilastbilar eller stoppar fartyg – det har aldrig föresvävat mig att det skulle falla in under principen att lyda Gud mer än människor.

Jag menar att vi som kristna måste ta avstånd från det och kalla det synd.

Därför beklagar jag att min kommentar på detta område var otydlig."

Detta är något alldeles extra! Att han ändrar sig på detta sätt är fantastiskt. Jag vet ingen annan i den formella kristenhetens kändisregister som jag skulle våga tro om samma sak.

Lägg märke till detta:

"Jag menar att vi som kristna måste ta avstånd från det

och kalla det synd."

Detta är dock privata bekännelser, i två mejl till mig.

När och var kommer den offentliga avbönen, bekännelsen och omvändelsen?

Det är absolut nödvändigt med en offentlig omvändelse, eftersom den gudlösa utläggningen var offentlig. Stefans vilja att ändra sig är inget värd om det inte får konsekvenser offentligt.

I vår tid vore det synnerligen angeläget att Stefan syndförklarade den s.k. fredsrörelsen och allt möjligt annat löst pack som leker Gud med laglösa metoder och kallar det kristet.

Kommer Stefan fördöma dessa laglösa "icke-vålds"-aktioner?

Det är ännu inte klart.

Hans omvändelse är bara prat och strunt om det inte leder till att han offentligt säger vad han sagt i brevet till mig.

Hut har en plats också bland s.k. kristna pratmakare.

*

I detta sammanhang är det lämpligt att påpeka att kamp mot dödsstraff, slaveri eller könsneutral äktenskapslagstiftning inte har någon som helst biblisk grund. Sådana aktioner är inte anbefallda av Gud, den kristna församlingen har inget sådant uppdrag.

Den formella kristenheten, till vilken Stefan Gustavsson uppenbarligen hör, sysslar med en hel mängd saker som antingen är förbjudna av Gud eller inte anbefallda, medan man struntar i eller försummar sådant som är befallt.

Något av det mest sjuka i vår tids kristenhet är att man släpper in mer och mer av synd och världens ande i församlingarna, utan att ens försöka stå detta emot, samtidigt tror man att man är skickad att driva ut "synd" ifrån samhället!

Vår tids s.k. kristna "ledare" är de mest patetiska varelser man kan hitta. De är fulla av hyckleri och olydnad emot Gud, i fråga efter fråga har man ändrat på Guds ord och gör det ännu.

Kristenheten i Sverige, ja i Europa och Väst står inför utrotning inom några få generationer, och det enda medel man är anbefalld att använda, evangeliet om Jesus Kristus, det är det enda man inte använder.

Om detta skriver jag också i min skrift, som är längre än många artiklar och kan läsas här "OM LYDNAD & OLYDNAD mot Gud & människor, enligt Bibeln & vår tids kristna ledare", ny version [ pdf ] .

(original html: internlänkar finns för Explorer, vilket underlättar läsningen):

http://www.geocities.com/carl_i_dagman/2008-10-23to0600_civil-olydnad_korr.html#Titelsida

http://www.geocities.com/carl_i_dagman/2008-10-23to0600_civil-olydnad_korr.html#Innehall

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
* Hur mycket kan man ändra på
och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Stefan Gustavsson ändrar sig om civil olydnad


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Om lydnad & civil olydnad mot Gud & människor, enl...
  Om lydnad & civil olydnad mot Gud & människor, enl...
  Vapen, moralister & Bibeln
  Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen
  Jonas Gardells teologi - apropå hedersdoktorförelä...
  politik & kristendom - mest lästa på cid bloggen
  ORD för dagen (19 maj): Gud, Luther & cid - Förlåt...
  Guds Ord & Luthers (18 maj): Synd & Sanning
  kyrkskratt: Rening från synden i dopet
  ORD för dagen (16maj): Gud, Luther & cid; helgon, ...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger