| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, september 26, 2008

  Vapen, moralister & Bibeln

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-09-26 fre
cid KOMMENTAR SKJUTVAPEN & MASSAKRER VS. MAT & ÖVERVIKT

Om det funnits någon annan som varit beväpnad så kunde kanske tragedin i Finland begränsats. Det är snarare bristen på vapen än för mycket vapen som är problemet. Eller rättare sagt, det är fel människor som är beväpnade. Laglydiga skötsamma människor borde få tillstånd att bära dolda vapen, de skulle kunna göra många snabba ingripanden som kunde begränsa tragedier, ja vetskapen att vanliga människor är beväpnade skulle i sig vara avskräckande. De enda som är beväpnade idag är kriminella, det är dåligt. Men moralister tycker annorlunda.

Tillgång till vapen anses vara den grundläggande orsaken till skolmassakern i Finland, enligt Elisabeth Sandlund, Dagen, i en ledare onsdagen den 24 september.

Det är intressant att en representant för media säger det utan att kritisera media, som utan tvekan är den största boven till att sådana katastrofer upprepas. Det är genom medias "glorifiering" och belöning av dessa våldsverkare som vissa onda andar får idén att göra likadant.

Precis som Gehennas barn, svärmare och fariséer av alla slag, föder än värre ormyngel som är än värre Gehennas barn. Utan kunskap om dessa illdåd kan de inte härmas!

Rättfärdighet börjar med självanklagelse - men inte ett spår av kritik emot media av Sandlund som menar sig vara rättfärdigare än andra! Så typiskt.

Det låter oemotsägeligt, eller hur: "utan vapen ingen skolmassaker (med skjutvapen) (men kanske med kniv!?)? Och på samma sätt: ingen fylla utan alkohol, utan cigaretter ingen lungcancer, utan "dålig" mat ingen övervikt, utan knivar inga köttslamsor, utan bilar inga självmord kamoflerade som singelolyckor, utan byggarbetsplatser inga byggarbetsolyckor!!

Och för allt rött guld i Småland, glöm inte: utan lögnaktig press ingen masshysteri och förvridna åsikter hos många! Utan fariséer ingen falsk kristendom, utan moralister ingen omoral! Utan baptister så vore världen befriad från en hel del svärmare och sekterister, och utan tidningen Dagen så vore sanningen och Guds ord mindre förvanskat.

Slutsatsen är självklar: Förbjud alltihop! Eller åtminstone gör det svårt att få tag på Dagen!

Sandlund kan inte tänka. Sandlund kan inte för sin falska morals skull, för sin omoraliska moralisms skull, skilja på bruk och missbruk! Skulle Sandlund och hennes sektkompisar få råda så kan Jesus slänga sig i väggen med sitt vindrickande och frossande i goda vänners lag! Jesus som förvandlar det smaklösa vattnet till det bästa årgångsvinet måste fördömas - om inte annat för att han gör detta under när gästerna redan är för fulla för att kunna uppskatta det! - ty här har vi en moral högre än vad Jesus och hans himmelske Fader någonsin ens kunnat ana!

Apostlarna, isynnerhet Paulus som UPPMANAR Timoteus att DRICKA VIN, och Petrus och de andra med sina svärd kan också gå och slänga sig i väggen. De kommer naturligtvis aldrig att få vistas i samma himmel som Sandlund! Kan tänka mig att Paulus inte är alltför ledsen för det, även om han sörjer djupt över att Satan och Gehennas barn tiderna igenom skall få hålla på att göra barn till Gehenna värre än de själva är - men dock till sitt eget fördärv, Gud ske lov!

Det finns inget som inte kan missbrukas. Det finns inget som är så gott att det inte kan missbrukas av syndare!, (de rättfärdiga missbrukar intet och för dem är allt rent). Ja, det högsta goda är det som missbrukas mest av allt, särskilt av fariséer. Guds ord och isynnerhet Guds nåd missbrukas ständigt, inte minst av tidningen Dagen!

Men naturligtvis kan man inte förbjuda allt som är gott bara för att man inte kan förhindra allt missbruk. Inte heller kan man göra det så svårt att få tillgång till eller rätt att använda det goda att det nästan blir omöjligt för vanligt folk att bruka det rätt. Det vore att låta det onda få styra. Så säger Paulus att det är bättre att evangeliet förkunnas av onda motiv än att det inte förkunnas alls.

Sandlund och alla andra hennes kompisar med Gehennas ande svarar då förstås att "allt är tillåtet" MEN inte allt är nyttigt och dessutom finns det instrument, medel, verktyg, ting och saker som inte alls bör brukas eftersom ALLT bruk av dessa ting är missbruk.

Svaret på ett sådant resonemang är att det inte finns så mycket sådant smo man kna först tänka sig. På stående fot kan jag se att gärningar som exempelvis stöld, våldtäkt, otrohet, abort och skilsmässor hör till sådant som inte kan ha något egentligt gott bruk, och där kanske något under extremt speciella omständigheter kan ses som det minst onda.

Men när såg man Dagen angripa och fördöma sådant? Skulle Dagen kunna ha rubriken: "utan rätt till skilsmässa inga skilsmässor"? Eller: "utan rätt för baptister att sprida rationalistiska idéer om dopet, inga baptister? Dagen vill nog inte ens säga: "utan tankefrihet inga ateister". Det är alltid något att tacka Gud för när det gäller Dagen, att de inte skulle kunna skriva så.

Men i sak är det samma tankeparadigm i påståendet "utan vapen inga skolskjutningar".

Många företeelser, instrument, verktyg och medel, är nödvändiga och har en god användning fastän de är fruktansvärda. Det är bättre att låta kirurgens kniv eller såg amputera ett ben eller en arm än att dö. Det är bättre att döda mördare än att låta oskyldiga dö i mördares ställe. Det är bättre att låsa in psyksjuka som är våldsamma än att låta dem gå fria till priset av vanliga åtta-åringars liv på väg till skolan på trottoaren i ett litet samhälle som Norrahammar klockan åtta på morgonen. Men bara för att denne "sjuke" inte fick vård och hjälp så rättfärdigar det inte att han medvetet och uppsåtligt hämnas på en slumpvis utvald oskyldig på gatan med 40 knivhugg! Och inte heller kan ett sådant illdåd eller samhällets underlåtenhet att låsa in honom rättfärdiga att man förbjuder knivar för alla!

Somliga säger att företeelser som krig, dödsstraff, straff, våld, fängelse och annat dylikt är endast acceptabelt i nödfall, som det minst onda av enbart onda alternativ. Det är ett feltänk. Det vore rätt tänkt under förutsättning att världen och människorna vore rättfärdiga, men å andra sidan så skulle då inte några onda alternativ alls behövas. Men under rådande omständigheter där världen är i den ondes våld, det är plågas och behärskas av onda makter, där är dessa fruktansvärda medel inte bara nödvändiga som det minst onda alternativet, de är goda medel i en ond värld. Nödvändiga för att sätta gränser för ondskan och dess frukter. Goda därför att begränsar ondskan.

Men att de är goda betyder inte att de inte kan missbrukas. Men ett orätt bruk av en god sak gör inte den goda saken ond, endast utövaren av det goda drabbas av dom över det orätta bruket.

GUD själv har gjort det mest fruktansvärda ställe som kan tänkas. Han har gjort det för ett gott bruk, HELVETET är för SATAN och alla som följer honom. Det är ett rätt bruk av något fruktansvärt hemskt och evigt! TÄNK PÅ DET! För din egen skull, för Guds skull, för helvete(ts skull!).

Inte heller finns det gifter i egentlig mening. Alla s.k. gifter är nyttiga i små mängder, högre doser än man oftast tänker. Och omvänt, all "god" föda, även vitaminer och dylikt är skadliga i för stora mängder. Att förbanna den globala uppvärmningen (om den nu verkligen finns, 2007 var det kallaste året på decennier!) därför att det innebär att hundratusentals fler varje år kommer att dö av värme, men strunta i att tre-fyra gånger fler kommer att överleva istället för att dö av kyla, det är samma synsätt som vill förbjuda vapen eller göra det nästintill omöjligt att få tag i, fastän vapen behövs både till jakt, polisverksamhet, självförsvar och krig!

Isynnerhet i länder som Sverige där kriminella skjuter ner oskyldiga mitt på gatan på caféer eller från förbipasserande bilar - medan polisen jagar homofober!!

Och inte ens Dagen vill förbjuda fordonstrafik fastän 500 om året dör i olyckor, trots att detta skulle rädda långt fler liv än förbjudande av vapen! Är det ett nyttoperspektiv Dagen anlägger här, månntro?

* Inte heller vill Dagen (startad 1945 av pingstledaren Lewi Pethrus som också 1964 startade KDS, båda med syftet att bekämpa synder som abort) förbjuda aborträtten. Man vill inte ens inskränka den och Pingstsamfundet (en självmotsägelse!) och de största och "finaste" pingstförsamlingarna är ointresserade av abortfrågan. Annars rör det sig här för år 2007 om 37205 ofödda liv som mördades eller "togs bort", eliminerades, utplånades, förintades. Det är den högsta siffran sedan 1990! OM motivet bakom önskan om förbjudande eller nästan-förbjudande av vapenrätten vore att rädda liv, huru mycket mer borde man inte då arbeta för att förbjuda aborter! Dödsskjutningar med eldvapen motsvarar antalet dödade genom aborter utförda under några timmar (varje timme sker i snitt ca 4 aborter i Sverige), eller antalet döda i trafiken under en eller två veckor. [* tillagt lö 27 sep.-08]

Moralister ser inte sådana inkonsekvenser. Moralister är moralister därför att de är inkonsekventa och ologiska. Dumma helt enkelt! De är dumma därför att de inte tänker, de tänker inte därför att de inte är intresserade av fakta och sanning.

De vill bara göra proselyter. De vill få bekräftelse på att deras dumhet är slug genom att skapa än värre Gehennas barn. De bryr sig inte om orsak och verkan, rätt bruk eller missbruk. De anser sig själva för kloka, de enda som är kloka, de enda som är konsekventa och drar de rätta slutstserna - därför att de inte "kompromissar".

De vill förbjuda allt som de inte gillar eller förstår. De förstår bara detta att de är heligare än alla andra, inklusive Gud! En sådan "helighet" är naturligtvis förbannad. Ingen kan ju vara heligare än Gud.

Intelligensen blockeras och i längden kanske utplånas hos moralisten, det är ett av straffen som GUD skickar på alla som vägrar höra Guds ord, och som med egna bud vill göra sig rättfärdigare och heligare än GUD själv! Moralister blir dumma på eget grepp därför att de är inte intresserade av fakta eller verkliga samband. De är bara intresserade av att driva sin moralistiska moral, som i sak intet annat är än lögn och omoral.

Så också i detta fallet om skjutvapen i Finland. Vårt broderland som tillhört oss i 600 år och som vi varit skilda ifrån i blott 200 år, är ett land med en stolt och stark befolkning som gång på gång i framgångsrika krig sett till att den ena fienden efter den andra fått ge sig! Det är oerhört tveksamt om svenska folket har denna styrka och försvarsvilja och självbevarelsedrift. Vi skulle behöva en väpnad befolkning, både vad gäller försvarsvilja och skjutvapen.

DET är den stora frågan inför en nära framtid: HAR Sverige förmåga och medel eller ens vilja att slåss för friheten? Älskar vi vårt land och vår frihet och våra barns välfärd mätt i frihet mer än välfärden mätt i bidrag för det arbete vi inte gjort, eller rättare sagt, det som andra gjort?

Påvekyrkan avväpnade de svenska bönderna redan på 1100-talet och alltsedan 1917 års blodiga ryska socialistiska revolution har (samtliga?) partier medverkat till att göra laglydiga, skötsamma, skattebetalande svenskar värnlösa mot kriminella såväl som mot angripande nationer.

Idag är det nästan bara kriminella som kan få tag på vapen och som bär vapen dagligen i Sverige. Så borde det inte vara. Problemet är ALDRIG laglydiga människors vapen eller "lättheten" att få vapenlicens. Problemet är att kriminella ALLTID skaffar sig vapen, mestadels genom insmuggling, som naturligtvis inte påverkas genom vapenförbud för vanliga människor.

Våra gator är fulla av ofarliga värnlösa skyddslösa laglydiga människor som när som helst kan bli utsatta för våld av allt fräckare och allt mer beväpnade kriminella. Polisen är feg, oduglig och inkompetent och blir allt oftare utsatt för rena hånet, ja hela rättssamhället hånas i de rutinmässigt förekommande teaterregisserade värdetransportrånen! Det är en skam.

Låt civila laglydiga människor få bära dolda vapen så att vem som helst kan ingripa på gator innan polisen kommit till platsen. Polisens rädsla för att bli utkonkurrerad av allmänheten är inte i samhällets intresse. Det är det förbannade facket som tänker på sina egna intressen istället för medborgarnas, som har lett till detta.

De som gör sig en egen moral vid sidan av Guds ord kallas träffande för svärmare, och svärmare är alltid moralister, moralister är aldrig intresserade av sanningen eller fakta. De drivs av att rättfärdiga sig själva genom att tvinga andra att bli och tänka som de, dvs inte tänka alls.

Moralisternas problem är att de är inte trygga i sin "moral" om de inte kan få andra att bli som de. Nya testamentet talar om sådana falska kristna som nästlar sig in i kristenheten och söker att vinna människor för sig. Det må nu vara omskärelse, A-absolutism, fördömelse av krig, vapen och våld eller något annat självvalt heligare-än-Gud-påhitt.

Elisabeth Sandlund är en kurs-kristen, hon har gått en s.k. Alpha-kurs som hon gör stort väsen av. Det förefaller som om den borde heta alfa-hona-kurs, hursomhelst så har hon fastnat i den inbillningen att det räcker både för att lära andra vad kristendom är och att veta allt i Skriften. Det bevisar naturligtvis endast att hon intet fattat, och att det hon fattat inte är nog för att hon ska begripa att hon inget vet.

Flera av Dagens skribenter är odugliga till allt gott verk därför att de inte kan skilja sanning från moralism och sätter sina egna inbillningar före Guds ord.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER:
SvD 2008-09-24 [Läs här]
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Vapen, moralister & Bibeln


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen
  Jonas Gardells teologi - apropå hedersdoktorförelä...
  politik & kristendom - mest lästa på cid bloggen
  ORD för dagen (19 maj): Gud, Luther & cid - Förlåt...
  Guds Ord & Luthers (18 maj): Synd & Sanning
  kyrkskratt: Rening från synden i dopet
  ORD för dagen (16maj): Gud, Luther & cid; helgon, ...
  ORD för dagen (14 maj): Gud, Luther & cid - Trons ...
  ORD för dagen (13 maj): Gud, Luther & cid - Evange...
  ORD för dagen (12 maj): Gud, Luther & cid - Om Väl...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger