| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, maj 12, 2008

  ORD för dagen (12 maj): Gud, Luther & cid - Om Välsignelse, Förbannelse & Arvsynd

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

Guds Ord

I dig skola alla släkter på jorden varda välsignade.
1 Mos. 12:3

Martin Luther

I och genom Adam har vi alla fallit i synd och förbannelse. Denna förbannelse ligger oss på halsen. Under den föds vi. Var och en av kvinna född är ett vredens, dödens och den eviga fördömelsens barn, djävulen underkastat. Ty denna förbannelse vilar över hela människosläktet.

Detta är det första som dessa ord betygar. Ty om alla släkter skall bli välsignade, så måste de ju förut vara icke välsignade. När Herren tillsäger Abraham denna välsignelse, så är därmed också sagt: "Ni är alla under förbannelse!"

Sålunda slår detta ord ned allt vad naturen är och förmår. Se på en hedning eller en till namnet kristen, som saknar Kristus och tron. All klokhet hos en sådan, hans fria vilja, hans goda gärningar och dygder, hela hans liv är ett intet, ja, förbannat inför Gud.

- Varför det?

Därför att ingenting av allt detta har härflutit ur denna välsignelse. Och allt som inte kommer därav är förlorat. Det är under Djävulen.

Herren säger inte heller: "Alla släkter på jorden skall själva förvärva välsignelsen." Han säger inte: "Den skall komma från dem själva." Eftersom nu välsignelsen inte finns hos dem själva, måste de följaktligen vara under förbannelse, ty något mellanting finns icke.

Är den välsignade säden - Kristus - där, så är allt väl. Men är man utan honom, så är man förlorad, det må sedan lysa hur mycket som helst.

[kursiv i original; min fetstil & färg]

*

Ur ORD för dagen, betraktelser för var dag i året,
samlade ur Martin Luthers skrifter utgiven på BV-Förlag 1984 [BV-Förlag]

*

2008-05-17 lö 19
cid KOMMENTAR FALSK & SANN LÄRA

Människor har i alla tider velat vara klokare än Gud. Man vill vara rättfärdig på egen hand, man vill skapa sin egen lycka. Religiösa människor tror (sic!) att man kan göra sig själv god inför Gud. Men det som kanhända går inför människor, det går inte inför Gud.

Många nominellt kristna är intet annat än religiösa människor som söker Gud, fast på fel sätt. De menar sig vara upplysta, de vet vad som är synd, de vet att man inte skall synda, de tror (!) att de kan låta bli att synda, bara de beslutar sig, bara de omvänder sig, bara de vill så kan de göra det som är rätt. Det enda de behöver är kunskap om Guds vilja och en vilja att lyda, menar de. Sådant är ännu inte kristendom.

Tvärtom är de längre bort från kristendom än en hedning som inte känner Guds vilja. Ty en hedning vet i regel att han inte är som han borde, och han ser oftast ingen möjlighet att bli sådan heller. Den kunskapen är inte tillräcklig för att bli fri från synden, men den står Gud nära eftersom det är sant och det är därför inget hinder som måste brytas ned, utan enbart en sann tro som måste födas, för att en sådan ärlig människa skall komma till Gud.

De religiösa däremot som tror (!) sig vara något de inte är, de måste krossas i grunden, ty hela deras livsinställning är lögnaktig och falsk och de kan därför inte ta emot det som är från Gud.

För Gud gäller skenet för intet och väsendet för allt. En ond människa, utan förtroende för Gud, med en av skuld förvänd vilja, en själ fylld av uppror, missunnsamhet, misstänksamhet och självupptagenhet, tar sig för att bättra sig. Vad kan hon göra? En ond människa kan av sig själv bara göra ont, och tar hon sig för att göra "gott", så blir det i bästa fall onda gärningar med ett sken av godhet.

Guds ord säger det alla begriper, den som ger bort allt han äger, eller gör under och tecken, men i allt vad han gör söker endast sitt eget, han är inte god, hur gott det än ser ut det han gör.

Människan är fångad i det onda, hon kan inte göra det onda hon gjort ogjort, hon kan inte betala eller sona eller ställa allt till rätta, hon kan inte förhindra att hon gör nya onda gärningar, ja hon kan inte av sig själv göra en enda god gärning. Och tar hon sig för att göra gärningar som har sken av godhet men är onda, och hon sedan hävdar sig vara rättfärdig så är hon värre än då hon var ond och erkände det.

Därför säger Wesley med rätta, att den som förnekar originalsynden, ursynden, eller som vi säger arvsynden, det är människans fångenskap i synden, hon är ännu inte en kristen.

Inte många i den nominella kristenheten vill säga att människans krafter inför Gud är oförmögna till något gott, det är dock vad Guds ord lär alltifrån början. Ingen gärning kan göra oss rättfärdiga, det är därför det måste tas emot, och endast tron kan ta emot, men tron kan endast ta emot det som Gud lovat i sitt ord. Den som föraktar Guds ord är ingen kristen, utan Guds löften kan ingen bli kristen.

Läran om människans totala oförmåga att inför Gud åstadkomma något som helst gott av egen kraft är den grund för utan vilken ingen kristendom finns.

Det är därför mer än befogat att tal om i stort sett allt som kallas kristet som blott nominellt kristet. Ty endast några få sammanhang fördömer i samstämmighet med Biblen allt som synd. Tron är den enda vägen till Gud, den tro som omfattar Guds löften.

Finns det då fri vilja? Uppenbarligen, i alla praktiska frågor, så kan vi av erfarenheten inte annat än säga, att vi fritt kan bestämma oss för det ena eller andra. Och ändå finns det tecken och forskning som visar att det som vi upplever som fri vilja, många gånger inte är så fri som vi tänker och känner att den är.

Inför Gud är dock saken entydig. Ingen fri vilja finns. Ingen kan bestämma sig för att göra gott eller ont. Ett gott träd bär god frukt av sig självt, likaså bär ett ont träd ond frukt i enlighet med sin natur. En sant god människa kan inte synda, och en ond människan syndar i allt hon gör, och när hon får för sig att av egen kraft bli god blir hon dubbelt värre. Gud allena kan göra en människa rättfärdig.

Att människor tar anstöt av detta budskap är vanligt. Det är dock ett glädjebudskap. Ty att tro att man kan bättra sig själv fastän man inte kan det, det är en säker väg till förtvivlan. Men att vara förtvivlad och få veta att det är inget konstigt att man är maktlös mot synden, det är trösterikt. Är du förtvivlad? Fatta mod och förlita dig på Gud, han kan göra det som inte du kan.

Guds ord kallar alltså det vi kallar för ett härligt liv (i synden) för förbannelse, medan välsignelsen är att genom tron och lidanden övervinna synden och på den vägen nå himmelriket. Det är vanan vid synden och oförmåga att föreställa sig ett liv utan synd som gör att vi tar anstöt av Guds ord.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  ORD för dagen (12 maj): Gud, Luther & cid - Om Välsignelse, Förbannelse & Arvsynd


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Guds Ord & Luthers (11 maj): Fördra & Förlåt - ist...
  krig kommer till försvarslösa - obillig försvarssl...
  skolbränder = hat mot skolan!
  kyrkskratt: Var är Gud?
  laglös självhämnd vs. lagligt självförsvar & nödvä...
  varg & mördare mer värda än oskyldiga - Sverige sl...
  facket osakliga - socialism missgynnar arbetare
  fackets maktmissbruk ’bra’!
  kultur(?): Spel, Sex, & Sprit vs. Arbetet
  Plikt försvara lammen mot lejon. Om Gud, Krigsmakt...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger