| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, maj 10, 2008

  krig kommer till försvarslösa - obillig försvarsslöhet

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-05-10 lö em
cid KOMMENTAR SVERIGE BÖR FÖRBEREDAS PÅ KRIG

Namnet Krigsmakten övergavs till förmån för det mer moralistiska och vilseledande Försvarsmakten. Nu är makten att försvara oss försvunnen, namnändringen till trots.

Krigsmakten är ett mycket sannare och sakligare namn, eftersom Krigsmakten - även om den heter Försvarsmakten - skall använda militära våldsmedel ända till döds, svenska soldater är skyldiga att vinna eller dö i kampen för fosterlandet.

Skyldigheten att vinna seger gör det militära unikt, endast militärer har en plikt att vinna! Landets invånare, territorium och frihet, och därmed framtiden för våra barn och barnbarn, skall värnas, även om det kostar liv, våra soldaters eller andras.

Kapitulation eller underkastelse skall inte finnas. Friheten och framtiden är värd att dö för - det är en sund inställning hos alla folk som föder barn och älskar sina barn och deras barn och är tacksamma till Skaparen för det land som sett dem födas.

Men i vår tid lever man utan framtidstro, man vill inte föda barn, man vill leva i bekvämlighet och vill hellre ha marginellt lite mer välfärd nu än ett gott försvar som ger skydd för välfärden och friheten för barnbarnen.

Försvaret och rättsväsendet är två ständigt återkommande frågor och försvaret är väl den som är allvarligast och mest akut av de två mycket akuta frågorna.

Arbetslinjen hör ihop med ett starkt försvar - men vill arbeta och slita för sina barn om det sedan förstörs eller förtrampas av främmande ockupationstrupper?

Alliansen har lagt en oerhört viktig grund med arbetslinjen, men man måste bygga vidare. Sänkta skatter befrämjar både sparande och arbete, samt stärker äganderätten, eftersom rätten till det egna arbetets lön och frukter är den mest grundläggande äganderätten. Med stöldhöga skatter upphävs äganderätten till det egna arbetets lön.

Men man måste ha ett tryggt samhälle både utåt och inåt. Mer pengar till åklagarväsendet verkar vara en sådan omedelbart nödvändig åtgärd för inre säkerhet.

Den andra är att vi måste bygga ett försvar av den gamla modellen, där försvaret främst handlar om att försvara Sverige i Sverige - inte i Afghanistan, hur vällovlig insatsen där än är.

Det är avancerat bluffmakeri att påstå att Sverige blir säkrare och kan avvärja obehagliga överraskningar eller redan nu förutsebara obehagligheter i vår närhet tack vare insatser på andra kontinenter. Sådana insatser är bra på många sätt men det får inte vara det huvudsakliga eller det som vi sätter vårt hopp till.

Våra gränser måste skyddas, övervakas, och kunna försvaras - annars kommer vi förlora vår frihet snart eller ganska snart. Frågan är om borgarna skall bli de som skall ställas till svars för att vi inte kan försvara oss, och att vi inte blev förvarnade.

Ta pengar från jämställdhetsprojekt och annat inproduktivt lyxlir - försvaret måste få pengar! Det finns pengar att ta från områden som är rena lyxen jämfört med försvaret.

Tala klartext med folket om ansvar och risker - folk är inte dumma och inte självmordsbenägna eller hemfallna till önskan att bli förslavade. Men de måste få besked om verkligheten - då kan man acceptera drastiska omflyttningar av pengar.

Försvarsfrågan biter sig fast - tack och lov - hos flera tidningsredaktioner.

"Oförsvarbart dyrt" [DN 2008-05-10] skriver Lotta Fogde i sin kolumn idag i DN och konstaterar att det fortfarande kostar lika mycket osm under kalla kriget - fastän det inte är något kvar av försvarsförmågan. Så går det när man nedrustar. Så har det alltid varit. Det kostar att nedrusta - man sparar aldrig någonting i pengar. Det är bara ett enormt resursslöseri. Hon skriver också:

"Någon klar strategisk idé om vad försvaret ska vara till för finns ju inte."

Och det är problemet, det har i strid med allt vett bestämts att det finns inget hot och alltså inget att försvara oss emot. Det är att spela rysk roulette med svenska folkets liv, frihet och välfärd. Militären är till för de hot man inte ännu ser, eftersom det kan bli hotfullt över en natt, medan ett försvar tar decennier att bygga upp.

På ledarplats i SvD angriper idag P J Anders Linder i artikeln "FÖRSVARET - Borgerlig ynkedom" [Läs här] med rätta borgarna för deras ointresse för försvarsfrågan och tigandet hos dem som bryr sig.

"[t]ill sist tas ännu ett stort steg mot ett försvar som bara består av lite hemvärn, skaror av överstelöjtnanter och fagra fraser om att vi ska skapa fred i världens alla hörn."

"Från borgerliga politiker hörs inte ett pip. Det är en ynkedom."

Ja, om man vill uttrycka sig snällt. Det börjar se ut som en försumlighet och ansvarslöshet som gränsar till uppsåtligt svek mot bättre vetande.

Sydsvenskan skrev igår apropå de drastiska besparingsförslagen som läckt ut, typ skrotande av HELA Luftvärnet, i artikeln "Nya försvarsfrågor" [Läs här]:

"Finland, Island och Baltikum har under senare år upplevt ökat ryskt engagemang i och nära deras luftrum. Vladimir Putin, nytillträdd premiärminister, har handplockat sin efterträdare på presidentposten. Ryssland har utvecklats i tydlig auktoritär riktning. Sverige verkar fortfarande befinna sig i en säkerhetspolitisk törnrosasömn. "

SvD Brännpunkt publicerades igår debattartikeln "Huka inte för Putins skrämseltaktik" [Läs här] som visar på ett av många exempel på en utveckling i Ryssland som måste betraktas som varningstecken.

Försvaret är en valfråga i valet 2010. Tillika med rättssystemet. Och skolan. Och mer och mer.

Hotet mot omval kommer nog inte från Sahlin & Co. Ödet ligger i våra egna händer sa Reinfeldt i sitt segertal [Läs här]. Det är fortfarande sant.

När vi gjort allt, så har vi bara gjort vad vi är skyldiga, och om vi verkligen gjort allt så måste vi likväl förtro oss åt Gud. Men när vi inte gjort vad vi ska och istället försummar grundläggande plikter, ja då är det att fresta Gud att tro att Gud ska fixa det.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  krig kommer till försvarslösa - obillig försvarsslöhet


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  skolbränder = hat mot skolan!
  kyrkskratt: Var är Gud?
  laglös självhämnd vs. lagligt självförsvar & nödvä...
  varg & mördare mer värda än oskyldiga - Sverige sl...
  facket osakliga - socialism missgynnar arbetare
  fackets maktmissbruk ’bra’!
  kultur(?): Spel, Sex, & Sprit vs. Arbetet
  Plikt försvara lammen mot lejon. Om Gud, Krigsmakt...
  Guds Ord & Luthers (4 maj): Vapen mot Djävulen
  kdu, Weimers, tro, etik & islam - Valet 2010, 2006...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger