| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, maj 14, 2008

  ORD för dagen (14 maj): Gud, Luther & cid - Trons makt & vår svaghet

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

Guds Ord

Han förnedrar, men han upphöjer ock.
1 Sam. 2:7

Martin Luther

Vilken underbar sak är icke tron! Tänk om det stod i vår makt att ta eller att behålla tron! Ty på tron beror utan tvivel allt. För den måste både Djävul och död vika.

Men genom vilken konst skall jag väl få den och behålla den? - Gud har förbehållit sig att ge eller ta tron, såsom honom täckes, och att göra den stark eller svag efter sitt behag.

I ett ögonblick kan Gud ge mig en stark tro. Men han kan också, innan jag vet ordet av, åter låta den sjunka, samtidigt som han ger tron åt någon stor syndare. Precis som vi, har alla heliga fått erfara detta.

Men varför låter Gud inte sina heliga alltid äga en stark tro? - För att de rätteligen skall lära känna honom. För att de inte skall bli stolta och få för sig att de har tron av sig själva och så göra sig själva till gudar.

Därför måste Gud så sköta dem att de lär känna sig själva, förblir i ödmjukhet och har klart för sig att det är han som är Gud.

Detta vill Gud ha - inte bara av oss - utan av alla sina heliga. Alla måste de böja sig för honom och ur hjärtats djup bekänna:

"Jag är intet, och jag förmår intet."

Så är vi alla lika inför Gud, även om det är skillnad på gåvorna, vilka dock alla är av Gud.

[min fetstil & kursiv; min mild redigering]

*

Ur ORD för dagen, betraktelser för var dag i året,
samlade ur Martin Luthers skrifter utgiven på BV-Förlag 1984 [BV-Förlag]

*

2008-05-18 sö em
cid KOMMENTAR TRON GÖR DIG BEROENDE AV GUD

Modern förkunnelse om tron går ut på att människan kan lära sig använda tron som ett redskap för hennes egna mål. Som om tron vore något som gör dig fri från Gud, eller som ger dig makt över Gud, så att du kan det Gud kan, oavsett vad Gud vill, eller som om Gud alltid vill det du vill bara du använder trons redskap.

Sådant finner man inte i Skriften, ej heller hos Luther. Tron är en gåva av Gud som skänkes genom Guds ord i evangelium. Men det står inte i vår makt att härska över tron som om den vore oss lydiga, som om vi kunde handla i tro oavsett vad Gud vill.

Somliga svärmare tror (!) sig om att kunna "tala fram" det ena eller andra skeendet, som om ett tal efter vårt förnuft kunde skapa något oavsett vad Gud vill, bara det sker i "tro"!

Så säger Ulf Ekman gång på gång att enhet mellan kristna växer fram, tvärtemot vad vi gång på gång ser. I den ena frågan efter den andra uppvisas splittring - men Ekman tror (!) sig om att kunna "vända" denna verklighet till dess motsats genom att "tala fram" det som inte finns.

Och det är sant, så till vida, att Gud är en Gud som kallar på det som inte finns som om det fanns. Men det är inte sant att man i Gud kan kalla fram sådant som är emot Guds ord.

Den enhet man söker driva fram med "trons tal", ja även tvinga till genom att man söker binda människors samveten genom svärmiskt gudlöst tal om "Andens" maningar och annat, den "enheten" är inte, KAN inte vara från Gud eftersom sanningen är förmer än enheten. Ingen annan enhet finns, än den som är i sanningen.

Det är ett av många sjukdomstecken i vår tids kristenhet att man sätter livet före läran, så gör och så har alltid svärmare gjort. Resultatet blir att man anpassar läran till livet, och därav kommer avfall från Guds ord. Man driver fram en allt mer djupgående och långtgående avvikelse från Skriften, som slutligen innebär att man har en "kristendom" som till sitt väsen är helt artskild från sann kristendom.

När livet underordnas läran, och läran hålles högt, så må livet vara hur det vill, synd kallas fortfarande synd, och därvid upprätthålles sanningen. Men där livet får mästra läran, där tystas till slut sanningen i den ena frågan efter den andra.

Under sken av gudsfruktan är kristna emot dödsstraffet som Gud befallt och instiftat. Under sken av rättfärdighet kallar man slaveri för synd, fastän det aldrig fördöms som en synd i Skriften. Under sken av fromhet fördöms alla krig alltid därför att det innebär skräck, våld och död och mycket annat elände, fastän kriget som ett medel aldrig fördöms som en synd av Gud. Under sken av rättfärdighet bekämpas orättfärdiga "strukturer" i "samhället" fastän någon sådan befallning inte finns i apostolisk kristendom. Under sken av rättfärdighet bekämpar man homosexualitet och kämpar för äktenskapet, samtidigt som man bryter Guds befallningar om skilsmässa och omgifte. Ja man förklarar i strid med Guds ord att celibat och munkliv är heligt, vilket är att fördöma äktenskapet. Somliga gör tvärtom och kämpar mot äktenskapet och för homosexualitet i ett öppet fördömande på falska grunder av Paulus och Guds ord.

Fattigdomsbekämpning, antivåld och allt möjligt vackert påstås vara församlingens gudagivna skyldighet, fastän Gud aldrig gett ett sådant uppdrag åt församlingen.

Mission och evangelisering tonas ner eller fördöms och ersätts av sociala projekt och erkännande av "olika" vägar till Gud, fastän det enda Gud befallt församlingen är att evangelisera och missionera om Kristus som den ende som känner Fadern och att ingen kan komma till Fadern utom genom honom.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  ORD för dagen (14 maj): Gud, Luther & cid - Trons makt & vår svaghet


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  ORD för dagen (13 maj): Gud, Luther & cid - Evange...
  ORD för dagen (12 maj): Gud, Luther & cid - Om Väl...
  Guds Ord & Luthers (11 maj): Fördra & Förlåt - ist...
  krig kommer till försvarslösa - obillig försvarssl...
  skolbränder = hat mot skolan!
  kyrkskratt: Var är Gud?
  laglös självhämnd vs. lagligt självförsvar & nödvä...
  varg & mördare mer värda än oskyldiga - Sverige sl...
  facket osakliga - socialism missgynnar arbetare
  fackets maktmissbruk ’bra’!  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger