| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, maj 19, 2008

  ORD för dagen (19 maj): Gud, Luther & cid - Förlåt & fördra varandra

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

Guds Ord

Fördragande varandra och förlåtande varandra . . . Såsom Kristus har förlåtit eder, så gören ock I.
Kol. 3:13

Martin Luther

Här förbjudes all rättegång och hämnd ibland de kristna, och vi förmanas att förlåta och ge efter. Och detta understryker aposteln med exempel av hur Kristus har förlåtit oss.

Märk att han skriver detta till rätta kristna, som han dock håller för att vara så skröpliga att den ene gör den andre för när, och att den ene har klagomål mot den andre. Så borde det ju inte vara bland de kristna.

Men Kristi rike är, som jag ofta sagt, ett mysterium, som man aldrig kan helt förstå.

Dem som inte tror kan man inte vända ifrån gärningarna, utan de vill alltid lita på dessa. Dem som tror kan man aldrig nog få att göra gärningar. De förra har ingen lust till tron, de senare ingen lust till kärleken. Kristi rike är nu så beskaffat att hans kristna icke är fullkomligt heliga utan i begynnande och tillväxt.

Därför finner man bland dem ännu vrede, onda lustar, sorg och andra svåra fel. Dessa betecknar Paulus som nästans börda, vilken den ene skall fördra hos den andre, på samma sätt som Kristus hos sina apostlar tålde och ännu dagligen hos de sina fördrar mycket sådant. [min kurs. & fetstil]

*

Ur ORD för dagen, betraktelser för var dag i året,
samlade ur Martin Luthers skrifter utgiven på BV-Förlag 1984 [BV-Förlag]
Bibelorden är i huvudsak återgivna i överensstämmelse med äldre översättningar, Bibelkommissionens normalupplagor av GT 1903 och NT 1883.

*

2008-05-19 må morgon
cid KOMMENTAR LUTHER - BOT MOT HYCKLERI & FÖRTVIVLAN

Moderna kyrkor och förkunnare står långt efter Luther då det gäller kunskap i Skriften och erfarenhet av Guds ord. Ingen kan som Luther fästa vår uppmärksamhet på tröstegrunder i texten som vi lätt missar. Varför? - Jo, Luther vet vad anfäktelse är och hans tro är djup och stark nog att våga lyfta fram sanningen.

Luther reducerar inte kraven, som så många gör. Men han blundar inte heller för verkligheten. De kristna är heliga inför Gud, men deras liv är det ofta inte mycket med. Å ena sidan frestas vi att förtvivla då vi ser hur dåligt det är ställt med vår rättfärdighet. Och skulle det någon gång hända att vi tycker oss vara goda och fina, så lurar högmod och självbelåtenhet.

Det är trösterikt att göra den iakttagelsen som Luther gör. Paulus talar till kristna, rätta kristna, men likväl är det ibland dem mycket som fattas i deras helighet. De som redan vill vara färdiga och hela har inte mycket att hämta i Skriften. Det är kanske därför moderna kristna och moderna kyrkor inte sysslar med Skriften.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  ORD för dagen (19 maj): Gud, Luther & cid - Förlåt & fördra varandra


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Guds Ord & Luthers (18 maj): Synd & Sanning
  kyrkskratt: Rening från synden i dopet
  ORD för dagen (16maj): Gud, Luther & cid; helgon, ...
  ORD för dagen (14 maj): Gud, Luther & cid - Trons ...
  ORD för dagen (13 maj): Gud, Luther & cid - Evange...
  ORD för dagen (12 maj): Gud, Luther & cid - Om Väl...
  Guds Ord & Luthers (11 maj): Fördra & Förlåt - ist...
  krig kommer till försvarslösa - obillig försvarssl...
  skolbränder = hat mot skolan!
  kyrkskratt: Var är Gud?  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger