| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, januari 30, 2008

  kristenhetens "2/11" - om 'ikofåneri' & Halldorf

GUDS ORD & MÄNNISKORS

cid KOMMENTAR Är Halldorf en oskyldig 'ikofån', nyttig idiot eller en medveten anti-gudsordare?

Fredagen den 2 november 2007 kanske blir en dag att markera som en dag då något hände.

Det var då – i ”ekumenikens” och de-reformationens namn – som ikofåneriet tog sin början. Men också, eller om Gud vill, det var den dagen den droppen föll, som fick förvillelsens bägare att rinna över, därför att förhävelsen gick för långt. Det formella ledarskapet i den nominella kristenheten uppträder allt mer och mer som en cabal, ett självsvåldigt kotteri, med en egen hemlig agenda som utarbetas på hemliga möten, helt utan behov av att konsultera varken Guds Ord eller de troende.

Peter Halldorf ingår i denna krets av självupplysta människor som vill och försöker ”rita om den andliga kartan” utan att fråga dem som äger ”marken”. De tror sig ha mandat från Gud att flytta på de troende som om de vore schackpjäser, som de kan använda efter eget gottfinnande till sina egna påhittade pseudoandliga lekar och med vars hjälp de hoppas kunna skaffa sig makt och materiella fördelar.

Det kan därför vara så, att denna tidiga morgon, fredagen den 2 november 2007, blir kristenhetens i Sverige ”2/11” – en motsvarighet till 9/11. Det var då, fredagen den 2 november, en ”andlig” bomb fälldes genom att ett kapat flygplan kördes rätt in i det andliga hjärtats högkvarter, med avsikt att rasera Kristi läras huvudpelare.

Det var då vi alla som håller Guds ord för mer än människors sade: ”Idag är vi alla Gudsordare”, ”nu kan vi inte längre låta andliga terrorister härja fritt”. Ty det var Kristus och Guds ord som angreps, under sken av andlighet, då Halldorf skrev: ”Den som kysser ikonen kysser Kristus”. 1)

En reaktion föddes hos många av de fromma som ännu finns kvar. Illdådet blev till ett frö som såddes, vilket om nödvändigt om illdåden fortsätter, kommer att vattnas och gödas och växa upp till en helig utsöndring från den nominella kristenheten. Det blir allt svårare att stilla finna sig i självsvåldet hos dessa vilsna, ohörsamma och maktsökande formella ledare, som vägleder bort från Guds Ord. Det blir förvisso en ’omritning’, men kanske inte så, som dessa i sina egna ögon så höga herrar (och damer) tänkt sig.

Denna fredag, den 2 november, dagen före ’lögardagen’, låter tidningen Dagen publicera en artikel av Peter Halldorf. På känt halldorfskt manér utmanar han redan i titeln den bibeltrogna fromheten hos dem som håller på att Skriften ensam är källan och auktoriteten bland Kristi älskade.

Det är endast de som älskar Kristus som håller fast vid apostlarnas undervisning. Den som inte håller Jesu ord är den som inte älskar honom.

Joh 14:23-24 Jesus svarade:
"Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska Honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom.
[24] Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig.

De trogna det är de som håller fast vid att tron kommer genom predikan och predikan genom Guds Ord – utan det minsta bistånd av några döda, stumma, människogjorda bilder.Ingen död materia kan väcka eller verka nåd, endast Guds ord och löfte som bara kan tillägnas genom att höras och tros – utan att se!

Och det är just dessa som håller fast vid detta, som är Kristi älskade, det är dessa som håller sig till Ordet och intet annat, som är de som verkligen älskar Kristus, och det är dessa och deras tro som är det egentliga målet för Halldorfs attacker.

Ty det är i själva verket inte alls, åtminstone inte i första hand; i sak och egentligen är det inte en kamp för ikoner, det är bara en persona, en mask, ett skådespeleri. Det man är ute efter, det man verkligen vill är att bryta ner troheten mot Skriften.

Villolärarna som Jesus varnar för är de som har fårakläder, det vill säga har sken av andlighet mer än andra. De öppet ofromma och gudlösa är inga villolärare i egentlig mening, och de fromma lyssnar i alla fall inte på dem.

Eftersom det är reformationen som återgav Guds ord dess ursprungliga plats, så är det en kamp mot reformationen som dessa vilsna självuppskattande ”lärare” för. Det är en av-reformering, en de-formation man vill åstadkomma. För att sedan kunna underställa sig den äldsta totalitära organisation världen skådat, nämligen den av hedendom genomdränkta romerska kyrkan, och dess överhuvud påven, som kallar sig Kristi ställföreträdare, men som uppträder som om han vore förmer än Kristus själv.

Det är ytterst den heliga Skriften man vill bli fri ifrån, men utan Skriften ingen Ande och utan Anden ingen Kristus och utan Kristus ingen Gud. Ändå vill man bryta ner troheten mot Skriften. Det Halldorf och (som det ser ut) de flesta formella ledare vill, det är att bryta ner den sista lilla rest som finns kvar av reformationens frukter i svenskarnas hjärtan. Sedan är nämligen inget hinder kvar för den maktsökande alltmer politiserade nominellt kristna ”elitens” ambitioner.

Måltavlan för Halldorfs låtsas-andlighet är dessa som han föraktar, nämligen de som håller fast vid arvet från apostlarna och reformatorerna som det värdefullaste i livet. Eftersom han i likhet med grovt räknat alla formella kändisledare i dagens nominella kristenhet anser att ”enhet”, organisatorisk inte andlig, är viktigare än Guds ord och andlig inre enhet, så är för dem Luther och reformationen det värsta som hänt kristenheten.

Luther satte saken före formen, det inre framför det yttre, Guds Ord före människors, andlig enhet före organisatorisk, den andliga friheten och det personliga ansvaret före den blinda andelösa underkastelsen under den totalitära romkyrkans påvestol, osv. Detta kan inte dessa oandliga skenfromma tåla, därför att man inte förstår rättfärdigheten från Gud.

Typiskt nog skrev Halldorf 1998 att Luthers lära om rättfärdiggörelsen genom tron av nåd inte kunde förstås av enkla bönder, fastän både Jesus och apostlarna predikade för människor som var ännu okunnigare än en ordinär bonde i Tyskland på Luthers tid. Länge nog har Halldorf underminerat Skriften. 2)

De provokationer emot Skriften såväl som emot vanliga enkla troende som Halldorf i åratal ägnat sig åt, kännetecknas av ett sken av högre fromhet medan han i själva verket inte förstått alls vad fromhet innebär – om han hade det skulle han inte ägna sig åt dessa andliga surrogat, dessa skenheliga ting, som han nu i mer än tio år sysselsatt sig med. Han kan inte tro om han inte får göra sig märkvärdig. Den vanlige kyrkomedlemmen är inte andlig eller fin nog i Halldorfs ögon, det måste till dåraktiga antisociala avvikelsetecken, beteenden och klädkoder, för att Halldorfs ’gud’ skall ge honom sitt godkännande. Stackars människa! +

1) Denna rubrik är ett direkt citat ur artikeln, och artikeln i sin helhet är tagen från Halldorfs egen tidskrift Pilgrim, på vars hemsida artikeln i oktober publicerats som ’Månadens krönika’, med rubriken ”Bibeln och bilden”.

2) 1998-02-01 sö SvD Under_ Peter Halldorf Klostren viktiga för andlig vägledning:

"Den upptäckt som för Luther blev en frigörelse ur en hopplös tvångssituation – tron allena – var knappast möjlig att förstå för bönder och och borgare bland vilka endast ett fåtal var läskunniga. Som lundadocenten i kyrkohistoria, Samuel Rubenson, träffande har beskrivit det: ”Det som var en insikt för en välutbildad munk och professor, flytande på fyra språk och med hela den mognad som en monastisk träning ger, är inte självklart den modersmjölk en vanlig församling kan näras med.”

cid: med andra ord skall "okunniga" människor inte få höra talas om rättfärdiggörelsen genom tron! Var och en må betänka detta, och sedan dra sin egen slutsats inför Gud och Skriften och erfarenheten.

*

Se också på denna blogg:
Om klosterliv & äktenskapet
2008-01-23 Världen idag "Kallelsen till klostergemenskapen är profetisk"
NÅGOT OM HALLDORFS IKONFÖRSVAR

SAMT
2007-12-06 Kyrka & Folk nr 49 Carl Ingemar Dagman Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?

*

Läs mer:
"Släpp inte visionen om det ­allmänna prästadömet" (Dagen 2008-02-13)
"Vilket behov har vi kristna av symboler?" (Dagen 2008-02-13)
"Erfarenheter från Spanien ger oro inför bilder i tillbedjan & gudstjänster" (Dagen 2008-02-13)
"En förnyelse av böneliv och tro" (Dagen 2008-02-13)
"Här finns både god liturgi och äkta karismatik" (Dagen 2008-02-13)
"Pingstvänner söker en egen identitet" (Dagen 2008-02-13)
"Ekumeniska strävanden i pingst är föredömligt" (Dagen 2008-02-13)
"Begreppet frikyrka lever och mår bra" (Dagen 2008-02-07)
"Välj inte mellan kyrkofäderna - men lär av dem som gått före" (Dagen 2008-02-06)
"Finns det rum för det annorlunda på kristenhetens slottsvind?" (Dagen 2008-02-06)
"Frågan är vilket inflytande annan teologi får ha" (Dagen 2008-02-05)
Hedin: "Vi behöver olika traditioner" (Dagen 2008-02-05)
"Inga lallande fånar som talar kristendom" (SvD 2008-02-01)
"Viktigast är att man blir förankrad i Gud" (Dagen 2008-02-01)
"Jag upplevde mer av Gud än jag anat" (Dagen 2008-02-01)
"Det som händer är både främmande och nära" (Dagen 2008-02-01) "Liturgi från öknen färgar gudstjänsten i Övre salen" (Dagen 2008-01-31) "Inget idolporträtt av Peter Halldorf" (Dagen 2008-01-30) "Bjärka-Säby inviger ny akademi" (Dagen 2008-01-30) "Peter Halldorf om ..." (Dagen 2008-01-30) "Halldorf vill inte vara en ikon" (Dagen 2008-01-30 ] "Innanför väggarna på Bjärka-Säby" (Dagen 2008-01-30)

"Kyrkofäderna efterlämnar ingen enhetlig kristen syn" (Dagen 2008-01-29 ti)
"När orden inte räcker till (om riter)" (Dagen/Sv. Journalen 2008-01-25)
"Ska ikonbrasor lysa upp i det andliga mörkret?" (Dagen 2008-01-22)
"Hängivna lärare - Därför är kyrkofäderna så viktiga" (Dagen 2008-01-11)
"Vad är det som är så bra med mysticismen?" (Dagen 2007-11-29)
"Brist på livsförvandlande andliga erfarenheter har öppnat för mystiken" (Dagen 2007-11-23)
"Bekännelsen av Jesus är avgörande" (Dagen 2007-11-23)
"Självrannsakan behövs i frikyrkorna" (Dagen 2007-11-22)
"På väg mot flerspråkighet i samtalet med Gud" (Ledare E.S. Dagen 2007-11-21)
"Synen på traditionen avgör" (Dagen 2007-11-20)
"Ikonfrågan rymmer mer än ikoner" (Dagen 2007-11-14)
Peter Halldorf: "Allt som öppnar våra ögon står i Andens tjänst" (Dagen 2007-11-09)
"Halldorf, ikoner och avgudadyrkan" (Dagen 2007-11-09)
Elisabeth Sandlund om ikoner: "Utvecklande att veta hur andra tänker" (Dagen 2007-11-02)
Peter Halldorf om ikoner: "Den som kysser ikonen kysser Kristus" (Dagen Kultur 2007-11-02 - betalartikel)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

Se också på denna blogg:
Om klosterliv & äktenskapet
2008-01-23 Världen idag "Kallelsen till klostergemenskapen är profetisk"
NÅGOT OM HALLDORFS IKONFÖRSVAR

SAMT
2007-12-06 Kyrka & Folk nr 49 Carl Ingemar Dagman Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  kristenhetens "2/11" - om 'ikofåneri' & Halldorf


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Om klosterliv & äktenskapet
  2008-01-23 | Världen idag | "Kallelsen till kloste...
  Om Halldorfs ikonförsvar - Carl Ingemar Dagman
  Lewi Pethrus om det talade ordet - predikan 28 nov...
  Om Gardells teologi - Carl Ingemar Dagman
  2007-12-06 | Kyrka & Folk nr 49 | Carl Ingemar Dag...
  2007-11-06 | Carl Ingemar Dagman | Dubbelheten inf...
  2007-08-22 on | Världen idag debatt (s.4) | Jesus ...
  2007-08-08 on | Världen idag, debatt | Kristna ska...
  2007-06-12 ti | Dagen debatt | Samfunden bidrar ti...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger