| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, januari 23, 2008

  Om Halldorfs ikonförsvar - Carl Ingemar Dagman
IKONER & SKRIFTEN
(utvidgat och bearbetat från ett blogginlägg på "Haggai", 2007-11-10, 18:40)
Carl Ingemar Dagman:
NÅGOT OM HALLDORFS IKONFÖRSVAR
DEN 9 NOV. I TIDNINGEN DAGEN

1. När PH i artikeln "Allt som öppnar våra ögon står i Andens tjänst" (Dagen 2007-11-09 fre) skriver:

"Så som den Heliga Skrift levandegör evangeliet för örat, målar de heliga bilderna trons Kristus för ögat.",

så likställer han inte bara ord och bild, han sätter människors verk på samma plan som Guds verk. Guds Ord och människors bilder, de må kallas ikoner eller odödliga konstverk, är helt och hållet åtskiljda kategorier.

2. Guds Ord är Guds verk, ikoner är människoverk. PH likställer Guds verk med människors verk. Han likställer Guds Ord, Livets Ord, det livgivande, kraftfulla och evigt bestående, med människors förgängliga, maktlösa, stumma, döda, egenpåhittade och självsnickrade materiella bilder.

3. Gud har gett oss sitt Ord i de heliga skrifterna, utan vilket ingen kan komma till tro. Jesus säger till apostlarna som han utvalt att predika Guds Ord: "Den som hör er, hör mig, och den som hör mig hör min Fader".

4. Vidare i Johannes sjuttonde kapitel står det klart att Jesus ber icke för några andra än sina apostlar och de som kommer att tro genom deras ORD (Joh. 17:20). Någon frälsande tro ges inte genom bilder. Bilder nämns aldrig utom då det är fråga om avguderi.

5. Några bilder har vi inte heller fått, ej heller något ord som befaller oss att göra bilder. Ej heller något ord som bekräftar PHs lära om likställighet mellan ord och bild. I GT och NT får Guds tjänare se syner och uppenbarelser, aldrig uppmanas de att bevara dessa i bildform, alltid skall de nedtecknas med ORD.

6. Hur man än vrider på ikofåneriet så står det klart att det är en för Bibeln okänd företeelse - bland de sant fromma! Ikonläran innebär att man har kommit med en ny lära, en utombiblisk företeelse. Den som kommer med ny lära är skyldig att bevisa dess överensstämmelse med Skriften. Den som inte gör det eller inte kan det, skall fördömas om han fortsätter med sin villfarelse. Och villoläran skall bekämpas. De formella ledarna av den nominella kristenheten gör (nästan) aldrig sin plikt i dessa avseenden. De är antingen okunniga eller fega eller likgiltiga. Oavsett vilket står de med skuld.

7. Läran om ikoner i Halldorfs version såväl som i den ortodoxa kyrkans, är en avvikelse, en villfarelse, ett tillägg, en ändring, av Guds ord och befallningar.

8. Ikoner kan ha en plats som en andligen värdelös estetisk eller stämningsskapande sak för den som så tycker, men den kan aldrig tillskrivas något andligt värde. Enbart och i bästa och oskyldiga fall, en pedagogisk, det är själslig, nytta och användning. (se pdf-filen nedan)

9. Synden i GT såväl som NT är uppror emot Guds ord, inte emot några Guds bilder. Synden bestod i ohörsamhet. Det är genom att hålla fast vid Guds Ord som man räddas och bevaras.

10. Ögats begärelse var ingångsporten för synden. Ögat symboliserar aktivitet och begär. Dessutom är Skriftens lära att ingen människa kan se Gud och leva, ty ingen rättfärdig finns.

11. Örat symboliserar hörsamhet och lydnad och passivitet. Vilket hör ihop med att allt är av nåd genom tro, utan förtjänst och före all goda gärningar, och trots all synd.

12. Den ortodoxa läran om ikoner som PH tycks ha supit i sig, är i total motsats till Skriftens lära om frälsningen.

13. PH skriver:

"I princip behöver vi dock ingenting för att tillbe Gud. Vad Gud söker är människor som tillber honom i ande och sanning. Vi behöver varken särskilda platser eller tider, varken bibel eller bild, för att be."

Men utan tro kan man inte nalkas Gud, och utan Guds Ord kan man inte tro. Det är genom apostlarnas ord, som är Jesu ord, som är Guds Ord, som man kan erhålla tron. Allt annat är en falsk och självtagen tro.

14. Må var och en som är intresserad av sitt eviga väl och ve jämföra PHs ord med Guds Ord:

Rom 10:8-10 Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta - det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. [9] Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. [10] Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.

Rom 10:14-17 Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? [15] Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. [16] Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? [17] Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.

15. Ordet står ensamt som frälsande, det betyder nådegivande. Utan ett ord från Gud, utan ett löfte som omfattas i tro, det är utan att se, kan man inte bli frälst. Allt likställande mellan ord och bild är kätteri. Och allt som försöker att dra ner Guds ord eller ifrågasätta det, talar Djävulens språk: "Skulle Gud ha sagt?"

16. Man undrar hur mycket kätteri dagens kristenhet tål? Eller borde frågan vara: Är den nominella kristenhetens sammanhang så likgiltiga och därför okunniga om den frälsande sanningen att de inte kan se skillnad på sant och falskt?

*

Tips:

följande pdf-fil gör en intressant analys av skillnaden mellan ikonernas användning i lutherska sammanhang (Norska kyrkan) och den ursprunliga ortodoxa. Det är en alldeles färsk uppsats från i år.

"Ikoner – kunst eller hellige bilder . En komparativ analyse av ikoner i ortodokse kirker og i Den norske kirke",

av Ida Elisabeth Hagen

Masteroppgave ved Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2007

*

Se också på denna blogg: kristenhetens "2/11" - om 'ikofåneri' & Halldorf Om klosterliv & äktenskapet 2008-01-23 Världen idag "Kallelsen till klostergemenskapen är profetisk" NÅGOT OM HALLDORFS IKONFÖRSVAR SAMT 2007-12-06 Kyrka & Folk nr 49 Carl Ingemar Dagman Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?

*

LÄS MER:

"Släpp inte visionen om det ­allmänna prästadömet" (Dagen 2008-02-13) "Vilket behov har vi kristna av symboler?" (Dagen 2008-02-13) "Erfarenheter från Spanien ger oro inför bilder i tillbedjan & gudstjänster" (Dagen 2008-02-13) "En förnyelse av böneliv och tro" (Dagen 2008-02-13) "Här finns både god liturgi och äkta karismatik" (Dagen 2008-02-13) "Pingstvänner söker en egen identitet" (Dagen 2008-02-13) "Ekumeniska strävanden i pingst är föredömligt" (Dagen 2008-02-13) "Välj inte mellan kyrkofäderna - men lär av dem som gått före" (Dagen 2008-02-06)
"Finns det rum för det annorlunda på kristenhetens slottsvind?" (Dagen 2008-02-06)
"Frågan är vilket inflytande annan teologi får ha" (Dagen 2008-02-05) Hedin: "Vi behöver olika traditioner" (Dagen 2008-02-05)
"Inga lallande fånar som talar kristendom" (SvD 2008-02-01)
"Viktigast är att man blir förankrad i Gud" (Dagen 2008-02-01) "Jag upplevde mer av Gud än jag anat" (Dagen 2008-02-01) "Det som händer är både främmande och nära" (Dagen 2008-02-01) "Liturgi från öknen färgar gudstjänsten i Övre salen" (Dagen 2008-01-31) "Inget idolporträtt av Peter Halldorf" (Dagen 2008-01-30) "Bjärka-Säby inviger ny akademi" (Dagen 2008-01-30) "Peter Halldorf om ..." (Dagen 2008-01-30) "Halldorf vill inte vara en ikon" (Dagen 2008-01-30 ] "Innanför väggarna på Bjärka-Säby" (Dagen 2008-01-30) "Kyrkofäderna efterlämnar ingen enhetlig kristen syn" (Dagen 2008-01-29 ti) "När orden inte räcker till (om riter)" (Dagen/Sv. Journalen 2008-01-25) "Ska ikonbrasor lysa upp i det andliga mörkret?" (Dagen 2008-01-22) Peter Halldorf: "Hängivna lärare - Därför är kyrkofäderna så viktiga" (Dagen 2008-01-11) "Vad är det som är så bra med mysticismen?" (Dagen 2007-11-29) "Brist på livsförvandlande andliga erfarenheter har öppnat för mystiken" (Dagen 2007-11-23) "Bekännelsen av Jesus är avgörande" (Dagen 2007-11-23) "Självrannsakan behövs i frikyrkorna" (Dagen 2007-11-22) "På väg mot flerspråkighet i samtalet med Gud" (Ledare E.S. Dagen 2007-11-21) "Synen på traditionen avgör" (Dagen 2007-11-20) "Ikonfrågan rymmer mer än ikoner" (Dagen 2007-11-14) Peter Halldorf: "Allt som öppnar våra ögon står i Andens tjänst" (Dagen 2007-11-09) "Halldorf, ikoner och avgudadyrkan" (Dagen 2007-11-09) Elisabeth Sandlund om ikoner: "Utvecklande att veta hur andra tänker" (Dagen 2007-11-02) Peter Halldorf om ikoner: "Den som kysser ikonen kysser Kristus" (Dagen Kultur 2007-11-02 - betalartikel)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Om Halldorfs ikonförsvar - Carl Ingemar Dagman


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Lewi Pethrus om det talade ordet - predikan 28 nov...
  Om Gardells teologi - Carl Ingemar Dagman
  2007-12-06 | Kyrka & Folk nr 49 | Carl Ingemar Dag...
  2007-11-06 | Carl Ingemar Dagman | Dubbelheten inf...
  2007-08-22 on | Världen idag debatt (s.4) | Jesus ...
  2007-08-08 on | Världen idag, debatt | Kristna ska...
  2007-06-12 ti | Dagen debatt | Samfunden bidrar ti...
  2007-05-04 fre | Dagen debatt | Carl Ingemar Dagma...
  2007-04-10 ti | Dagen debatt | Carl Ingemar Dagman...
  2007-02-16 fre | Världen idag Kultur debatt | Ökad...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger