| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, januari 28, 2008

  Om klosterliv & äktenskapet

cid KOMMENTAR Om klosterliv & äktenskapet

I uttalandet från Östanbäcks kloster (se föregående bloggpost) hävdas att

1) "Det är Guds Andes verk ibland oss och runt om i världen att kommuniteter med olika kallelser har återkommit till kyrkor som gjorde sig av med klostergemenskaperna för snart 500 år sedan."

2) "Den monastiska kallelsen är profetisk"

Inget av detta understöds med Skriftställen, ej heller görs något försök ens att vederlägga Luthers hållning i denna fråga. Man river ner utan att veta vad man gör. Man är full av likgiltighet eller förakt för reformationen - och Skriften! - och tror sig veta bättre än dessa som kunde bibeln bättre [= kände Guds tankar; Jmf 2 Mos. 33:11 ; 4 Mos. 12:6-9 ] än alla lärare före eller efter dem. Reformationen tog bibelordet på allvar, mer än någon efter apostlarna.

Det märkliga är att här gör man ena veckan uttalanden till stöd för äktenskapet och nästa vecka propagerar man för ett okristet munkliv. Skriften fördömer dem som förbjuder äktenskap [1 Tim. 4:1-3]. Att propagera för munkliv eller celibattvång för präster är att göra äktenskapet till något mindre heligt än ensamlivet, vilket är tvärtemot Guds Ord. Fruktar man inte Guds dom och vrede över sådana tilltag? Redan förnuftet visar ju vilken förbannelse påvekyrkan har dragit över sig själv och många, många barn och ungdomar bara i vår tid för denna förbannade människoläras skull.

Det mesta av nyheter som påvekyrkan genom århundradena har infört har motiverats av maktbegär och pengar. Celibattvånget för präster infördes i Sverige på 1100-talet för att kyrkan skulle kunna lägga beslag på prästernas egendom då de dog. Inget har underminerat äktenskapet och anständigt leverne mer än munklivet och celibattvånget. Dessa som vill återinföra den falska fromhetens institutioner i Sverige bekämpar i själva verket äktenskapet. Vilken tragedi!

Sveriges folk har övergett kyrkan, kyrkan har övergett Gud, nu har äntligen alla kristna kändisar övergett Gud. Eller kan man överge och förakta Guds Ord men ändå göra anspråk på att ha med Gud att göra?

*
Se också på denna blogg:
kristenhetens "2/11" - om 'ikofåneri' & Halldorf Om klosterliv & äktenskapet 2008-01-23 Världen idag "Kallelsen till klostergemenskapen är profetisk" NÅGOT OM HALLDORFS IKONFÖRSVAR SAMT 2007-12-06 Kyrka & Folk nr 49 Carl Ingemar Dagman Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?
*
Läs mer:
"Släpp inte visionen om det ­allmänna prästadömet" (Dagen 2008-02-13) "Vilket behov har vi kristna av symboler?" (Dagen 2008-02-13) "Erfarenheter från Spanien ger oro inför bilder i tillbedjan & gudstjänster" (Dagen 2008-02-13) "En förnyelse av böneliv och tro" (Dagen 2008-02-13) "Här finns både god liturgi och äkta karismatik" (Dagen 2008-02-13) "Pingstvänner söker en egen identitet" (Dagen 2008-02-13)
"Finns det rum för det annorlunda på kristenhetens slottsvind?" (Dagen 2008-02-06) "Frågan är vilket inflytande annan teologi får ha" (Dagen 2008-02-05) Hedin: "Vi behöver olika traditioner" (Dagen 2008-02-05) "Inga lallande fånar som talar kristendom" (SvD 2008-02-01)
"Viktigast är att man blir förankrad i Gud" (Dagen 2008-02-01) "Jag upplevde mer av Gud än jag anat" (Dagen 2008-02-01) "Det som händer är både främmande och nära" (Dagen 2008-02-01)
"Liturgi från öknen färgar gudstjänsten i Övre salen" (Dagen 2008-01-31)
"Inget idolporträtt av Peter Halldorf" (Dagen 2008-01-30)
"Bjärka-Säby inviger ny akademi" (Dagen 2008-01-30)
"Peter Halldorf om ..." (Dagen 2008-01-30)
"Halldorf vill inte vara en ikon" (Dagen 2008-01-30 ]
"Innanför väggarna på Bjärka-Säby" (Dagen 2008-01-30)
"Sex myter om äktenskap och familj" (Dagen 2008-01-24)
"En fjärdedel kan ha rätt" (Dagen 2008-01-22)
"Bevara äktenskapet vill ge kraftfullt svar till regeringen - Opinionsmöte för äktenskapet fyllde S:ta Clara kyrka" (Dagen 2008-01-16)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*
1 Tim 4:1-5

[Bibel 2000]

Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror, [2] spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete, [3] folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas under tacksägelse av dem som tror och som känner sanningen. Allt som Gud har skapat är bra och ingenting behöver vrakas, om det tas emot med tacksägelse; [5] det blir rent genom Guds ord och genom bön.

[1917]

Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 2 Så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors, som i sina egna samveten äro brännmärkta såsom brottslingar, 3 och som förbjuda äktenskap och vilja, att man skall avhålla sig från allahanda mat, som Gud har skapat till att med tacksägelse mottagas av dem, som tro och hava lärt känna sanningen. 4 Ty allt vad Gud har skapat är gott, och intet är förkastligt, när det mottages med tacksägelse; 5 det bliver nämligen helgat genom Guds ord och genom bön.

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Om klosterliv & äktenskapet


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2008-01-23 | Världen idag | "Kallelsen till kloste...
  Om Halldorfs ikonförsvar - Carl Ingemar Dagman
  Lewi Pethrus om det talade ordet - predikan 28 nov...
  Om Gardells teologi - Carl Ingemar Dagman
  2007-12-06 | Kyrka & Folk nr 49 | Carl Ingemar Dag...
  2007-11-06 | Carl Ingemar Dagman | Dubbelheten inf...
  2007-08-22 on | Världen idag debatt (s.4) | Jesus ...
  2007-08-08 on | Världen idag, debatt | Kristna ska...
  2007-06-12 ti | Dagen debatt | Samfunden bidrar ti...
  2007-05-04 fre | Dagen debatt | Carl Ingemar Dagma...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger