| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, februari 24, 2008

  Dick Erixon (tc) svarar på min artikel om kristendom & kränkningar

GUDS ORD & MÄNNISKORS ORD

cid KOMMENTAR ERIXON (tc) & KRISTENDOM

apropå Dick Erixons artikel idag: "Kristendomens synd: självkritik istället för kränkthet"

Dick Erixons blogg http://www.erixon.com/ "I hjärtat rebell" är troligen den politiska blogg i Sverige som har flest besök, om man kunde räkna antalet "rena" besök. Han skriver i regel flera inlägg varje dag och hans kommentarer läses dagligen (ofta flera gånger om dagen)av alla som vill vara uppdaterade inom svensk politik och vad som händer i världen.

För både journalister och politiker - och många andra - hör det till den dagliga rutinen att kolla upp vad Erixon sagt. Han respekteras även av dem som inte håller med honom och hans inflytande har stadigt ökat. Det han skriver får ofta genomslag. Rätt så tycker jag.

Han är en pionjär inom det politiska bloggandet i Sverige och är kanske den som betytt mest för att det skulle nå upp till den ansedda och oundgängliga plats det har idag. Han har bloggat sedan september 2003 och en av anledningarna till att han valde att blogga var att han insåg hur svårt och ineffektivt det är att via debattartiklar få ut sitt budskap. Isynnerhet när man inte är en fyrkantig kloss och därför inte passar in i några mallar. Utan låter sig ledas av Anden (även om man inte vet om det, utan bara känner Gud i form av trohet mot sanningen.)

Dick Erixon är nog den mest träffsäkre och mest intressante politiske kommentatorn i Sverige, oavsett medium, och han blir bättre och bättre, tycker jag. Han är politiskt oberoende, vilket gör honom friare i sitt tänkande och skrivande. Men framför allt så är han lojal mot fakta och sanningen, han kritiserar alla som förtjänar det och håller med alla som säger sanningar, även om det skulle vara Djävulen själv.

Han blir därför något oförutsägbar, vilket är just vad som gör honom så intressant. VAD skall han hitta på härnäst? HUR många sådana personer med inflytande finns det i Sverige? Inte tillräckligt i alla fall. Lägg därtill att han inte är politiskt korrekt (pk/pc), utan truthfully correct (tc), och har ett osedvanligt mod.

Han låter sig inte tystas vare sig av Caesar eller Herodes, Mammon eller "Moder Teresa". Varken skriftlärde eller överstepräster, varken den välmenande men i mörker vandrande aposteln Petrus före uppståndelsen eller den även efter uppståndelsen fege Petrus undantas från kritik.

Både obotfärdiga syndare och botfärdiga får höra ett sanningens ord. Ingen slipper undan. Varken heliga eller oheliga, varken skenheliga eller fromma, varken kristna eller muslimer, varken borgare, socialister eller kapitalister, varken Svensson eller von Schnitzig, varken Djävulen eller Muhammed, varken Allah eller Gud, får vara i fred för denne oförliknelige och djärve men försynte och folklige Dick Erixon.

Är detta ett idolporträtt eller en saklig beskrivning? Både ock vill jag mena.

Men säg mig, vilken ledarskribent på vilken tidning, kristen eller inte, skulle kunna gå ut till sina prenumeranter och säga: "Om inte ni betalar min lön kan jag inte fortsätta att skriva!" och sedan få in typ etthundra tusen kronor på bara någon vecka eller månad?

DET har Dick Erixon gjort -och ingen annan - och det säger ALLT man behöver veta om vilken plats Dick Erixon har i svenskt samtidsliv och bland läsarna. TACK GODE GUD, särskilt för Dick Erixon. Och hans läsare (jag är förstås en av dem)!!

*

FÖRRA SÖNDAGEN (17/2) skrev DE en artikel om kränkningar och icke-kristna kulturer, med anledning av Maciej Zarembas artikelserie på DN Kultur "Först kränkt vinner".

I artikeln (med samma titel som Zarembas) "Först kränkt vinner" (söndag 17 februari 2008 · 10:36) skriver Erixon:

"Själv är jag så trött på alla som reflexmässigt hävdar att de är “kränkta”. Det är en retorik hämtad från andra, icke-kristna kulturer [min kurs./cid] där man vinner framgång på att anklaga och hämnas på andra snarare än att göra något produktivt själv.

Det är folk som inte respekterar upplysningen, strävan efter kunskap och belöning för goda prestationer - oberoende av alla andra faktorer - som tar till “jag är kränkt!!!” för att bryta sönder den västerländska civilisationens grundfundament."

Detta föranledde mig att skriva en kommentar under rubriken "Erixon, kränkningar & Kristus" (18/2). Jag skrev bland annat:

"Varifrån kommer denna sjukdom att skylla ifrån sig och lägga allt ansvar på andra?

"Jag är inte så övertygad om att Erixon har rätt, då han tror att det kommer från andra kulturer. Inte så att det inte finns i andra kulturer. Men jag tror att det socialistiska självhatande Europa ger dessa vapen och dessa knep till invandrare [och infödda svenskar], även till sådana som egentligen själva är främmande för det."

Jag menade att kränkningar hör till den kristna kulturen:

"Kristendomen är ju i sig själv, rätt uppfattad, den sakligt sett djupaste kränkning man kan tänka sig av den vanliga människan. Allt hos människan sammanfattas i ordet synd, när det gäller rättfärdighet inför Gud. I den kristna kulturen ingår därför en beredskap att bli tillrättavisad och kränkt som en naturlig del. Även i form av gyckel eller för den delen nidteckningar. "
"Det är därför något sjukt och absurt att just de kristna som inbillar sig att de är profetiska och har ett angeläget budskap om synden i vårt samhälle, likväl inte vågar säga sanningar om muslimerna. En sådan låtsasprofet är tidningen Dagen och dess ägare och redaktion."
"I alla tider har kristna rörelser kompromisslöst fördömt ogärningar och synder. Kort sagt: det finns ingen kristendom som inte fördömer synd, och det finns inget fördömande av synd som inte är kränkande. Det hör till den kristna kulturen att säga sanningen även när den är kränkande."
"Denna tendens att skylla allt på andra går som en röd tråd genom västerländsk anti-kristlig filosofi de senaste seklerna. Vad vore Freud och andra om de inte hade vädjat till frestelsen att skylla allt på våra föräldrar? Att skylla ifrån sig är dock inget nytt, det har människan sysslat med alltsedan syndafallet. Det hör till syndens konsekvenser, vi vill synda men vi vill inte ta konsekvenserna."

"Men den kristna kulturen har fram till socialismens dominans bekämpat denna tendens att skylla ifrån sig. Istället för att skylla på andra har kristendomen lärt oss att anklaga oss själva. Luther formulerar faktiskt kristendomens uppfattning om rättfärdighet i en nyckelmening, då han säger att rättfärdighet börjar med självanklagelse.

Det är därför socialismen är en sådan förbannelse. Den lär nämligen människor att skylla på andra, aldrig sig själva. Man skall leva på andra, ta från andra, bara för att de har mer. Avunden är den tillbedde avguden."

Om och hur Dick Erixon skulle svara på detta kunde jag inte förutse. Men hans svar överraskade mig fastän jag inte gjort mig några illusioner. Jag var nog mest inne på att han skulle visa att jag hade fel och samtidigt ge denna "mörker"-kristendom som jag syntes förespråka, en rejäl spark i baken.

Men när jag läste hans artikel blev jag gråtfärdig (är det dumt att erkänna sådant?). Hans reaktion styrker mig bara i det jag haft på känn länge. Dick Erixon är precis som så många, många svenskar mer kristen än han vet och förstår.

Luther och bibliska sanningar om Gud sitter långt under skinnet på generationer av svenskar. Den lilla katekesen av Luther var obligatorisk i skolorna fram till 1919, då den avskaffades. Men när jag började skolan långt senare, i början på 1960-talet så fick vi lära oss katekesen och psalmer utantill. Uppenbarligen hade lärarna mer frihet och auktoritet då än nu. Tack gode Gud för sådana lärare. Det man lärt sig utantill det är och blir ens eget på ett sätt som inte kan vare sig överskattas eller ersättas. Pluggskolan är rätt! Låt oss få den tillbaka! Katekesplugget vore inte heller fel.

Så här skriver Dick Erixon idag:

"Jag har instämt i den liberala kritiken av kristendomen, och inte minst vår svenska lutherska tradition, för dess benägenhet att utpeka oss människor som syndare, och därmed skapa skuldkänslor istället för hopp.

Men Dagman menar att kristendomen lärt oss att vi inte är ofelbara, och därmed är självkritiska. Denna kristna tradition gör att vi i väst inte ständigt anser oss kränkta — vi har av vår religion lärt oss vara ödmjuka. Den lärdomen saknas i andra religioner, och denna ödmjukhet försvinner i takt med att ateismen breder ut sig i väst. "

Erixon skriver vidare:

"Det här är för mig ett synnerligen nytt och spännande [min kurs./cid] perspektiv. Dagman visar att kristendomens skuldbeläggande faktiskt kan vara en förklaring till varför upplysningen och vetenskapen uppstod i den kristna kulturen och inte där islam, hinduism, buddhism, konfucianism eller andra religiösa trosläror styrt människors tänkande och syn på sig själva och världen.

Att förstå och öppet kunna erkänna sig som ofullkomlig och syndig människa, är ju en absolut förutsättning för allt kritiskt tänkande. Detta har kristendomen lärt oss. Men inte personer ur andra religioner som ser sig som kränkta när fel de begåtts påpekas inför dem."

Se här vad som gör Erixon stor. Han är öppen och kan ta in nya perspektiv. Han söker, letar, och är ständigt på tänkande fot, och han är alltid villig att lyssna till allt som han finner tänkvärt oavsett av från vem det kommer.

Här kommer nu en som envisas med att tänka utifrån att Bibeln är Guds ord [realiter] och att Boken, den Gamles Gamla Bok, har något att säga till oss ännu idag, inte minst då den synes oss oanständig eller svårsmält, och hur reagerar Erixon? Han konstaterar att han förut haft helt andra tankar om kristendomen, och att han snarast fördömt kristendomen för just det som jag berömmer den för.

Men han slutar inte där. Han är en öppen person och han kan därför ta in tankar som går på tvärs med hans förut uppkörda fysiska bio-kemiska-elektriska spår i hjärnsubstansen. Trots att det fysiskt faktiskt ofta gör ont att tänka nytt, av psykologiska såväl som biokemiska skäl, så backar han inte. Många av oss värjer oss för smärtan att tänka nytt.

Erixon är huvudet högre än de flesta just därför att han kan se det goda där ingen anna ser det. Detta är han alltför ensam om i det offentliga Sverige, oavsett om det gäller politik eller religion. Kotterier och cabals plågar oss överallt, med sina förutbestämda agendor. De flesta tänker på sin karriär, vill hålla sig inom partifållan eller kyrkväggarna.

Erixon är i sin person ett gott föredöme och ger oss alla ett exempel att efterlikna. Även för den som inte gillar hans åsikter. Erixons framtid har bara börjat - hoppas jag.+

LÄS HELA Erixons artikel här: "Kristendomens synd: självkritik istället för kränkthet" (erixon.com 2008-02-24, 11:06)

*

LÄS PÅ DENNA BLOGG:
"Erixon, kränkningar & Kristus" [LÄS HÄR] eller [LÄS HÄR]
ohelig allians mellan falska religioner [LÄS HÄR]
Heliga karikatyrer! Om Sandlund (kristna tidn. Dagen), David & Goliat [LÄS HÄR]
* * * *

LÄS MER:

Av Dick Erixon på bloggen "I hjärtat rebell":
"Kristendomens synd: självkritik istället för kränkthet" (erixon.com 2008-02-24, 11:06)
Av Maciej Zaremba på DN Kultur:
"Först kränkt vinner" (DN Kultur 2008-02-17)
"Tyst i klassen" (DN Kultur 2008-02-18)
"Jaktscener från Lärarhögskolan" (DN Kultur 2008-02-19/20)
På tidningen DAGEN:
"Ohelig allians?" (Dagen 2008-02-21)
"Kränkt, kränktare, kränktast ..." (Dagen 2008-02-20)
"Frihet med begränsningar" (Dagen 2008-02-15)
På SvD:
"Det krävs många karikatyrer" (SvD 2008-02-14)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Dick Erixon (tc) svarar på min artikel om kristendom & kränkningar


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Lutherord för den 24 febr.
  ÄR DETTA SPAM: "överviktig kyrka tystnar"
  Äntligen! Han erkänner: "Jag är ett UFO!"
  överviktig kyrka tystnar
  Pingstarvet, Guds ord & Hedin
  Muhammed & kristna Dagen
  Kristenheten, Halldorf & ekumenik
  Finn tre fel: Hedin har övergett Skriften & pingst...
  ohelig allians mellan falska religioner
  okunnighet & moralism om Kosovo & kristendom  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger