| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, februari 28, 2008

  Hedin om homo6 i Filadelfiapredikan 17 febr.

GUDS ORD [dggb] & MÄNNISKORS ORD

obs! "Hatar Gud sex?" - Den kompletta texten till programmet SVT 4 febr. finns nu på min blogg [LÄS HÄR] Läs själv vad Hedin verkligen sade!

cid KOMMENTAR HEDIN ÖPPNAR PÅ ALLVAR FÖR HOMO6 I PINGST - GENOM ATT JÄMFÖRA SPETÄLSKA MED HOMOSEXUELLA

Sten-Gunnar Hedin, föreståndare för Pingst FFS har övergett Skriften & pingstarvet i åtminstone tre punkter:

1. Principen om den fria och oberoende församlingen. 2. Principen om Guds ords giltighet för alla tider. 3. Det bibliska syndbegreppet har övergetts principiellt, i och med att Hedin öppnar pingstförsamlingarna för homosexuella som öppet demonstrerar i sitt liv att de inte anser homosexuell samlevnad för synd.

Den tredje punkten framgick av TV-programmet "Hatar Gud sex?" i SVT 4 februari, där Åke Green och Sten-Gunnar Hedin medverkade. Den som hoppades eller trodde att det Hedin sade där inte var på allvar, eller att han uttryckte sig olyckligt, kan nu inte längre tvivla om hans mening och avsikt.

Söndagen den 17 februari höll nämligen Sten-Gunnar Hedin en predikan *) som undanröjde all tveksamhet. Den hölls i hans hemförsamling, Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan Stockholm, där han tills för något år sedan var förståndare. I denna predikan öppnar Hedin än en gång för att praktiserande homosexuella skall få rum som medlemmar i pingstkyrkor och i kyrkor i allmänhet.

Han jämför där homosexuella med de spetälska på Jesu tid, som alla aktade sig för och höll sig på avstånd ifrån för att inte bli smittade, ingen vågade ens röra dem.

DET visar att Hedin har en ovanligt varm och äkta medkänsla och inlevelse. Det är djupt orättvist tror jag mer och mer, att beskylla honom för anpassning. Han är djupt evangelisk och har en djupt känd evangelisk omsorg om syndare, och en kallelse att på allvar förmedla ett sant evangelium. Men ett sant evangelium utestänger inga syndare, det är verklig nåd till alla verkliga syndare med verkliga, många, långa och grova synder. Även de som av människor anses vara för stora syndare för att ens få komma i närheten av att få del av Guds nåd, måste få plats. Ja, det är de som står i vägen för syndare som riskerar att bli utestängda. Sten-Gunnar Hedin lider, tror jag, av den falska fromheten, den där gudlösa präktigheten, som är det mest äkta de flesta frikyrkor har att erbjuda.

Men jag kan inte se att han fullt ut förstått, hur de kristna homosexuella tänker, som vill fortsätta att vara kristna och praktiserande homosexuella. De ser sig definitivt inte som syndare, eller sjuka, eller ens som avvikande, eftersom de inte erkänner någon norm. Det framgick tydligt av Lars Gårdfeldts argument i TV-programmet och även domkyrkoprosten från Uppsala Tuullikki Koivunen Bylund, att de vill inte liknas vid spetälska, därför att de ser inte, kan inte se att Gud fördömer deras kärlek.

De hävdar att deras kärlek kan vara lika god och av samma slag som heterosexuell kärlek. Man menar att kärlekens kvalité avgörs av den som älskar, inte vad man älskar. Men kärleken till en annans hustru må vara hur stark och äkta som helst, man må vara beredd att offra allt för denna kvinnans lycka. Kärleken må vara hur ren som helst, den är fortfarande fel, därför att den är riktad mot och fästad vid en kvinna som inte är hans. Sådant kallas syndigt begär i Skriften. På samma sätt må kärleken hos en man till en annan man vara hur lågande och offervillig och osjälvisk som helst, det gör den inte tillåten, ty föremålet är fel i och med att det är en "hustru" av samma kön.

*

KLART: Pingst, Hedin & "Hatar Gud sex?" - komplett text till programmet SVT 4 febr. [LÄS HÄR]

Sten-Gunnar Hedins predikan går att höra och se på Filadelfiaförsamlingens webbtv, under fliken "Arkiv", välj "Söndag 18 februari 11:00 Predikan Sten-Gunnar Hedin". [det står 18, det är förstås den 17:e som avses] Länk finns nedan under LÄS MER.

*

LÄS MER PÅ DENNA BLOGG:
Pingst, Hedin & "Hatar Gud sex?" - komplett text till programmet SVT 4 febr. [LÄS HÄR]
Finn tre fel: Hedin har övergett Skriften & pingstarvet [LÄS HÄR]
* * * *
Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?
[LÄS HÄR]
* * * *

*

Läs mer:
*) Filadelfiaförsamlingens webbtv [Titta här]
[välj fliken "Arkiv", sedan "Söndag 18 febr. 11:00 Predikan Sten-Gunnar Hedin"]
Stanley Sjöberg håller med: "Måste få stanna kvar i en fördjupad gemenskap"
(Dagen 2008-02-27)
"Frikyrkoprofiler vill öppna upp för homosexuella" [Dagen 2008-02-27]
"Sten-Gunnar Hedin avgår" (Dagen 2008-02-20)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Hedin om homo6 i Filadelfiapredikan 17 febr.


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Pingst, Hedin & "Hatar Gud sex?" - komplett text t...
  Hedin offrar sig & avgår för att spetälska=homo6 s...
  laglösa gator, maffia & syndikalister - fallet Lil...
  om skadligt bistånd, dåligt samvete & blind bibelt...
  (s): Militärt försvar onödigt, NATO-anslutning liv...
  Kosovo - kallt eller varmt?
  svensk kulturanalfabetism & kristendom - Ingerö, E...
  Dick Erixon (tc) svarar på min artikel om kristend...
  Lutherord för den 24 febr.
  ÄR DETTA SPAM: "överviktig kyrka tystnar"  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger