| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, februari 16, 2008

  Heliga karikatyrer! Om Sandlund, David & Goliat (Dagen ledare 15.2.2008)

ISLAM & RESPEKT

cid kommenterar
Elisabeth Sandlunds ledare i Dagen to 15 febr. 2008

Dagen Ledare [2008-02-15]
Elisabeth Sandlund:
Frihet med begränsningar

Yttrandefriheten måste hävdas till varje pris men just därför är det viktigt att veta var gränserna går

"[V]arför solidariserar sig inte Dagen med tecknaren, med Jyllands-Posten och med de tidningar i Danmark och Sverige som nu vågar trycka karikatyren? Det är en befogad fråga och svaret är inte självklart.

Men ska yttrandefriheten kunna upprätthållas och stärkas, inte bara i Sverige utan världen över måste de som kraftfullt förespråkar den också vara medveten om att den har gränser.

Yttrandefrihetens gränser är inte absoluta och givna för alla tider. Ibland måste de överskridas. Men sker det i syfte att provocera och kränka handlar det inte längre om att bruka yttrandefriheten utan om att missbruka den."

"[V]i är kallade att vända andra kinden till, att välsigna dem som förbannar oss, att älska inte bara våra vänner utan också våra fiender, att, om man så vill även om det kan låta förmätet, visa oss bättre."

*

cid KOMMENTAR VAD SÄGER GUDS ORD OM NIDTECKNINGAR AV EN FALSK PROFET?

Som man kan vänta så står det ingenting om just detta. Muhammed föddes 600 år efter Kristus och Bibelns yngsta skrifter var då mer än 500 år gamla. Men det betyder inte att Bibeln saknar texter som vi kan spegla oss i.

Hädade Jesus mot falska gudsbilder? Smädade han falska profeter? Angrep han falsk religion, falska lärare eller missbruk av religiös maktställning? Var han oförskämd mot enskilda? Eller var han alltid behärskad, vänlig och tålmodig emot alla?

När han drev ut månglarna ur templet så var det icke en spontan handling. Den var noga planerad. Han gjorde sig själv en läderpiska. Under de timmar det tog växte vreden inom honom, den liksom gjöts in i läderremmarna, tills han gav den fritt utlopp. Så mycket för den falska fromhet som vår tids ”andliga vägledare” kommer med. - Du visste det redan, eller hade det på känn, även om du knappt läst Bibeln alls.

Om Jesus är känd för något så är det hans angrepp på den tidens fariséer, som faktiskt inte var ett smädenamn utan ett namn på en stendöd f.d. "väckelserörelse", som var väldigt noga med att synas och höras som heligare än andra. Ja, man ville synas vara heligare än Gud själv. Därför ersatte man Guds bud med människors bud och sade sedan att människors bud var bättre, heligare, sannare och rättfärdigare, för att desto lättare lura av människorna deras sista slantar. Känns det igen? Än idag är det just den typen av grupper som en trogen Kristi tjänare måste angripa hårdast, på det att sann bön och gudstjänst ska kunna beredas plats i hjärtat.

Det finns flera exempel på vad profeten Johannes döparen och Jesus kunde göra och säga emot sådana som ljög om Gud, förde folket vilse, eller som använde sin religiösa ledarställning för att gynna sin egen klassresa och sin personliga välfärd, under sken av respekt och vördnad för det heliga.

När dessa egenverkheliga religiösa ledare kom till Johannes kallade han dem för ”huggormsyngel”, det är barn till Djävulen. Det är, noga taget, det värsta man kan säga till en människa, alla kategorier, och en värre förolämpning kunde man inte utsätta dessa religiösa för.

Jesus går dock ett steg längre när han säger att de är Gehennas barn, det är, helvetet brinner redan i dem, och han tillägger att de gör lärjungar som blir dubbelt värre Gehennas barn än de själva är.

Det är ett sorgligt faktum att många i kyrkorna följer människor som inte är sända av Gud, som inte talar Guds ord, och som lär sig att bli värre fångar i synden än deras lärare. Hos Jesus finns inget av denna djävulska skenhelighet som är livrädd för att ”ge igen”. Skenheligheten saknar enligt sin natur det sant heliga och eftersom den inte har den inre rättfärdighet som hatar synden och älskar det goda är den ständigt i mörker och vet aldrig vad som är rätt. Därför tvingas dessa stackare som bär på denna mask hyckla en fromhet som skall ge sken av den äkta, men som saknar alla dess kännemärken, även när den i det yttre kan vara snarlik det äkta.

Hos Jesus finns ett direkt tilltal, i kraft och sanning, som befriar den som tar emot det, men förhärdar den som förhärdar sig. De får lära sig veta hut, helt enkelt. Sanningen om deras falska andlighet kastas i ansiktet på dem. Av vem? Av den rättfärdige! Det må så vara, att du och jag inte kan med samma träffsäkerhet peka ut dessa Djävulens tjänare, men ibland är det dock uppenbart för alla, även för den vanlige ”syndaren” bland folket. Det är märkligt vilket gott öra de icke-troende har inför den falska fromheten. Det är väl därför ”frimicklare” har så föraktfull klang. Man känner att de är sekterister som gör sig en egen gud vid sidan av Skriften. Om bara vanliga ”icke-troende” kunde lita lite mer till sig själva och säga nej till alla vargar som vill fånga dem.

Dessa falska religiösa skaffade sig makt genom att skapa dåligt samvete hos människor som redan hade dåligt samvete och som behövde få veta vägen till befrielse. Istället för bröd fick de av dessa ”lärare” stenar, dessa självheliga som inbillade sig stå över folket och krävde folkets aktning och respekt, gjorde och gör aldrig något annat än lägger bördor och dåligt samvete på människorna.

När Goliat smädade Israels folk, dess här och Gud, men ingen i Israel ingrep, valde Gud ut den obetydlige ynglingen David till att strida mot den väldige och starke hädaren Goliat. När den muslimska världen oavbrutet hädar och smädar den kristna tron och Jesus, och ständigt mördar även sina egna, det må vara obeväpnade oskyldiga muslimer som konverterar till kristendom, eller obeväpnade oskyldiga muslimska barn och kvinnor som har en annan variant av den muslimska tron, eller andra, isynnerhet amerikaner och västerlänningar, oskyldiga nunnor eller hjälparbetare, och allt detta sker för ingen orsaks skull alls, annat än en lust att mörda i namn av en gud som de kallar Allah – skall då världen "vända andra kinden" till?

Vilken idiot kan tycka så? *) Jo, den självbenämnda "kristna" tidningen Dagens chefredaktörissa, Elisabeth Sandlund. Så går det när man har en moralistisk syn på vad som är kristendom, man blir moralist utan kunskap om Gud och gör allt för att se skenhelig ut. Sanningen är nog att pingstvänner och andra som inte vill höja sin röst mot islamisterna i själva verket tänker på hur de skall utnyttja situationen för att få ökat skydd för sig själva. Det är snudd på landsförräderi. För att det nu inte skall synas att det är sig själva de tänker på – som vanligt – så klär de sig i fina fårakläder, de säger att man skall "vända andra kinden till".

Men vad kan vara mer passande emot dessa som inte bara andas hat och mordlust, utan också mördar - gång på gång, ÅR EFTER ÅR - helt oskyldiga människor, vad kan vara mer passande än att helt fredligt rita lite oskyldiga bilder, som visar hur galet det är att bomba oskyldiga i Allahs namn. Och om, eller rättare när, de då reagerar med nya hot, mordanstiftan, upplopp, förstörelse och våld och mord - ja då är det uppenbart för hela världen vilken gudlös makt som står bakom denna islamistideologi. Antingen följer de våra lagar och tål att skrattas åt, precis som alla andra får tåla det - eller så kan de helt enkelt inte leva här. Samma lag gäller för alla som bor här.

När dessa begår illdåd, eller uppmanar och anstiftar till mord, så skall de straffas, precis som alla andra som gör på samma sätt. Samma lag, samma straff för samma brott. [Men vänta nu, att straffa är ju motsatsen till att "vända andra kinden till", Dagen vill således avskaffa alla straff!]

Guds ord säger samma sak, svensk och europeisk lag säger det, överheten skall straffa och belöna. Men Dagen och ES blandar lera och gröt och båda blir odugliga.

Gång på gång har Dagen visat sin solidaritet med dessa ”frustrerade” islamister, Dagen tycker man skall "förstå" dessa massmördare, och lägger skulden på Väst. Att ursäkta mördare och lägga skulden på dem som mördas det förstår (!) alla att det är ett paradigm från Satans helveteshålor. [ALDRIG har Dagen uppmanat dessa massmördare att sluta mörda!! 2008-02-18] Dagen offrar hela samhällets bästa för sin egen trygghets skull. Ungefär som dessa vapenvägrare som de fostrar sina unga till, de vill att andra skall gjuta sitt blod för deras skull, så de kan bevara händerna rena! Det är en ynkedom.

Jag säger, kanske det är Gud som uppväckt dessa nidtecknare, kanske dessa som kallas hädare och hotas med döden för att de ritar några streck på ett papper, dessa är kanske vår tids davidshjältar, för att visa hur än idag en liten stenslunga kan fälla den store skrytsamme och hotfulle bjässen!

Självklart är Gud på tecknarnas sida! Självklart står Gud emot dessa som med hot, våld och mord vill tvinga andra att följa deras uppfattning om etik. Kristna, icke andra, skall uppmanas att följa kristen etik, muslimer har inget att skaffa med icke-muslimers moral eller uppföranderegler, vare sig påbud eller förbud. Först muslim, sedan islams etik - precis som först kristen sedan kristen etik.+

*) Är "feg usling" bättre? Tillägg 2008-02-20: Hur man överhuvudtaget kan tala om att karikatyrer skulle vara detsamma som att "ge igen" är obegripligt. Att "ge igen" är ju en elliptisk formulering som underförstår "med samma mynt" eller värre. Men att ritandet (!) av en teckning på Muhammed (!) skulle vara att "ge igen" på massmördande självmördare, mord, mordbrand, våld, förstörelse, hot, uppvigling och anstiftan till mord, det är så absurt, att ord som "idiot" och "imbecill" eller "feg", "usling", "feg usling" känns otillräckliga. Om man ändå hade skäl att yrka sinnessjukdom eller vansinne, då vore det åtminstone lättare att stå ut med. Det är sjukt på det ena eller andra sättet. Antingen uppfattar man verkligheten rätt men drar fel slutsatser, eller så uppfattar man verkligheten fel, men drar i och för sig korrekta slutsatser. Vilket alternativ som här är mest rättvisande kan jag inte bedöma.

*

Anm. Vi är kallade att ”vända andra kinden till” påstår ES. Den enda gången vi kan läsa i evangelierna om att Jesus blir slagen på kinden vänder han inte andra kinden till. Han gör inte det. Nog sagt för alla utom ES och hennes medbrottslingar. Jesus går till rätta med de som slår honom, visserligen bara med ord, ty han är ju fängslad, men i alla fall. När Paulus fängslas och falskeligen anklagas så vädjar han till sitt romerska medborgareskap och sina rättigheter som romare. Han vänder lagen emot dem som missbrukar lagen emot honom. När Jesus omringas av hotfulla människor så står han inte bara kvar och låter dem slå ihjäl honom, han går rakt igenom hopen med den auktoritet och maktutstrålning som bara han kunde projicera, därför att hans hjärta var rent, hans tro var stark och hans självsäkerhet var grundad i Gud.

Som den sekterist ES är så kan hon inte fatta skillnaden mellan vad en enskild kristen kan göra för att skydda sig och vad samhället kan och måste göra. Den enskilde, ja även en kristen har rätt till självförsvar, rätt att döda om nödvändigt för att skydda sig själv och de som han är med. Och samhället har samma rätt samt dessutom skyldighet att straffa för brott. Nu är det inget brott för en icke-muslim att häda sådant som muslimer håller heligt, ej heller är det en plikt för muslimer att läsa, se eller höra på sådana hädelser och gör de det i alla fall får de skylla sig själva. På samma sätt när sådant som är heligt för kristna dras i smutsen. Skulden för sådant drabbar icke den oskyldige, bara den skyldige, men samhället straffar inte hädelse längre. Och så får det förbli så länge inte 85-90 % av folket bestämmer sig för att följa en och samma religion. Men att ens då införa kyrkotukt utförd av staten eller kyrkan på statens befallning är bevisligen ingen god sak, ej heller biblisk.

Anm. 2 (2008-02-17) Det skulle inte behövas någon yttrandefrihet om det vore så att yttrandefriheten bara gällde det som inte provocerar. Yttrandefriheten är till för att skydda just sådant som somliga, många eller få, mäktiga eller maktlösa, kan betrakta som stötande, kränkande eller provokativt. Därför är det okunnigt eller en judaskyss till yttrandefriheten när ES skriver:

"Egentligen bör yttrandefriheten, denna juvel i den västerländska civilisationens krona, ständigt finnas mitt i strålkastarljuset, inte bara när spektakulära händelser inträffar. Den är nämligen alltid hotad av de krafter som av ett eller annat skäl vill inskränka den och reservera den för dem som anses "tänka rätt". " "Yttrandefrihetens gränser är inte absoluta och givna för alla tider. Ibland måste de överskridas. Men sker det i syfte att provocera och kränka handlar det inte längre om att bruka yttrandefriheten utan om att missbruka den."

Det är ju alldeles tvärtom, yttrandefriheten tas inte i anspråk när man säger saker som inte provocerar. Den brukas alltså inte alls utom då man säger oanständiga eller stötande eller kränkande saker. Alla andra "förklaringar" är nonsens. ES vill alltså alldeles frivilligt upphäva yttrandefriheten.

På samma sätt tänkte många på 30-talet, man "ville" inte stöta sig med herr Hitler i "onödan" (att man var rädd kunde man ju inte erkänna), ej heller ville man säga rakt ut att man var totalt likgiltig för andra och bara tänkte på sig själv, ej heller var man ärlig nog att säga att man överlät åt andra att ta upp kampen och hoppades slippa allt elände själva utan kamp. Ungefär som vapenvägrare. De vill inte bara slippa att "bloda" ner sig, de vill ha "ära" av att vara "finare" och "moraliskt överlägsna" dem som de vill skall kämpa och dö för deras rätt att slippa bloda ner sig. Det är ju naturligtvis tvärtom.

Man påminns än en gång om den långa långa svenska traditionen under socialistiskt styre att ge efter för massmördare och buga för tyranner.

Sverige vägrade låta engelska trupper gå genom Sverige för att hjälpa, skydda och rädda vårt broderland, det f.d. svenska, Finland. Då vände man andra kinden bort, medan man "vände andra kinden till" så lätt och villigt då tyrannen, mördaren och despoten herr Hitler ville transportera trupper genom Sverige för att förslava och förtrycka våra bröder i Norge.

*
Läs mer:
"Ohelig allians?" (Dagen 2008-02-21)
"Religion ska tåla kritik" (DN Kultur 2008-02-20)
"Kränkt, kränktare, kränktast ..." (Dagen 2008-02-20)
"Olja på elden" (DN Kultur 2008-02-18)
"Först kränkt vinner" (DN Kultur 2008-02-17)
Mohammad Fazlhashemi: "Vems islam. De kontrastrika muslimerna" (DN Kultur 2008-02-16)
"Frihet med begränsningar" (Dagen 2008-02-15)
"Det krävs många karikatyrer" (SvD 2008-02-14)
"Minst 11 tidningar tryckte teckning" (DN 2008-02-14)
"Misstänkta för mordplaner på Muhammedtecknare" (DN 2008-02-12)
Bloggar om Muhammedteckningar
"Manifest för en ny upplysning" (DN 2006-03-02)
Niklas Ekdal: "Danmarks sak blir vår" (DN 2006-02-05)
"HÄR är Muhammed-teckningarna !!" (Jihad i Malmö 2006-01-30)
"Muhammedbilderna i Jyllands-Posten" (Wikipedia)
(Andra intressanta bloggar om , , )
*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Heliga karikatyrer! Om Sandlund, David & Goliat (Dagen ledare 15.2.2008)


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Hur läser Österberg (& Du!) bibeln?
  cid om twinglande på dagen.se
  SOCIALA PROJEKT TYSTAR GUDS ORD
  Homo6are hatar Paulus, alltså är de judehatare!
  Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt?
  Plåtpoliserna hindrar livräddande
  DN Kultur (v) - rädda för nykristendom?
  Om avfallna kristna & Påven
  nöjesjakt, "djurrätt" & Guds Ord
  "VAD SÄGER SKRIFTEN?" - cid bloggens motto  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger