| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, februari 28, 2008

  Pingst, Hedin & "Hatar Gud sex?" - komplett text till programmet SVT 4 febr.

GUDS ORD [dggb] & MÄNNISKORS ORD

cid KOMMENTAR "HATAR GUD SEX?" SVT 4 FEBR. - KOMPLETT TEXTUTSKRIFT

Den 4 februari sändes i SVT2 programmet "Hatar Gud sex?". Deltagare var bland annat pingstpastor Åke Green, känd för sin homosex-predikan på Öland för några år sedan och de rättegångar som följde på den. Han blev till slut friad från anklagelsen om hets mot homosexuella.

Från Pingströrelsen medverkade också Sten-Gunnar Hedin, som är avgående (2009 senast) föreståndare för Pingströrelsens i Sverige Samfund, FFS, han är också f.d. pastor i Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan Stockholm, som fortfarande är den största i Sverige.

Denna församling är själva hjärtat i pingströrelsen i Sverige och har betytt oerhört mycket inte bara för svensk kristenhet utan också haft stor betydelse utöver hela världen, inte minst genom dess stora missionsverksamhet. Församlingen byggdes upp av pingströrelsens informelle men obestridlige ledare Lewi Pethrus och den var under hans tid Europas största. För Lewi Pethrus var Bibeln Guds ord och tilltron i allt till Guds ords trovärdighet för alla tider, dess outgrundliga makt och kraft var det som han grundade sin verksamhet på.

För Pethrus var reformationen och Luthers betoning av Ordet och Tron självklara och omistliga pelare i den kristna läran. På en punkt skilde han sig dock väsentligt från Luther och Svenska kyrkan, och det gällde den fria och oberoende församlingen.

Samfundsväsendet bekämpades hårt av Lewi Pethrus. Men i övrigt ansåg han att pingströrelsen var att betrakta som en väckelserörelse inom Svenska kyrkan, både av historiska och teologiska skäl. Han skattade högt och delade i allt väsentligt Luthers reformatoriska insats.

Nu finns det inte mycket kvar av allt detta. Och det mest har raserats under Sten-Gunnar Hedins tid.

1. Under 1990-talet förkastades principen om Guds ords giltighet för alla tider, i och med att kvinnor accepterades som äldste, föreståndare, lärare, predikanter och pastorer.

2. Under 2000-talet har den fria och oberoende församlingen övergivits till fördel för samfundsväsendet.

3. Och nu senast har Guds ords lära om synden satts ifråga av just Sten-Gunnar Hedin första gången i det TV-program vars text görs tillgänglig här nedan.

De tankar och åsikter som Hedin framförde i TV den 4 febr., upprepade han i en predikan i just Filadelfia Rörstrandsgatan söndagen den 17 februari, i förmiddagsmötet klockan 11.

Detta program kan man se och höra på Filadelfiaförsamlingens webbtv. [se länk nederst]

Eftersom de tankar och åsikter om homosexualitet, som framförts två gånger på kort tid av en av de större frikyrkornas ledare i Sverige, synes bryta mot klassisk väckelsekristendom såväl som emot de tydligaste bibelord, så är det av stor vikt att alla intresserade kan få del av exakt vad som är sagt.

Det nya och överraskande förefaller vara att Sten-Gunnar Hedin (som snart inte har några ledande poster inom pingströrelsen) har den åsikten att kristna praktiserande homosexuella bör välkomnas in i pingstförsamlingar och i kristna församlingar överhuvudtaget. Han synes ha hävdat att de bör finnas i den kristna församlingen - utan att avkrävas celibat.

Det är av stort värde att alla som är berörda och intresserade har den kompletta texten tillgänglig. Denna text som följer har jag samvetsgrant med egen hand skrivit ned genom avlyssing av den video som finns att se på SVT Play och som kan ses där fram till 3 februari. fastän jag har dubbel-och trippelkollat kan det ha insmugit sig fel. Maila mig gärna om något är oklart, eller gå in på svt.se klicka på "Play" och sök på "hatar Gud sex?" och titta och lyssna, men gör det innan den 3 februari. Har du tillgång till den senaste versionen av Realplayer kan du spela in programmet och spara det på din dator.

Programmet kan fram till den 3 februari ses på SVT Play [TITTA HÄR] .

*

För den som är intresserad att få en inledning till detta TV-program ber jag att få hänvisa till min egen artikel publicerad i Kyrka & Folk i december 2007, efter att ha blivit nekad publicering i tidningarna Dagen och Världen idag, samt nekade Sten-Gunnar Hedin själv genom Ulrika Ramstrand att publicera den på pingst.nu.

Man skulle nästan kunna tro att TV-programmet har byggts upp med min artikel som mall. Läs och jämför.

"Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?" [LÄS HÄR]

Se också:
Stanley Sjöberg: "Måste få stanna kvar i fördjupad gemenskap"(Dagen 2008-02-27)
"Frikyrkoprofiler vill öppna upp för homosexuella" [Dagen 2008-02-27]

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2008-02-04 SVT2 "Hatar Gud sex?"

Beckman, Ohlson & Can - del 3
Del 3 av 12. Hatar Gud sex? Samtal om religion, tolerans och hat.
Gäster: Åke Green, pingstpastor, Sten Gunnar Hedin, pingströrelsen, domprosten Tuullikki Koivunen Bylund och teologen Lars Gårdfeldt.
Programledare: Elisabeth Ohlson Wallin.

ÅG - Åke Green, pingstpastor
SGH - Sten Gunnar Hedin, pingströrelsen
LG - teologen Lars Gårdfeldt
TKB - domprosten Tuullikki Koivunen Bylund
EOW - Programledare: Elisabeth Ohlsson Wallin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

”Hatar Gud sex?”

Intro EOW: ”Hatar Gud sex? Hatar Gud särskilt sex mellan två kvinnor och två män? Det är jag nyfiken på. Nu skall vi gå in och ta reda på det.”
EOW: Välkommen Åke Green! [ÅG:”Tack så mycket] Jättekul att du kunde komma hit!”
ÅG:”Tack för det!”
EOW: ”Det är ju fem år sedan nu du skrev din predikan som handlar om homosexualitet.”
ÅG: ”Ja precis”
EOW: ”Som du höll i Borgholms [pingst]kyrka” [ÅG: ”Ja”]
EOW: ”Först så blir ju du anmäld för hets mot folkgrupp, men sedan så friades du i Högsta Domstolen.”
ÅG: ”Ja, precis, så var det.”
EOW: ”Vad var det egentligen du sa?”
ÅG: ”Ja jag höll ju mera som ett bibelstudium utifrån bibelns syn på homosexualitet...”
//EOW info: ”Åke Green, han är världsberömd efter sin predikan 2003. Och han försöker leva så bibeltroget han bara kan”//
ÅG: ”...I den bibelstudiet ingick ju också sexuella abnormiteter som jag också vidrörde då va.”
EOW: ”Hmm”
EOW: ”Jag tänkte att vi skulle lyssna en liten bit här, därför att det är ju några år sedan nu, så man får höra lite hur det lät?”
ÅG: ”Jaa”
Ett kort avsnitt från inspelningen av predikan av ÅG:
” Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer till och med att våldta djuren, inte heller djuren går fria för människans sexuella behov och brand som är tänd i en människa, utan till och med det kan man ägna sig åt.”
EOW: ”Vad tänker du på nu när du hör det så här efteråt?”
ÅG: ”Ja det tänker jag då väldigt positivt om just det inslaget som du nu spelade upp därför att sedan 2004 då i januari månad då kom ju Veterinärförbundet med en varning, de hade sett alltså att djuren hade farit väldigt illa, genom att man hade använt dem rent sexuellt och då varnade man för det. Så att det kom väldigt lämpligt efter, det var ju då ett halvår emellan det kan man säga.”
EOW: ”Vad tänker ni, andra, när ni hör den här..?”
[02:27]
LG: ”Det försmädliga i den predikan du Åke Green höll den hära söndagen på Öland...”
//EOW info: ”Lars Gårdfeldt, han kämpar för homosexuellas rätt att gifta sig i kyrkan, för honom är Bibeln framför allt ett historiskt dokument”//
LG: ”...var ju att han dels pratade, du dels talade om sådant som är ett samhällsproblem, att människor förgriper sig på djur, det vet vi förekommer, och pedofili är ett samhällsproblem, men att sammanlänka det och dra upp det i en predikan som du på förväg..i förväg annonserar skall handla om homosexualitet, då sammanlänkar du de fenomenen. På ett väldigt klassiskt sätt. Så har teologer genom hela kyrkans historia gjort när man har talat om människor som levt i homosexualitet och när man har talat om judar. Då har man inte bara talat om grupperna i sig, utan man har förknippat dem med betee..grupper som orsakar skada i samhället. Så det tycker jag är en väldigt otäck predikan.”
[03:27]
EOW: ”Tuullikki, du jobbar ju inom Svenska Kyrkan, har du som kristen problem med mig som homosexuell, till exempel?”
TKB: ”ehehe, Nej det har jag inte...”
//EOW informerar: ”Tuullikki Koivunen Bylund, hon säger att Bibeln inte är en regelbok i sexualetik och vill befria människorna från en bokstavstrogen bibelsyn.”//
TKB: ”...Jag tror att de homosexuella är snarare en tillgång än ett problem för kyrkan. Så jag tror att homosexuella medarbetare, homosexuella frivilliga, de kan ge något sådant som inte vi heterosexuella kan, i och med att deras situation, livssituation, har varit så pass svår så har de det underifrånperspektivet som Jesus också hade. Och jag tror att om vi, när vi har många homosexuella i vår verksamhet, så kommer vi att bli mer Kristi kyrka, mer den kyrkan som Jesus grundade och hoppades att vi skulle bli.”
[4:30]
EOW: ”Om jag går tillbaka till dig Åke, du skrev ju din predikan av olika anledningar. Men en av anledningarna var ju att du tyckte homo..att homosexuella visade sin kärlek öppet på gator och torg [ÅG: ”Jaa”] och också att en del homosexuella till och med skröt om det, och var stolta över det, och till och med tror jag att du sa att du tyckte att det var för många homosexuella i TV – och nu sitter du här med mig” [ÅG: ”Jaa”] ”jag är ju homosexuell i TV. Hur känns det?”
ÅG: ”Näh, men alltså jag reagerade ju då hösten 2002 på att det var så mycket TV-program och producenter och programledare som trädde fram och öppet talade om det, gjorde anspelningar och så här va, på sin sexuella läggning. Och jag menar det gör ju inte några heterosexuella, gör ju inte det i..som programle[dare]”
EOS: ”Vad menar du med anspelningar? Berätta mer.”
ÅG: ”Ja det var ju då om jag säger det jag mest reagerade för det var ju melodifestivalen då, där han var med, vad är det han heter nu, som är homosexuell, finskt påbrå har väl han va”
EOS: ”Hmm..jaa Mark Levengood”
ÅG: ”Ja just det. Ja.”
TKB: ”Finlandssvensk”
ÅG: ”Ja just det”
ÅG: ”Men han gjorde ju de här anspelningarna många gånger i de där programmen alltså”
EOS: ”Men Åke hur är det med Lena Philipssons såna här juckningar emot stativet, då. Är inte det väldigt heterosexuellt?”
ÅG: ”Det har jag inte sett, så det kan ju va så...”
EOS: ”Det är ju väldigt heterosexuellt”
ÅG: ”Det kan ju var så”
EOW: ”Om jag förstått det rätt så är du bibeltrogen och försöker leva efter..”
ÅG: ”Jag vill eh alltså, jag håller ju på Bibelns ord, om vi säger, som riktlinjer för mig och vad jag vill säga.”
[05:54]
TKB: ”Jag tycker också att jag är också bibeltrogen. Jag är trogen mot Bibelns grundbudskap. Jag stirrar mig inte blind på de enstaka eh, ut..lösryckta bibelverserna, utan jag, jag sätter det i ett, i en helhetssammanhang. Och det är ju, då handlar det om frälsning, att Gud älskar oss och har sänt oss Jesus som frälsare, det är ju det som är poängen i Bibeln.”
[06:23]
LG: ”I en mening så är ju, läser ju Åke Green Bibeln, alltså han följer ju Bibeln, skulle jag också vilja säga, för att vill man läsa Bibeln bokstavligt, så har man möjlighet att misshandla sina barn, eftersom Ordspråksboken ger stöd för att man ska aga sina barn. Eh, man har möjlighet att hata judar eftersom i första Tessalonikerbrevet står det att judar är mänsklighetens fiender. Och man har möjlighet att hota människor..hata människor som lever i homosexualitet eftersom i tredje Mosebok står det att en man skall inte ligga med en man, de skall dödas.
Så att i en mening så har ju Åke Green och de delar av kyrkofamiljen rätt. Och i två tusen år så har stora delar av kyrk..av kristenheten läst Bibeln så också vad gäller judar, att de har setts som Guds..som avfällingar, de är inte Guds barn, de är olydiga. Och på det sättet så har man på olika sätt försökt utplåna allt judiskt i samhället och parallellt med det har det löpt en stark tendens inom kyrkorna att utplåna allt som har med homosexualitet att göra. När det har varit som värst så har det här lett till att samhället har velat utplåna individerna, alltså döda, judarna och de homosexuella människorna. Men oftare har det ju varit en mildare variant att man har velat utplåna allt judiskt och allt homosexuellt. Eh, judar skall döpas och bli kristna, det skall inte finnas något judiskt längre. Homosexuella skall omvändas till heterosexualitet, eller leva i avhållsamhet, det skall inte finnas något homosexuellt.”
[07:56]
EOW: ”Åkes predikan blev ju friad [LG: ”hmm”] och..och han fick ju alltså, du fick ju rätt, i vad du sa, att säga. Och du [LG] får ju också säga vad du vill. [LG: ”Hmm”] Det finns ju väldigt många människor som inte tycker om vad du säger heller. [LG: ”Hmm”] Och samma lagar som skyddar Åke, skyddar ju också dig. Vad säger du om det?”
LG: ”Jo, jag är glad att jag lever i en demokrati, där vi har yttrandefrihet, samtidigt så är jag också glad för att yttrandefriheten har vissa gränser. Jag vill inte ha rätt som präst i Svenska kyrkan att predika mot judar att de är mänsklighetens fiender, att de är en cancersvulst, eller säga liknande saker, hemska saker som Åke Green sa om homosexuella. Jag vill inte ha den rätten.”
ÅG: ”Jag sa aldrig det om homosexuella”
LG: ”Eh, jaa, det var ju innehållet i din...”
ÅG: ”Nej, det var det inte”
LG: ”Ja i vilket fall som helst, jag vill inte ha rätten att hetsa mot judar så att jag är glad för yttrandefriheten men tycker också att den ska ha begränsningar”
[08:56]
EOS till Hedin: ”Du jag vill bara fråga dig, du har ju engagerat dig jättemycket i att försöka avsätta pastorerna i Knutby...”
//EOS info: ”Sten-Gunnar Hedin, för honom är homosexualitet en synd som kan jämföras med otrohet, skilsmässa och omgifte”//
EOS: ”...och du markerade också Runar Sörgards predikan som han hade i Filadelfiakyrkan i Stockholm, där han sa att Muhammed var en förvirrad pedofil. Har du någon gång tänkt liksom att..att Åke Green inte skulle vara lämplig som pastor?”
SGH: ”Neej det har jag..nog aldrig tänkt. Dels därför att han har sin lokala församlings fulla förtroende och också i rörelsen i övrigt. Det är..min uppfattning i alla fall. Eh, och han tillhör ju en huvudfåra i hela den kristna kyrkan. Det är ju inte så att Åke är ett unikum, i den kristna kyrkofamiljen, utan det här finns ju som en..en bred ström, nämligen synen på bibeltexterna. Nu gör ju du Lars dig till eh..gör samma fel som du påstår att Åke och vi andra gör när du lösrycker ur sammanhangen. Därför att när du talar om det här med antijudiskheten så och homosexualitet eller andra företeelser så är det ju också lösryckt ur sitt sammanhang”
[10:07]
LG: ”Ja, det, jag tycker det låter jättebra Sten-Gunnar, att du som pastor i vår tid inte vill lösrycka bibelcitat, men problemet är ju att det är vad teologer och kyrkoledare har gjort under två tusen år. De har lyft fram de här judefientliga bibelorden och de homofientliga bibelorden och använt dem för att försöka utplåna allt judiskt och allt homosexuellt. Och stora delar av kyrkofamiljen gör ju det än idag.”
[10:32]
EOW: ”Jag tänkte vi skulle komma tillbaka till din predikan här och jag måste ju läsa utantill, innantill heter det”
EOW läser ur ÅG:s predikan: ”Sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen”
ÅG: ”hmm”
EOW: ”Det här med ’cancersvulst’, det är ju någonting man tar bort, man eliminerar, man dödar”
ÅG: ”precis”
EOW: ”Varför ville du använda detta starka ord?”
ÅG: ”Jo därför att det belyser ju precis vad det är frågan om, alltså att, det som man vill då ta bort, det som man vill döda, det som man vill då befrias ifrån, den möjligheten den finns ju då, och kommer en cancerpatient till en läkare, så säger ju läkaren till en att nu skall jag ta livet av dig för att du har cancer, så säger inte läkaren. Utan läkaren säger att vi skall sätta in alla våra resurser, för att du ska, det här ska lyckas, och det skall bli bra, och de bästa resurserna som vi har i kyrkorna och församlingen det är Jesus Kristus som förlåter och som löser och befriar människor från synd och skuld och dom va. Och finns inte då skulden så finns ju inte nåden och då behövs ju inte förlåtelsen heller, va.”
EOW: ”Du menar alltså att liksom att cancersvulsten då, betyder någonting man kan ta bort, att jag kan gå till doktorn och ta bort min homosexualitet. Är det det du liksom...”
ÅG: ”Nej inte doktorn, men jag menar Jesus kan befria ifrån det, det är så jag menar. Alltså att med just de här sexuella abnormiteterna som en cancersvulst. Ehh..och då har jag ju försökt att förklara det på det sättet alltså att man förstår att det här är någonting sjukt om vi säger då va. För skulle hela samhället bestå utav homosexuella, då är ju hela samhället sjukt. Därför att då finns det ju inte någon möjlighet till fortplantning..ingenting”
EOW: ”Neej, men nu..jag tror inte att det är någon risk men..är du rädd för att det skall bli för många homosexuella?”
ÅG: ”Jag är ju rädd för att det här växer, att den här livsstilen ökar, och det har ju redan ökat, efter vad man förstår, eller att flera har trätt fram, om det är en ökning, det är ju svårt att säga..”
[12:24]
EOW: ”hm...Jag vill gå till Sten-Gunnar, det här med ordet ”cancersvulst”. Vi kommer in lite där på vad du [ÅG] pratar om här, cancersvulst på samhällskropp. Det är ju ord vi känner till ifrån nazismens ordval. Jag vet att jag läst något om att du [Sten-Gunnar] har tankar om detta.”
SGH: ”Alltså, jag skulle absolut inte använda ett sånt uttryck. När man hör dig Åke, berätta...förklara det nu, så blir det ju något mer begripligt. Men det är ju naturligtvis ett väldigt olämpligt uttryck i det här sammanhanget, eftersom det är så svårt att skilja själva läggningen, den homosexuella läggningen, vilket jag förstår, av din [läs: ÅG] kommentar här att du avser och inte personen som har den här identiteten. [Åke nickar instämmande] Och nu är det ju så med sexualitet, det är ju, för väldigt många, ja för de flesta av oss, kan jag tänka alla, väldigt integrerat med min egen personlighet, så att det blir jag, det är frågan om. Jag kan tänka mig att den homosexuelle kände det så, när man hörde detta.”
[13:15]
SGH: ”För det är ett uppenbart problem. För det är en väldigt stor skillnad på alltifrån slaveriet som Bibeln talar om, kvinnans ställning, eller det här..de andra kulturellt betingade saker som Bibeln beskriver, och det som går tillbaks till skapelseordningen. Alltså det är ändå en väldigt viktig skillnad.”
LG: ”Jamen fientligheten mot homosexuella är ju också en kulturellt skapad..den är ju inte nedlagd i naturen utan det är ju någonting som vi människor har skapat fientlighet mot homosexuella..”
SGH: ”..och det det måste vi ta avstånd ifrån”
LG: ”.. likadant som fientlighet mot judar, eller vilken..fientlighet mot romer..”
SGH: ”Absolut, jag menar, om vi alla tillämpade Jesu bud, den gyllene regeln, vad ni vill att andra skall göra mot dig, det skall du göra mot dem, det skulle ju eliminera, allt detta.”
[14:01]
TKB: ”Det som jag tycker är så konstigt, jag har ju träffat en hel del homosexuella som har verkligen, kristna homosexuella, som har verkligen bekämpat sin läggning och verkligen ahh [djup suck]..träffat en massa pastorer som har liksom helat dem och det har ändå inte gått, så att jag tror inte på ditt [läs: Åke Green] koncept att det skulle kunna gå att omvända homosexuella.”
EOW: ”Men tror du [läs: Åke Green] att en homosexuell kan vara kristen?”
[14:33]
ÅG: ”Alltså jag har ju väldigt konstig..jag har väldigt svårt att förstå din konstiga tanke där. Därför att Gud har sagt i sitt ord, han skapar människan och så säger han i sitt ord att han är emot homosexualitet och han vill att människor skall leva, inte leva efter den livsstilen och, han säger också att den som lever så den kommer att förlora evig tillvaro tillsammans med Herren då va, om man lever så va. Skulle då Herren låta människor födas med just den homosexuella läggningen..att den finns..att den..”
TKB: ”Bevisligen låter Herren göra det”
ÅG: ”Och då måste det ju innebära att... vad säger Herren så för, varför säger han i sitt ord att det här är förbjudet och så säger..låter han människor skapas med den förutsättningen att vara homosexuella. Det tror inte jag på. Men jag vill också säga det att, till Lars här då att, det här är ju väldigt bra att vi har yttrandefrihet och religionsfrihet, det är väldigt bra det här va, och nu den här lagen som finns om skydd också för de homosexuella, den står jag naturligtvis bakom. Och skulle det innebära att någon skulle antasta Elisabeth eller dig Lars, och vi går ifrån det här huset så skulle jag ju försvara er naturligtvis, kroppsligen gör jag ju det, för jag vill ju inte att någon skall utsättas för att man ska bli torterad eller slagen eller förföljd eller någonting, absolut inte, därför att man har sin läggning va.”
EOW: ”hm, precis..ja just det”
TKB: ”Tror inte du att ändå det som du säger om cancersvulsten, att det legitimerar våldet... [ÅG:”Nej absolut inte”] TKB:”Kanske inte kristna alls praktiserar utan helt andra grupper, att de känner att det här är ju något sjukt, det här är nåt onormalt, det här ska bekämpas, nu skall jag slå till henne eller honom.”
[16:16]
ÅG: ”Göran Persson han använde ju den här termen som jag hade sagt han tog ju med det i ett av sina tal när han säger också om hur det ser ut i Sverige med fallskärmsavtal med allt detta det är som en cancersvulst på samhället sa han, det är precis det, han har ju fångat det jag menade alltså att det finns någonting sjukt som kan komma i ett samhälle..”
[16:36]
LG: ”Problemet är väl bara att människor som har stora fallskärmar är inte särskilt utsatta för hatbrott, medan vi homosexuella är särskilt utsatta för hatbrott, så det är skillnad att säga..att använda den metaforen om rika direktörer..”
ÅG: ”Jag tror inte det. Om det är någon som är utsatt för hatbrott så är det de kristna överhuvudtaget, nu va”
EOW: ”Men om vi går till det här med att följa Bibeln för överhuvudtaget att vara bibeltrogen, jag tycker att det verkar väldigt besvärligt, om man tänker det är ju många olika regler i Moseböckerna, till exempel att man dödas om man arbetar på sabbaten, alltså att inte jobba på helgerna och det känns ju väldigt omöjligt i dagens samhälle, eller de här olika citaten som finns om kvinnor då.”
EOW läser ur Bibeln: ”Kvinnor skall tiga vid sammankomsterna de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger” i första Korintierbrevet. Och sedan har vi ”och liksom kyrkan underordnar sig Kristus så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män”
TKB: ”Men det tycker väl Åke också?”
EOW: ”Ja och då vill jag fråga hur eh..jag vill fråga dig också hur känner du med detta [att] vara bibeltrogen på sådana här sätt och varför är det just homosexualitet som har blivit liksom det som man verkligen bråkar om, och inte det här om..att kvinnorna, för om det skulle vara så här, då skulle ju inte jag sitta här i studion och prata, jag kanske hade på min höjd gått och serverat lite vatten här i bakgrunden, om man nu skulle följt Bibeln och varit bibeltrogen”
[17:56]
SGH: ”Alltså för..jag har den synen att det sker en vändpunkt i hela skapelsen med Jesus Kristus och försoningen, det är så. Alltså utan den linsen när man studerar Skriften så kan man inte begripa den. Alltså genom Kristi försoning så återställs någonting – enligt min uppfattning – som Gud hade tänkt för skapelsen från början, nämligen fullkomlig jämlikhet. Ehh..och det är där jag menar lite grann, om jag får anknyta till det jag sa förut, alltså svårigheten att jämföra homosexualitet med sådana här kulturellt betingade saker som har skett under Bibelns femtonhundra-åriga tillvaro..tillblivelse.”
EOW: ”hmm, Lars vad tycker du när du hör det här?
[18:37]
LG: ”Att helt uppenbarligen så..du väljer och vrakar uppenbarligen. Det här tycker du, de här orden hos Paulus tycker du är kulturellt betingade så de gäller inte dig och de gäller inte vår tid så att din fru behöver inte hålla tyst utan du..ni får vara jämlika, medan de ord som används mot homosexuella de är tydligen då inte kulturellt betingade utan där menar du på något sätt att det fortsatt är Guds ord och då..jag måste ju säga att du gör det väldigt bekvämt för dig att ord som på något sätt kan drabba dig de gäller inte men ord som drabbar andra de gäller fortfarande.”
SGH: ”Jamen nu drabbar nog väldigt många saker mig också, även texterna om homosexualitet eftersom jag är medmänniska. Men vad jag menar är att Paulus skriver ju in i ett sammanhang där kvinnan fortfarande var omyndig...”
LG: ”..där hon fortfarande hade...”
SGH: ”..där..där..måste han bli begriplig. Jag tror att i all bibeltolkning så är det väldigt viktigt att göra det utifrån det sammanhang det skrevs men också göra det i det sammanhang som jag finns nu och tillämpa texterna..”
EOW vänd till TKB: ”Vad är det du vill säga..”
[19:47]
TKB: ”Jag tänker Paulus skriver ju också i ett sammanhang där inte den typen av homosexuell kärlek som vi ser dagligen omkring oss inte heller fanns. Denna kärlek liksom viljan till livslång trohet, en..en kärlek som inte söker sitt, en kärlek som liksom vill att man skall vigas inför Gud..men sånt förekom ju inte under Paulus tid. Han visste ingenting om detta.”
EOW: ”Vad säger att ditt sätt att tolka bibeln är det rätta liksom, hur skulle du..”
TKB: ”Ja, jag påstår inte att mitt sätt att tolka Bibeln är det rätta, jag anser att man skall kritiskt granska alla tolkningar och det..det har vi faktiskt i Svenska kyrkan ett väldigt bra system som kanske ni skulle införa i pingströrelsen också, ja dels har vi ju hårda krav för de som blir präster att det inte bara hoppar grodur..grodor ur deras munnar och sedan, varje person som hör mig predika kan ju anmäla det som de tycker jag har tolkat Bibeln fel, de kan ju anmäla mig till domkapitlet och de ställer liksom under..då kommer det undersökas och man har ju liksom också disciplinåtgärder, man kan få erinran man kan få prövotid, man kan mista sitt ämbete om man missbrukar sin tolkningsfrihet”
[21:10]
SGH: ”Jag skulle bara vilja fråga Lars och Tuullikki..får jag göra det?” [EOW: ”Absolut”] ”Alltså ser inte ni att det är en liten skillnad, inte liten, en stor skillnad efter mitt sätt att se, på det som jag menar går tillbaks till skapelseordningen. För före både slaveri och kvinnans tigande i församlingen, så fanns det man - kvinna och där står de här skaparorden som upprepas utav Jesus. Alltså det är ju lite svårt..eh..att nonchalera dem och hantera de texterna i samma dignitet som jag gör över de här kulturellt betingade texterna. Tycker inte ni att det finns en..en..skillnad på..sättet att hantera texter..som i alla fall gör det till ett problem?”
[21:57]
LG: ”Nej jag kan inte se..se vari problemet ligger, alltså att Gud har skapat människan det är ju något fantastiskt, men utifrån det så kan man..finns det ju inget bestämt att varje man måste leva med en kvinna och varje kvinna måste leva med en man, utan jag är fullt förvissad om att Gud älskar de kvinnor som lever ensamstående livet ut, eh..Gud älskar de män som lever ensamstående livet ut, Gud älskar och bejakar kärleken mellan två män och mellan två kvinnor, likväl som mellan man och kvinna, så utifrån det att Gud har skapat oss både män och kvinnor drar jag inte slutsaten att Gud bara accepterar oss om vi lever i konstellationen man-kvinna”
[22:41]
EOW: ”Tuulikki, du har ju genomlevt så att säga präster, kvinnoprästmotståndet, som idag känns, det är väl nästan borta, och känns ganska mossigt, ja så där, ja precis..hehe tror du att någonsin debatten om homosexualitet kommer att kännas gammal och mossig?”
TKB: ”Ja jag tror det. Till exempel det här med, för femton år sedan var det ju en styggelse i många kretsar när det här med partnerskap, och nu, just nu de kretsarna som bekämpade partnerskapet då, nu är de förespråkare för det.”
LG: ”hmm”
EOW: ”Men ibland har jag tänkt på att jag tycker att religionen eller kyrkan eller kristendomen är väldigt fixerad vid sexualitet, ja sex överhuvudtaget, hatar Gud sex? Åke?”
ÅG: ”Nej det tycker jag inte att han gör, när han har skapat oss med den driften och det är ju den starkaste som vi har och som det sägs då av läkare att den är det sista som lämnar en människa innan döden, så är det sexualdriften. Eh..men han vill ju att det skall finnas vissa regler som..som den skall fungera inom då för att skydda och för att hjälpa och för att vara ett stöd då va. Så därför så..så han vill ju inte att vi skall leva i otukt eller att det skall bli äktenskapsbrott eller sådana saker”
EOW: ”Vad säger ni andra? Hatar Gud sex?”
[23:54]
SGH: ”Nej, det gör han naturligtvis inte. Där håller jag med Åke. Och sedan att beskylla kyrkan är särskilt sexualfixerad, det är ju att ta i ordentligt, därför att hela samhället är ju genomsexualiserat, vilket ju i sig är ett problem. Kyrkan kanske skulle kunna tala på ett annorlunda sätt om sex. Nu handlar ju det här om homosexualiteten på ett särskilt sätt...”
LG: ”Men hatar Gud sex mellan två män och mellan två kvinnor?”
SGH: ”Alltså, min uppfattning är att sexualitet hör till man och kvinna, alltså inom äktenskapet till och med..eh..så att det är ju fler som..inte klarar..”
LG: ”Jamen om vi håller oss konkret till frågan: ”Hatar Gud sex mellan två män?”
SGH: ”Han..hatar, jag vill inte använda ett sådant uttryck, men däremot så har, min uppfattning är att Gud har reglerat detta att finnas i trygga former inom äktenskapet mellan man och kvinna och allt därutöver säger Bibeln att det faktiskt är synd.”
EOW: ”Ja men vad är det för skillnad på dina åsikter om homosexualitet och Åkes åsikter om homosexualitet, det måste ni förklara jag förstår inte riktigt”
SGH: ”..men om jag bara får fortsätta, så tror jag att..min uppfattning är att den homosexuelle naturligtvis kan vara kristen, kan vara med i församlingen, leva i kyrkan, för liksom jag behöver församlingens miljö för att kunna gå i riktning mot det som är idealet, så behöver nat[urligtvis]..kan jag tänka mig, också den homosexuelle ...”
EOW: ”Vad tycker du det är för skillnad Åke?”
ÅG: ”Jamen Sten-Gunnar då måste du mena att alltså den lever i återhållsamhet, inte lever i ett partnerskap då? Inom din församling, inom vår församling?”
SGH: ”Alltså jag vet att ingen av oss klarar av att leva..om vi inte klarar av att leva..om den homosexuelle inte klarar av att leva i celibat, var ska han finnas med sitt liv ?”
[25:40]
SGH: ”Och om..det kan finnas den som är gift och skiljer sig, var ska den kunna få leva med sin sårighet om inte i församlingen eller den som gifter om sig som också Bibeln förbjuder, enligt min uppfattning så bör den kristna församlingen vara den miljö där jag och alla mina som vill bekänna Jesus Kristus kan få leva”
ÅG: ”Men Sten-Gunnar, då innebär det ju det att den som inte orkar att leva som heterosexuell i ett förhållande utan vänsterprasslar den ska få finnas i församlingen, menar du alltså, utan någon åtgärd, därför att den inte orkar, den har så..en sådan läggning att behöva ha flera partners”
LG: ”Du vill kasta ut den personen helt enkelt ur församlingen, eller? Är det det du vill Åke?”
ÅG: ”Nähmen alltså eh..det måste ju finnas regler om..”
LG: ”Jamen vill du kasta ut den personen ur församlingen?”
ÅG: ”Kastar ut gör man ju inte om inte den personen alltså..den måste ju inse att..att den lever helt fel va. Och inser den inte det då är ju människan..då är det inte lämpligt för en församling att finnas där”
SGH: ”Det är där jag menar att..”
EOW: ”Tuullikki du hade något..”
TKB: ”Jag tycker att det var väldigt vackert det du beskrev den kristna gemenskapen, men för oss som anser då att homosexualitet inte är någon defekt så blir det ju väldigt konstigt med ditt resonemang”
EOW: ”Vi kan ju faktiskt inte riktigt leva efter Bibeln helt och hållet det är ju.. och jag tycker att det här samtalet gör ju ändå att vi måste inse detta.”
EOW: ”Och jag har hittat ett par roliga små såna hära tvättservetter ”Wash Away Your Sins”. Det kan man ha i fickan och tvätta bort sina synder. Jag tycker att varsågod..”
TKB: ”det var verkligen...”
EOW: ”Ja du kanske behöver två, ta en hem till frugan”
EOW: ”och du ta en hem till din käre man”
SGH: ”och då är det viktigt att komma ihåg [jag hoppas?] att det står att det är Jesus som kan tvätta bort synden”
EOW: ”Man får läsa det står lite instruktioner här bak faktiskt”
EOW: ”Ni ska ha hjärtligt tack för att ni kom hit det var jätteintressant. Tack snälla ni. [slut][27:24]

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
Finn tre fel: Hedin har övergett Skriften & pingstarvet [LÄS HÄR]

Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?[LÄS HÄR]

*

Läs mer:
*) Filadelfiaförsamlingens webbtv:
Välj fliken "Arkiv", sedan "Söndag 18 febr. 11:00 Predikan Sten-Gunnar Hedin"]
[Titta här]
Stanley Sjöberg håller med: "Måste få stanna kvar i en fördjupad gemenskap"(Dagen 2008-02-27)
"Frikyrkoprofiler vill öppna upp för homosexuella" [Dagen 2008-02-27]
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Pingst, Hedin & "Hatar Gud sex?" - komplett text till programmet SVT 4 febr.


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Hedin offrar sig & avgår för att spetälska=homo6 s...
  laglösa gator, maffia & syndikalister - fallet Lil...
  om skadligt bistånd, dåligt samvete & blind bibelt...
  (s): Militärt försvar onödigt, NATO-anslutning liv...
  Kosovo - kallt eller varmt?
  svensk kulturanalfabetism & kristendom - Ingerö, E...
  Dick Erixon (tc) svarar på min artikel om kristend...
  Lutherord för den 24 febr.
  ÄR DETTA SPAM: "överviktig kyrka tystnar"
  Äntligen! Han erkänner: "Jag är ett UFO!"  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger