| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, mars 21, 2008

  en rövarhistoria på långfredagen

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS
apropå makt och kristendom, vänster såväl som höger (1)
Rövarens väg till Gud via korset, det är vad kristendom handlar om. Guds rike har inte kommit, det kan inte upprättas på en syndig jord. Kristus säger själv att hans rike icke är av denna världen.
*
2008-03-21 Långfredagen DEN BOTFÄRDIGE RÖFVAREN
Betraktelse av P. P. Waldenström (1898)
Men en av de illgärningsmän, som voro upphängde, smädade honom: Är icke du Kristus? Fräls dig själf och oss! Men den andre svarade, näpsande honom, och sade: Fruktar du icke ens Gud, alldenstund du är i samma dom? Och vi med rätta, ty vi få ut den förtjänta lönen för, vad vi hava förövat, men denne har intet otillbörligt förövat. Och han sade: Jesus, kom ihåg mig, när du kommit i ditt rike. Och han sade till honom: Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset. (Luk. 23: 39 – 43) [Läs här].
*
Den botfärdige röfvaren
I
[1]
Detta är en af de allra bästa berättelser, som finnas i evangelium, och man kan väl säga, att det bleve ett stort hål i evangeliets not, om hon toges bort därifrån. Ty hon har varit otaliga själar till frälsning.
När någon är i riktigt stor nöd, så att han alldeles håller på att förgås i sitt elände, då duger det icke, att man kommer till honom och säger: »Förtvifla icke, käre broder, Gud har varit nådig mot jungfru Maria och Johannes och andra; därför skall han ock vara det mot dig.»
Nej, då måste man draga fram denne rövarens historia och andra dylika, som visa, huru hans nåd räckt till för de mest förlorade syndare.
Ty vem hade väl någonsin kunnat tänka, att en så förskräcklig brottsling som denne man skulle kunna bliva salig? Det hade varken Maria eller Johannes drömt om. Nej, efter allt vanligt förstånd var hans väg från brottet till fängelset, från fängelset till korset, från korset till helvetet.
Men här ser du, huru den tager av på själva korset och slutar i paradiset, och detta blott därigenom att han på korset kommer i sällskap med Jesus och blir troende på honom. Och sådant är skrivet icke för hans skull, ty han har intet gagn därav - han har aldrig själv fått läsa det – utan för vår skull, på det vi må veta, vad vi själva böra tro samt lära andra om Jesus.
*

Anmärkning
Texten är första stycket i första delen av två om "Den botfärdige röfvaren" (ss. 152-153) i ”Se, Guds Lamm! Betraktelser öfver Kristi lidandes och uppståndelses historia” af P. Waldenström, Stockholm, Pietistens expedition, 1898.
Stycket har av mig delats upp i flera mindre, samt har revidering av stavningen skett, alla ställen med ”fv” och ”hv” har ersatts med enkelt ”v”. Också fetstil och kursiveringar är mina.
Luk 23:39-43 återges här enligt Waldenströms egen översättning från grekiskan, NT med förklarande anmärkningar, Första delen 1886 [Läs här].
Projekt Runeberg håller på att göra Waldenströms översättning av Nya testamentet tillgänglig på webben, evangelium enligt Matteus, Markus, Lukas och Johannes samt Apostlagärningarna är klara [Läs här].
Luk 23:39-43 enligt Bibel 2000 lyder: "Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: "Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss." [40] Men då tillrättavisade honom den andre: "Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? [41] Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont." [42] Och han sade: "Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike." [43] Jesus svarade: "Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset."
*
LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
MAKT & KRISTENDOM
5. Kristi uppståndelses betydelse (3) [Läs här]
4. Kristi uppståndelses betydelse (2) [Läs här]
3. Kristi uppståndelses betydelse (1) [Läs här]
2. två rövare - två vägar [Läs här]
1. en rövarhistoria på långfredagen [Läs här]
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]

Nu pdf-länkar till
NEWSMILL-ARTIKLAR 
HÄR, överst ]

*
Läs mer:
Hur var det nu med Judas Iskariot? (Schlaug.se 2008-03-21)
Biskop Koskinen: "Påsk! Vet du varför" (AB 2008-03-21)
"Den kristna vänsterns makt över USA" (SvD 2008-03-21)
"Rättegången mot Jesus en juridisk härva" (SvD 2008-03-20)
"Vid förnekelsens koleld" (Dagen 2008-03-20)
"Vi behöver mer sorg - och glädje" (Dagen 2008-03-20)
(Andra intressanta bloggar om , , )
*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  en rövarhistoria på långfredagen


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Dagens redaktion bär ansvaret - inte läsarna
  piensoho ber inte om ursäkt - kan han vara kvar?
  pingstanden och världens
  kränkta ego-fångar vägrar självkritik
  bistånd stjälper - frihandel hjälper till självhjälp
  pinsam Piensoho beljuger Åke Green
  Mona (s) vs. Fredrik (m) - gudlöshet vs. gudsfruktan
  Lutherord för 16 mars
  Kosovo förebild för Malmös muslimer?
  (m)-socialister, mjuka kvinnor, hårda män & Gud  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger