| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, mars 03, 2008

  Hedin vs. Lewi Pethrus

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

cid KOMMENTAR EN ORÄTTVIS JÄMFÖRELSE: HEDIN VS. PETHRUS

Sten-Gunnar Hedin, som är avgående (2009 senast) föreståndare för Pingströrelsens i Sverige Samfund, FFS, är också f.d. pastor i Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan Stockholm, som fortfarande är den största i Sverige.

Denna församling är själva hjärtat i pingströrelsen i Sverige och har betytt oerhört mycket inte bara för svensk kristenhet utan har också haft stor betydelse utöver hela världen, inte minst genom dess stora missionsverksamhet.

Församlingen byggdes upp av pingströrelsens informelle men obestridlige ledare Lewi Pethrus och den var under hans tid Europas största. För Lewi Pethrus var Bibeln Guds ord och han hade tilltro till allt Guds ord. För honom var det den högsta sanningen vars giltighet gällde alla tider, och dess trovärdighet stod utom all fråga. Dess outgrundliga makt och kraft var det som han grundade sin verksamhet på.

För Pethrus var reformationen och Luthers betoning av Ordet och Tron självklara och omistliga pelare i den kristna läran. På en punkt skilde han sig dock väsentligt från Luther och Svenska kyrkan, och det gällde den fria och oberoende församlingen.

Samfundsväsendet bekämpades hårt av Lewi Pethrus. Men i övrigt ansåg han att pingströrelsen var att betrakta som en väckelserörelse inom Svenska kyrkan, både av historiska och teologiska skäl. Han skattade högt och delade i allt väsentligt Luthers reformatoriska insats.

Nu finns det inte mycket kvar av arvet från Lewi Pethrus. Och det mesta har raserats under Sten-Gunnar Hedins tid. Vilket dock inte betyder att han ensam är ansvarig.

1. Under 1990-talet förkastades principen om Guds ords giltighet för alla tider, i och med att kvinnor accepterades som äldste, föreståndare, lärare, predikanter och pastorer.

2. Under 2000-talet har den fria och oberoende församlingen övergivits till fördel för samfundsväsendet.

3. Och nu senast har Guds ords lära om synden satts ifråga av just Sten-Gunnar Hedin, första gången i TV-programmet "Hatar Gud sex?", SVT2 4 febr. 2008. [se länk nedan]

De tankar och åsikter som Hedin framförde i TV den 4 febr., upprepade han i en predikan i just Filadelfia Rörstrandsgatan söndagen den 17 februari, i förmiddagsmötet klockan 11. Detta program kan man se och höra på Filadelfiaförsamlingens webbtv. [se länk nedan]

Eftersom de tankar och åsikter om homosexualitet, som framförts två gånger på kort tid av en av de större frikyrkornas ledare i Sverige, synes bryta mot klassisk väckelsekristendom såväl som emot de tydligaste bibelord, så är det av stor vikt att alla intresserade kan få del av exakt vad som är sagt.

Det nya och överraskande förefaller vara att Sten-Gunnar Hedin (som snart inte har några ledande poster inom pingströrelsen) har den åsikten att kristna praktiserande homosexuella bör välkomnas in i pingstförsamlingar och i kristna församlingar överhuvudtaget. Han synes ha hävdat att de bör finnas i den kristna församlingen - utan att avkrävas celibat.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
"HATAR GUD SEX?" SVT 4 FEBR. - KOMPLETT TEXTUTSKRIFT [Läs här]
Finn tre fel: Hedin har övergett Skriften & pingstarvet [Läs här]
"Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?" [Läs här]
* * * *
* * * *

*

Läs & hör mer:
Filadelfiaförsamlingens webbtv: [Titta här] [Välj fliken "Arkiv", sedan "Söndag 18 febr. 11:00 Predikan Sten-Gunnar Hedin"]
"Frikyrkoprofiler vill öppna upp för homosexuella" [Dagen 2008-02-27]
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Hedin vs. Lewi Pethrus


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  om skillnaden världsligt & andligt - cid bloggens ...
  fromt fromleri utan täckning
  "våld föder våld" - våld måste med våld stoppas
  Lutherord för den 1 mars
  Kärlek till Jesus & falsk ekumenik
  Halldorf, Skriften & kyrkorna
  dödsstraff & homo6 LR. knappnål & silverskål
  synd, materialism & fördömelse i Pingst & Dagen
  Hedin om homo6 i Filadelfiapredikan 17 febr.
  Pingst, Hedin & "Hatar Gud sex?" - komplett text t...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger