| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, mars 27, 2008

  laglösa gator & Sarnecki: brottsligheten ökar

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-27 to morgon
cid KOMMENTAR FRÅN KNAPPNÅL TILL LAGLÖSA GATOR

Vi måste tillbaka till gammaldags moral. Stöld är stöld, oavsett vem som stjäl. Staten måste sluta stjäla från medborgarna, 60-70 procent i skatt är stöld, laglig stöld, men fortfarande stöld. Ett samhälle som tar så stor andel av frukten av människors arbete har stulit arbetarens rätt till sin egen lön. Bibeln säger att arbetaren har rätt till sin lön.

När staten stjäl mer och mer från medborgarna stjäl fler och fler, mer och mer tillbaka från staten. Skattefusk och svartjobb är ett hot mot samhället som kommer av den orättfärdiga skattebördan.

Polisen gör inte sitt jobb när den inte bryr sig om alla stölder och inbrott. Människor lär sig att trots att man blir bestulen på större delen av sin lön så får man inget skydd. Andra människor lär sig att samhället accepterar stöld. Tre gånger om får man lära sig i praktiken att det finns ingen äganderätt. Detta är ett moraliskt, pedagogiskt, juridiskt och polisiärt problem.

Bussbolag struntar i friåkare, barn som lärt sig åka "gratis" smiter sedan från taxi- och restaurangnotor, stjäl i affärer. Det börjar i det lilla och fortsätter utför om man inte blir haffad och straffad. Den som inte röker eller dricker börjar aldrig med knark. Många som börjar röka gör det mer eller mindre ofrivilligt genom "kompisar".

Brottsligheten ökar därför att samhället inte bryr sig om massor av brott. Känslan sprider sig att samhället inte bryr sig och/eller är maktlöst, vilket uppmuntrar allt grövre kriminalitet.

Värdetransportrån iscensätts som en form av gatuteater, som ett hån mot hela samhället. Kriminella mördar varandra på öppen gata, demonstrativt utan fruktan för ordningsmakten och totalt utan hänsyn till oskyldiga.

Socialismen vill avskaffa moralen, och har lyckats i Sverige förskräckande väl. Människor blir rånade i sina lägenheter, anfallna i sina egna hem, trakasserade under lång tid och samhället lyfter inte ett finger och strafar sedan den som vågat sig på att försvara sig själv.

Var är helhetsgreppet på samhället? Att inte diskutera samhällsproblemen moraliskt är att aldrig förstå något.

Brott skall straffas snabbt och bestämt, även små brott. De som inte fått lära sig vad stöld är hemma, skall få lära sig det i skolan. Men skolan lär elever att allt är relativt.

Det finns rätt och fel. Det finns ditt och mitt. Men hur lätt är det att förstå det när staten lagfäster stöld av medborgarens lön. Och polisen sedan inte ingriper mot stölder trots stöldhöga skatter.

Det är en mänsklig rättighet i alla samhällen som förbjuder slaveri att medborgaren har rätt till sin lön. Det borde lagfästas att staten inte får ta mer än säg 20 procent eller helst 10. Inte ens Gud kräver mer än tio.

Stöld av lönen är stöld av egendom, stöld av lön och egendom är stöld av frihet och makt. Medborgarens handlingsfrihet beskärs, och han blir en slav åt samhället utan makt över sitt eget liv. Det är grundproblemet i våra samhällen.

Hur skall samhället med trovärdighet kunna bekämpa brott när den själv stjäl, att det sker i skydd av lagar gör inte saken bättre? Hur skall människor lära sig skillnad på ditt och mitt när man bara pratar om att bekämpa brott men i praktiken inte gör något, och när man gör något så löser man nästan inget i alla fall.

Samhället byggs nerifrån genom stabila familjer och klara regler. Här är några nödvändiga byggstenar som rör arbete, lön, egendom, skatt och statens makt.

1. Den som inte vill arbeta skall inte få äta. Det är byggsten ett.

2. Den som arbetar har rätt till sin lön, det är byggsten två.

3. Staten har inte rätt att ta hur mycket som helst av lönen, jag säger att tio procent är den naturliga gränsen, det är byggsten tre.

4. När medborgaren får behålla sin lön så ökar medborgarens frihet och makt på statens bekostnad, det är bra, det är byggsten fyra.

5. Familjen skall ta hand om sina egna, det är inte staten som skall ta hand om allt och alla. Det är byggsten fem.

*

Man kan inte ändra på brottsutvecklingen i ett land om man inte tar ett helhetsgrepp.

I artikeln "Så vågade även Svenson ta bladet från mun" FBI-debatt på Kägelbanan (SvD 2008-03-27) skriver Maria Abrahamsson om en händelse som är omskakande:

"I Lunchekot igår uttalade sig plötsligt Jerzy Sarnecki bekymrat om det ökade antalet kriminella uppgörelser.

Varken när jag läste kriminologi för honom under tidigt 1990-tal eller därefter har jag någonsin hört Sarnecki medge att någon brottslighet ökar. Bagatellisering av kriminell verksamhet har varit hans varumärke.

Om Sarnecki nu är ”bekymrad” står väl domedagen för dörren."

I decennier har vi fått höra att folk blir rädda av mediernas rapportering, men att ingen verklig ökning av laglösheten på gatorna har skett. När nu förnekaren nummer ett i socialistsverige ändrat sig, ja då finns det skäl att undra hur nära sammanbrott samhället är.

Hur lite eller mycket behövs det för att ett samhälle steg för steg skall övergå till ett tillstånd där självhämnden är dominerande?

Det är ett faktum att stöldhögt skattetryck inte förmår skapa trygghet i hemmen, på gatorna, i skolan, i städerna eller på landsbygden. Det är nog snarare så att högt skattetryck ökar brottsligheten och därmed otryggheten, vilket leder till än mer brottslighet och en tilltagande självhämnd.

När skall Sverige nå den smärtgräns där vi inser att vi måste göra radikala ändringar i sättet vi bygger vårt samhälle? Skall vi få insikt först när det är för sent?

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * * cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  laglösa gator & Sarnecki: brottsligheten ökar


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  fritt folk flyr fack & församling
  religiös klima(k)tism - känslor viktigare än fakta
  tidningen Dagen ljuger & blockerar min blogg
  Obama - hat mot vita under sken av rättfärdighet
  svenska medier smakar egen medicin
  (3) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  (2) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  (1) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  två rövare - två vägar
  5 år i Irak - fred vinns bara med våld  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger