| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, april 10, 2008

  bojkotta bojkott av Kina

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-10 to kväll
cid KOMMENTAR ÄNTLIGEN EN SOM ÄR MOT BOJKOTT AV KINA

Länge har jag tyckt att det tjatas för mycket om protester och bojkott av Kina, samtidigt som ingen egentligen gör något. Och när statsminister Reinfeldt förklarade att det inte blir någon bojkott av något slag, blev jag lättad och höll med honom. Men samtidigt kunde jag inte hitta någon konsekvens i mitt eget tyckande.

Nog finns det skäl att kritisera Kina på många punkter. Nog vore det väl tokigt att inte passa på nu? Inte är det väl rätt att tiga med hänvisning till alla hårda år av träning som alla idrottare lagt ner?

Eller är det rätt att idrottens intressen skall väga så tungt att en diktatur och förtryckarregim oförhindrat skall kunna göra detta fantastiska idrottsevenemang till en propagandaseger? Å andra sidan, är det ju faktiskt idrott det handlar om och alla dessa fantastiska prestationer både före, under och efter dessa världstävlingar, så nog är det väl rimligt att idrottens intressen får gå före andra hänsyn?

Hur man än vänder sig så blir det en manifestation som sträcker sig långt bortanför det idrottsliga. Antingen görs evenemanget till en ursäkt att förolämpa Kina eller så ges Kina en ursäkt att visa sig från sin bästa sida. Idrotten blir i båda fallen ett instrument för andra intressen.

Men idrotten bör få vara just idrott utan politiska inslag, och samtidigt vet vi att det i praktiken är omöjligt. Inte minst vet vi det från Östtysklands och Sovjets dagar. De odlade bokstavligt övermänniskor som skulle visa socialismens överlägsenhet på konstgjord väg. Även om de räknade fel på det intryck de trodde sig göra, så visar det hur totalt omöjligt det är för tyrannier att frigöra sig från att se på alla företeelser i samhället som instrument för att stärka sin image och makt.

För Väst är det en icke-ideologisk tävlan mellan nationer och individer, men så är det inte för somliga andra länder i andra världsdelar.

Antingen sviker väst sina värderingar och låter idrott vara idrott, utan att göra politiska markeringar, och ger därmed diktaturer chansen att hävda sin västfientliga ideologi. Eller så gör Väst det idrottsliga till ett politiskt örfilande, med tvivelaktigt resultat, bortsett från det uppenbara att det idrottsliga får lida.

Idrotten förlorar på politiska utspel från Väst, och Väst kan inget väsentligt vinna för Kinas förtryckta medborgare.

Om det nu skall protesteras, så är det tio år för sent. Kina skulle aldrig fått OS, det hade varit den starkaste protesten. Att nu protestera ser bara surt ut och åstadkommer inte något gott.

Frilansjournalisten Bo Gunnarsson från Peking skriver i debattartikeln "En bojkott stärker Kinas makthavare" (Sydsvenskan 2008-04-10) tänkvärt om varför en bojkott är fel.

"Varken Kinas ledare eller folk kommer att glömma smäleken om OS-festen saboteras. ”Näsbrännan” hotar att stärka både nationalismen och regimen."

Jag tror att han har rätt. Vid sådana här tillfällen håller man på sitt land, hur kritisk man än må vara. Tibetanerna undantagna, men för den del av Kina som har möjlighet att se tävlingarna på TV kommer det kännas som en förolämpning och missbruk av gästfriheten.

Fast Gunnarsson skenar nog i väg lite när han skriver:

"Vi kan få ett nytt kallt krig, ett Kina som känner sig hotat, som upprustar och i värsta fall ger igen med politiska åtgärder som i förlängningen kan hota västvärldens ekonomier och välstånd."

Han har däremot en fullträff då han konstaterar att kritiken är fylld av hyckleri:

"2001 vann Peking omröstningen i Moskva utan misstankar om mutade delegater. Med IOK:s måttstock var processen demokratisk. Västvärlden såg Kinas enorma marknad och ville in. Sponsorerna valde klart sida. Ingen sade ett ljud om mänskliga rättigheter eller demokrati och IOK:s utvärdering begränsades till anläggningar, infrastruktur och ekonomiska aspekter. Det är först det senaste året som Pekings kritiker börjat tala om Berlin 1936. "

Kina fick OS därför att man ville tjäna pengar i Kina, och sedan långt senare har alla dessa professionella protesterare, i sina vanliga skenfromma kläder, höjt sina stämmor allt högre.

Låt idrottens stora fest vara just det. Låt Kina få visa sig från sin bästa sida. Uppträd som goda gäster som vill komma tillbaka. Protester och markeringar kan framföras på alla möjliga andra sätt.

Om jag inte minns fel så finns det ett forum som kallas FN - vad är det bra för? Idrott?

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Orättvis bedömning av Kina" (SvD 2008-04-15)
"Naiv syn på idrotten" (DN 2008-04-15)
"Ängslighetens tystnad" (DN 2008-04-12)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  bojkotta bojkott av Kina


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  DN vill kasta Irak i fördärvet
  sex får säljas men inte köpas = socialistisk galen...
  tala (inte) med arabiska diktaturer - kräv lika fö...
  Saddams fall 9 april - Iraks framgång förtigs
  nominell kristenhet förhärdad - Gud tvingar ingen
  mest lästa på CID bloggen 8 april 2008
  sanning & verklighet om invandring - Äntligen!
  Zaremba vacklar hit & dit
  NATO är rätt i verkligheten
  Guds Ord & Luthers (6 april): om hädelse & hån  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger