| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, april 05, 2008

  demokratiska stater inte neutrala - historia & ideologikritik

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-05 lö
cid KOMMENTAR KLOKA ORD OM LEVANDE HISTORIA

Bo Rothstein skriver i SvD idag "Forskaruppropet i DN saknar konsekvens" (SvD 2008-04-05), i en enda mening sammanfattar han allt som behöver sägas i frågan:

"Ett forskarsamhälle som är tyst när socialdemokratin stoppar fingrarna i sanningens syltburk, men protesterar när borgerliga rege­ringar gör samma sak, skadar ­genom sin principlöshet försvaret för en fri forskning."

*

Ola Larsmo skrev igår flera kloka saker i artikeln "Problemet från helvetet" på DN Kultur (DN 2008-04-04) angående Forum för Levande Historia och uppdraget att sprida kunskap om alla de miljoner människor som dödats och eller förtryckts i socialismens namn.

Visserligen tar han avstånd från ideologikritik, vilket är ett bevis av många för att alltför många i Sverige ännu inte klarar av att se sanningen i ögat om socialismen och vad den leder till.

Larsmo säger om det ursprungliga uppdraget för Forum för Levande historia: "Där stod ingenting om vilka ideologier man skulle vara emot - utan vilka värden som skulle försvaras." Det är en begreppsåtskillnad som jag finner högst onaturlig, isynnerhet som den är omöjlig.

Socialism som ideologi är att vara emot privat ägande, men att vara emot privat äganderätt är att ta både självmakt och frihet från individen. Vilket socialister vet och hatar och just därför försöker omintetgöra. Det gynnar inte massorna, inte de fattiga, bara en liten självutvald socialistisk elit. Ett tyranni ersätts med ett annat.

Socialdemokraterna i Sverige är socialister. Ovanligt smarta sådana. De har insett och praktiserat att upphävandet av egendomsrätten kan ske smygvis och skenfagert genom att stjäla roten till allt ägande, nämligen rätten till vår lön.

Genom stöldhöga skatter har socialisterna i Sverige utan annat våld än det som sker på rätt, lag, moral och sanning, genomfört en av de värsta projekten som världen skådat då det gäller att upphäva äganderätten. Med upp till sjuttio procent i totalt skattetryck så lever svensken på nåder, inte Guds nåd, utan statens nåd. Så går det när man överger Gud, man får en tyrann till herre istället. Gud begär som bekant bara tio procent i "skatt".

Det är stöldhöga skatter som lett till det sjuka bidragssystemet, där man tillåts äta utan att arbeta för sin mat, fastän man kan, och båda dessa tillsammans har skapat ett samhälle fullt av fusk, där rätten förfaller år efter år.

Att avskaffandet av äganderätten inte skett genom yttre fysiskt våld är bara en skillnad i metod, inte i väsen eller kärna, ej heller skiljer sig resultatet.

Alla konsekventa rent socialistiska modeller måste kollapsa inifrån. Det har både sossarna i Sverige och maoisterna i Kina förstått, därför har man öppnat, men bara delvis, för det enda "system" som bygger på verkligheten och anpassning efter situationen - marknadssystemet.

Egentligen är det fel att kalla det för ett system. Det är snarare ett icke-system, eftersom allting hela tiden förändras, marknaden är bara ett sätt att mäta förändringen. De enda fasta grunderna är att arbetaren har rätt till sin lön, och att han sedan kan köpa och äga saker som ger honom trygghet och frihet och därmed makt över sitt liv. Av detta följer både rätt till att bedriva näringsverksamhet och bilda associationer. Kort sagt, demokrati utan frihet och marknader finns inte. Socialism är ingen demokrati, kan aldrig bli det och kan bara låtsas vara det.

Att inte kritisera den socialistiska ideologin är ett misstag, en flykt från sanningen. Men det är fullt begripligt och naturligt att alla socialister som fortfarande vägrar inse att socialismen är ett lik på lit de parade som ber och bönar om att få bli begravet -likets lukt bistår den bönen - inte vill eller orkar göra denna omvändelse. Och man kan förstå det, trots den enorma tyngden av obestridliga fakta, eftersom denna religiösa sektideologi har en förmåga att trollbinda genom sina fagra ord och löften.

Det är inte lätt att komma ur sekter, socialismen är den värsta av alla. Men vad gäller ideologisk kritik så är det första alla ser att socialism inte fungerar. Redan det är nog för att kritisera ideologin. Lägg därtill ljugandet, rövandet, stjälandet (stöldhöga skatter!) och massförtryck och värst av allt - massmorden. Det är ingen tillfällighet att det gång på gång är just socialister som har varit upphov till världshistoriens värsta rekord i massmord.

Larsmo skriver:

"Kärnan i historien är att demokratiska stater inte kan vara neutrala i värdefrågor. Demokratin innebär i sig ett ställningstagande för alla människors lika värde. Man gör helt enkelt inte vissa saker mot sina medmänniskor, punkt. Ingen vill i fullt dagsljus argumentera mot den ståndpunkten. Men har man en gång accepterat den börjar ett skred som aldrig slutar, rakt genom alla ideologier, inklusive din egen.

Det är därför jag finner skallet mot Levande historia obehagligt." [min kurs. & fetstil]

Man kan inte vara neutral säger Larsmo, och alla vettiga människor håller med. Men just därför måste socialismens ideologi kritiseras.

Att det sker på befallning av staten är dock ingen lycklig lösning, om inte annat därför att det väcker onödiga strider. Å andra sidan har vi brist på kritik av socialismen eftersom Sverige är ett intellektuellt enfaldigt land, efter 70 år av intellektuellt magra år med sosseriet. Det har förstärkts, medvetet, av ett skattefinansierat (det kallas licensavgift) propagandamaskineri, vilket så fint kallas "public service". Men statliga myndigheter och en klar majoritet av journalisterna i radio, TV och press (även "borgerlig") är vänster, antingen lite eller mycket, men nästan aldrig rent borgerliga eller konservativa. Det är alltså ett demokratiunderskott, en grov och långvarig obalans. Allt detta och mer därtill gör att socialismen måste kritiseras som ideologi. Givet de speciella omständigheterna så är det tills vidare uthärdligt att det sker på befallning av staten.

Larsmo igen:

"Om Sverige däremot håller fast vid att brott mot de mänskliga rättigheterna är något som skall uppmärksammas, informeras om, inte glömmas, och att demokratiska stater har ett ansvar för att så sker - då har man förstärkt den demokratins arsenal som tack och lov också kan vändas mot oss själva."

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Rätt belysa kommunismens brott" (Sydsvenskan 2008-04-03)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  demokratiska stater inte neutrala - historia & ideologikritik


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  krig - äventyr, plikt eller olycka
  får man imponeras av (R)?
  DN gillar auktoritet & underordning 40 år efter 1968!
  "hjälp" för hjälparens skull stjälper
  socialister skyr sanning
  (R) återställer (s)kolan
  stöldhöga skatter - det godas fiende & fuskets moder
  den som inte vill arbeta, får inte äta
  Hat mot kristna - är hat mot människor & Gud
  fungerande länkar Koranfilmen "Fitna"  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger