| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, april 05, 2008

  (s)tatliga socialistorganen SVT & SR bör säljas

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-05 lö
cid KOMMENTAR STATENS FRÄMSTA UPPGIFT ÄR FÖRSVARET
- sälj ut socialistpropandamaskinerierna SVT & SR

Peter Wolodarski skriver i DN om två saker utan synbart samband i artikeln "Samma sjuka" (DN 2008-04-05), Försvarsmakten och Sveriges Television.

"Den ena producerar tv för allmänheten medan den andra skyddar oss mot krig" skriver Wolodarski. Men jag tänker att han precis som jag tycker att ingen av dessa två gör det de ska. Så tillvida är de jämförbara.

Försvaret är inget försvar om man ser till vad de kan göra och vad de är förberedda på, eller snarare, vad de inte kan och vad de inte är förberedda på, men vad de måste kunna och skall förbereda sig på för att landet och folket och friheten skall kunna skyddas.

Svenska staten har i 70 år misskötts av socialister, det är inte lätt att ändra på, och det kommer ta lång tid att vrida saker och ting rätt igen. Det går, men det tar tid.

När ett företag har problem säljer man ut allt utom kärnverksamheten.

Den allra första och viktigaste plikten en stat har emot sina medborgare, och som de betalar för, är att förebygga, skydda och försvara mot och avvärja attacker som hotar landets frihet och självbestämmande och medborgarnas lem och liv.

Det är statens kärnverksamhet att skydda och hjälpa vid olyckor och sjukdom. Den värsta olyckan är inbördeskrig, den näst värsta är angrepp utifrån. Inget av dessa de två de värsta olyckorna har svenska staten någon möjlighet att bevara oss ifrån eller stå emot. Det är ett svek som kan drabba oss som lever nu, men lika gärna våra barn och barnbarn.

De som har skurit ner på försvaret för att få ett bekvämare liv nu, har i själva verket tagit bort tryggheten för nästkommande generationer. Ockuperat land har ingen välfärd. Den som älskar sitt land förbereder sig för krig. Men Sverige har i decennier styrts av folk som älskar något annat än landet, dess folk och dess frihet!

Alliansregeringens uppdrag på snart sagt alla områden är att föra landet och folket tillbaka till verkligheten. Att använda sanna ord och beskriva verkligheten sådan den är, inte med förföriska ord, utan med ord fulla av mening. Arbete betyder arbete, lön betyder lön, sjuk betyder sjuk. Att inte arbeta fastän man kan och ändå få mat att äta, det är fel.

Lika fel är det att ha något som man kallar Försvarsmakten, men som varken har makt, eldkraft eller försvarsförmåga, inte ens Stockholm kan skyddas, inte från luftangrepp och inte från kustangrepp och inte från marktrupper.

Förr hette Försvarsmakten Krigsmakten, vilket var ett bra och sant namn, som dessutom var mindre anspråksfullt. Krigsmakten syftar ju mer på en metod, att med vapenmakt och risk för livet slå tillbaka ett anfall när diplomatin misslyckats eller inte fått en chans. Medan Försvarsmakten antyder anspråk på att kunna försvara oss, vilket den dock är långt mindre kapabel till än den gamla Krigsmakten.

Varför bytte man ord? jo, det var ett led i förfalskningen av verkligheten, man ville inbilla oss att krig egentligen inte finns, att krig kan undvikas, att man aldrig kan bli tvungen att anfalla först! Idel falskhet och lögner!

Socialism innebär en förändring av alla värden och alla ord. Orden urholkas på mening eller ges en annan och för orden själva främmande mening, som har till syfte att bygga upp en falsk bild av verkligheten, ja dölja sanningen och mata oss långsamt men dag efter dag med lögner, som förändrar vår förmåga att uppfatta vad som verkligen sker.

Detta har under flera decennier, typ sedan 1960-talets slut, gjorts i Sverige genom socialistpropaganda från statliga radion och televisionen. Det görs fortfarande eftersom dessa båda institutioner är fulla av socialister som hatar att Sovjet föll samman och att socialismen visade sig bedra alla. Om man vore lite vettig skulle man vända sin vrede mot socialismen som man blivit bedragen av, men man vänder den istället mot de krafter som bidrog till att störta dess världserövrarplaner - USA, kristendom och västerländsk kultur i allmänhet. Så gör självhatande människor, så gör människor fyllda av förakt för sig själva. Detta inre problem löses bara den dag de omvänder sig och säger som det är, att socialismen har bedragit alla som tror på den.

Eftersom alla som betalar skatt ("licensavgift") inte vill betala för socialistpropaganda, vilket om inte annat leder till enfaldig enögdhet i utrikesrapporteringen, så borde SR och SVT utsättas för konkurrens. Det är enda sättet att bli av med socialistpropagandan eller åtminstone få balans.

SÄLJ UT SR & SVT!

Det är alltigenom en socialistisk idé - både Lenin och Stalin och Mao, ja alla tyranner har varit glada i detta - att staten skall driva radio- och TV-verksamhet, och idag kan inte ens någon slags folkupplysningsidé motivera statligt ägande av radio & TV.

Dessutom är det sinnessjukt och förljuget att de som aldrig, eller nästan aldrig, eller mycket lite ser eller hör på SR & SVT skall betala avgift till staten för detta. Isynnerhet som avgiften inte är kopplad till att man tar del av programmen från SR eller SVT, utan att man har den tekniska möjligheten att se på TV eller höra på radio. Det vill säga, man betalar för att använda en teknik som inte SR eller SVT äger eller har uppfunnet. Det är socialism så mycket det kan bli. Det är lögnaktigt, förljuget, falskt och totalt osakligt.

Med samma resonemang skulle man kunna utkräva avgift för alla som har exempelvis ett piano. Alla som har komponerat musik borde kunna kräva en avgift av alla som äger ett instrument, eftersom det då finns en möjlighet att spela just deras melodier!

Socialism är ett sjukt sätt att förhålla sig till tillvaro. Eftersom inte verkligheten passar i i socialismen, så måste socialismen ändra på verkligheten. Men då inte verkligheten låter sig ändras, så måste socialisten dölja detta för folket, och därför ändrar man på ordens innebörd, för att ge sken av att världen är ändrad. Det är schizofrent att vara socialist.

Staten bör steg för steg, inte hastigt utan när läget är det bästa, sälja ut allt utom kärnverksamheten. Satsa pengarna man får in på framtiden - det är försvaret först och främst. En del kan gott gå direkt till konto för varje medborgare. Återställ allmän värnplikt, den är både nödvändig för att folket skall bli delaktiga och för att ge ostyriga grabbar stadga tidigt i livet. Det skulle minska mycket elände på gatorna.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  (s)tatliga socialistorganen SVT & SR bör säljas


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  demokratiska stater inte neutrala - historia & ide...
  krig - äventyr, plikt eller olycka
  får man imponeras av (R)?
  DN gillar auktoritet & underordning 40 år efter 1968!
  "hjälp" för hjälparens skull stjälper
  socialister skyr sanning
  (R) återställer (s)kolan
  stöldhöga skatter - det godas fiende & fuskets moder
  den som inte vill arbeta, får inte äta
  Hat mot kristna - är hat mot människor & Gud  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger