| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, februari 22, 2008

  överviktig kyrka tystnar

GUDS ORD & MÄNNISKORS ORD

cid KOMMENTAR ALLA VILL ÄGA KYRKAN FÖR SIN HJÄRTEFRÅGA

Det finns nästan ingen fråga i samhället och det mänskliga livet där inte någon entusiast mer eller mindre "kräver" att kyrkan skall engagera sig, ta ansvar, gå före, hjälpa till, uträtta saker, starta upp aktioner, demonstrera, göra upprop, använda sitt inflytande och allt vad det nu kallas. Alla vill visa att de ser faror överallt. Alla vill varna alla. Det börjar bli tröttsamt. Låt folk vara i fred, lite grann, åtminstone.

Kyrkan tycks vara oerhört attraktiv - som organisation och som potentiellt verktyg för det ena eller andra, mer eller mindre välmenande och angelägna projektet.

Nästan ingen finns som inte har en idé om hur kyrkan kan hjälpa till så att just hans eller hennes fråga kan stärkas och få den uppmärksamhet den förtjänar. Och det finns nästan ingen ände på alla de angelägna frågor som pockar på uppmärksamhet och fordrar en lösning.

Varför är det nästan ingen som inte söker stöd hos kyrkan? Vad är det som gör kyrkan så attraktiv som verktyg?

Är nutidens kristna så angelägna att vara till lags och synas rättfärdiga i världens ögon att de glömmer rättfärdigheten ifrån och inför Gud? Kanhända är det ständigt dåligt fungerande samvete som spökar? Beror det på att man inte lever av Guds Ord?

Det är ju definitivt inte budskapet om Kristus Jesus, Guds son, som lockar människor till att be kyrkan om hjälp för det ena eller andra.

Kan det vara så, att det faktum att nästan ingen i kyrkan säger: Stopp och belägg. Nu får det vara nog!; leder till allt fler "erbjudanden" som kyrkan "inte kan säga nej till".

Kyrkan måste ändå till slut göra det som nästan ingen gör, säga ifrån på skarpen:

"Vi har ett jobb att sköta här! Ett gudomligt jobb som utesluter allt det här som alla vill dra in oss i. Vårt uppdrag är begränsat, vi måste hålla oss till Guds ord, det kräver allt, och vi vill lyda Gud!"

Dessutom skulle det inte skada om den här sjuka idén om att alla skall ta hand om alla hela tiden i allting, kunde få ett abrupt slut, igår helst. Ge den enskilde ansvar, plikt, skyldigheter och visa tilltro till var och ens förmåga - genom att inte skriva oss på näsan hela tiden om allt som är farligt. Livet ÄR livsfarligt - man kan DÖ. Det kan vi inte göra något åt, mer än att leva minut för minut.

Det är osunt att hela tiden hålla på med att varna för allt som om inte människor kunde tänka själva. ALLT detta sagt i allmänhet, utan något specifikt i åtanke.+

*

OBS!
Tidningen Dagen anser att jag missbrukar Twingly-funktionen, de menar att jag "spammar" dagen.se när jag har med länkar till mer än två (2!) artiklar i Dagen. De anser också att det är fel av mig att i äldre artiklar av mig lägga in länkar till nya artiklar på Dagen, fastän de handlar om samma sak, exempelvis Halldorf.
Vad anser du? SKRIV gärna och berätta carl_i_dagman@yahoo.com !!
Nedanstående artiklar är med här för att med dagsfärska exempel demonstrera vad skriver här ovan. Är det berättigat att ha med dem?
VAD TYCKER DU?
*
Läs mer:
"Uppmärksamma offren... internationella brottsofferdagen" (Dagen 2008-02-22)
"Ytlig sexualitet ett folkhälsoproblem" (Dagen 2008-02-22)
"Stöd kristet arbete för nykterhet" (Dagen 2008-02-22)
"Har folkrörelserna tappat sin själ?" (Dagen 2008-02-22)
"Kyrkan behöver en sund fikakultur" (Dagen 2008-02-22)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  överviktig kyrka tystnar


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Pingstarvet, Guds ord & Hedin
  Muhammed & kristna Dagen
  Kristenheten, Halldorf & ekumenik
  Finn tre fel: Hedin har övergett Skriften & pingst...
  ohelig allians mellan falska religioner
  okunnighet & moralism om Kosovo & kristendom
  diakoni, mervärde & "biblifiering"
  Bibelförakt & Mammon
  Erixon, kränkningar & Kristus
  Goda gärningar = bistånd, diakoni?  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger