| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, mars 20, 2008

  piensoho ber inte om ursäkt - kan han vara kvar?

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-20 Skärtorsdagen kl. 13:40
cid KOMMENTAR PIENSOHO BER INTE OM URSÄKT

Niklas Piensoho, föreståndare i Filadelfia, Stockholm, går idag i svaromål [Läs här] på den kritik han fått med anledning av artikeln i kristna tidningen Dagen fredagen den 14 mars.

Artikeln "Därför lockas inte fler av kristen tro" [Läs här] återger delar av ett samtal mellan förre pastorn i Svenska Missionskyrkan (f.d. SMF) Niklas Piensoho och Birger Schlaug f.d. språkrör för miljöpartiet.

Under detta noga upplagda samtal angrips på ett mycket fegt och orättfärdigt sätt pingstpastor Åke Green. Han påstås lögnaktigt ha "farit ut mot homosexuella" (se mer nedan).

Piensoho förklarar sig nu och försvarar sig, men ber inte om ursäkt, och förstår inte heller varför han borde göra det. Det är en inställning han delar med tidningen Dagen, som ju är ansvariga för publiceringen och för beslutet att inte redigera bort det orättfärdiga angreppet på Åke Green.

Igår skrev både chefredaktören Elisabeth Sandlund en ledarartikel och debattredaktören Ann-Charlotte Fritzon en krönika där de lägger skulden på läsarna. Det är skamlöst och visar bara hur dåligt omdöme de har.

Obotfärdighet är en synd som leder till förhärdelse. Ihärdig förhärdelse dödar. Utan omvändelse ingen nåd, utan bekännelse ingen förlåtelse. Både Piensoho och tidningen Dagens redaktion måste bära ansvaret och ta konsekvenserna för detta de gjort. De har med detta visat att de inte hör hemma inom pingst.

Detta är ingen liten sak. De har hoppat på en rättfärdig och bibeltrogen äldre pingstpastor med en tjänst för Gud i pingströrelsen som är utan fläck och mer hedervärd än mångas.

Han har stått upp för Guds ord och det är just för denna orsaks skull som han föraktas och hatas av dessa inom pingströrelsen som inte vill lida för Kristi skull eller för Ordets skull.

Den som inte vill lida för sin tros skull duger inte till himmelriket. Den som vill vara vän med världen kan inte vara vän med Gud.

Dagen arrangerar detta angrepp mot Åke Green tillsammans med Piensoho, därför att de tror att de står över alla inom pingströrelsen. De tror att de kan göra som de vill och att ingen kan röra dem. De känner sig överlägsna alla. Det är ett gott skäl av många att snarast bör lära dem en läxa de inte glömmer och som blir till ett vittnesbörd för alla. Det finns gränser.

Man angriper Åke Green därför att så länge man förknippas med honom så får man lida i världen, eftersom världen inte vill veta av Guds ord som Green bekänner. Därför angriper man Green, dessutom med lögner, och det sker inifrån. Judasfigurer har alltid varit ett av de stora problemen inom kyrkan.

Att på detta sätt använda den tidning som Lewi Pethrus en gång startade under en tid då man verkligen fick lida mycket mer än nu, det är skamlöst och ogudaktigt. Det är högmodigt, nonchalant och ett övergrepp.

De som på detta gudlösa sätt angriper Green för hans bibeltrohet, vill hellre bli ärade av världen än lida smälek med Guds barn. De har inte pingstens ande, de har världens ande.

Vad var det Piensoho sade egentligen? Se här nedan!

*

Niklas Piensoho, efterträdare till Sten-Gunnar Hedin som föreståndare i Filadelfia, Stockholm, säger i detta samtal:

"Då är man inne i den där förpackningsfrågan. Vad har vi för pastorer som är bekanta för svenska folket? Ja, det är Åke Green och Helge Fossmo. Ingen av dem skulle vi som allmänt är pingstpastorer vilja vara särskilt nära. Inte jag i alla fall. Det är förskräckligt att de blir offentliga företrädare för det jag representerar. Man skäms. "

Niklas Piensoho blev för ett par år sedan upphöjd från nästan ingenting som pastor i SMK i en församling på västkusten, till föreståndare för den största församlingen inom pingströrelsen i Sverige, Filadelfiaförsamlingen Rörstrandsgatan i Stockholm. Det är en remarkabel förflyttning, som bäst benämnes som en upphöjelse från ingenting, även om det innebar ett byte från Sveriges framsida till baksidan. Stockholm må vara vänt mot öst och bort från våra västliga rötter, men Stockholm är ändå huvudstaden.

Det är vad jag vet en händelse som saknar föregångare i svensk kristenhet. Det motsvaras av att en ung distriktsordförande i Centern blir partiordförande i Kristdemokraterna. Ja, precis lika otänkbart och väsensstridande är det i sak, eller snarare värre.

Att en ung pastor i ett annat samfund/kyrka rekryteras till den mest maktpåliggande och prestigefyllda positionen i ett annat samfund, som skiljer sig åt på en mängd avgörande punkter, det är när man tänker rätt på saken, katastrofalt och skandalöst. Det har troligtvis aldrig hänt i Sverige förut, knappast annorstädes heller, vilket man inte heller förväntar sig. Det är i princip otänkbart även i vår tid, trots att förytligandet av den kristna tron är utbredd, och därför gamla skiljelinjer blivit av mindre betydelse. Ty även när de bibliska motiveringarna och sanningarna inte är levande andliga verkligheter hos särskilt många, så är det ändå av rent mänskliga skäl, sociala identitetsskäl, otänkbart. Och ändå har det skett! Hur gick detta till?

Ingen som betraktade detta på håll kunde förstå detta val av efterträdare till Sten-Gunnar Hedin. Man undrade hur länge förberedelsen för detta pågått, vem som initierade det förtida utvalet av Piensoho. Vägen bereddes på många sätt för att församlingen i Stockholm skulle finna detta vara ett bra val. Tidningen Dagen har naturligtvis dragit sitt strå till stacken. Efteråt ser man mönster som inte kan vara en tillfällighet.

Någon, några eller en grupp av inflytelserika personer har tänkt ut, planlagt och berett vägen för att detta skulle ske, det är omöjligt att tänka eller se något annat. Guds Ande har knappast blivit inbjuden att säga sitt. Knappast vanligt bondförnuft heller.

Med vilket syfte undrar man, så här i efterhand, har denna tillsättning utifrån ägt rum? Vad styrde detta beslut? Vad ville man åstadkomma? Har Hedins goda relationer med åtminstone förre SMK/SMF-ledaren Krister Andersson, något med saken att göra? Har denna idé fötts i samma slutna rum som den s.k. nya ekumeniken som lanserades så stort förra året? Den som nu är som bortblåst till följd av Hedins homosexuttalanden, IOGT-NTO:s *) uteslutning av Åke Green, ökad medvetenhet om vad katolska kyrkan egentligen är för något och så vidare...

*) IOGT-NTO kan med rättvist "hädande" och gyckel uttydas Idioter & Gamla Tanter, Nya Totalitära Oganisationen.

Samfundsväsendet är per definition en artificiell sammanbindning av religiösa kotterier som alla var och en strävar efter den totala makten för att uppnå politiska syften, på evangeliets bekostnad. Guds ord får blott plats i högtidliga förklaringar, men ges ingen tyngd i några beslut eller i praktiken. Allt hänvisande till Skriften tjänar blott som fromma förklädnader för gudlösa avvikelser.

I samfund och andra byråkratier är, när allt sker enligt organisationers väsende, inget som det ser ut. Allt är maktkamp, förklädnader och falska motiv. Det som sker är alltid något annat än det som synes ske. Spel, intriger, manövrar, agendor. I den ursprungliga pingströrelsen, där varje pastor och varje församling var fri, och varje medlem frispråkig, skulle inte detta kunna ske.

Byråkratväldet har sakta men säkert vuxit inom pingströrelsen. Det är byråkraterna som ville överge det viktigaste inom pingströrelsen, nämligen den fria församlingen. Det är byråkraterna som drivit fram Pingstsamfundet FFS. Några har en agenda som går ut på att fördärva pingströrelsen, eller åtminstone att den skall upplösas, kanske genom att spårlöst uppgå i något annat. EFK har gjort inviter om samgående som har avvisats, kanske är det SMK man vill försvinna i?

Visst, ett upphörande av alla s.k. frikyrkor, genom att de alla återgick till Svenska kyrkan, det vore mänskligt att döma, det bästa som kunde hända. Men bara under den förutsättningen att Svenska kyrkan åter blev luthersk, det är bunden till Guds Ord, också i sina ord och gärningar och inte bara i bekännelser som man aktar mindre värda än det papper de är tryckta på.

Niklas Piensoho kom alltså till den församling som pingströrelsens obestridde ledare Lewi Pethrus byggde upp till den största och främsta i Europa på bara några decennier. Det är sorgligt utan like att först Hedin och nu Piensoho fläckar denna ärorika församlings rykte och historia.

Ty vad skall man kalla det, när en ung och grön, knappt torr bakom öronen, "missionare" inte håller det för övermaga att inte mästra men stigmatisera, skambelägga, spetälskeförklara, en av sitt nya sammanhangs hjältar, en pingstpastor som mer än någon annan vågat säga sanningen om homosexualitet och därmed nästan ensam står för Guds ord?

Piensoho skrev nyligen i Dagen en utmärkt artikel (se "Läs också" nedan *) som avsåg att klargöra gränserna och öppenheten angående homosexualitet i Filadelfia, Stockholm. Han framhävde där med föredömlig tydlighet, och med upprepning för säkerhets skull, att Bibeln var det som gällde först och sist, när det gällde frågan om homosexualitet. Han erkände utan omsvep att Guds ord fördömer praktiserat homosexuellt leverne. Det framgick att ansåg sig bunden av det.

Men nu, när Niklas Piensoho talar med en politiker, en ateist och socialist, då låter det annorlunda. Denne Schlaug är enligt en bok han själv skrivit en djupt omoralisk person, som gömmer sig bakom sitt "fina" miljöengagemang, medan han inte räknar människor för något.

Men Piensoho ser bara ytan. När han talar med en känd politiker, en miljöpartist, som ser möjligheter att vinna jungfrulig terräng i kyrkorna för sina mer eller mindre överdrivna eller tokiga miljöfantasterier, då passar pinsamt nog Piensoho på att söka göra sig rumsren bland dessa populistiska "miljö"-partister som fiskar i okända vatten. Man skäms för Filadelfias skull. Man skäms för alla pingstpastorers skull. Man lider med alla i pingströrelsen som vill göra skillnad på Guds ord och människors ord.

Piensoho försöker vinna poäng bland gudlösa genom att tala om pingstpastor Åke Green som om han vore smittad med en dödlig sjukdom och som man därför måste akta sig för att komma nära. Det är grovt. Det är osmakligt. Det är orättfärdigt. Det är oanständigt. Det är gudlöst och visar att Piensoho är en bluff. Han gjorde bättre om han la av pastorsrocken och började med sina kampsporter igen istället.

Det är naturligtvis så att det behagar Gud att straffa pingströrelsen med människor som Hedin och Piensoho, som inte kan annat än fördärva och förstöra, om inte varje gång, så åtminstone varannan gång de öppnar munnen. Om ändå pingstförsamlingarna ville se detta som ett Guds straff för deras flykt från Guds ord, och ödmjuka sig och vända tillbaka, på det att inte mer straff skall komma. Mer straff kommer att komma. Men omvändelse kan avvärja totalt fördärv.

Det är svårt att hitta något som kan ursäkta Piensohos påhopp på pingstpastor Åke Green. Det är inte möjligt annat än att kraftigt fördöma Piensoho för hans gudlöshet.

Att vara ung och grön, och fortfarande okunnig om det mesta i pingströrelsen, men ändå ha hamnat som föreståndare för den främsta församlingen inom pingströrelsen, det är en sak, som man kan se ett Guds handlande i om man vill.

Men att utifrån den positionen, uppifrån, och offentligen "såga" och fördöma en kollega, en pingstpastor, fastän han själv "bara" är "missionare", det är för mycket. Åke Green har lång och trogen tjänst bakom sig, och är bra mycket äldre än Piensoho, och han har större erfarenhet och kunskap, och framför allt, han har bevisat sig trogen Guds ord mer än andra - nej, det är för mycket. Jag för min del kan icke tåla det.

Piensoho har nu visat sig värre än Hedin när det gäller att tala utan att ha huvudet med sig. Hedin har aldrig visat något sådant förakt för Åke Green som Piensoho nu gjort. Vad Hedin tänkt är en annan sak. Men man kan inte döma Hedin för vad han tänkt. Aldrig har vad jag vet Hedin sagt något så oförlåtligt och oförskämt om någon kollega inom Pingströrelsen i offentliga sammanhang.

Piensohos omdöme har svikit. Eller också har han inget. Han måste ödmjuka sig, be om ursäkt eller flyttas ner från den plats som uppenbarligen var för hög för honom. Det är inte bara oursäktligt rent mänskligt, i ett sammanhang som pingströrelsen, det är också framför allt med Guds ord som grund, oförlåtligt. Ty när Piensoho fördömer Green, så fördömer han Gud, och när han fördömer Guds ord så fördömer han sig själv, och hans artikel förra veckan visar sig vara intet annat än tomma ord.

Slutligen, Piensoho ljuger om Åke Green när han säger: "Åke Green far ut mot homosexuella." Det finns inga förmildrande omständigheter. Piensoho duger inte. Snabbt upp snabbt ner.

Piensoho beljuger Green, skyller honom för sådant han inte sagt. Green fördömde inte homosexuella, men homosexualitet. Det hör till K G Hammar och Jonas Gardells tricks att inte skilja på syndare och synden. För Gud är det däremot en nödvändighet. Ty kunde inte Gud skilja synden från syndaren, vilket åstadkoms genom att Guds vrede lågar emot synden och över syndaren så länge han inte tar avstånd från sin egen synd och ställer sig på Guds sida emot synden, så finns det ingen frälsning. Ty frälsning är frälsning från synden, i synden finns ingen frälsning. Detta borde Piensoho veta bättre än andra, eftersom få talat så tydligt om detta som Waldenström. Men Piensoho är tydligen en skamlös vildåsna som inget förstått och inget begriper.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
pingstanden och världens
*) homo6 i Filadelfia - Piensoho contra Hedin
2001-01-23 ti SvD Kultur KOMMENTAR GARDELLS EVANGELIUM cid Gud älskar syndaren - älskar han även synd?
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *
Läs mer:
"Niklas Piensoho måste be om förlåtelse" (Dagen 2008-03-19)
"Hur mycket ska kristna anpassa sig i moraldebatten?" (Dagen 2008-03-19)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  piensoho ber inte om ursäkt - kan han vara kvar?


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  pingstanden och världens
  kränkta ego-fångar vägrar självkritik
  bistånd stjälper - frihandel hjälper till självhjälp
  pinsam Piensoho beljuger Åke Green
  Mona (s) vs. Fredrik (m) - gudlöshet vs. gudsfruktan
  Lutherord för 16 mars
  Kosovo förebild för Malmös muslimer?
  (m)-socialister, mjuka kvinnor, hårda män & Gud
  varför står vi ut? Ge laglydiga rätt bära vapen
  Hedins nya giv: mindre prat  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger