| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, mars 03, 2008

  homo6are reagerar på Hedin & Sjöberg

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

cid KOMMENTAR HOMOSEXUELLA REAGERAR PÅ HEDIN&SJÖBERG

Journalisten Tor Billgren (TB) som är icke-kristen homosexuell driver bloggen "Antigayretorik" vars syfte är att genom "Argumentation enda sättet" förbättra homosexuellas villkor i samhället. Billgren kommenterar den 27 febr. pingstledaren Sten-Gunnar Hedins och frikyrkopastorn Stanley Sjöbergs "öppnande" för homosexuella i pingstförsamlingar. ("Pingstledare vill öppna upp för homosexuella" [läs här])

Ännu (3/3) har jag inte lyckats finna någon annan reaktion på nätet från någon homosexuell. Det är därför för tidigt att säga något om hur homo-världen som helhet har tagit emot dessa uttalanden av pingstpastorerna Hedin och Sjöberg.

Men i väntan på fler reaktioner är Billgren intressant även av egen kraft. Jag noterar först att Billgren drar samma slutsatser som jag tidigare gjort. *) Dessa "öppningar" är inga verkliga öppningar. Det är en inbjudan till homosexuella betraktade som "spetälska".

Billgren: "[h]uruvida homosexuella kan bli medlemmar i deras församlingar. Båda säger ja. Med reservation."

Med hänvisning till artikeln i Dagen noterar TB Hedins mening: "den homosexuelle måste betrakta sin läggning som något som måste repareras".

TB konstaterar också att "Stanley Sjöberg uttalar sig enligt samma mönster. Först positivt...Men han har en liknande reservation som Hedin, om än lite starkare".

TB har en attityd och en ton som imponerar på mig. Hans språk är mycket lågmält och hans inställning till motståndare är mycket välvilligt, men han förfaller inte till naiv godtrogenhet. Han använder dock inte starka ord. Den enda nackdelen är kanske att det blir lite för snällt. Detta sagt utan att värdera argumenten.

Hans starka sida är definitivt hans balans och känsla för rättvisa. Så här sammanfattar han sin syn på Hedin & Sjöbergs utspel:

Jag vill inte kritisera ping[st]ledarna för dessa reservationer. Jag vill tvärtom berömma och uppmuntra dem, eftersom de vågar gå emot strömmen och stå upp för nytänkande.

Han reagerar kontruktivt och ser behov av förtydligande:

Man måste uppmärksamma och förtydliga vad dessa reservationer innebär för synen på homosexuella (d.v.s. i praktiken status quo) [min kurs./cid], men jag tycker det är onödigt att kritisera steg i positiv riktning. Även de minsta stegen är viktiga.

Man kan väl förstå hur en sådan "man-får-vara-glad-för-det-lilla-attityd" kan vara möjlig. De homosexuella är inte vana vid något positivt från kyrkorna och de kristet bekännande homosexuella har vant sig vid att förvänta sig lite och bli glada om de får jättelite, eftersom de oftast får mindre än ingenting eller värre. Men jag är överraskad, trodde nog att de flesta homosexuella var mer militanta, isynnerhet de icke-kristna. Skönt att ha fel i en sådan punkt.

Men samtidigt noterar TB att de kristna homosexuella känner "vanmakt och frustration", eftersom de "i stället för [att] mötas av respekt och förståelse, blir förmyndarmässigt och nedlåtande klappade på huvudet".

Och då har TB förmodligen ännu inte hört Hedin tala om spetälska i sin predikan den 17 febr. där han menar sig bekräfta att han vill öppna för homosexuella.

*

Detta inlägg från Tor Billgren bekräftar min första reaktion på Hedins utspel efter att ha hört hans predikan den 17 febr., Filadelfiakyrkan, Stockholm. Det är en bjudning med armbågen. Om detta skall bli något positivt, sett ur de homosexuellas synpunkt, så måste Hedin gå mycket längre i sak än han redan gjort.

Och ändå har Hedin ur biblisk synpunkt redan gått för långt.

Hela detta spektakel - är jag nödgad säga - visar hur galet det går när man styrs av sina känslor istället för Guds ord. Guds ord och "tycka-synd-om"-känslor är inte samma sak. Ej heller är församlingarnas gudlösa präktighet skäl att ändra läran om synden - tvärtom! Ej heller är upptagandet av homosexuella i församlingen - oavsett attityden - en väg till självkännedom i församlingarna.

Guds ord är enda vägen - alltid. Vägen är aldrig väglös, det är bara gudlösa som tror så. Återvänd till Guds ord - i allt - det är den enda vägen som leder framåt. Bakåt till ordet, det är vägen framåt och uppåt. Det är den ena vägen, och borde vara den enda, man kan välja.

Den andra är att man äntligen säger rent ut vad man i praktiken har levt efter i åtminstone mer än ett decennium: Guds ord är inte längre högsta norm för lära och liv i församlingarna i pingströrelsen eller någon annanstans i kristenheten heller, för den delen.

*

I min artikel från i höstas "Hur mycket kan man ändra på & ändå hävda Bibeln som högsta norm?" [Läs här], argumenterade jag för att den som ändrar på ett ändrar på allt. Antingen måste man gå tillbaka till Bibeln i allt, eller måste man vara ärlig och säga att man inte längre har Bibeln som högsta norm.

Homosexfrågan är vändpunkten för kristenheten. Antingen fortsätter man på den inslagna vägen och upphör att fördöma homosex, och bekräftar därmed det definitiva och oåterkalleliga brottet med Bibeln och Guds ord. Man upphör därmed också att vara vad man säger sig vara, en kristen kyrka.

Det andra alternativet, att gå tillbaka till Skriften, är en väg som man lagt ut en massa hinder på. Det kräver ett enormt vägrödjningsarbete för att kunna gå tillbaka.

Det går exempelvis inte att säga att man har Bibeln som högsta norm och i nästa ögonblick fördöma dödsstraff, syndstämpla slaveri, eller viga kvinnor till präster.

Inget av detta är möjligt. Det vet Hedin, därför valde han att försöka kompromissa sig fram, vilket har lett till ett missfoster än värre än man kunde frukta.

Ingen är nöjd, alla har förlorat, alla är svikna. Värst av allt, Guds ord är än mer övergivet än tidigare. Inget är vunnet, och Hedin har svurit i kyrkan alldeles förgäves och dragit ett tragiskt skimmer över sitt verk, bara någon vecka efter att han säger att han vill avgå.

Om avgången var ett "damoffer" så har det offrats förgäves. Hedin har gjort ett svårreparabelt misstag. Han kan inte gå än längre i accepterande av homosexuella. Och även om han skulle vilja så har han inte längre makten. Han har ju på alla sätt i praktiken redan avgått, ty denna predikan hade han inte kunnat hålla utan att han dessförinnan hade aviserat sin avgång - och vilja att gärna gå i förtid.

Han har troligen ett knappt och begränsat inflytande, men det bästa han hade satte han på spel och förlorade mer än han satsade. Det är synd att spela, även om det spelas om egna pengar eller egen ära.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
Hur mycket kan man ändra på & ändå hävda Bibeln som högsta norm? [Läs här]
* ) "dödsstraff & homo6 LR. knappnål & silverskål" [Läs här]
* ) "Hedin om homo6 i Filadelfiapredikan 17 febr." [Läs här]
"HATAR GUD SEX?" SVT 4 FEBR. - KOMPLETT TEXTUTSKRIFT [Läs här] Finn tre fel: Hedin har övergett Skriften & pingstarvet [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
Filadelfiaförsamlingens webbtv: [Titta här] [Välj fliken "Arkiv", sedan "Söndag 18 febr. 11:00 Predikan Sten-Gunnar Hedin"]
"Homosexualitet - en het fråga" (Dagen 2008-03-04)
"Frikyrkoprofiler vill öppna upp för homosexuella" [Dagen 2008-02-27]
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  homo6are reagerar på Hedin & Sjöberg


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Hedin vs. Lewi Pethrus
  om skillnaden världsligt & andligt - cid bloggens ...
  fromt fromleri utan täckning
  "våld föder våld" - våld måste med våld stoppas
  Lutherord för den 1 mars
  Kärlek till Jesus & falsk ekumenik
  Halldorf, Skriften & kyrkorna
  dödsstraff & homo6 LR. knappnål & silverskål
  synd, materialism & fördömelse i Pingst & Dagen
  Hedin om homo6 i Filadelfiapredikan 17 febr.  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger