| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, mars 19, 2008

  kränkta ego-fångar vägrar självkritik

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-19 on 15:00

cid KOMMENTAR KRÄNKTHETSKULTURENS ANTIKRISTLIGA RÖTTER

Martin Luthers predikningar och skrifter är nästan okända i vår tid, vilket är stor skada. Han har sagt mycket som är högaktuellt. Framför allt så sysslade han med frågan hur man blir rättfärdig, inte inför människor utan inför Gud. Inte ens i de nominellt kristna sammanhangen bryr man sig längre om denna den viktigaste frågan av alla. Hur blir jag rättfärdig inför Gud?

Grunden för detta är att anklaga sig själv. Gud, den sanne Guden, gör den ogudaktige rättfärdig, medan människor gärna vill ha det till att den som är duktig och sköter sig som en extra belöning kan få Guds välbehag dessutom. Men inför Gud gäller andra sanningens kriterier än inför människor.

Skriftens budskap är överallt, både i Gamla och Nya testamentet, att man måste vända om, vända sig bort från ondska och till Gud och göra det som är gott, rätt och sant.

Därför är Luther helt i överensstämmelse med Guds ord då han säger:

"rättfärdighet börjar med självanklagelse."

När Sverige styrdes och dominerades av generationer som var fostrade i Luthers lilla katekes - världens bästa bok näst Bibeln, ingen bok överträffar den som kristen lärobok - så fanns detta som en underström även hos tvivlare, ateister och liberaler, ja även socialister hade det förr i sig. Det var då när arbetets värde fortfarande aktades inom den svenska socialismen.

Arbetets värde är en kristen och typiskt luthersk lära, som har förvrängts eller förintats inom socialismen, isynnerhet den nutida.

Nya testamentet lär enkelt och klart att den som inte vill arbeta skall inte, ja får inte, äta. Och den som inte tar hand om och försörjer sina egna är värre än en otrogen.

Ingen social verksamhet existerar i Nya testamentet riktad till icke-troende.

Inget finns som är ens i närheten av vår tids uppfattning att man har rätt till saker utan att arbeta för dem.

Överallt i Bibeln förväntas man göra rätt och förtrösta på Gud, ty Gud hjälper den som hjälper sig själv. Det är en stor tröst. Åkalla mig i nöden heter det. Ty att åkalla Gud när man är i nöd och inte ser någon utväg och inte kan hjälpa sig själv, det är att använda Guds namn rätt och det är att hjälpa sig själv.

Men ju mer gudlösa och socialistiska vi blivit, desto mer anklagar vi andra och tar inget ansvar själva. Vi kräver vår "rätt", fastän vi inte vill göra rätt för oss! Andra skall betjäna oss, men vi skall inte betjäna någon och behöver inte arbeta för att förtjäna något. Så ser den gudlösa socialismen ut. Den är ute!

Det fanns förr en slags minsta gemensamma nämnare som alla stod på, en grundsyn som alla delade. Man skulle göra rätt för sig. Man skulle erkänna sina fel, man skulle anklaga sig själv först, man skulle visa aktning för överhet, föräldrar och äldre. Allt ingick i ett mönster som bestämdes av grundsynen:

Man skall anklaga sig själv först. Det är rättfärdighetens begynnelse. Ingen har rätt att anklaga andra för sådant han gör själv. Ingen har rätt att anklaga andra om han inte själv först gjort vad som på honom ankommer. Man kan inte anklaga andra för att vara dumma, om man inte kan det de kan. Och så vidare. Även fast man kan ha mycket olika syn på vad som är rättfärdigt, så var alla överens om denna strävan, det var den gemensamma överordnade normen.

Jag tror inte att den försvunnit, det är ett behov människan har, att rättfärdiga sig, men jag tror att vi har fått en ytligare syn på vad som är rättfärdighet. Vi behöver lära av de gamle. Luther är en bra start.

I vår tid ser det ut som om man struntar i det inre livet, och att det bara är yta som gäller. Man vill synas för att synas. Man vill bli känd för att bli känd. Ytan ser ut att vara överordnad, medan det inre försummas, vilket är förödande och fördummande.

Men kanske det är en felsyn. Också detta att ytan är det enda som räknas är kanske ytlighet. Bakom denna mask av ytlighet ligger nog ännu dessa oundvikliga frågor om rätt och rättfärdighet, sanning och rättfärdiggörelse. Inför Gud och inför människor, det är inte samma sak. Det är skillnad på Guds ord och människors.

Ändå tycks det som många fler i vår tid än förr, är otåligare. Det är svårare i vår tid att vänta på belöningar, man vill ha allt nu, höga känslor, mycket pengar, andras avund. Alltför många förbereds inte på att uppskjutna belöningar varar bättre, ja att man måste göra det rätta och sanna, även om man aldrig får något erkännande. Det krävs tro för sådant, men socialismen har gjort allt för att förinta tron. Därmed dör oundgängliga dygder, där tålamod kanske är den främsta och den som drabbas först.

Kränktheten tyder på, tänker jag, att man saknar erfarenheten av en högre rättfärdighet än den man kan åstadkomma själv. Isynnerhet om man är ung och vill mycket och ännu inte har presterat något - vad skall man skydda sig med då man känner hela sin framtid hotas för att man inte presterar det som fordras eller får den respekt som man behöver så intensivt?

Om man fått lära sig att anklaga andra men aldrig sig själv, att kräva men aldrig arbeta, att få men aldrig ge, om man inte har respekt för sig själv och inte heller har någon respekt till och för något högre än sig själv - då blir minsta inskränkning i det egna jagets hävdelsebehov en katastrof.

Om man dessutom av gudlösa socialister får höra att det är bara här och nu som gäller, att inget högre väsen finns, att inget evigt finns, ej heller något inre liv som är värt att sträva efter, och att Gud inte gör den ogudaktige rättfärdig - vad skall man då göra?

Richard Swartz gör i sin krönika idag, "Den kränkte klär egna krav i hovsamma slöjor" (SvD 2008-03-19), en intressant reflektion över den förändring som skett på några generationer. För några generationer sedan var den unga generationen "missförstådd", nutidens unga är "kränkta".

"Men kränkta var vi inte och skillnaden tror jag är högst avsevärd. Den missförstådde vädjar om något. Han eftersträvar - om medvetet eller omedvetet - just anpassning. I grunden ifrågasätter han inte omgivningen utan hoppas bara på marginella förändringar av den som ska göra det möjligt för honom att bli uppfattad som han är, på det att han sedan ska kunna bli del av något som är så mycket större än han själv."

"Den kränkte däremot vädjar inte. Han kräver. Han pockar på vad han anser vara sin rätt och det är förstås det omgivande samhället, skolan eller familjen som har att förse honom med den."

"Att vara kränkt är också ett sätt att klä egna krav i hovsamma slöjor. Ingen vill gärna pråla med vad andra kan uppfatta som egoistiskt och aggressivt."

Richard Swartz pekar ut en viktig sak för att förstå hur vi har hamnat i denna "kränkthetskultur". Den här frågan är angelägen, fler skulle behöva bearbeta den. Det ämne som Zarembas artikelserie "Först kränkt vinner", (DN Kultur) väckte är tidstypiskt, hela samhället belyses i denna föreställning om att vara "kränkt", i alla fall den sjuka sidan.

När började detta med att kräva "respekt" genom att ta till våld på gatorna? Och varför? Min minnesbild är att det började mot slutet av 1980-talet eller början på 1990-talet. Nu var det länge sedan jag hörde någon säga "Respekt" och knyta näven och göra andra "segertecken" då man just slagit ner någon. Vad säger gatuligister numera då de slår ner någon? Går det ut på att vinna "respekt" genom att kränka någon? Är det Aretha Franklins fel alltihop? Eller kanske suffragetternas?

Hur hänger kravet på "respekt" ihop med detta att "känna sig "kränkt"?

Finns det ett samband mellan att "känna sig kränkt" och oförmåga att tåla ett nej? Finns det ett samband mellan att växa upp utan att behöva göra sig förtjänt av något, att få allt bara för att man kräver det, bara för att föräldrarna har råd, att vara van vid att föräldrar "sopar banan" hela tiden, att aldrig tvingas anstränga sig för något, att föräldrar köper sina barns kärlek med prylar, istället för att ge dem tid? Och att sedan samhället fortsätter med "baby-gullet" fastän det handlar om vuxna eller förmodat vuxna människor?

Staten måste sluta bete sig som om de ägde barnen. Barnen är föräldrarnas. Ansvaret för barnen är föräldrarnas. Uppfostran är föräldrarnas ansvar. Barn skall lyda så länge de bor hemma och försörjs av föräldrarna. Föräldrar skall inte vara slavar åt barnen.

Föräldrar kan med gott samvete säga åt alla sossepsykologer att dra åt pepparn eller än längre bort, säga åt dem "Håll käft!" helt enkelt, de har aldrig gjort annat än fördärvat med sina lögner. De bästa föräldrarna är barnens föräldrar!

Misshandel har aldrig varit tillåtet. Aga-lagen är tårta på tårta, vilket har lett till en massa skuldkänslor så fort man tar i ett barn. Det går inte att fostra barn utan att ta i dem, ibland hårt. Avskaffa aga-lagen. Brottsbalkens förbud mot misshandel räcker bra. Avskaffa barns rätt att anmäla sina föräldrar! Det är sjukt. De som verkligen behöver den lagen kan inte använda den, och de som använder den missbrukar den!

Det finns ingen möjlighet att genom lagar komma åt det som lagen syftar till. Aga-lagen och anmälan av föräldrar gör mer skada än nytta. Våldet har inte minskat utan ökat på grund av detta.

Barn är inte klokare än vuxna. Föräldrar vet bättre än barnen.

*

Och allt detta för några ord om "missförstådda" och "kränkta"! Så kan det gå, när inte haspen är på, när man bara pratar på. Det är en nackdel med bloggeriet. Det är svårt att sätta punkt. Men nu är det sagt i alla fall. Tänkt har det varit länge. Sant är det också, för många i alla fall.

*

Ett Luther-citat:

"Du måste utan att vackla eller tvivla ha Guds vilja för ögonen, så att du orubbligt tror att han vill och skall göra stora ting med dig. Denna tro lever, verkar, tränger igenom och förändrar hela människan. Den tvingar dig att vara ödmjuk när det går dig väl och att trösta dig när du är förnedrad." [från Magnificat, 1521]

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
"Erixon, kränkningar & Kristus" [Läs här]
Dick Erixon (tc) svarar på min artikel om kristendom & kränkningar [Läs här]
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
Richard Swartz: "Den kränkte klär egna krav i hovsamma slöjor" (SvD 2008-03-19)
Dick Erixon: "Först kränkt vinner" (söndag 17 februari 2008 · 10:36)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  kränkta ego-fångar vägrar självkritik


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  bistånd stjälper - frihandel hjälper till självhjälp
  pinsam Piensoho beljuger Åke Green
  Mona (s) vs. Fredrik (m) - gudlöshet vs. gudsfruktan
  Lutherord för 16 mars
  Kosovo förebild för Malmös muslimer?
  (m)-socialister, mjuka kvinnor, hårda män & Gud
  varför står vi ut? Ge laglydiga rätt bära vapen
  Hedins nya giv: mindre prat
  (kd)s svurna fienders bästa vänner
  Wilgot Fritzon, Guds ord & sanningen  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger