| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, april 08, 2008

  nominell kristenhet förhärdad - Gud tvingar ingen

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-08 ti em
cid KOMMENTAR KRISTUSTRON HOTAD I EUROPA

"Frikyrkoförsamlingarna blir färre och mindre" skriver den nominellt kristna tidningen Dagen (Dagen 2008-04-08) i en rapport från en s.k. pionjärkonferens i Stockholm om församlingsplantering.

Att den nominella kristenheten minskar det är tyvärr inga nya nyheter. Det är en trend sedan mycket länge att de kristna kyrkorna minskar. Det är sorgligt och bedrövande, men ändå inte.

Det vore värre om de ökade trots att de mer och mer överger Gud och Guds ord.

Det är något sunt med detta att samfund, kyrkor och församlingar minskar ju mer de sätter människors ord och idéer framför och istället för Guds levande ord.

Gud tvingar ingen. Om kyrkorna inte vill hålla sig till Guds ord, så inte envisas Gud med att gång på gång kalla dem. Gud går vidare. När judarna inte tog emot Jesus gick apostlarna vidare till hedningarna.

Gud är den Gud som gör de ogudaktiga rättfärdiga. Ingen vill ha med ogudaktiga att göra, utom Gud, nämligen då vi vänder oss till honom i sanning, det är, säger som det är, och inte döljer våra överträdelser.

Den som bekänner och säger som det är, får erfara att Gud är en Gud som är trofast och rättfärdig att han förlåter alla våra synder och orättfärdigheter. Säg som det är, anklaga dig själv, ge sanningen rätt, ställ dig på rättens sida emot dig själv - och Gud gör dig ogudaktige rättfärdig, ty sådan var Jesus och sådan Sonen är sådan är Fadern.

Även människor gör barmhärtighet med den som erkänner och bekänner sina ogärningar. Den däremot som urskuldar sig och förnekar sina onda gärningar väcker vrede hos både människor och Gud.

Därför är Gud vred på den nominella kristenheten och dess formella ledare som förnekar Guds ord i punkt efter punkt, men likväl säger att Bibeln är Guds ord. De har alltså ingen ursäkt.

Det verkligt skrämmande med denna artikel i den nominellt kristna tidningen Dagen är det lättsinne som de visar som har arbetat för att ta fram dessa fakta om minskningen. De vill väcka och skaka om, de vill vara sanna och ärliga och visa fakta som de är. Men de hinner inte fort nog fram till försök att vända detta till något "positivt". På så sätt går inget till hjärtat. Ingen verklig insikt om det allvarliga läget tränger sig på, eftersom de genast skickar ut trevlighetspoliser som skall hålla all dysterhet och uppgivenhet borta!

"Detta är mycket alarmerande", säger Øyvind Tholvsen, Örebro, som gjort undersökningen. "Om vi inte gör något åt det kommer det här att gå riktigt dåligt. Och det vi behöver fråga oss är - vad gör det här med oss? Tänk om trenden fortsätter."

En Gordon Hickson, kyrkoherde inom anglikanska kyrkan i Oxford, Storbritannien, och ledare för bönetjänsten Heartcry, ledde bönesamlingar under konferensen. Han angav att det i dessa något dystra siffror gömmer sig ett hopp.

"Det står i Bibeln att Abraham vid ett tillfälle insåg att hans kropp var så gott som död. Den insikten ledde till att Gud kunde använda honom. Vi som församlingar måste komma till samma insikt för att utvecklingen ska vända."

Och Øyvind Tholvsen säger enligt Dagen: "Jag tycker att det här är spännande. Kanske det är så att vi verkligen behöver nå botten för att det ska kunna vända."

Detta är djup vantro och okunnighet. Den nominella kristenheten kommer inte börja växa då när den är utplånad, ej heller när den är halverad jämfört med nu. Den kommer än mindre ta till sig av dessa siffror som redan nu är alarmerande nog. Inget finns som ger anledning att tro att något händer som kan ändra något.

Det är ju nämligen förhållandet till Guds ord som avgör om kristenheten har kraft eller inte. Men allt man gör, vad man än gör, så rör man sig i riktning bort från Guds ord.

Den rörelsen kan inte upphöra förrän man erkänner att man föraktar Guds ord. Och en sådan insikt kommer inte lätt, än svårare ett erkännande. Isynnerhet eftersom det innebär att man måste ändra på många av de mest omhuldade nutida lärorna.

*

Länge, länge har det stått klart att kristenheten i Europa och inte minst Sverige är förhärdad, står Gud emot, föraktar Guds ord och går sina egna vägar.

Länge, länge har det stått klart att alla de vägar på vilka man flyr från Gud, ökar minskningstakten i församlingarna, kyrkorna och samfunden.

Länge nog har den ene efter den andre stått upp med sina falska läror och falska vägar och så lyckats föra stor del av kristenheten allt längre in i förhärdelse, vilsenhet och otro.

Värst är nog de falska profeter som ständigt utlovar väckelse. Sådan är bevisligen falska, eftersom det goda de utlovar inte sker!

Sysselsättningar i mängd, världslika nöjesarrangemang, "kristna" konserter, "kristna" discon, "kristna" pubar, "kristna" galor, i allt härmar man världen. Bara man får sätta etiketten "kristen" på något så är Gud där inbillar man sig.

Man är medveten om att man inget har att erbjuda som fyller verkliga behov, så man söker erbjuda det som går hem i världen.

Ekumenik, fred, antivåld, psykologi, terapi, psykiatri, socialism, kyrkliga aktiviteter, kultur i alla former, samhällsengagemang, social verksamhet, etikdebatt, politiska utspel och krav, världsfrånvändhet, skenfromma ritualer, celibat, skägg, ikoner, sandaler, strumplöshet, säckväv, aska, klosterväsen, miljöfrälsning, flyktingräddning, demonstrationer, "manifestationer", protester, upprop... vem kan räkna upp alla flyktvägar bort från Gud och Guds ord.

Allt detta och än mer har det gemensamt att det sätter människors ord före och istället för Guds ord.

Och sedan undrar man varför ingen är intresserad av kyrkorna? Inte ens Gud går dit! Bort från Guds ord är bort från Gud. Utan Guds ord är människan lämnad till sig själv och sina egna krafter, och de förmår inget gott. Endast Guds ord och löfte kan rädda själar för evigheten. Alla människans verk är i bästa fall halm och strå och skall brinna upp.

Dock, Gud är överallt där hans ord talas, vore det så av en hädare, och där Guds ord är där är Gud. Gud är aldrig långt borta, han är lika nära som ordet i din mun. Åkalla honom och han är redan där hos dig!

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
Samfunden bidrar till sin egen självutplåning [Läs här]
Ökad enighet är ingen lösning [Läs här]
Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm? [Läs här]
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

Etiketter: , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  nominell kristenhet förhärdad - Gud tvingar ingen


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  mest lästa på CID bloggen 8 april 2008
  sanning & verklighet om invandring - Äntligen!
  Zaremba vacklar hit & dit
  NATO är rätt i verkligheten
  Guds Ord & Luthers (6 april): om hädelse & hån
  presstödet mun-mot-mun på SvD?
  sälj Svenska spel - sälj allt utom kärnverksamheter
  (s)tatliga socialistorganen SVT & SR bör säljas
  demokratiska stater inte neutrala - historia & ide...
  krig - äventyr, plikt eller olycka  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger