| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, maj 16, 2008

  ORD för dagen (16maj): Gud, Luther & cid; helgon, sekter, svärmare, baptister mm

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

Guds Ord

Ty det är ingen åtskillnad; ty alla hava syndat och äro utan berömmelse inför Gud.
Rom. 3:23

Martin Luther

Gud låter oss i Skriften se hur de heliga har fallit i synd, för att vi skall inse att också de varit kött och blod.

Annars skulle vi inför deras exempel lätt förtvivla och (såsom helgondyrkarna) skilja dem långt ifrån oss. - -

-- Jag vill inte hålla den mest oansenliga kristen, som nu lever, ringare än Petrus och alla heliga i himmelen. - - Om jag än vore tio gånger orenare än jag är, så har jag dock samma reningskälla som de, Kristi blod, vilket gör mig ren och helig. - -

- - Så har Gud alltså låtit skriva de heligas historia oss till tröst, men vi dårar gör den till en förskräckelse för oss. [min kurs., fetstil & färg]

*

Ur ORD för dagen, betraktelser för var dag i året,
samlade ur Martin Luthers skrifter utgiven på BV-Förlag 1984 [BV-Förlag]

*

2008-05-17 lö
cid KOMMENTAR FALSKA & SANNA HELIGA

Människor har i alla tider velat vara klokare än Gud. Därför har människor i alla tider velat sätta upp människor som exempel på hur man skall leva. Man vill helgonförklara noga utvalda människor, som alla andra sedan anbefalls att se upp till, lära av och följa efter.

Gud gör i Skriften upp med allt människoförgudande. ALLA är syndare, ingen är helig i sig själv, all helighet är Guds.

Om människor skrivit Skriften skulle inga misstag eller synder hos hjältarna funnits med. Det i sig är ett organiskt och dynamiskt tecken att Skriften är gudomlig. Den går emot all mänsklig "vishet".

Att framställa synder hos heliga kan ju inte annat än locka människor till missbruk av nåden - så tänker människor överallt i alla tider och sammanhang, religiösa eller icke. Och ändå står det där överallt i Skriften, både i det nya och det gamla testamentet.

Påvekyrkan eller andra sekterister eller svärmare, de må nu kalla sig bibeltrogna, baptister, pingstvänner, karismatiker eller högkyrkliga eller vad som helst, alla visar de sitt avfallna otroshjärta i och med detta: De vill vara heligare än Gud.

Sekter är sådana som ändrar, lägger till och drar ifrån, i Guds Ord, den Heliga Skrift. De kommer med andra krav, utombibliska men skenheliga, på de kristna, krav som Gud inte fordrar i sitt ord, samtidigt som de tillåter sådant som Gud förbjuder i sitt ord.

Svärmare är sådana som sätter sitt eget hjärtas inbillningar - de kallar det "Anden" - över och istället för Guds ord.

Det gemensamma är att de har hög bekännelse både till Guds ord och om sin egen förträfflighet, fastän de likväl i praktiken visar att de tänker lågt eller mycket lågt om värdet och giltigheten av Guds ord. De gör Guds ord om intet, och sätter sina egna ord i Guds ords ställe, precis som alla tiders fariséer alltid gjort. Sedan har de fräckheten att kalla det för en högre rättfärdighet än Guds! Sådana människor är fördärvade eller i bästa fall vilseförda och blinda.

Sekterister är nästan alltid svärmare och tvärtom. Anabaptister, omdöpare, vederdöpare eller som vi säger idag, baptister är de mest inbitna sekterister, eftersom de bara erkänner sitt egna sektdop. Men inte alla baptister är karismatiker, pingstvänner, livetsordare, trosrörelsefolk eller något annat där svärmeriet är utbrett bland de flesta, dock inte alla.

Det finns också baptister som är, i sitt hjärta, trogna Skriften, men av uppfostran, vana och blindhet inte ser att baptismen kastar ut barnet med badvattnet. De håller hårt på tidpunkten eller åldern, mängden vatten och antalet kvadratcentimeter av huden som blir blöt, men struntar i om det är varmt eller kallt, levande, konstgjort eller stillastående, utomhus eller inomhus, rent, nästan rent eller smutsigt.

De håller hårt på att prästen som döper måste vara en sann kristen och att den som döps måste vara sant pånyttfödd, fastän de låter dopet gälla i alla fall även när det visar sig att både prästen och den som döps bluffade.

Kort sagt: de sväljer kameler och silar mygg, de håller på vissa yttre godtyckligt valda former, men inte alla, och framför allt så offrar de väsendet i dopet för underordnade detaljers skull. De kallar dopet en symbol för något som har hänt. Guds ord i Nya testamentet säger att dopet är ett medel för att något skall hända, nämligen pånyttfödelsen, vilken sker i och genom uppståndelsen till evigt liv.

Det finns många sorgliga trender som likt vargar härjar bland de kristna och slukar många, en av de minst dåliga är att de nominellt kristna kyrkorna och samfunden blir allt mer sekteristiska och svärmiska. Man fjärmar sig från det lutherska arvet och närmar sig påvekyrkan. Det har det goda med sig att de minskar i en allt snabbare takt, påskyndat inte minst av dessa "enhetssträvanden".

Det i sin tur gör att Luthers insats blir för varje dag potentiellt mer begriplig för var man och en verklig nyupptäckt för Luthers insats och därmed det sanna evangeliet kan därmed stå för dörren. Det vore en nåd att stilla, ivrigt och uthålligt bedja om.

Det blir allt mer tydligt att Kristi värsta fiender inte i första hand är kristendomshatande ateister eller socialister, det är istället högt betalda formella ledare i nominella kristna sammanhang som vränger Guds ord fastän deras uppdrag är att stå fast vid det. Domen över dessa bli hård. Kristi värsta fiender är alltid mitt i församlingen.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  ORD för dagen (16maj): Gud, Luther & cid; helgon, sekter, svärmare, baptister mm


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  ORD för dagen (14 maj): Gud, Luther & cid - Trons ...
  ORD för dagen (13 maj): Gud, Luther & cid - Evange...
  ORD för dagen (12 maj): Gud, Luther & cid - Om Väl...
  Guds Ord & Luthers (11 maj): Fördra & Förlåt - ist...
  krig kommer till försvarslösa - obillig försvarssl...
  skolbränder = hat mot skolan!
  kyrkskratt: Var är Gud?
  laglös självhämnd vs. lagligt självförsvar & nödvä...
  varg & mördare mer värda än oskyldiga - Sverige sl...
  facket osakliga - socialism missgynnar arbetare  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger