| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, juli 02, 2009

  GARDELL, SWÄRD & BIBELN – eller något Om Den Avfallna Kristenhetens Ökande Bibelförakt

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

OBS! Denna artikel är idag (fre 3 juli) publicerad i en lätt redigerad version på Newsmill.se [ Läs här ]

2009-07-02 to kväll
cid KOMMENTAR Om Den Avfallna Kristenhetens Ökande Bibelförakt

Ingen i Sverige talar om Jesus så som han. Ingen får så många att lyssna som han. Både kyrkvana och än mer okyrkliga lyssnar när han talar. Det är inte någon pastor, präst eller biskop jag tänker på. Det är naturligtvis Jonas Gardell.

Att Jesus blir mer omtalad och talad om i och genom Gardells böcker, än genom någon kyrka eller namnkristen förkunnare, borde kristna mer än andra först och främst glädja sig över – och gärna ge Gardell beröm för. Somliga gör det också. Det är bra. Sedan borde de försöka förstå vad det är i Gardells budskap som är attraktivt. Kanske har han rätt i någon punkt? De borde framförallt anklaga sig själva för att de inte förmår det han förmår. Och fråga sig vad de saknar eftersom de inte når fram – vare sig till kristna eller f.d. kristna eller blivande kristna. Det har jag inte sett någon göra. Än. Anklaga sig själv alltså.

Men Gardell har inte bara åstadkommit att Jesus står mitt i centrum för samtalet, han har också mer än andra orsakat att man frågar efter vad Bibeln säger. Bibeltroheten har ökat avsevärt sedan Gardells bok ”Om Jesus” kom ut. Ja, inte hos otroende kanske, men hos sådana som kallar sig troende. Tänk så påpassligt! Men det är något att tacka Gud för att de ”troende” åtminstone ibland undrar över vad Bibeln säger. Samtidigt bör man ännu mycket mer förundra sig över att nästan alla, i den avfallna f.d. nominella kristenheten, annars inget annat gör, än att ändra och omdefiniera kristendomen i fråga efter fråga.

Men icke så då de tar sig an Gardells bok. Då låter det annorlunda. Alla de sektledare och svärmare som annars med friskt mod ”i anden” bryter mot Guds ord, ja som väger, väljer, vränger och vrakar vad de vill, vågar eller vägrar tro, de är nu helt plötsligt livrädda för att säga något annat än vad Bibeln säger. Nämligen när de skall bevisa att Gardell har fel. Det är ju en evinnerlig tur för dessa att Gardell inte följer Bibeln i sina åsikter, ty hur skulle det se ut om de tvingades erkänna att han, den homosexuelle, faktiskt lär i enlighet med Skriften! Vad skulle de då ta sig till?

Det är ju så att de som har tagit till orda emot Gardells bok ”Om Jesus” och fördömt den teologi han där och annars torgför och torgfört sedan länge, de utgörs främst eller kanske utan undantag av dem, som mest av alla är emot att homosexuella får en plats i församlingarna med tillåtelse att leva öppet som homosexuella, och de är också mycket aktivt emot äktenskap för homosexuella. Kort sagt, även en lill-Einstein skulle lätt inse att hotet man upplever från Gardell handlar om hans s.k. livsstil, mer än något annat, även när det inte sägs rent ut.

Däri har man också rätt, ty Gardells åsikter om Gud och Jesus är ju formade av hans behov att hålla fast vid Gud utan att behöva överge tillfredsställandet av det begär som Bibeln fördömer som varande synd och mot naturen och orsakat av att man dyrkar skapelsen (Mannen alt. Kvinnan) istället för Gud. Gardells kamp kan bara sluta lyckligt när Gud blir det enda saliggörande för honom.

Så länge Gardell lever som homosexuell och försvarar det teologiskt så måste därför alla bibeltrogna, både de sanna och hycklarna, stå honom emot i det stycket. Men det anmärkningsvärda är att dessa som nu med stort nit och bekvämt och hastigt påkommen bibeltrohet står honom emot, de gör det bara nu och endast med ord.

Ty annars är det uppenbart att det Gardell lär om synden, det är i praktiken om än inte i den officiella läran, detsamma som den reellt existerande läran och förkunnelsen i de flesta församlingar, även i dem som lägger stor vikt vid att kalla sig bibeltroende. Ty Gardell vill inte veta av någon synd eller åtminstone inte så att man måste lämna synden, men det är precis så som det i praktiken förkunnas överallt, utan att man lärt det av Gardell.

I likhet med Gardell vill man inte ha en straffande Gud, inga konsekvenser av synden, inget helvete, ja inga straff för brott – bara eftergivenhet och "vård", ty alla brott är ”sjukdomar”, och synden är någon annans ansvar, aldrig dens ansvar som utfört gärningen. Ingen tar synden eller syndens konsekvenser på allvar. Det är därför kristenheten bör kallas avfallen. Och det är därför deras fördömanden av Gardell är en dom över dem själva. De lär i många stycken samma sak, om inte annat genom att öppet förneka eller fördolt förtiga vissa läror. Man kan, om man så vill, säga att Gardells teologi är inte hans egen, utan helt enkelt en tidstrogen formulering av den teologi som är den reellt existerande och förhärskande i såväl samhället i stort som i den avfallna kristenheten. Gardells teologi är närmast en mot verkligheten trogen avläsning. Han lär bara det som redan lärs ut antingen uttryckligen eller underförstått.

Och framförallt är Gardells strängaste kritiker Gardells likar i det metodiska vrängandet och förnekandet av Guds ord. De vränger olika saker och tror olika, men de väger och väljer själva och de vränger och vrakar efter eget huvud det som inte passar. Det är bara alltför tydligt att de som i kampen mot Gardell håller sig till Bibeln, de gör det på ett sätt som de inte gör då det gäller andra grundläggande frågor.

Ingen KAN idag ens föreställa sig att de som för inte så länge sedan höll reformationen högt skulle gå till rätta med Påvekyrkan utifrån Bibeln på samma sätt som de just gjort mot Gardell. Det är olika i olika län, man fjäskar för Påven därför att han kan ge dem ära, makt och pengar (ny marknad!), men man fördömer Gardell därför att han hotar den Avfallna Kyrkans kulturprivilegier. Det vittnar om det djupa föraktet för sanningen och Guds Ord. Man är partisk, det kallas ”praktiskt”. Man söker sitt eget, det kallas att kämpa för kristendomen. Man vill ha inflytande, makt och ära i samhället - för Guds skull heter det. Man vill inte lida, trots att det är den kristnes kallelse att lida med Kristus. Och den som inte vill lida med Kristus får inte regera med Kristus. Men man vill regera nu, och lida sedan - utan Kristus. Det är den Avfallna Kyrkans Credo. Man gaddar ihop sig för att få mer eller åtminstone behålla sitt inflytande kulturellt, socialt, politiskt och juridiskt. Och så förstås: ”It’s the economy, Stupid!” Man är i nedförsbacken och förlorar pengar fortare än medlemmar. Då är inga medel främmande, då kan man gå i ok med den kyrka som man förr med rätta kallade Skökan. Nu är man själva skökor! Man vill prägla samhället med den ytliga kulturkristendom man själv har.

Sanningen, Guds ord och den andliga kristendomen vill man inte veta av. Och Guds ord drar man fram bara när det passar ens syften. Man står inte under Guds ord i allt alltid. Man gör sig till domare över ordet. Man är inte troende, man är gudlösa rationalister som fördömer det man inte vill eller kan förstå. Den Avfallna Kristenheten är gud-, tro- och skriftlös.

Det är därför helt logiskt att i frågor om uppror, lydnad, underordning, överheten, straff, kvinnans underordning under mannen, försoningen, synden, himmelen, helvetet, skilsmässa, omgifte, alkohol, diakoni, socialhjälp, politik, Guds rike med mera med mera, så följer man inte Skriften utan sitt förstånd. Man kallar det ibland ”progressiv uppenbarelse”, men sanningen är att det är varken framsteg eller ljus, det är Satans mörker och baksträveri, ty människan blir inte bättre med tiden, och att lära det är att gå bakåt i kunskap. Fastän ingen av dessa frågor är likgiltiga, oväsentliga eller oviktiga så TAR man sig med våld rätten att ändra i Guds Ord. Och detta trots att alla dessa läror är oumbärliga och nödvändiga delar av den kristna tron. Den kristna sanningen är odelbar. Man KAN inte rycka bort vare sig dödsstraffet eller underordningen eller läran om försoningen och synden utan att få en helt annan religion.

Paulus, den av Herren själv speciellt utvalde aposteln till hedningarna, säger att underordningen och lydnaden under överheten är för Herrens skull och överhetens uppgift är nödvändig för att vi skall kunna nå det goda. Det är oerhört starka ord – som den moderna gud-, tro- och skriftlösa kristenheten berömmer sig av att strunta i! Det är kännetecknet på den fariséiska anden. Man berömmer sig av en högre rättfärdighet då man ändrar i Guds ord och befallningar.

Mörkertidningen Dagen är det allvarligaste exemplet i den Avfallna Kristenheten på sådana som vandrar i tron på sitt eget förstånd, fastän de har både mindre av den varan än andra och fastän eller just därför att deras sinne är förvrängt. De förstår intet hur mycket de än lär sig. De sätter sitt eget mörker över och istället för ljuset i Guds ord. Inte bara så att de föraktar Skriften, utan de ljuger också gång på gång för sig själva och andra om att de är bibeltrogna, fastän de ändrar i Bibeln allt mer och allt oftare. De är kvicka att fördöma andra som de menar ändrar på kristendomen, men gör det likväl själva hela tiden. De har aldrig varit i närheten av rättfärdighet eftersom de inte anklagar sig själva först. De KAN inte det eftersom de är sekterister och svärmare som inbillar sig att de inte kan göra fel eftersom de har Anden, och de behöver inte ens undersöka vad Skriften säger, det räcker med att öppna munnen och allt som kommer ut inbillar de sig vara från Gud själv. De tror med fasthet att de tror, men en sådan självtagen tro frälsar inte hur hårt man än håller fast vid den. Den frälsande tron är den som håller sig till Kristus genom tron på Guds ord och löfte, oavsett allt, och en sådan tro frälsar även om den troende inte vågar tro att han tror!

I sin strävan att vara ”relevanta”, trovärdiga” och ”attraktiva” så har den tro- och skriftlösa Avfallna Kyrkan anpassat kristendomen efter tidens nycker och trender ända därhän att de har omdefinierat kristendomen. Man gör gång på gång Gud själv till syndare. Men man kan inte göra Guds ord till synd och lögn och ändå ha samma Fader som Jesus. Den avfallna kristenheten gör sig själv rättfärdigare än Gud då den är emot dödsstraff, och för kyrklig socialhjälp till otroende, ja man gör Guds ord till synd och lögn och Gud till syndare. Det gör man också när man säger att miljöförstöring är synd, vilket isynnerhet Stefan Swärd, ordförande för EFK, har sagt. Ingen har förstört miljön mer än Gud. Tänk bara på Sodom och Gomorra, jättefloden och den kommande elden som skall förinta denna jord. Denna eld förutsäger också vetenskapen som bekant, visserligen 2700 år efter Jeremia, men i alla fall. Solen kommer att förtära oss innan den slocknar. Inte bara den troende utan än mer den otroende borde redan nu kräva att vi koloniserar rymden för att om möjligt människan, med eller utan fjärilar och tigrar, skall kunna överleva på en annan planet. Men vårt av socialismens konsekventa materialism präglade samhälle är så kortsynt och egoistiskt att vi hellre vill ha mer välfärd nu än skydda våra barnbarn från ockupation genom att bygga ett försvar. Hur skulle denna egotrippade tid kunna tänka typ miljarder år framåt?

Rättfärdighet börjar med självanklagelse. Men snart sagt inget sammanhang i den s.k. kristenheten övar självkritik. Ingen frågar varför denna bibeltrohet som är så viktig i kampen mot Gardell är som bortblåst när det gäller äktenskapet, skilsmässa, omgifte, otrohet, otukt, utfrysning av troende alkoholister, underordning, överheten, lydnad, aga, straff, försoningen, lidandet, syndens påverkan på miljön, sådd och skörd, människans herravälde, Guds dom och jordens ände i eld och mycket mer.

Den nominellt kristna kyrkan kan sägas ha upphört senast 1958 med kvinnoprästbeslutet. Därmed blev den namnkristna kyrkan öppet den Avfallna och därefter har avfallet tilltagit i en allt snabbare takt, ty man bröt där mer konkret än någonsin förut mot lagen – Guds, Kristi, Bibelns, reformationens, Svensk lag och Svenska kyrkans lag - att Bibeln skall vara den enda och högsta normerande normen – normata normans – och resultatet har blivit att allt är öppet för förändring. Det som började i Svenska kyrkan har med en allt kortare eftersläpning spritt sig ned till de mest bibeltrogna kretsar. Och dessa mestadels frikyrkliga kretsar, sekter och svärmeandar, som förr behärskades av den fariséiska ”heligare-än-du”-anden, har nu blivit ett med det yttersta avfallet där man utgår från att man är ”heligare-än-Gud”. Med andra ord, Den Avfallna Kyrkan gör precis som Gardell, man ändrar Gud efter sin egen föreställning, vilket är att avskaffa Gud och göra människan till sin egen gud.

*

Varför får Gardell så många läsare och lyssnare, bland troende och otroende? Inte är de väl alla för eller mot homosexuella? Gardell är kritisk mot kyrkorna, behöver man egentligen ens fråga varför det attraherar så många?

Men varför gillar så många kritik mot Bibeln, från Gardell och andra? Jag kan tänka mig två stora skäl, dels finns det sådana som mer eller mindre hatar kristendomen eller åtminstone kyrkorna, och dels finns det sådana som gillar bitar av det kristna budskapet, men inte allt. Man vill ha en anpassad kristendom som formas av vår moral, man vill inte ha en kristendom som är fastslagen och som vi bör låta forma oss. Men de som hatar kyrkor och kristendom kan inte gärna gilla Gardell, han är ju trots allt grundläggande för kristendom. Det mesta tyder på att de som lyssnar till Gardell faktiskt är medvetet eller omedvetet intresserade av Gud och kristendom. Det är alltså ganska många – och de nås uppenbarligen inte av kyrkorna.

Hans ifrågasättande av den traditionella tolkningen av Jesus faller i god jord hos många människor varav de flesta säkert inte går i kyrkan alls. Kanhända för att man tycker Bibeln och Jesus är för hård och sträng, kanhända för att man vill ha en gud som man själv snickrat ihop, en gud som aldrig straffar någon för något någonsin – eller åtminstone inte mig.

Det KAN också vara så att människor som söker Gud faktiskt av kyrkornas förkunnelse utestängs från Jesu Kristi Gud och Fader, därför att förkunnelsen är falsk. Gardells lära har en förtjänst trots alla sina uppenbara fel, Gardell vill öppna vägen till Gud för alla som vill, medan de flesta kyrkor och förkunnare stänger den för alla som inte redan inbillar sig att de är inne och har sitt på det torra. Häri består hans attraktionskraft, de etablerade kyrkorna visar sig döda, och hans Jesus stöter inte bort någon. Den Avfallna Kristenheten bryr sig inte om synd alls, eller så vill den att man skall ha lämnat all synd innan man får komma till Kristus, Gardell låter alla som vill komma till Kristus, ja även de som inte vill, och de behöver inte lämna sin synd. Men Bibelns Kristus låter inte bara alla som vill komma till honom, han gör också alla som kommer rättfärdiga och renar dem i sitt blod från all synd. Endast Jesus frälsar från synden, både Gardell och Den Avfallna Kyrkan frälsar i synden.

Kanhända är Gardell trots allt närmare sanningen än Den Avfallna Kristenheten. Bättringen är att komma till Kristus nu, i tro, utan goda gärningar, sådan man är, med och trots all synd - verkliga, många, vanemässiga, stora och djupa synder - före all egen bättring. Och där hos Jesus får syndaren vila i Guds nåd, utan rädsla att bli utkastad eller bortryckt av någon välmenande eller ond. Ingen som kommer till Jesus blir utkastad, ingen kan rycka bort från Jesus den som kommer till honom. Nåden är större än synden, och endast nåden dödar synden, och förr eller senare står man upp ur synden även i det yttre. Och om man faller så skall man inte ligga kvar, även ett djur reser sig då det faller, och det minsta barn vet att snabbt resa på sig när man fallit, gång på gång, hur ofta det än sker, ända tills man lärt sig gå och springa utan att falla.

Den Avfallna Kristenheten har varken nåd eller synd, men Gardell har mycket, ja bara nåd mitt i synden för alla. Det första är inget evangelium alls och det sista är grunden för att övervinna synden. Håller man fast vid Guds grundlösa barmhärtighet i Kristus då dödas synden, men man kan inte i längden hålla fast både vid synden och nåden. Man kan inte älska både Gud och synden. Det är där Gardell tycks stå. Den Avfallna Kyrkan vill synas heligare än Gardell, men också den håller fast vid synden.

*

MER OM GARDELL:

2001-01-23 ti GARDELLS EVANGELIUM Gud älskar syndaren - Älskar han även synd? SvD Kultur [ Läs här]

2001-03-14 ons GARDELLS EVANGELIUM & SYNDEN Jesus skiljer på synd & syndare SvD Synpunkt [ Läs här]

2001-03-31 lö GARDELLS TV-GUDSTJÄNST Hos Jesus är det coolt SvD Synpunkt [ Läs här]

2001-04-22 sö JONAS GARDELL & SOVANDE FÖRSAMLINGAR Syndares Rätt till Jesus SvD Synpunkt [ Läs här]

2001-05-18 fre Kommentarer till Jonas Gardells produktion GARDELLS EVANGELIUM egen hemsida [ Läs här]

2001-10-15 må GARDELLS GREPP OM GUD IFRÅGASATT Guds ord & människors SvD Synpunkt [ Läs här]

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *

* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [ Läs här ]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [ Läs här ]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [ Läs här ]
* * * *

LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  GARDELL, SWÄRD & BIBELN – eller något Om Den Avfallna Kristenhetens Ökande Bibelförakt


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Humant tycka synd om mördare som avrättas
  Alkohol igen - ansvar, skyldighet & ursäkt
  Ny reformation behövs!
  Påvekyrkan & Oro och förvirring bland ekumeniker
  "Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännar...
  Kristi uppståndelses betydelse - igen
  Skytte, avkristning & påkristning - rätt & fel
  dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn hos...
  Påven, Präster, Pedofiler, Pengar, Makten & Härlig...
  kristenheten ljuger om bibeltrohet  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger