| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, juni 23, 2009

  Humant tycka synd om mördare som avrättas

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-06-23 ti kväll
cid KOMMENTAR DAGEN & ÖSTERBERG SLÄPPER BIBELN SOM GRUND FÖR KAMPEN MOT DÖDSSTRAFFET

Dagen i allmänhet, och på senare tid särskilt Thomas Österberg, tröttnar inte på att fördöma dödsstraffet och de länder som tillämpar det. Th.Ö. gör det igen den 18 juni under rubriken "Avrättningar blir aldrig humana" [Läs här].

Denna blogg tröttnar inte på att påminna om att dödsstraffet är rätt, ja att det är påbjudet av Gud. Gud har sagt (Genesis kap. 9) att människan SKA DÖDA den som utgjuter oskyldigt blod. Mose, profeterna, Jesus och apostlarna bekräftar överhetens skyldighet att straffa de onda (ända till döds) och belöna de goda. Kyrkan har i tvåtusen år lärt detta utan blygsel. NU inbillar sig den moderna avfallna kyrkan att den vet bättre än den kristna kyrkan, ja bättre än Bibeln och därmed bättre än Gud själv.

Österberg skall dock berömmas för att han inte längre argumenterar utifrån Bibeln. "Humanism" är den grund han står på numera. OM denna blogg har bidragit till det, desto bättre.

Fråga uppstår nu om Österbergs förhållande till Bibeln. Uppenbart är att han av något skäl inte vill stödja sig på Bibeln - möjligen därför att han ser att det inte går! Det är i så fall mycket bra.

Den slutsats man då måste dra är att Bibeln inte är Österbergs riktmärke, kunskapskälla eller högsta auktoritet (i alla frågor). Därmed står han i motsättning till den (pennans/munnens) bekännelse som är Dagens och som chefredaktören Elisabeth Sandlund uttryckt med orden "förvissningen att Bibeln är Guds ord".

Än så länge tycks det inte leda till några problem för Österberg. Men vem vet vad som kan hända? Han själv borde ju lida samvetskval så länge han inte talar sant och rakt ut säger att kampen mot dödstraffet är så viktig för honom att han sätter den kampen över troheten mot Guds ord.

Nu vet vi alla att det är inte den första eller enda frågan där Bibeln får stå tillbaka för andra intressen. Det är i alla namnkristna sammanhang mycket som hävdas och drivs som högsta sanning av högsta vikt trots att man VET att det står i strid med Skriften.

Man hittar alltid kloka ursäkter för sådant, ja man har inga problem med samvetet eller något annat, inte ens när man gör den ena gudlösa läran efter den andra till en rättfärdighet som övergår den Gud befallt.

Typiskt är också att man aldrig får höra någon kamp mot brott, inte ens mot mord på oskyldiga, ja inte ens mot massmord på människor i fosterstadiet. MEN kamp mot straff av brottslingar och isynnerhet mördare excellerar man i. Att oskyldiga får betala med sitt liv för "barmhärtighet" mot mördare, det anser man vara ett fullt acceptabelt pris. SKAM och vanära över alla som hyser en sådan åsikt!

Det är som om man gör allt för att bevisa att man hade ropat med hopen: "Släpp Barabbas lös!".

Mördare av oskyldiga skall dödas, annars låter vi oskyldiga dö i mördares ställe. Det ÄR den allra högsta och djupaste orätt.

Humant eller inte är ointressant. Ingen kan säga vad "humant" är. Rätt är at den skyldige straffas och den oskyldige går fri. Därför är det rätt att döda mördare för att hindra att en enda oskyldig dör i mördares ställe.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Humant tycka synd om mördare som avrättas


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Alkohol igen - ansvar, skyldighet & ursäkt
  Ny reformation behövs!
  Påvekyrkan & Oro och förvirring bland ekumeniker
  "Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännar...
  Kristi uppståndelses betydelse - igen
  Skytte, avkristning & påkristning - rätt & fel
  dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn hos...
  Påven, Präster, Pedofiler, Pengar, Makten & Härlig...
  kristenheten ljuger om bibeltrohet
  "kristenheten är stendöd" - sade Arborelius (nästan)  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger