| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, november 23, 2008

  Kristenhetens omdefiniering av kristendomen - Schleiermacher, Stefan Gustavsson (SEA)

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-11-23 sö fm
cid KOMMENTAR OM OMDEFINIERING AV KRISTENDOMEN

Stefan Gustavsson är generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), och den 17 oktober 2008 skrev han på SEA:s hemsida om Schleiermacher, att han omdefinierade kristendomen [Läs här]. Eftersom SG också är direktor på CredoAkademin finns hans artikel där också [Läs här].

Det märkliga med denna artikel är att den talar om teologen Schleiermacher och hans omdefiniering av kristendomen utan att med ett enda ord rikta någon kritik mot den breda massan av dagens INOM kristenheten verksamma förkunnare, präster, pastorer, teologer och skribenter.

Vår tids avvikelser från Guds ord - i kyrkorna! - är så stora, så många och så fundamentala att man knappast kan hitta ett enda kristet sammanhang där man har en förkunnelse som inte kan betecknas som en omdefiniering av kristendomen.

Ändå lyfter SG bara fram ett exempel från England, utifrån en intervju i tidningen Dagen. För övrigt tycks Fienden vara ateister. Men, ateister omdefinierar inte kristendom, de förnekar både kristendom och Gud.

Medan HELA kristenheten i hela Europa, inte minst i Sverige, är inblandad i detta teologiska ’schleiermacherska’ försök att undkomma anstöt och söka "försvara" tron genom att svika den - ända därhän till omdefiniering.

Man må inse det eller inte, erkänna det eller inte, men det är vad man redan gjort sedan mycket länge och alltfort håller på med.

Kristi farligaste fiender har alltid funnits mitt i församlingarna. Kristus varnar därför inte för "ateister" eller öppet ogudaktiga försmädare utan för falska profeter i fårakläder, vargar i fårapäls, det är sådana som gör sig fromma i ord och åtbörder och levnadssätt - de har inte sällan en förkärlek för 'fattiga' och isynnerhet icke-troende! - men i själva verket förråder de Jesus.

Min föreliggande skrift "Om Lydnad och Olydnad" [Läs här pdf] visar en mängd exempel på hur kristendomen steg för steg omdefinieras - nu! i kyrkorna.

SG skriver:

"Schleiermacher definierade om religionen för att undkomma kritik och menade sig därmed ha försvarat tron. Det han borde ha gjort – och det vi är kallade till att göra idag – är istället att visa att upplysningens kritik av den kristna tron inte är giltig, varken i David Humes 1700-talsversion eller i Richard Dawkins uppdaterade 2000-talsversion. Kristen tro har med verkligheten, inte enbart med vårt inre känsloliv, att göra. Det finns skäl att tro på Gud. Bekännelsen till Jesus som Herre har ett faktiskt innehåll."

SG skriver vidare:

"Det apologetiska uppdraget i Nya testamentet handlar inte om att anpassa vår tro, utan om att förklara och försvara den."

Det är bara att hoppas att Stefan Gustavsson till fullo inser vilket upprensningsarbete han har framför sig om han vill följa det programmet i svensk kristenhet.

Står han för detta? Han är den ende i svensk kristenhet som offentligt i tidningen Dagen erkänt att dödsstraffet är kristet.

Men det är mycket annat i Skriften som också förnekas och som har sitt ursprung i upplysningstidens filosofier och franska revolutionen.

Syndfördömandet av slaveriet - i strid med Skriften - ledde med obönhörlig konsekvens till fördömandet av kvinnans underordning, vilket i sin tur lett till fördömandet av barnens underordning och underordning överhuvudtaget.

Genom abolition av dödsstraffet, slaveri och kvinnans ordnande under mannen, till ’befrielse’ för mördare, slavar och alla underställda, hämtar homosexlobbyn sina argument, och emot Skriftens klara ord i dessa frågor, framförs det uppenbara, att kyrkan har ändrat sig de trehundra sista åren i fråga efter fråga.

De som nu kämpar mot homosexuellas rättigheter och för äktenskapets heterokaraktär, har själva kapitulerat i frågor som skilsmässa, omgifte, abort och preventivmedel.

Dessutom försvarar samma personer som kämpar för äktenskapet, både celibatet för präster och monastiskt liv i kloster, vilket undergräver äktenskapet i strid med Guds ord.+

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* * * *
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här] [ pdf ]
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Kristenhetens omdefiniering av kristendomen - Schleiermacher, Stefan Gustavsson (SEA)


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Om Guds rike - Stefan Gustavsson ändrar sig del II
  Hur skall Bibeln, den heliga Skrift, läsas?
  Bibelförakt hos kristna ledare: Arenius, Halldorf,...
  Stefan Gustavsson ändrar sig om civil olydnad
  Om lydnad & civil olydnad mot Gud & människor, enl...
  Om lydnad & civil olydnad mot Gud & människor, enl...
  Vapen, moralister & Bibeln
  Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen
  Jonas Gardells teologi - apropå hedersdoktorförelä...
  politik & kristendom - mest lästa på cid bloggen  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger