| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, oktober 28, 2008

  Bibelförakt hos kristna ledare: Arenius, Halldorf, Hedin, Sjöberg, Swärd & flera

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-10-28 ti kväll
cid KOMMENTAR AVSKRÄCKANDE EXEMPEL PÅ BIBELFÖRAKT HOS KÄNDISAR & LEDARE I DEN FORMELLA KRISTENHETEN

"OM LYDNAD OCH OLYDNAD

MOT GUD & MÄNNISKOR

ENLIGT BIBELN & VÅR TIDS KRISTNA LEDARE [ pdf ]

DEL I – BIBELFÖRAKT HOS KRISTNA

Håkan Arenius (I.2), Brita Hermansson (I.3), Joel Halldorf (I.4), Peter Halldorf (I.5), Stefan Swärd EFK (I.11), Anders Sjöberg EFS (I.12) och Sten-Gunnar Hedin Pingst FFS (I.13) får tjäna som avskräckande exempel på ett utbrett fenomen.

I.1 Det finns nästan bara bibelföraktande folk nuförtiden bland de som uppträder offentligt i media som kristenhetens representanter.

I.1 a) Här nedan följer några exempel ur högen av uttalanden från olika personer som vittnar om deras bristande bundenhet till och ringa respekt för Guds Ord. I några fall måste man kalla det gudlöst högmod och medvetet, uppsåtligt bibelförakt. En del uttalanden är ganska färska medan andra är äldre.

I.2 Håkan Arenius (EFK), Dagen, tycker man skall ha ett "bra bibelbruk” (Dagen 2007-10-31 ”Bra bibelbruk bästa boten” [ Läs här ] ).

I.2.1 H.A. gör där också en åtskillnad mellan vad som är ”viktigt” och ”omistligt”, och påstår att ”det viktiga inte får skymma det omistliga”.

I.2.1 a) Skriften gör ingen åtskillnad mellan ”viktigt” och ”omistligt”, detta är en självklok uppfinning och egenkonstruktion av Arenius, som han hittat på helt på egen hand, utan befallning av Gud och utan förankring i Skriften. Skriften har den inte. Alltså är den gudlös.

I.2.2 b) Skriften gör skillnad mellan Herrens lära, det är bindande läror, och adiafora, det är likgiltiga ting.

I.2.2 Arenius ”tänker” :

I.2.2 a) som om Gud hade gett människor frihet eller i uppdrag att av Guds ord välja det de själva TYCKER är bra och vraka sådant de själva tycker är dåligt.

I.2.2 b) som om människor VET bättre än Gud.

I.2.2 c) som om det som var ”bra” förr inte är bra NU.

I.2.2 d) som om det finns FLERA likvärdiga och ”sanna” bibelbruk.

I.2.2 e) som om Bibeln själv är OTILLRÄCKLIG och inte ger svar.

I.2.2 f) som om Jesu otaliga exempel på sant bibelläsande är OTILLRÄCKLIGA.

I.2.2 g) som om man själv KAN välja vad man VILL tro i Bibeln.

I.2.2 h) som om det finns flera ”sanningar”, som om Sanningen inte finns eller är LIKGILTIG.

I.2.2 i) som om det enda viktiga är om vi tycker Guds ord PASSAR oss och vår tid.

I.2.2 j) som om ”bra” eller ”dåligt” är upp till var och en, eller rättare, som om folk som Arenius är de enda som BEGRIPER vad som är ”bra”.

I.2.2 k) som om vanliga människor är för dumma för att läsa Bibeln på egen hand, eller som om Bibeln är för svår eller för farlig för vanliga dödliga att läsa själva.

I.2.2 l) som om intet fastställt Guds ord finns, som om man kan vara sin EGEN ’Gud’ och skapa sig sin egen ’Bibel’.

I.2.3 Arenius uttrycker gudlösheten bättre än bekännande ateister.

I.2.3 a) Arenius är en modern pseudokristen liberal, kanske socialistisk sådan, tillhörande EFK.

I.2.3 b) Han har nu sedan länge varit fullt sysselsatt med att bryta ner bibeltron utifrån sin plattform på tidningen Dagen.

I.2.3 c) Allt vad auktoriteter heter vill denne ständige tonåring avskaffa. Det är laglöshet och gudlöshet.

I.2.3 d) Arenius’ skenbara bekännelse till Bibeln är i själva verket ett mycket större angrepp på kristendom och Bibel än vad ateister någonsin gör eller gjort, ty detta förnekande av Guds ord sker under skenet av sann kristendom. Det är ett judas-arbete.

I.2.3 e) Vår tids judas-figurer vill precis som deras föregångare vara rättfärdigare än Gud och tror sig begripa bättre än Gud och Guds Ord när det gäller allt, isynnerhet moral, brott, straff, ekonomi, fattighjälp, politik och teologi.

I.3 Britta Hermansson, ”evangelist” inom Svenska Missionskyrkan (SMK f.d. SMF), som uppträtt som "Bibelexpert" i Svenska Journalen/Dagen.se, tycker man måste "ifrågasätta" Guds Ord, skriver:

”Att leva i ett sammanhang där Guds ord inte tål att prövas utifrån den tid vi lever i, känns för mig mycket främmande.”

(Dagen/Sv. Journalen 2008-05-23 ”Varför ifrågasätta Guds ord?” [ Läs här ] Tips: Sök med Google på ”dagen brita hermansson ifrågasätta” )

I.3 a) Att ställa frågor, att brottas med texten för att förstå vad Gud säger, att gå till grundtexten, att se på alla ställen där ordet används, att söka alla bibelställen i ämnet och att gå till bibellexikon och bibelkommentarer, allt detta och mer räcker inte, ja det är inte nödvändigt. Istället skall man bara helt enkelt ifrågasätta vad Guds ord säger som om Guds ords giltighet är upp till oss, som om vi hade rätt att ändra, väga, välja och vraka, och sedan lyda bara om det passar oss.

I.3 b) Det betyder ingenting mindre än att Guds ords bindande kraft avskaffas, som om människors ord och tankar övergår Guds.

I.3 c) Sådana som talar och tänker som Brita Hermansson är i praktiken gudlösa.

I.3 d) Eller mer exakt, de gör människans förstånd inte bara jämställt med Guds, de låter Guds ord underordnas människans förstånd.

I.3 e) Trots att Skriften gör anspråk på att förmedla tankar från Gud som är högre än våra tankar, högre än vad vi förmår att tänka av oss själva, så låter de Guds ord gälla för mindre än människors.

I.4 Joel Halldorf talar om Luthers ”Skriften allena” som ett ”naivt slagord”, och emot bibeltroende är han full av förakt och nedlåtenhet. De kallas "bibelkramare" och utmålas som stackare som isolerar sig från "andra kristna" och blir "ensamma".

I.4 a) Joel Halldorf skriver: ”"Skriften allena" skapar ensamma människor som kramar sin bibel men är avskurna från gemenskap med andra kristna.”

(Dagen 2008-04-11 ”Historielös kyrka fånge i tidsandan” [ Läs här ] )

I.4 b) Joel H. visar att han är sin faders son när det gäller den totala bristen på förståelse av Luthers verk. MEN det är bara ytliga kristna som anser sig ha råd att förakta Luther.

I.4 c) Att han är sin faders son även i andra stycken står fullt klart. Både högmodet och föraktet för Bibeln och bibeltroende har gått i arv, vilket framgår av I.5 nedan.

I.4 d) MEN, det är människor som hellre går i ok med otroende och hellre idkar gemenskap med trolösa än med bibelkramare, som är de riktigt ensamma, då det är bibelföraktarna och de mot Guds ord respektlösa som är utan Gud.

I.5 Peter Halldorf, Joels andlige fader, utmärker sig på ett sätt som kanske ingen annan i kristenheten. Knappast ens K G Hammar har uttalat sig så överlägset och föraktfullt om Bibeln och bibeltrogna troende, som Peter Halldorf. Så har han också blivit accepterad i alla liberalteologiska kretsar, alla de ”fina” och ”märkvärdiga” hyllar honom, de påviske kanske mest av alla.

I.5.1 Hösten 2001 skrev Peter Halldorf, i Nya Dagen (2001-10-31) under rubriken "Nej till våld och dödande urkyrkans radikala ideal", om Bibeln och fromma bibelläsare följande:

"Bibeln är ingen ofarlig bok. När vi frestas läsa som det står, tro som det står och göra som det står – selektivt och utan urskillning – svävar vi sällan på målet beträffande ”sanningen”. Med Bibeln i hand har allt från slaveri och rasism till krig och dödsstraff försvarats. Och i dag försvarar vi rätten att utrota det onda med det onda."

[Ursprungliga länken till artikeln fungerar inte längre, och jag har inte lyckats hitta artikeln i nuvarande arkivet på dagen.se.]

I.5.2 Och lite längre ner skriver P.H. om Paulus:

"Som argument i diskussionen bland kristna om det legitima i användandet av våld i samhällets eller det "godas" tjänst framförs ofta några uttalanden av Paulus i Romarbrevets trettonde kapitel, i synnerhet den fjärde versen: "Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda." Detta skulle med andra ord vara en av Paulus lanserad teori om samhällets rätt att ta livet av lagbrytare och terrorister, på tvärs mot Jesu kategoriska avvisande av detsamma. För hur ska man annars se på dessa ord? "

I.5.3 Det Peter Halldorf skriver betyder, enligt Halldorf, att:

I.5.3 a) Paulus hittade på egna läror i strid med Kristi lära, trots att Paulus enligt sina egna ord var Kristi slav och Herrens egen i den Helige Ande utvalde apostel och av alla de andra apostlarna erkändes som Herrens egen utvalde apostel.

I.5.3 b) Den som misstänkliggör Paulus skapar en klyfta mellan Jesus och Jesu egna apostlar.

I.5.3 c) Därmed gör Peter Halldorf Paulus och de andra apostlarna till lögnare, eftersom apostlarna öppet erkänner att deras lära är från Herren och inte från dem själva.

I.5.3 d) Den oundkomliga och nödvändiga slutsatsen av Halldorfs påståenden, om de vore sanna, är att ingen apostel är trovärdig. Faller en faller alla, ty ingen av apostlarna har anklagat någon annan för avfall eller avvikelse.

I.5.3 e) Jesus är inte heller att lita på, eftersom han säger om apostlarna som han genom helig Ande utvalt: "den som hör er hör mig".

I.5.3 f) Skriften – enligt Halldorf - är inte en enhet, författad av den helige Ande. Skriften är bara en mänsklig produkt som går att ställa mot sig själv. Den som bryter mot ett (mänskligt bud) bryter inte mot allt (som är från Gud).

I.5.3 g) Om Skriften är Guds ord så bryter man allt om man bryter ett. Allt Guds ord hör ihop och är en enhet. Allt Guds rådslut skall predikas. Varje detalj är viktig för att rädda människor genom att föra dem till Gud, vilket är den helige Andes verk genom Guds ord.

I.5.3 h) Den oundkomliga och nödvändiga slutsatsen är att Skriftens trovärdighet principiellt såväl som praktiskt är upphävd av Peter Halldorf och alla som följer honom i detta stycket.

I.5.3 i) Enligt Peter Halldorf är efterbibliska skrifter förmer än Nya testamentet, eftersom NT skall mätas med efterbibliska författare som måttstock. Det är osakligt och en gudlös uppfattning.

I.5.3 j) Peter Halldorf räknar sig som större än Paulus, ty Halldorf begriper mer än Paulus, om man skall tro Halldorf. Man undrar vad det är – bortsett från efterapostoliska författares skrifter – som Halldorf vet om Jesu Kristi Gud och Fader som inte Paulus visste?

I.5.3 k) Peter Halldorf anser sig åtminstone lika stor som Jesus, troligen är Halldorf i likhet med påven som (kallar sig Kristi ställföreträdare) större än Jesus, möjligen är (förutom påven förstås) också efterbibliska skrifters författare större än Halldorf.

I.5.4 Man häpnar över denne Peter Halldorfs fräckhet, detta högmod och detta förakt för Guds ord.

I.5.5 Det är ju inte heller på det sättet att Peter Halldorfs fräckheter började 2001, ej heller upphörde de 2001, snarare har tokerierna och fräckheten ökat för varje år.

I.5.6 Helt utan varningar och motsägelse har han inte stått, men de flesta har varit förvånansvärt tysta och okritiska, oftast berömmande, insmickrande och anammande, ibland hänfört bedårade. Alla dessa som gillat eller tigit är medskyldiga i hans förförelser.

I.5.7 Att så mycket elände kan gömmas i en människa som av så många anses som from och föredömlig är en varning för oss alla, så att vi inte låter oss luras av skenet eller bifallet. Att han är tredje generationen ”pingstvän” i rakt nedstigande led i sin familj är ingen giltig ursäkt, inte heller gör det saken bättre, tvärtom.

I.5.8 Saklig kritik kan och måste riktas inte bara mot teologin och den bristande bibelkunskapen i ovanstående stycken från Peter Halldorfs artikel 2001-10-31, utan också mot hur godtyckligt och programmatiskt historiska fakta presenteras [detta senare dock inte här och nu].

I.5.9 Peter Halldorf präglas i allt han skriver av prioritering av det estetiska före det etiska, av människoläror före bibelteologi, ytlig strävan efter att imponera, okunnighet både i detaljer och i stora drag (som för den oinsatte döljs under ett sken av kunskap), subjektiv selektivitet utifrån förutbestämda icke-bibliska kriterier, glidningar på sanningen och tendensiösa slutsatser i strid med verklig kunskap ända därhän till avsiktligt vilseledande.

I.5.10 Det är uppenbart att P.H. förmenar sig stå på en så hög position, att han, Peter Halldorf, har rätt att i ”anden” ta sig "modet" att förakta både Bibeln och fromma bibelläsare (inte minst de som utgör/utgjorde kärnan i pingströrelsen.) Det är gudlös andlig hybris i full utveckling.

I.5.11 Det säger mer än man vill veta om Peter Halldorfs hemförsamling sedan slutet på 1970-talet, Sionförsamlingen i Linköping (”pingstkyrkan”), Samuel Halldorf, pingströrelsen, Dagen och kristenheten i stort att Peter Halldorf ges plattform efter plattform, och i stort sett alla har gemenskap med honom, trots dessa gudlösa fräckheter.

I.5.12 Det är mycket märkligt att människor som borde veta bättre lyssnar till Halldorf eller andra, som uttalar sig på detta eller liknande sätt. Nepotism och mänskliga hänsyn räcker inte som förklaring. Det är nästan övernaturligt. Förförelser måste komma säger Skriften.

I.5.13 Det är mycket märkligt att både de som förför och de som låter sig förföras lyckas inbilla sig själva och andra att de står för sanning och rätt, och att de kämpar en god kamp emot inskränkthet, from falskhet och hyckleri, medan de i själva verket representerar det värsta bibelföraktet inom frikyrkan i sin egen höga person.

I.5.14 Denna förförelse är av det värsta slaget därför att den ger sken av att trolöshet mot Skriften är en högre bibeltrohet.

I.5.15 DET BLIR ALLTMER UPPENBART ATT KRISTENHETEN IDAG I STORT SETT ÖVERALLT LEDS AV MÄNNISKOR SOM HAR DETTA GEMENSAMT ATT DE SAKNAR RESPEKT FÖR GUDS ORD. JAG KÄNNER INGA UNDANTAG, ALLA ÄR DE SVÄRMARE OCH SPIRITUALISTER SOM ANSER SIG ÄGA ANDEN.

I.5.15 A) MEDAN DE I PRAKTIKEN HÄRJAR MED FÖRSAMLINGEN SOM OM DEN VORE EN SKOCK IDIOTER SOM MAN KAN GÖRA VAD SOM HELST MED, JA MEDAN MAN AGERAR SOM OM MAN KUNDE ”STYRA” GUD, VILL MAN SJÄLV INTE LÅTA SIG VARKEN KORRIGERAS ELLER STYRAS, VARE SIG AV ANDRA MÄNNISKOR, ELLER AV FÖRSAMLINGEN, ELLER ENS AV ANDEN ELLER ORDET. DE ÄR ALLIHOP AVFALLNA.

I.5.16 DETTA AVFALL GÅR ATT SE I SIFFROR OCH MED PROFETEN FRÅGAR VARJE KRISTEN DESSA FALSKA LEDARE OCH DERAS SAMFUNDSBYRÅKRATIER: ”VAR SKA MAN MER SLÅ ER?”

I.6 Familjen Halldorf, pingstkyrkorna och tidningen Dagen är inte ensamma om att vränga Guds ord. Idag vränger de flesta av de offentliga och kända namnkristna företrädarna bibelordet, mer eller mindre ständigt, mer eller mindre utan att ens försöka dölja det, vilket visar hur samvetslösa och skamlösa de är.

I.7 Det är svårt, riktigt svårt, att hitta undantag från regeln att varje kristenhetens ledare, representant, byråkrat, teolog, skribent och ”kändis”, vränger Guds ord för vinnings skull. Den vinning de söker må vara ekonomisk, social, kyrklig eller politisk; den må vara personlig, samfundsegoistisk, ”ekumenisk” eller statlig, det gemensamma är att de anser att deras mål ursäktar medlet, vrängandet av Guds ord. Ja, de intalar sig att Gud är för dem och gillar det de gör.

I.7 a) Jag vet ingen av alla de som syns hela tiden, med undantag av Stefan Gustavsson, som är beredd att låta Guds ord gå före trender, popularitet och tidens korrekthet. Men de som inte sätter Guds ord före allt annat är inte sända av Gud. Det är annars den egenskap som utmärkte reformatorerna Luther och Calvin, eller Lewi Pethrus.

I.8 De som nämns här som varnande exempel är på intet sätt de enda eller ens de mest kända, kanske inte ens de mest inflytelserika.

I.8.1 Ulf Ekman, Stanley Sjöberg, och biskopar i Svenska kyrkan hör till de mest kända och inflytelserika som likväl inte här tas upp, av olika skäl, fastän hård kritik bör och kan riktas emot dem. Ett av skälen är att de avviker så kraftigt från Bibeln att det nästan blir fel att ta upp bara någon enstaka sak. Detsamma kan väl å andra sidan sägas om Peter Halldorf framför andra, så det finns ingen riktig konsekvens i urvalet.

I.9 De uttalanden som här angrips är inte allt, utan bara ett smakprov på sådant jag känner till, och bara en del av allt det som bör angripas. Andra personer har förvisso sagt värre eller liknande saker, detta är bara en del av sådant jag sett med egna ögon hos en del av dem som skall gälla för bibeltrogna, men dock inte är det.

I.10 En del vränger Skriften mot bättre vetande, kanske av rädsla för den församling eller det samfund som betalar deras lön, exempelvis när det gäller frågan om kvinnans ställning och det orätta eller rätta i att kvinnor är förkunnare/präster/föreståndare.

I.11 Stefan Swärd (EFK), räknar jag till den kategorin som av rädsla, eller möjligen missriktad omsorg om EFK, inte tar avstånd från kvinnliga lärare/pastorer, trots att det helt enkelt inte går att göra trovärdigt att han inte vet att NT lär att kvinnan skall underordna sig och att det gäller alla kristna församlingar, oavsett kultur eller tid. Att han av allt att döma är ekonomiskt oberoende av EFK gör inte saken lättare att förstå.

I.12 Anders Sjöberg (EFS) hör också till dem som vränger Skriften i frågor som rör jämlikhet och kvinnans ställning. Han har helt självsvåldigt i strid med de enklaste bibelord avskaffat hustavlans giltighet, av allt att döma för att göra kristendomen "modern" och "attraktiv".

[I Anders Sjöbergs skrift ”Guds hemlighet” Kolosserbrevet visar vägen (2005); även i magasinet Petrus/Dagen ”Så här kan man också arbeta med en bibeltext".] [ Läs här ]

I.13 Sten-Gunnar Hedin (Pingströrelsen) är ytterst ansvarig för att församlingen Filadelfia i Stockholm, Rörstrandsgatan, Lewi Pethrus’ församling med världsrykte, införde begreppet ”församlingstjänare”, genom vilket man ”gick runt” både Bibelns lära, Lewi Pethrus’ och Filadelfia-församlingens såväl som den tidiga pingströrelsens lära om ämbeten och äldste.

I.13 a) Genom att den största och förnämsta församlingen i den svenska pingströrelsen därmed öppnade på fullt allvar för kvinnor i alla positioner fördes hela pingströrelsen till en lära om ämbetet som står i strid med Bibeln.

I.13 b) Därmed bröts officiellt troheten mot Skriften principiellt. Den som bryter mot ett bryter mot allt.

I.13 c) Så är detta inte heller det enda exemplet där Hedin fört bort både ifrån Bibeln, och ja krossat det mest värdefulla i arvet från Lewi Pethrus.

I.13 d) Hedin är huvudansvarig för att samfundsväsendet har införts i pingströrelsen.

I.13 e) Hedin bär tyngsta skulden för att den fristående och oberoende församlingens integritet har undergrävts eller upphävts.

I.13 f) Hedin är också ansvarig för att officiellt ha öppnat upp för acceptans av öppet liv i synd mitt i församlingen.

I.14 Andra, de är allt för många för att namnges, vränger Skriften i alla möjliga frågor, för att, som de säger, "vinna trovärdighet" i samhället. Det kan röra äganderätt, socialhjälp, miljö, bilhat, bistånd, jämlikhet, skydd av vilddjur och allt tänkbart mellan himmel och jord.

I.15 Kännetecknande och gemensamt för många, kanske de flesta, som vränger Skriften, är att de aldrig ens frågar Bibeln, det må nu bero på att de vet vad Bibeln säger, men inte vill lyssna till Guds ord, eller att de anser att de har Anden i sådant mått att de inte behöver Guds ord.

I.16 Andra gör som Hedin, Swärd och Anders Sjöberg med flera, man studerar Bibeln, men inte för att lyda utan för att hitta vägar runt de enkla orden i enlighet med ”tidens krav”.

I.17 Alla, eller nästan alla, har minst dubbla lojaliteter, och en eller flera mänskliga hänsynstaganden som går före troheten mot Guds ord. Man tänker mänskligt och "tror" sig göra Gud en tjänst då man försöker minska världens anstöt genom att anpassa läran till världen.

I.18 Det är nog endast mera sällan som uppsåtet är medvetet ont. Det är ingen ursäkt, men en delförklaring. Man intalar sig att det inte är så farligt: ”Skulle Gud ha sagt?”+

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor,
Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]

* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]

cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Bibelförakt hos kristna ledare: Arenius, Halldorf, Hedin, Sjöberg, Swärd & flera


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Stefan Gustavsson ändrar sig om civil olydnad
  Om lydnad & civil olydnad mot Gud & människor, enl...
  Om lydnad & civil olydnad mot Gud & människor, enl...
  Vapen, moralister & Bibeln
  Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen
  Jonas Gardells teologi - apropå hedersdoktorförelä...
  politik & kristendom - mest lästa på cid bloggen
  ORD för dagen (19 maj): Gud, Luther & cid - Förlåt...
  Guds Ord & Luthers (18 maj): Synd & Sanning
  kyrkskratt: Rening från synden i dopet  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger