| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, november 17, 2008

  Hur skall Bibeln, den heliga Skrift, läsas?

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS


2008-11-17 må kväll
cid KOMMENTAR MIN SYN PÅ HUR SKRIFTEN BÖR LÄSAS
Från inledningen till min skrift "OM LYDNAD & OLYDNAD mot Gud & människor, enligt Bibeln & vår tids kristna ledare", som kan läsas i sin helhet här [ pdf ].
1. Varje skrift måste först läsas på dess egna villkor, för att man skall kunna se vad den själv vill ha sagt. Först därefter kan kritik framföras utifrån någon extern grund, det är utombiblisk när det gäller Bibeln.
2. Det betyder att den troendes läsning av Skriften är densamma som den inledande läsningen för en forskare med ett sant vetenskapligt förhållningssätt.
3. Kritik mot en skrift förutsätter att man först tagit reda på vad den verkligen säger. Mot detta syndar såväl fromma som ofromma, fina och ofina, lärda och olärda, akademiker och praktiker, latinare och bönder.
4. För den troende, som vill lära känna Gud, är den rent trosuppbyggande läsningen av Guds ord, sökandet efter Gud och hans rättfärdighet genom strävan att förstå vad Guds ord säger, nödvändig och tillräcklig.
5. Att enbart söka känslomässiga upplevelser vid studiet av Guds ord är inte i enlighet med den läsning som Jesus är ett föredöme i. All läsning och allt studium av Skriften måste, för att ha bestående inverkan på människan, vara inriktad på att få nya tankar, att låta Guds tankar ändra mina. Därför måste den fromme inte mindre än akademikern läsa sakligt och låta orden lyda och betyda så som de står.
6. Texten själv ger vägledning om något skall tolkas i strid med de enkla ordens naturliga betydelse. Endast det som anges vara liknelser eller bildspråk kan med säkerhet läsas så.
7. För troende kan något slags läromässigt ifrågasättande av Guds ord aldrig förekomma, isynnerhet inte utifrån mänskliga ideologier eller ’teologier’ med sina mänskliga begränsningar.
8. Tvivel och brottning med Guds ord är inte detsamma som att avsiktligt underminera Skriftens auktoritet utifrån en obevisad förutsättning eller teori, eller känslomässig övertygelse (inte tvivel!) att det antingen inte finns någon Gud eller åtminstone att Skriften är blott människors ord.
9. ”Anpassning till vår tid” kan aldrig förenas med kärlek till Kristus, enligt Kristi egna ord: ”den som håller mina ord är den som älskar mig”.
10. Frihet i förhållande till Skriftens läror finns bara när det gäller likgiltiga ting, s.k. adiafora, det är sådant där det framgår i Skriften själv att det inte är bindande.
*
Ovanstående är från inledningen till min skrift
"OM LYDNAD & OLYDNAD 
mot Gud & människor, 
enligt Bibeln & vår tids kristna ledare"
som kan läsas i sin helhet här 
ny version [ pdf ], v.1 html: [ Läs ] eller här [ Läs ].
*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]

* * * *

cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *
NEWSMILL-artiklar i pdf [ här, överst ]
* * * * 
En rövarhistoria på Långfredagen 
& Kristi uppståndelses betydelse
[ här ]
* * * *


LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Hur skall Bibeln, den heliga Skrift, läsas?


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Bibelförakt hos kristna ledare: Arenius, Halldorf,...
  Stefan Gustavsson ändrar sig om civil olydnad
  Om lydnad & civil olydnad mot Gud & människor, enl...
  Om lydnad & civil olydnad mot Gud & människor, enl...
  Vapen, moralister & Bibeln
  Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen
  Jonas Gardells teologi - apropå hedersdoktorförelä...
  politik & kristendom - mest lästa på cid bloggen
  ORD för dagen (19 maj): Gud, Luther & cid - Förlåt...
  Guds Ord & Luthers (18 maj): Synd & Sanning  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger