| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, januari 15, 2017

 

2017-01-15 Sö cid KOMMENTAR
KAN rättsstaten bestå utan bokstafs-tro?

KRISTUSTRON kräver bokstavstro. Lika så Islam.

Värdelösa samhället av idag förkastar bokstafs-tro, men kan rättsstaten bestå utan bokstafstrohet? 

Läs pdf nedan (gratis konto/inloggning på acrobat.com är allt som krävs) 

https://files.acrobat.com/a/preview/1169b4ef-9f54-4ad4-a926-820d321c2d98

*
AKTUELLT
bibelpank anka om kvinnans jämlikhet
Del 1. §§ 1-31 ; Del 2. §§ 32-64 ; Del 3. §§ 65-80 ; Del 4. §§ 81-90 ; Del 5. §§ 91-120 Del 6. §§ 121--
*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *
PUBLICERAT PÅ NEWSMILL - nu med fungerande WayBack Machine-länkar:
2010-07-05 Kritik av Manifest för Samvetsfrihet [Newsmill] [ Läs här ]
2009-09-01 ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) med Bibeln som "rättesnöre" Newsmill [ Läs här ]
2009-08-25 SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR - KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & Pastor Swärd Newsmill [ Läs här ]
2009-07-31 DEN AVFALLNA SVENSKA KYRKAN Newsmill [ Läs här ]
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]


* * *


* * * 
lördag, juli 25, 2015

  Sharia-lagar hotar Sverige! Inför GRUNDLAGSFÖRBUD mot Sharia!
@Carl_I_Dagman: Vill du ha GRUNDLAGSFÖRBUD mot Sharia? 

Klicka på länken nedan och rösta där: 

https://t.co/q0HKzakh50


 
tisdag, juni 23, 2015

  OM NYA TESTAMENTETS LÄRA OM ARBETE & HJÄLPSAMHET apropå tiggeri bidrag mm
[ ett bidrag om Nya testamentets lära med anledning av Patrik Engellaus artikel
Skammens ministerium 
http://detgodasamhallet.com/2015/06/23/skammens-ministerium/#more-1280 ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nya testamentets lära är solklar. Lika solklar är den allmänna kristenhetens extrabibliska uppfattning. Och de går inte att förena. 

2. Olikheterna beror främst på två skäl: Sverige var förr ett enhetssamhälle där alla var kristna i yttre mening, och det andra skälet är dubbelt, å ena sidan lever kristenheten i det förgångna, som om alla fortfarande vore kristna, och å andra sidan lever man, inte helt utan, men i huvudsak utom, utanför, extra bibeln, dvs man gör sig en egen bibel. När Guds ord inte passar, så väger och väljer, vrakar och vränger man, eller tar inte reda på alls vad den verkligen säger, ibland därför att man menar sig veta det i alla fall. Och därmed har kyrkan förlorat sitt salt och ljus, sanningens ord. Kyrkan är inte sanningens stöttepelare när den överger Guds ord. Ty Guds ord, som det är, skär igenom allt, och håller isär det som inte går att dela, som märg och ben, och det håller ihop det som ingen människa kan hålla ihop, som synd och nåd, liv och död. Där salt, ljus och sanning förpassas till skräpkammaren tar röta, mörker och lögn över, och död härskar. Som i Sverige. I kyrka och samhälle.


3. NTs apostoliska, dvs av Kristus givna, lära i teori och praktik är denna:

3.1 Var och en är skyldig att försörja sig själv - den som inte vill arbeta ska inte äta.

- Det är hela Skriftens budskap att människan ska arbeta sex dagar av sju. Vilodagen är helig, eftersom Gud vilade så ska vi vila. Det är en trossak, för att hämma girighet o öva tro. Idag när vi avskaffat vilodagen inser vi vilken styrka det är att kunna säga: idag får jag inte arbeta, dvs jag måste vila och låta Gud ta hand om det jag inte hunnit med. Gott samvete i vila TROTS allt ogjort som väntar, TACK vare Guds befallning, som står över alla o allt. 


3.2 Var och en är skyldig att ta hand om sina egna - den som inte gör det är värre än en otrogen, dvs inte kristen alls. 

a) Detta är ett så självklart bud, enligt Kristi apostlar (och den som hör dem hör Kristus) att det är självklart för alla människor oavsett tro. Det är, om man så vill, en rest av Guds vilja sedan Paradiset före Syndafallet som synden inte utplånat ur naturen, även om onda ideologier som socialism och falsk kristendom dock gör allt för att utplåna det och lyckas ibland.

b) Det är inte "samhället" eller överheten eller församlingen som ska ta hand om människor. Det är den egna familjen som har ansvar för sig själva.

c) Ingen får ligga församlingen till last, den som har familjemedlem som inte kan försörja sig själv har ansvaret för denne och ska inte överlämna den personen åt andra att ta hand om.

3.3 Den kristne har alltså först ansvar för sig själv, därefter för sin biologiska familj, och för det tredje har han ansvar för sin andliga familj, de kristna, i sin egen församling först, därnäst i andra, och främst då de som lider nöd och förföljelse och isynnerhet de som man har andliga skulder till, genom tidigare erhållen förkunnelse och undervisning.


4. Den kristna församlingens praktik följer Jesu ord: det ni har gjort mot en av dessa mina minsta (dvs troende) det har ni gjort mot mig - den kristne, och den kristna församlingen har ansvar för Kristi lärjungar, inte vem som helst.

4.1 Kristus uppmuntrar kraftigt kristna att hjälpa kristna genom löftet att redan den som ger bara ett glas vatten till någon DÄRFÖR ATT han är en kristen lärjunge, han skall sannerligen bli belönad.

4.2 Och den som hjälper en profet (som ju ofta är förföljda även av de egna) bara för att han är en profet, han skall få samma lön som en profet, dvs han blir med-"skyldig" i profetens gudomliga uppgift.


5. Det står inte att finna ett enda ord som befaller den kristne att hjälpa fattiga etc bara för att de är fattiga.

6. Apostlarna går till hedningarna och predikar evangelium och ber för sjuka. Det är deras "sociala och ekonomiska" historiska insats.

(Slavar uppmanas att förbli slavar och tjäna Herren.)


7. Penninginsamlingar sker inte till fattiga otroende utan till kristna, utan undantag.


8. VILKA TROENDE får då hjälp av den kristna församlingen?

8.1 Inga män omnämns som församlingen tar ansvar för. Inga sjuka, inga fattiga.

8.2 Endast kvinnor, och av dem endast änkor, och av änkorna endast de som var för gamla att gifta om sig, och av dessa gamla änkor endast de som ingen familj/släkt hade som kunde försörja dem, och på denna lilla grupp som återstod av änkor som kunde komma ifråga ställdes ytterligare ett krav: de skulle ha levt ett fromt och föredömligt liv. Om man fyllde dessa krav kunde man upptagas som "församlingsänka" och som motprestation fick man uppgifter att utföra.


9. När kristna hjälporganisationer (ex. Pingströrelsen och andra) girigt står efter att få bidrag! från SIDA tvingas de avsvära sig sin tro och lova att hjälpa utan att prioritera kristna, i strid med kärleken och Guds ord.

10. Den kristna församlingen, Kristi lärjungar, har fått ett uppdrag, som ingen annan fått, och som ingen annan kan utföra: förkunna Guds ord, döpa och lära allt vad Kristus befallt, så att Anden kan ta ut människor ur världen för att tillhöra Gud.

11. De kristna har inte fått i uppdrag att skapa världsfred, utrota fattigdom och sjukdom, utplåna orättvisor socialt och ekonomiskt, ej heller att göra uppror och störta regimer eller s.k. onda strukturer. Och ja, kyrkan upprätthåller patriarkatet och överheten och måste göra det om den inte ska göra uppror mot församlingens herre Kristus själv. Laglöshet är antiKristligt i bokstavlig mening. /Carl Ingemar Dagman, Habo, 2015-06-23 ti 

Etiketter: , ,

 
lördag, mars 28, 2015

 

2015-03-28 lö cid KOMMENTAR

LÄNKAR GAMLA ARTIKLAR [uppdaterad 2015-04-05 Påskdagen]

 PDF-länkar till Newsmill-artiklar [ Se här, överst! ]

*
bibelpank anka om kvinnans jämlikhet

Del 1. §§ 1-31 ; Del 2. §§ 32-64 ; Del 3. §§ 65-80 ; Del 4. §§ 81-90 ; Del 5. §§ 91-120 Del 6. §§ 121--


*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG: 
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
*  

LÄS MER PÅ NEWSMILL: PDF-Länkar [ Här, överst ]

NEWSMILL Osäkra WayBack Machine-länkar: 

2010-07-05 Kritik av Manifest för Samvetsfrihet [Newsmill] [ Läs här ]

2009-09-01 ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) med Bibeln som "rättesnöre" Newsmill [ Läs här ]
2009-08-25 SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR - KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & Pastor Swärd Newsmill [ Läs här ]
2009-07-31 DEN AVFALLNA SVENSKA KYRKAN Newsmill [ Läs här ]
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]

 * * *

EN RÖVARHISTORIA PÅ LÅNGFREDAGEN 

& KRISTI UPPSTÅNDELSES BETYDELSE
eller
OM MAKT & KRISTENDOM


* * *

FLER PUBLICERADE DEBATTARTIKLAR [ HÄR ]

* * *Andra intressanta bloggar
*

 
söndag, september 21, 2014

  Försvar kontra invandring - mejl till Jan Ericsson, Ubbhult, moderat riksdagsman


Till 
Riksdagsman Jan Ericson (m), Ubbhult
Hej!

Stort tack för att du svarade på Twitter, det inger respekt och förtroende! 
Att du dessutom uppmuntrade mig att mejla är långt mer än jag vågat hoppas på. 


Mitt bekymmer är försvaret. 


1. Försvaret kopplas av SD till invandringen som påstås vara väldigt kostsam. 

2. Enligt Dick Erixon och andra har frågan om kostnader för invandringen ställts i riksdagen i "decennier" men aldrig besvarats konkret i siffror utan bara med sköna ord om att det tillför oss så mycket, inte bara ny mat, men till och med det har man använt (från vänstern) som argument i riksdagen - det inger inte förtroende.

3. Nu är en ny hitlertyp igång - och precis som på 30-t så rustar alla fredliga länder ner medan den revanschistiske kraftigt upprustar - och vi har inte ett försvar som är anpassat till denna farliga, expansivt inriktade, granne.

4. Jag vill se stängda gränser för PUTIN igår - oavsett kostnader och offer - och om det innebär "stängda" gränser för "all" invandring (till dess PUTIN är krossad) så må det ske!

5. Hittills ser det dock ut som om även de i Alliansen som talar om mer pengar till svfm prioriterar öppna gränser för alla - även om det skulle inkludera PUTINs gröna små män!

6. Fria gränser för flyktingar och asylmottagande och anhöriginvandring mm tycks för alla, utom SD, vara viktigare än att SNABBT bygga ett försvar, som är kraftigt nog att imorgon, göra det så dyrt för PUTIN, att han väljer att inte ta, vare sig Gotland eller något annat.

6.1 Man kan tillägga att man talar och beter sig som om SD vore en värre fiende än PUTIN.7. SÅ SER min tankevärld ut när mina ögon - osökt och av en tillfällighet - råkar falla på bilden "NYANLÄNDAS EKONOMI" i Twitterflödet. (Har infogat den i pdf-en med Twitter-konversationen)


8. Jag tänker att det inte är sant, det kan inte vara sant, det får inte vara sant - men tänk om det är sant! Jag tänker att det kanske är sant, eller nästan sant. Och om det är sant så förklaras mycket som jag dagligen ser i Jönköping. Det är mycket frestande att tro att den beskriver hur det är/var eftersom det bekräftar sådant man dagligen upplever sedan åratal tillbaka.

8.1 Många invandrare lever gott och kör dyra bilar (på kredit som alla andra) men tycks inte ha något jobb. 

8.2 Många har råd att flera gånger per år åka till sin hemländer, Bosnien, Iran mfl, där somliga har kvarvarande fastigheter och även pensioner eller krigsersättningar mm. (Bosnien)

8.3 SAMTIDIGT
 vet vi alla, att många pensionärer har små eller mycket små marginaler, trots ett helt liv av slit i generation efter generation i typ tusen år

8.4 SAMT: 
försvaret har sedan Palmes tid utsatts för krympningar ända intill det låtsasförsvar vi har nu, en kuliss vars enda begripliga syfte är att dölja, som det ser ut, att riksdagen är pacifistisk, och aldrig avser att använda våld, för att hävda gränser och frihet.

8.5 En bagatell, som jag dock finner udda och märklig, och som inte säger något om något, eller, som kanske säger något om något: invandrarungdomar (i Jönköping, som åker tåg eller buss) tycks ha en förkärlek för dyra parfymer som de överdoserar. Är det en ungdomsgrej (som jag sällan känner att svenska ungdomar drabbas av) eller en ekonomisk prioriteringssak pga hävdelsebehov, eller bara ett skrytfenomen, därför att man faktiskt har mycket pengar? 

8.6 Om man får för sig, eller tror sig veta, att invandrare som inte arbetar, och som aldrig arbetat i Sverige, har mer pengar att röra sig med, än pensionerade änkor som slitit hårt hela sitt liv...och vars förfäder slitit hårt, blött och dött...ja då är det lätt gjort, att se ungdomars parfymvanor som en indikation och bekräftelse på detta, och att något är riktigt fel!


9. Jag är inte insatt alls i bidragssystemen, har ingen erfarenhet och ingen kunskap. Några få gånger har jag gjort några halvhjärtade försök att tränga in i eländet men gett upp innan jag kommit någonstans.10. DET SOM ÄR INTRESSANT FÖR MIG är att försvaret får en nivå, nu, oavsett kostnad och offer, som avskräcker PUTIN från att ta (Gotland eller andra delar av) Sverige och som förhindrar att Ryssland tar kontroll över Östersjön. Och som gör det möjligt för oss att hjälpa Finland och Baltikum, vilket vore krigshämmande och fredsbefrämjande i Östersjön.

11. Om invandringen inte är lönsam - på mycket! kort sikt - så är det invandringen som måste offras. 


12. Om invandringen tar pengar från upprustning, så måste prioriteringen vara:

12.1 Hellre fortsatt fritt Sverige med stängda gränser för Putin inklusive invandring, än öppna gränser för invandring inklusive PUTIN.


13. Ser fram emot kunskapsrikt och intressant svar både på den stora bilden, om frihet och försvar kontra invandring, och på den lilla om nyanländas ekonomi.


Bästa hälsningar
Carl Ingemar Dagman 
Habo


PS Reinfeldts insatser för att uppdatera moderaterna, bilda Alliansen, och framförallt, inte bara hålla ihop den, utan också svetsa ihop den, och därtill/därigenom vinna två val i rad, det är en så stor politisk insats, att Fredrik Reinfeldt är inskriven bland de främsta statsmännen i Sveriges historia. 

Så som socialismen fick makt genom att splittra borgarna, så har det bevisats att borgarna är de naturliga regenterna i Sverige när de håller ihop. Inget kan nu vara viktigare än att fortsätta detta verk. Förutsättningen för att det ska gå, är att ta tillbaka väljare från SD, redan nu, inför risken av nyval.

Jag tolkar Fredrik Reinfeldts avgång, inte som en feg handling i besvikelse, utan som en modig och osjälvisk handling, för att göra det möjligt att (lätt och snabbt!) byta politik, i de frågor som skrämde väljare till SD, försvarsfrågan och invandringsfrågan. 

Det hade under Reinfeldt inte gått att reparera de två olycksaliga uttalandena ("försvaret ett särintresse", resp. "Öppna era hjärtan", vad har svenska folket gjort i 50 år?).

Jag anser att moderaterna är skyldiga Sverige, Alliansen och Reinfeldt att inte förspilla detta Reinfeldts offer - som ju också är hans erkännande av skuld - och utan dröjsmål erkänna misstagen om invandring och missbedömningen av PUTIN, och oavsett kostnader upprusta nu till avskräckningsnivå, och om stängda gränser för PUTIN stänger gränserna för invandring - låt det ske! Friheten är viktigare än att putsa moralisk mässing innan undergången.


För att återvinna väljare från SD - och därmed återta makten i riksdagen, vilken naturenligt bör ligga i borgares händer, ty Sverige är i grunden borgerligt - och så kunna fortsätta avsocialisera Sverige, måste man prioritera och återskaffa försvaret och avskaffa eller åtminstone nedprioritera invandring. 

BER och hoppas att Alliansen håller ihop och står emot socialismen vilken är näst PUTIN den största fienden mot välgång och välfärd, och att såväl (m) som Alliansen gör helt om och högprioriterar försvaret oavsett kostnad och offer. (M) måste ändra sig först, de andra är ju sedan förut mer angelägna om försvaret, tycks det. SD är inte fienden. PUTIN och socialism är fienderna till ett fritt och gott Sverige.

Det är en mycket stor fara i dröjsmål - försvarets upprustning kan inte vänta på en ny moderat-/Alliansledare. Ny politik från (m) och Alliansen måste komma nu innan regeringsbildningen är klar och åtminstone innan ett ej osannolikt nyval blir nödvändigt. Erkännande, bot och bättring har löfte om förlåtelse. Förnekelse ökar skulden.

Sveriges frihet står över allt annat - och förresten, hur humant är det att låta syriska flyktingar komma hit för att bli ryska fångar?PPS när jag skrivit färdigt fick jag för mig att söka på ditt namn och hittade din hemsida. Jag gillar den anda och attityd som jag där ser, helt i linje med ditt handlande, som när du svarar på frågor på Twitter och uppmuntrar att mejla dig. 

Uppskattar djupt din eftervalsanalys - jag delar din uppfattning! Gott att läsa, det ger hopp.

Önskar dig all framgång i ditt riksdagsarbete!


-----


Till sist en påminnelse till moderaterna att tillämpa grunden för segern 2006.Ur Reinfeldts segertal:

"Får jag eftersom jag var med på valvakan tjugohundratvå, säga att
varje parti äger sitt eget öde,
vi vågade utmana oss själva,
vi vågade erkänna fel,
vi vågade utvecklas,
vi vågade ta fram en genomförbar politik,
vi vågade utveckla ett regeringsalternativ med andra,
den förnyelsen har inte bara börjat,
den skall också fortsätta in i framtiden
när vi fortsätter utveckla de nya moderaterna."

===========================================|

Etiketter:

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Sharia-lagar hotar Sverige! Inför GRUNDLAGSFÖRBUD mot Sharia!
  OM NYA TESTAMENTETS LÄRA OM ARBETE & HJÄLPSAMHET apropå tiggeri bidrag mm
  Försvar kontra invandring - mejl till Jan Ericsson, Ubbhult, moderat riksdagsman


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2017-01-15 Sö cid KOMMENTAR KAN rättsstate...
  Sharia-lagar hotar Sverige! Inför GRUNDLAGSFÖRBUD ...
  OM NYA TESTAMENTETS LÄRA OM ARBETE & HJÄLPSAMHET a...
  2015-03-28 lö cid KOMMENTAR LÄNKAR GAMLA ...
  Försvar kontra invandring - mejl till Jan Ericsson...
  Europeisk dockteater: Väst tillåter att PUTIN åter...
  Kommer Sverige att försvara sin 5 sekler långa hår...
  Tomas Sjödin, pingstpastorn, predikar - men inte o...
  Kan Västvärlden räddas?
  Om Bibeln - Hur den skall läsas, samt tolkningspri...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger