| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, oktober 22, 2009

  bibelpank anka om socialismen & kvinnans jämlikhet (Del 2)

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-10-22 to kväll
cid KOMMENTAR BIBELN & UNDERORDNING, DEL 2. §§.32-64

LÄRAN OM DEN KRISTNA KVINNANS UNDERORDNING INSKRIVEN I SKAPELSEN enligt Mose och Nya testamentet - ett vederläggande av påståendet att ”jämlikheten är inskriven i skapelsen” gjort av Håkan Arenius i a-kristna tidningen Dagen 1 okt. 2009
___________________________________________________________________________
Del 1. §§ 1-31 ; Del 2. §§ 32-64 ; Del 3. §§ 65-80 ; Del 4. §§ 81-90 ; Del 5. §§ 91-120 ; Del 6. §§ 121--
____________________________________________________________________________

Apropå Anna Anka och hennes satiriska Newsmill-artikel (16/9) om det underbara i att vara fri yngre vacker hemmafru till berömd rik äldre man [ Läs här ] och andra ”osvenska” inslag i tittarsuccén Hollywoodfruar på TV3, påstår Håkan Arenius den 1 oktober i en krönika i Dagen [ Läs här ] med rubriken ”Anna Anka måste få mothugg från predikstolen” att Gud och Guds ord är källan till läran om jämlikhet mellan man och kvinna.

Arenius skriver:Jämlikheten är inskriven i själva skapelsen
___________________________________________________________________

VEDERLÄGGANDE AV ARENIUS' ARTIKEL, DEL 2. §§ 32-64

Om Jämlikhet och Underordning, Socialism, Kyrkan och Bibeln

32. ARENIUS PÅSTÅR (1) för det första: ”Det finns folk som tror att tanken om jämlikhet mellan könen är ett vänsterpåfund, pådyvlat svenska folket av sossar som Alva Myrdal eller Olof Palme. Så är det inte alls.”

33. Nu kan man mena allt möjligt med ”jämlikhet”, men om saken gäller - som här - vad Bibeln säger, så går det en klar och tydlig gräns, mellan dem som påstår att Skriften lär att den kristna kvinnan skall vara underordnad mannen, och dem som menar att Guds ord kan användas för att hävda en jämlikhet som innebär att den kristna kvinnan inte skall vara underordnad mannen.

34. För den senare gruppen är Skriften bara ett användbart verktyg för att rättfärdiga idéer som de format före, utan och utanför Guds ord samt i medveten motsättning till Skriften. De har ingen respekt för Guds Ord, och de brukar Skriften enbart som en ”nyttig idiot” varmed de effektivt kan manipulera och bedraga dem i kristenheten som ännu i någon mån är ”bundna” till Skriften, men så okunniga att de inte märker att de blir manipulerade, samt så godtrogna att de tror att deras ledare talar sanning. Dessa halvfromma ”vanliga” kristna är i likhet med Bibeln bara ”nyttiga idioter” i den avfallna kyrkans ”ledares” ögon och händer, ty dessa fromt okunniga är, genom denna sin ”fromhet” som inte är förankrad i kunskap, lätta att manipulera och lura på pengar varmed dessa oomvända falska och egennyttiga ledare, byråkrater, kändisar och självutnämnda ”vägledare” bereds möjlighet att undgå straff och istället belöna sig själva och sitt svek genom att ta ut skamlösa löner för sitt judas-arbete mot både kyrkor, medlemmar, Guds ord och Gud själv.

35. De som hävdar att kyrkans tvåtusenåriga traditionella lära att den kristna kvinnans underordning under mannen är grundad i Guds ord, och att det är Skriftens lära och Guds bud att den kristna kvinnan skall underordna sig mannen - så som församlingen skall underordna sig Kristus och hans ord i allt [ Ef 5:24 ] [ bibeln.se ] - de kan också tala om jämlikhet eller jämställdhet* i nästintill alla avseenden, men enbart inom ramen för, eller under den grundförutsättningen, att den kristna kvinnan är underordnad mannen. [* ingen särskild definition tycks vara allmänt antagen, båda orden får i olika sammanhang beteckna samma sak]

36. De som avvisar Skriftens klara, entydiga och sedan två tusen år väl kända undervisning om den kristna kvinnans underordning förnekar naturligtvis att det kan finnas jämlikhet mellan man och kvinna om den ena parten är underordnad. Men jämlikhet eller jämställdhet (i den meningen att den kristna kvinnans underordning ej kan finnas där jämlikhet i modern aktuell mening är genomförd) är även i Nya testamentet lika omöjligt att finna eller finna stöd för som i det Gamla.

37. I det Nya testamentet är det faktiskt än mer omöjligt att finna stöd för ”jämlikhet” i den betydelsen att kvinnans underordning under mannen har upphört, eftersom det är lika otänkbart som att den kristna församlingen skulle sätta sig över Kristus själv.

38. Nu är det naturligtvis intet nytt eller märkligt att kristenheten gör sig själv till herre över Skriften när det gäller den kristna kvinnans underordning. Man har ju sedan länge i strid med Guds uttryckliga ord, gjort sig själv till principiell herre över Skriften i allt, trots att även Herren Kristus Jesus själv alltid levde i och av Guds ord, och alltid underordnade sig Guds ord och aldrig upphävde något enda ord, men bekräftade allt.

39. Ogudaktigt och laglöst ändrar man numera vad man vill, när man vill, hur man vill, med självtagen rätt. Man följer i strid med Guds ord sitt eget godtycke och sin egen gudlösa vishet, som går ut på att ändra sig själv bort från likhet med Gud och Kristus, till likhet med den gudlösa omvärlden, som om det vore heligt att bryta mot Guds ord och följa Guds fiender, eller, som om den gudlösa världen hade ’guds ande’ och denne ’ande’ skulle lära ’guds församling’ att följa världen och omintetgöra Guds orubbliga ord.

40. Ja kristenheten har gjort sig till herre över vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus, genom vilken allt är skapat, och därmed har hela kristenheten gjort uppror mot underordningen under Kristus. Det är därför helt logiskt att man också särskilt gör uppror mot kvinnans underordning, då man redan allmänt gjort uppror mot Kristus själv.

41. Kristenheten (!) väljer och vrakar sedan lång tid vad man vill tro och tänka om Kristus Jesus Guds Messias, hans människoblivande, och hans ord och verk i liv, lidande, död, uppståndelse, himmelsfärd och utgjutande av Anden. Kristenheten tar inte heller Kristi bekännelse till Guds ord på allvar, i alla fall inte som ett föredöme som man är bunden att följa.

42. Den avfallna f.d. nominellt kristna kyrkan blir alltmer laglös, det är antikristlig, och den gör allt mer och oftare i allt fler frågor sig själv till Herre över både Skriften och Herren Kristus Jesus, isynnerhet när det gäller Guds ordningar för det jordiska livet.

43. Den nutida kyrkan har gjort palatsrevolution hos Gud precis som Satan, och går på det sättet miste om det eviga livet, och mörker vilar över denna alltmer anti-kristliga bastard i Västerlandet, både i Europa och i USA, som har fräckheten att kalla sig både kristen och kyrka, trots att man sedan länge har övergett den ende sanne Guden för att hora med världen och Djävulen.

44. Gud har i sin vishet sagt att den som inte tror när det gäller det jordiska och Guds ordningar på jorden, han KAN inte tro när det gäller det himmelska och andliga. Den Skriftlösa kyrkan är sanningslös, trolös och gudlös och står därför utan och utanför gemenskap med Kristus, den må sedan tala om sin vid sidan av Guds ord känslofyllda ”relation” med sin låtsasjesus hur mycket de vill.

45. Redan i början av sin verksamhet säger Jesus: ”Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? [Joh 3:12]. Och senare: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar.” [Joh 8:31], ”Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte har Gud till fader." [Joh 8:47], ”…skriften kan inte upphävas." [Joh 10:35], "Om någon älskar mig bevarar han mitt ord” [Joh 14:23]. Och Paulus instämmer: ”Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt,…” [Rom 9:6]

46. De som överger Skriften går miste om Kristus och det himmelska och blir helt jordebundna, deras straff är att de upplever sitt mörker vara ljus. Så länge de menar sig se kan de inte ändra sig eller bättra sig, de kan inte omvända sig eftersom de anser sig själva vara kloka. Så länge du inbillar dig ha ljus och ’tror’ dig veta vad rättfärdighet är kan du inte anklaga dig själv - din dom blir rättvis. Man SKALL inte bedja för den avfallna kyrkan, den är en bastard. Och de som mitt i denna avfallna kyrka känner Gud, de är kända av Gud. Men de bör akta sig noga för att bli besmittade av denna gudlösa och trolösa antikristliga ande, laglöshetens ande, som behärskar kristenheten och isynnerhet dess byråkrati och ledarskap.

47. ARENIUS PÅSTÅR (1) alltså för det första att jämlikhet mellan könen inte är ett vänsterpåfund, att det inte är sossar som pådyvlat oss detta.

48. Arenius avvisar med kallt blod i strid med fakta att det är socialismen - den laglösa, upproriska och gudlösa materialismen - som är upphovet till dessa idéer om att kvinnan inte skall vara underordnad mannen. Det är inte lite fräckt.

49. Inte heller blir det mindre fräckt av att Arenius sin vana trogen vränger sanningen på ett slugt sätt, som här då han avvisar tanken att det är vänstern - vilket i första hand är det svenska socialistpartiet - och personer som paret Myrdal och Olof Palme som ensamma tvingat fram detta i Sverige. Det må nu ha ett visst begränsat mått och sken av sanning i sig. Men att just det svenska socialistpartiet och just dessa personer har avsevärd del i skulden för nedbrytandet i just Sverige av kvinnans underordning är solklart. Lika klart är att det inte var dessa som var först, men det är just folk som de, socialister, som mer än andra drivit denna fråga.

50. Det är socialismens kännetecken och grundidé att vara upprorisk och laglös och därmed antikristlig. Den vill bryta ner allt bestående, alla pelare i samhället, varav kvinnans underordning under mannen är en. Hos Marx och Engels stod inte kvinnans ”frigörelse” från underordning som en särskild punkt. Deras fördomsfulla förvetenhet, deras pseudovetenskapliga lära, var att den privata äganderätten var skuld till allt, och därmed skulle allt ”förtryck” och all underordning upphöra med kapitalets avskaffande.

51. I deras anstiftan till våldsamt blodigt uppror emot allt bestående, i det ökända spökprogrammet från 1848, det s.k. ”Kommunistiska Manifestet” [ Läs här ], heter det således, i några nyckelmeningar:

51. a) ”I det borgerliga samhället härskar alltså det förflutna över det nuvarande, i det kommunistiska samhället det nuvarande över det förflutna.”

- Härmed upphävs principiellt alla rötter, alla släktband, alla seder, alla traditioner, alla avtal, alla lagar, allt arv, all egendomsrätt och alla ordningar överhuvudtaget, inklusive familjen och all underordning, och främst av allt all religion och moral och isynnerhet Bibeln. Men inte bara det, all samlad kunskap och erfarenhet genom tusentals år av civilisatoriskt arbete i mänsklighetens historia föraktas, förkastas, förnekas och aborteras. Det är för övrigt en historiskt sett unik självglorifierande hybris som Marx och Engels och deras gelikar står för. I ljuset av de senaste hundra årens världshistoriskt rekordhöga massmordsoffer för socialismens utopi och högmod så kan man säga att det kunde inte gärna sluta på något annat sätt.

51. b) ”Den borgerliga familjen bortfaller naturligtvis …i och med kapitalets försvinnande.”

- Äktenskapet ses som endast en materiell och pekuniär andelös institution, det moraliska, själsliga och andliga förhållandet inför samhället och Gud mellan makar och barn och föräldrar upphävs.

51. c) ”Den kommunistiska revolutionen är den radikalaste brytning med de nedärvda egendomsförhållandena; intet under då att i dess utvecklingsgång radikalast brytes med de nedärvda idéerna.”

- Härmed erkännes anklagelsen att socialismen är ett brott mot all historisk utveckling.

51. d) ”I stället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar framträder en sammanslutning, vari envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling.”

- Här ligger roten till vår tids ensamhet och egoistiska individfixering som tillåts bryta mot alla plikter och allt ansvar i ”frihetens” namn, inte minst frikopplandet av kvinnan från hemmet och barnen och mannen, och sexualitetens frikopplande från familjebyggandet. Det är en historisk lögn att ge kapitalismen skulden för vår tids ensamhet och egoism. Kapitalismen hade funnits länge innan detta framträdde, och det är med socialismens framträngande som det uppstått. Och det beror till största delen på socialismens nedbrytande av familjen och det beroende mellan individer som hör samman med den. Det är slaveriet under staten som är förbannelsen, och det är socialismens verk.

51. e) ”Men i dessa socialistiska och kommunistiska skrifter ingår även kritiska element. De angriper alla grundvalar för det bestående samhället. De har därför lämnat ett högst värdefullt material till arbetarnas upplysning.”

- Ordningar, lagar, överhet och underordning är från Gud; laglöshet och terror är från Antikrist, som förebådas av påvekyrkan, baptismen och dess än värre dotter socialismen.

51. f) ”…kommunisterna understödjer överallt varje revolutionär rörelse mot de bestående sociala och politiska förhållandena…” (talar för sig själv)

51. g) ”[Kommunisterna]…förklarar öppet, att deras mål blott kan nås genom en våldsam omstörtning av all hittillsvarande samhällsordning…” (talar för sig själv)

52. Socialistiska idéer om jämlikhet uppstod för första gången på allvar och i större utsträckning på 1700-talet i Frankrike under upprorstiderna, den s.k. upplysningen. Särskilt mot slutet av seklet under franska revolutionen härjade dessa socialistiska idéer om ”jämlikhet”, som i sin tur ledde till hävdande av jämlikhet mellan könen. På Wikipedia i artikeln "Feminism" säger man samma sak: "Från ursprunget i upplysningstidens frihetstankar och den franska revolutionen har feminismen vuxit till att idag bli en betydande intellektuell och politisk kraft." [ Läs här ]. Och i Wikipedias artikel ”Feminismens historia” kan man läsa: ”Under franska revolutionen togs dessa frågor för första gången upp på den politiska dagordningen i Europa.” [ Läs mer här ].

Lägg märke till detta, Arenius påstår att jämlikheten melllan könen är av Gud inskrivet redan i skapelsen, likväl förs det i själva verket fram för första gången i historien (!) på allvar omkring 1800 år efter Kristi födelse!

53. Och dessa socialistiska idéer fick en sådan spridning och omfattning att de nådde ända in i den Svenska kyrkan, vilket ledde till att Svenska kyrkan i strid med sin bekännelse och i strid med Guds ord redan för tvåhundra (200) år sedan, under det oroliga revolutionära året 1809, tog bort från kyrkans vigselformulär orden om den kristna kvinnans underordning under mannen. Det var inte bara Finland som förlorades detta år.

[Denna ändring bar sin fulla frukt i våra dagar, efter 200 år. Först 1958 då kvinnan fick tillträde till prästämbetet och i detta år 2009, då en lesbisk kvinna blev biskop. Skörd kommer i historien ofta efter lång tid.]

54. Det går numera lätt att med hjälp av internet på några få minuter kontrollera hårda fakta i uppslagsverk och artiklar online för den som har dåligt minne eller saknar kunskap eller inte har tillgång till andra kunskapskällor såsom fysiska uppslagsverk och fackböcker. Men Arenius är uppenbarligen inte intresserad av fakta eftersom han inte använder de kunskapskällor han tveklöst har tillgång till. Detta är desto mer anmärkningsvärt eftersom han som skribent på en tidning mer än andra har krav på sig att kolla fakta innan han skriver. Men han vill inte kolla fakta, på svärmares vis ’tror’ han sig veta allt eftersom han har ’anden’. Han bärs av det för svärmare typiska, de följer sina feberheta drömmar och intalar sig att det är från Gud. Och framförallt, han är propagandist och tvekar inte att vränga både historien och Skriften mot bättre vetande för att gynna sin egen lilla gudlösa agenda. Det är nu inte första gången det händer i en svensk dagstidning, och det händer inte sällan också på tidningen Dagen.

55. Arenius är inte ensam varken på Dagen eller i svensk dagstidningspress att strunta i den journalistiska hedern och istället driva propaganda med hjälp av halvsanningar värre än lögner. Dubbelkoll och trippelkoll existerar inte för propagandister, man tar vad man har, och hittar på och fyller ut vad som saknas, och gör vad man måste, och funderar ut vad man kan, för att det ska gynna den förutbestämda åsikten. Samvetet, sanningen, historien, Skriften, Guds fruktan – intet är för stort för att offras på propagandans altare. Man undrar vad Arenius är påverkad mest av. Det är som om han skrev påverkad av lögndroger eller hallucinogener och drömde fram sin önskade revision av både dåtid, nutid, framtid och Guds ord. Han skriver som om han vore utan kontakt med sitt eget minne och på oändligt avstånd från en internet-uppkopplad dator eller ett enda litet uppslagsverk, ja som om han inte hade en Bibel inom armslängds avstånd och var för trött att resa sig upp och slå i den.

56. Man kan hoppas att inte bara några få utan de allra flesta är väl medvetna om att det är först med den franska blodiga revolutionen, och senare genom den välmenande men aningslösa liberalismen, och framförallt den ondskefulla öppet blodtörstiga marxistiska socialismen som dessa idéer om att kvinnan och mannen är ”jämlika” uppkommer och får spridning och vinner inflytande. Isynnerhet hävdar ju ofta just socialister att de lär detta i medveten motsättning till Skriftens och kyrkans samfällda lära om den kristna kvinnans underordning under mannen. I Sverige drevs dessa frågor under slutet av 1800-talet också av lesbiska kvinnor med kristet namn och under vrängande av Skriften, i samma stil som Arenius, K G Hammar och Jonas Gardell i vår tid. Intet nytt under solen.

57. Detta förnekande av väl kända och kontrollerbara fakta i frågan om jämlikhet och den kristna kvinnans underordning i Skriften, kyrkan, historien och nutiden visar hur sanningen offras av Arenius för att han skall kunna driva propaganda.

58. Det är allvarligt att vränga sanningen, det är än allvarligare att vränga Guds ord, och isynnerhet fördömligt är det att vränga Guds ord under sken av trohet mot Gud.

59. Det är inte möjligt att Arenius har en enda allvarlig tanke på Guds existens, ty då skulle han inte våga skriva som han gör. Den som gör det minsta av Guds bud omintet skall räknas som minst i himmelriket, om han överhuvudtaget kommer ditin. Den som håller allt och ändrar på intet skall räknas för stor, hur liten han än må vara i människors ögon.

Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.” [Matt 5:19]

60. Arenius bluffar vilt och hoppas att ju fräckare han vränger fakta desto lättare skall det passera som sanning. Han tänker så lågt om sina läsare att han hoppas att ingen tänker på att de äldsta och största kyrkorna i öst och väst ännu i denna dag efter två tusen år på såväl Bibelns som den kristna traditionens grund hävdar den kristna kvinnans underordning under mannen och förbjuder den kristna kvinnan att få tillträde till prästämbetet.

61. Och de flesta känner väl till att detsamma gällde i Svenska kyrkan ända fram till 1958.

62. Och de flesta av Dagens läsare torde ha klart för sig att i den svenska pingströrelsen var det i upp till tjugo år efter Lewi Pethrus’ död (d.1974) omöjligt för en kvinna att bli accepterad som församlingsföreståndare. Det första undantaget kom 1980 (Wasti Feldt-Johansson), och då skedde detta i strid med den djupa och breda uppfattningen från Lewi Pethrus’ dagar, och det var då 1980, fortfarande emot vad de flesta i pingströrelsen ansåg vara rätt. Bibeln var då ännu den gällande auktoriteten framför andra i rörelsen. Ändringen kom först med Sten-Gunnar Hedin i mitten av 1990-talet. Allt detta och mer borde även Arenius minnas och känna till. Och likväl talar han som om ”jämlikhet” mellan könen rått och varit oomstritt i kristenheten sedan skapelsen! Fastän det inte ens varit så på den tidning där han skriver, mer än i 15 år högt räknat.

63. Vi kan alltså konstatera att Arenius far med osanning då han påstår att socialismen inte är skuld till upphävandet av kvinnans underordning och pådrivare av den moderna jämlikheten.

64. Det är alltså inte så som Arenius säger, så är det inte alls. Det är precis tvärtom. Det ÄR först med den franska revolutionen som dessa till väsendet gudlösa socialistiska upprorsidéer om ”jämlikhet” mellan könen börjar uppträda som en kraft i samhället. Och de uppträder då i stark opposition till just den kristna läran som är och varit oförändrad sedan apostlarnas dagar i kristenheten, och varit gällande sedan före syndafallet och fortfarande gäller utom i öppet avfallna f.d. nominellt kristna kyrkor./slut del 2/cid

____forts. följer_________________________

Del 1. §§ 1-31 ; Del 2. §§ 32-64 ; Del 3. §§ 65-80 ; Del 4. §§ 81-90 ; Del 5. §§ 91-120 ; Del 6. §§ 121--

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER PÅ NEWSMILL:
2009-09-01 ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) med Bibeln som "rättesnöre" Newsmill [ Läs här ]
2009-08-25 SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR - KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & Pastor Swärd Newsmill [ Läs här ]
2009-07-31 DEN AVFALLNA SVENSKA KYRKAN Newsmill [ Läs här ]
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]

Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  bibelpank anka om socialismen & kvinnans jämlikhet (Del 2)


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  "GUDLÖSAS" GUDLIGA KRITIK MOT "GUDLIGA"
  bibelpank anka om kvinnans jämlikhet (Del1)
  Lydnad mot Guds Ord i Läran & Livet
  Obesvarade frågor om pastor Swärds bibeltrohet
  Pastor Swärds bibelbluff - tystnaden talar högre ä...
  ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) på Newsmill
  "Skriftens auktoritet splittrar, Kyrkan delas i gu...
  ”KRISTEN” CENSUR AV GUDS ORD, PASTOR SWÄRD & ”KRIS...
  PASTOR SWÄRD CENSURERAR GUDS ORD - mer om "kristna...
  Läkare drar svärd mot doktor Swärd  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger