| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, augusti 21, 2009

  Läkare drar svärd mot doktor Swärd

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-08-21 fre em
cid KOMMENTAR EFK SPLITTRAT I GUDLÖSA & HYCKLARE

En läkare utan teologisk kompetens är rektor för EFK:s teologiska lekskola i Örebro. Denne rektor Pekka Mellergård är inte intresserad av att hålla sig till Skriften, Guds ord. Han är mer intresserad av gudlös socialism i amerikansk tappning, á la Jim Wallis. Denne Wallis är en gammal laglös 68-typ, en kryptokommunist, som kallar sig kristen, och som är mest känd för att klippa sönder biblar både bokstavligt och förkunnarmässigt. [Han är också känd för att stödja den sämste president USA någonsin haft, den mekaniskt evigt leende och ständigt ljugande baptisten Jimmy Carter, som trots att han gång på gång blev ertappad som lögnare aldrig erkände. Hans hantering av gisslandramat i Iran 1979 är en av orsakerna till 11 september.]

Nu har denne läkare Pekka blivit arg på pastorn, doktorn (i statsvetenskap) Stefan Swärd, som är styrelseordförande i EFK, därför att han tar sitt jobb på allvar och kritiserar strömningar inom EFK som enligt honom leder bort från Skriften. Swärd har som framgångsrik bloggare under ett helt år ständigt hänvisat till Skriften som källa och norm för kristen tro och kristet liv. Och när han nu i sommar granskat Brian McLaren så har hans dom blivit hård. Det har också framgått att denne McLaren har ett ganska utbrett stöd i EFK och på andra håll. Hans böcker har översatts till svenska och marknadsförts som kristna fastän de på intet sätt är det.

Ingen av McLarens beundrare har haft mod eller förmåga att stå upp till försvar, ingen har kunnat motbevisa Swärds sågning av denne McLarens villoläror.

Dimridåer efter slaget!

När nu alltså Swärd vunnit slaget och lagt en god grund för att kunna vinna kriget, då börjar en kampanj för att leta fel hos Swärd. Inget kan vara tydligare än att man i sin besvikelse över att inte ha kunnat motbevisa honom i stället försöker underminera Swärds person och ställning. Det är ett känt mönster inom de vänsterkretsar Pekka tillhör. Man kan inte klara sakfrågan med sakliga argument, och går då på person, formfrågor, och annat. Och framför allt försöker man begränsa hans frihet så att lekskolan i Örebro skall kunna fortsätta att underminera Guds ord, och så på sikt göra EFK till ett alltigenom modernt samfund där Guds ord reducerats till en gammal bok utan värde för oss nu.

Pekkas gäng är naturligtvis inte glada över att de inte längre oförhindrat och egenmäktigt kan påverka EFK åt sitt håll. Men om någon skall påverka så är det väl Swärd och han gör det öppet inför alla.

Pekka har inte läst McLaren säger han, som om det skulle bevisa att hans kritik av Swärd inte har med det att göra. Men Pekka ivrar för Jim Wallis som snarare är värre.

Det Swärd har gjort är att utifrån sin Bibelförståelse såga en upphöjd människolära. Det gör han rätt i. Och många är de som hoppas att han blir ännu skarpare och tydligare. För som jag visat så är hans bibeltrohet långt ifrån godkänd och framstår sakligt sett som en dimridå även den, ja på ett sätt värre, eftersom han inte är trogen Biblen fastän han säger det, medan Pekka och liknande figurer faktist mer eller mindre öppet ifrågasätter Skriften, vilket ju är ärligare, men samtidigt mycket illa.

När dimman lättar borde det verkliga slaget börja.

De som vill tänka själva parasiterar på det som bibeltroende kristna byggt och söker tränga ut de som fortfarande vill hålla på Bibeln. Det är högst orättfärdigt. Men de som inte släpper taget om Bibeln måste förstå att det kan behövas offer.

Det är förmodligen bättre att lämna alla de gamla samfundsstrukturerna åt dessa som har världens ande och går varthelst världen går, det lär i alla fall inte gå att kasta ut dem. Och att hålla på att strida med dem är verkningslöst och ett Sisyfos-arbete. Och om dessa gudlösa vill bevisa sin rättfärdighet genom att tränga ut dem som är kärnan i all kristen verksamhet, de som beder och håller fast vid ordet, så låt dem göra det. Sedan när allt rasar för dem så kommer de se sin gudlöshet, i bästa fall.

Swärd skulle kunna bli en samlande person för sådana som inte längre vill slösa sin kraft på att försöka stoppa sekulariserade namnkristnas maktambitioner i existerande strukturer. Det är sent, men inte för sent, och absolut inte för tidigt att börja något nytt, med Guds ord i centrum.

Men för att det skall kunna ske så måste man ha mer kraft än den Swärd har visat. Kraften ligger nämligen i att hålla sig till Skriften i allt alltid. Det gör inte Swärd, han är därför en hycklare, men det är i alla fall större hopp om honom, hoppas åtminstone jag, än dessa som är så gudlösa att de uppsåtligt och öppet vill lämna Skriften som auktoritet för att bedriva socialism och politik i enlighet med världens ande. Med Swärd är det nog så att han ser inte alltid att han avviker från Skriften.

Låt mig ge ett exempel. Hela Skriften, Mose, profeterna, de historiska och poetiska böckerna, evangelierna och breven är inspirerade av Gud. Det är Herrens ande som talar genom profeterna och i hela Skriften. Det är alltså Kristi ande som befaller att människan SKALL DÖDA den som utgjuter oskyldigt blod, lika mycket som det är Kristi Ande som dödar Ananias och Safira i Jerusalem i den första kristna församlingens första sommar. Med vilken rätt anser nästan alla i den s.k. kristenheten att det antingen är föråldrat eller ändrat eller oviktigt eller olämpligt eller något annat?

Det är bara vana vid att ta efter världens tänkande som gör att kristna kan anse sig för bättre och "barmhärtigare" kristna, ja som de enda rätta kristna om de kraftigt fördömer dödsstraffet. Det man säger innebär dessutom att man är heligare än Gud. SKR har påstått att alla dödsstraff är uttryck för ondska, vilket gör Gud till ond!

Men om man verkligen såg vad hela Skriften säger, så skulle man se att alla patriarkerna och hjältarna, i egenskap av överhet, på Guds befallning både bedrev anfallskrig, försvarskrig och dömde till döden. David var ända från ungdomen väl övad i konsten att döda, både vilda djur som angrep oskyldiga djur som lamm och får, och senare dödade han duktigt Israels fiender, och han började med att fälla en jätte med små och enkla vapen som han behärskade med fulländning.

I NT är inte överheten teokratisk, överheten är hednisk, men Guds ord gör klart att ALL överhet, oavsett om det är Nero eller Reinfeldt eller Gustav Vasa, är insatt av Gud och SKALL bruka svärdet till att straffa ända till döds och belöna de som lyder.

Kristenhetens förhållande till djur, våld och dödande är bara några av de mest slående exemplen på hur man steg för steg har omdefinierat kristendomen.

Den avfallna kyrkan har en kristendom som skiljer sig på de flesta punkter från sann kristendom. Skriften framställer det som förbannat att frige mördare och korsfästa oskyldiga (Jesus!), men moderna upproriska laglösa antikristliga namnkristna kallar det barmhärtigt att låta oskyldiga dö för att mördare skall få en ny chans, ja man säger att det är barmhärtigt att mörda trettiofem tusen människoliv i dess linda bara för att de är så små - varje år! Ingen kristen ledare ser detta som ett problem. Men att bedriva socialhjälp till gudlösa anser man vara viktigast av allt - och det är inte ens befallt!

Den f.d. nominella, numera avfallna kyrkan är inte ens lik skuggan av kristendom, den är antikristen, och inget falskt snack om Jesus kan dölja det. Det finns redan i Nya testamentet en falsk Jesus, en falsk förkunnelse som dock talar om Jesus.

Det gudlösa pratet om att Guds rike är här och att det skall utbredas av oss är en annan totalt omdefinierande lära. Guds rike är inte här, det skall komma, det är därför vi skall be "tillkomme" och inte "tillväx". Guds rike kommer inte stegvis, det kommer på en gång, och det kommer när allt hopp är ute, inte när allt är fint och färdigt för Jesu återkomst.

Det blir allt tydligare att kriget står mellan dem som vill hålla på Guds ord i allt och de som vill tänka själva och som alltså förnekar Guds ords auktoritet och uppenbarelsekaraktär.

Gå ut ifrån de onda!

Men kraftlösheten hos Swärd och andra visar sig i att deras bekännelse till Guds ord inte är helgjuten, de kan inte släppa taget om de strukturer som sedan länge behärskas av de gudlösa. De inbillar sig fortfarande att det skall bli "väckelse" och att de gudlösa skall omvända sig med mera. Det kommer inte ske.

Det bästa som kunde hända vore om man lämnade den gudlösa församlingen åt sitt öde, det skulle påskynda begravningen av det som för länge sedan är dött. Lagen fordar att den som är död skall begravas. Men dessa som inte vill begrava det som är dött visar således laglöshet, och det är antikrists väsen.

Hur genuin är Swärds bekännelse till Skriften?

Om han menar allvar så måste han börja inse att halvhet är kraftlöst. Har man ändrat på ett har man ändrat på allt. Och om Swärd blir helgjuten så kan han inte vara kvar i EFK ej heller hitta något annat.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER PÅ NEWSMILL:
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Läkare drar svärd mot doktor Swärd


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  pingstpastor låter vegetarian jämställa köttätande...
  "kristna" bloggvärlden - något om att bli raderad,...
  Är det rätt att äta kött? - eller om moralism i al...
  "Den Avfallna Svenska Kyrkan" - idag på Newsmill.se
  "Pastor Swärds bibelhyckleri" publicerad på Newsmi...
  Kärleken & Ordet
  Pastor Swärd & hans gud "outstanding"
  Bibellärare anklagar pastorer för dålig bibelkännedom
  GARDELL, SWÄRD & BIBELN – eller något Om Den Avfal...
  Humant tycka synd om mördare som avrättas  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger