| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, augusti 20, 2009

  "kristna" bloggvärlden - något om att bli raderad, utkastad & spärrad

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-08-20 to
cid KOMMENTAR LAGLÖSHET ÄR ANTIKRISTS ANDE

Så har det då hänt igen! En av alla dessa icke-händelser som faktiskt vittnar om något. En bloggare (pingstpastor) har raderat inlägg och stängt av mig från sin blogg.

[Uppdatering: Sven J. påstår på Karlendals blogg to 20 aug. 15.04 att vi inte är portade. Sven är inte portad, men jag är det, flera försök att göra inlägg har misslyckats, senast nu to 20 aug. kl. 18:43 och dessförinnan ca kl. 18:30, och innan dess i samma stund som Karlendal raderade, då jag blott ställde frågan har du raderat mina inlägg, inte ens det tog han in. Ej heller har han kontaktat mig, vilket han synes ha gjort med Sven, den vegetarian som likställer köttätande med aborter. Nu 19:28 publicerades ett nytt inlägg av Sven J. medan mina två för ca en timme sedan är opublicerade. Det visar att en vegetarian som likställer köttätande med aborter är välkommen hos Karlendal, men en som sätter Bibeln över människors tankar och tar konsekvenserna av det är inte välkommen.]

Det har hänt flera gånger att man stängt av mig från bloggar och oftast har man då också raderat inlägg. Jag minns inte vem som var först. Ingen har hittills gjort det på sakliga grunder, eller av de skäl som redovisats. Och det är alltid orsakat av att jag kompromisslöst hävdar Bibelns ord. Det är lätt att veta eftersom avstängningen alltid har föregåtts av vilda protester från en eller flera andra kommentatorer. Att hävda att påvekyrkan bör kallas påvekyrkan, eller att dödsstraffet är instiftat av Gud är bara två exempel på sådant som man kan bli utslängd för. Dessa som förfasat sig har i regel hört till just den bloggens lilla sekt och de har alldeles ostraffat fått göra sådant som andra straffas för, inklusive bryta regler.

Exempelvis på bloggen Alitheia fick en sektmedlem använda orden antisemit och fascist emot sådana som hävdade åsikter han inte gillade. Och detta trots att Guds ord lär klart och tydligt att den kristna församlingen är Guds folk i sanning, ja till och med säger Skriften att de kristna är de sanna judarna. Bibelns uppfattning i denna fråga brukar kallas ersättningsteologi av trendkänsliga och politiskt korrekta bibelvrängare, som döljer sitt hat eller förakt för Guds ord i denna fråga under falsk omsorg om judarna.

För Alitheia, som är en slags judisk sekt som proselyterar bland pingstvänner och andra som känner berättigat främlingsskap inför pingstsamfundet och dess färd, var det som att peta dem i hjärtat med en kniv, de kunde ju inte överleva om de lät Bibeln tala i denna punkt. Sektledarna på Alitheia vill göra kristna till judar.

För övrigt har jag aldrig överhuvudtaget ens hört talas om att harmlösa inlägg har stoppats någonstans därför att de bröt mot någon formell regel. Att bli avstängd är alltså ett erkännande av att man är "farlig". Men att vara farlig i ljusskygga sanningslösa sektsammanhang är verkligen något att ta som beröm.

Typiskt är att reglerna tillämpas bara emot dem som har en annan påstått felaktig åsikt, den "bredd" eller "åsiktsfrihet" som man gärna tror att bloggvärlden skall erbjuda är nog ganska sällsynt. Det är sektväsendet som styr nästan överallt.

NEWSMILL är det enda jag känner till som på allvar förstått hur internet och nyheter och åsikter skall knytas ihop med bloggvärlden och demokrati. STOR heder åt Newsmill.

Att regler tillämpas osakligt och partiskt demonstreras mycket väl av Mikael Karlendal på bloggen "Ängelholmspastorn tycker till" då han raderar mina inlägg (först efter flera dagar) och avstänger mig i strid med sina egna uppsatta regler (se mitt förra inlägg här på denna blogg).

Karlendal raderar och stänger av mig först efter att jag visat att en på bloggen aktiv vegetarian som med orätt kallar sig kristen likställer köttätande (=djurdödande) med dödande av människor genom aborter [se förra inlägget sista styckena]. Ja frågan är om inte denne till och med anser att djurdödande är värre, eftersom han hävdar att djurdödande också dödar människor. Det är meningslöst att begära bevis för sådana övermåttan höga uppenbarelser - i dessa fanatikers hjärnor behövs det naturligtvis inte, det är ett säkert tecken på villoandar. Denne persons inlägg emot mina blev borttagna samtidigt med mina (i ett försök att visa sig opartisk?), men lite senare var han igång igen på Mikaels blogg. Alltså den som driver vegetarianism i strid med Karlendals egen uppfattning och jämställer djurdödande med människolivs tagande den får gärna vara kvar, men den som kallar en sådan för okristen han får inte vara kvar, eftersom han enligt Karlendal är "vildvuxen" i sin bibeltolkning.

Karlendal erkänner att han "tolkar" Bibeln och vill till varje pris få mig att likställas med honom. Men se, det går inte för sig. Jag tolkar inte bort Bibelns klara ställen, jag låter Bibeln säga det den säger, det är nog för mig. Uppenbarligen är det för mycket för Karlendal. Han kan emot trenderna säga att köttätande är rätt, grundat på Genesis 9, men han klarar inte av att se att Genesis 9 också innehåller en befallning från Gud till människan att människan SKALL DÖDA den som utgjuter oskyldigt blod.

Karlendal har visat att han KAN stå emot vissa trender, men han har ännu inte förstått att han MÅSTE låta Bibeln säga det den säger i allt för att kunna göra anspråk på bibeltrohet. Det är ju helt omöjligt att hävda att en del av Genesis 9 gäller, men inte en annan del. Så pass hederlig borde Karlendal kunna vara. Men när jag ställde frågan så svarade han inte. Inte heller har han ens försökt att bevisa att jag inte är bibeltrogen, men att påstå det utan bevis så mycket klarar han. Det är vågat! Men modig nog att visa det är han inte.

Likaså kan han säga att han är "helt säker" på att Bibeln lär något han kallar för "förvaltarskap" men bevisa det duger han inte till. Tingstens ord gäller också här, de kristna har först en åsikt sedan går de till Bibeln för att hitta stöd för det de redan bestämt sig för av andra skäl. Detta är Djävulens ande och väsen, lögnens ande.

Karlendals agenda är inte att låta Bibelns ord gälla, han är så pass ärlig att han rent ut säger att han TOLKAR, men att tolka Bibeln så att den inte får säga det den säger, det är inte bibeltrohet, det är och bör kallas borttolkning, och det hör till världens ande. Tolkning är att låta dunkla skriftställen upplysas av klara, inte att tolka bort klara ställen med dunkla, eller sprida förvirring genom att blanda bort korten med ovidkommande utsagor.

Man bör hur som helst tacka Gud för den stora nåd det innebär att få vittnesbörd av motståndarna att man inte hör till deras sekter. Om jag vore välkommen på tidningen Dagen, bloggen Alitheia eller på Karlendals blogg, så som de ser ut idag, då måste det betyda att jag lämnat Bibeln. Det är verkligen en stor ära att bli ansedd som oönskad av sådana som tidningen Dagen, bloggen Alitheia och den anonyme låtsasprofeten Haggaj, hycklarna på det skenbibliska äktenskapsinstitutet CredoAkademin och nu Karlendals blogg.

Karlendals två artiklar, som väckte hopp hos mig om att något radikalt nytt var på väg inom pingstkyrkorna, kan naturligtvis fortfarande rekommenderas. Men tyvärr var de undantag och inte tecken på en ökad insikt om vikten av trohet mot Skriften. Karlendal drivs uppenbarligen inte av Bibeltrohet när han skriver utan av något helt annat, för mig okänt motiv, som just i de här två frågorna ledde till bibeltrogna utläggningar. Annars kan man se att de egna tankarna värderas i regel mycket mer än de klaraste och enklaste Bibelord. En av Karlendals sektmedlemmar har som bas för sitt tänkande sådana fina fraser som "Kan bara inte vara så!", utan att förstå att om det mänskliga förnuftet sätts till domare över Guds ord då blir inget gudomligt kvar.

Laglöshet är antikrists ande och det skall öka i de sista tiderna säger Skriften. Det visar sig i allt och överallt i "kristenheten" i Sverige. Isynnerhet bryter man med de mest fromma motiv - "barmhärtighet" är ett favoritskäl - även mot Guds bud, lagar och ord. Att detta visar sig i bloggvärlden också är inget konstigt, tvärtom.

För övrigt är det överallt i alla sammanhang så att om man vill bli av med någon och ens egna regler inte räcker till, eller till och med skyddar personen ifråga, t.ex. en skribent, då bryter man helt enkelt i alla fall mot sina egna regler. Man visar så att man i hjärtat är laglös, vilket är särskilt typiskt både för sekterister och världsliga tyranner som ju är sina egna lagar och ändrar på reglerna när och hur det passar dem, utan förvarning, helt godtyckligt och efter eget gottfinnande, ja man kan även ändra dem bakåt i tiden, vilket är restlöst Djävulskt.

All typ av laglöshet är Djävulens kännemärke och förebådar Antikrist. Att ändra allt i stunden och efter den gärning man ogillar, för att komma åt sådana personer man inte gillar, och som man inte kan komma åt med de lagar och regler som gäller, det är tyranners och sekteristers typiska form av laglöshet, i båda fallen är man experter på att motivera dem med de finaste motiv. Men att döma efter lagar som inte fanns när gärningen begicks, det är djupt orättfärdigt, och därför gudlöst.

Respekt för lagarna kan bara upprätthållas om man håller sig till de lagar som är stiftade före en gärning. Den som inte håller sig till de lagar som gäller bryter lagen, han är en lagbrytare, och lagbrytare är orättfärdiga. Den som skapar nya lagar eller upphäver gällande utan förvarning är värre än något annat, han bryter ner hela grundtanken med lagstyrning, nämligen förutsägbarheten och likheten inför lagarna.

Den som sätter sig över lagen och upphäver all lag och är en usurpator. De kristna gör så med Guds ord hela tiden. Att de gör så med sina egna bloggregler är då kanske inte så märkligt. Om man tror sig om att ändra i Guds bud, så borde man ju få ändra i sina egna hur som helst.

Laglydnad är nödvändig för att ett samhälle skall fungera, lagreglering innebär nämligen i första hand förutsägbarhet, inte moralisk vägledning. Man skall kunna förutse vad som händer om man gör det ena eller andra. Om man bryter mot lagen så skall man straffas, om man inte bryter mot lagen så skall man inte straffas. OM man följer lagen skall man belönas.

Det är bara tyranner och sekterister som anser sådant vara en hämsko. Sanna kristna och demokrater anser däremot sådant vara gudomligt. Att stifta lagar och att tillämpa dem, det är den högsta och viktigaste konsten i ett samhälle. OM man kan bli dömd efter en lag som inte fanns när gärningen begicks så har allt förtroende i samhället brutits, likaså om laglydiga straffas och lagbrytare belönas eller slipper straff. Detta är grundläggande i kristendom och i demokratin, och demokratin bygger på denna kristna inställning till samhället, som Sveriges konung Gustav V gav uttryck för i sitt valspråk "Land skall med lag byggas".

Men dessa sekterister som alltså har en tyranns inställning till lagar, härjar överallt i kristenheten och de drar sig inte ens för att visa laglöshet gentemot Guds bud och ord. De ändrar på allt de tror kan gynna dem. Det säger allt om hur gudlösa dessa är och hur avfallen större delen av kristenheten är i Sverige och Europa.

Att man kallar sig kristen är ingen hämsko, man inser inte, förstår förmodligen inte ens, att man bevisar sin gudlöshet då man bevisar sin laglöshet.

*

Ibland har skenskäl angetts för att utestänga mig. Dessa har haft den för avstängaren stora fördelen att det då i deras egna ögon nästan har sett ut som om det vore "kärlek till sanningen och lydnad av lagar och regler som tvingade dem mot deras vilja att vidtaga denna för dem så otrevliga åtgärd som de helst skulle velat slippa".

De sanna skälen anges aldrig, oftast är det så människor emellan, oavsett vad det handlar om. Sanningen är för känslig och man vill dölja vad det egentligen är som får en att göra det ena eller andra. Alla söker vi (oftast) rättfärdiga våra gärningar, göra dem finare.

Sekterister som i hjärtat är antidemokrater och flyr från sanningen om sig själva motiverar sitt blockerande av yttrandefriheten och demokratin på nätet med skäl som är lite finare, lite snyggare, lite mer sakliga, än de i verkligheten är. Det sekteristiska, osakliga, partiska eller känslomässiga 'usch & fyandet' vill man inte stå för, man formulerar sig som om åtgärden vore sakligt grundad i regler. Och helst lägger man till hur djupt sorgsen man är över att behöva ta detta steg som man trots allt är så otroligt tvungen till. Och ändå är det aldrig smickrare som utestängs, de uppmuntras, trots att de ljuger! Det är alltid kritiker som utestängs - även sådana som talar obestridlig sanning. Och de utestängs av dem som vill begränsa demokrati och yttrandefrihet och de gör det alltid under sken av att regler brutits som man bara "måste" följa, fastän man hittat på reglerna efteråt!

Som alla vet, så är det så, att den man vill bli av med, KAN man bli av med genom att vränga reglerna (för kommentarer på en blogg; i arbetslivet; eller var som helst) medan den man inte vill bli av med kommer undan med vad som helst.

Tidningen Dagen stängde av mig från Twingly-funktionen för ett par år sedan. De angav som skäl - hör och häpna - att de fick så många klagomål från läsare på mina blogginlägg att de inte hann med sina nödvändiga uppgifter: "Granskning av främst anmälningar mot den tar för mycket tid i anspråk från vår webbredaktion."

Naturligtvis säger detta en hel del om Dagen och om dess läsare. De anser att demokrati och yttrandefrihet bara kan tillåtas om man inga klagomål får. Det ÄR ju precis så som diktaturer tänker och handlar.

Nu skall man inte förvåna sig. Dagen är åtminstone sedan Lewi Pethrus dog, den värsta sekttidningen i landet. Ingen sekterist tål sanningen eller ljuset från Guds ord, och om någon hävdar Guds ord konsekvent och uthålligt emot sekten då måste sekten för att inte dö, söka tysta denna röst, eller åtminstone hålla den ifrån sig.

Guds folk, Israel, förföljde och dödade nästan alla profeter, slutligen dödade de också Kristus Jesus, och sedan dess har Gud inte sänt någon profet till dem. De har fått skörda vad de sått.

Ingen tidning, ingen ateist, ingen antikristen socialist, ingen lögnare i allmänhet har gjort Kristus och kristendomen så mycket skada som denna tidning som är fylld av nattens mörker och därför kallar sig Dagen. De har i decennier ljugit om vad kristen tro är och vad Bibeln säger, och förfört, förvillat och åtminstone förvirrat många. De uppmuntrar ständigt till att förakta Skriften och vränga dess ord, fastän Guds ord är det enda som kan ge liv.

Tidningen Dagen och andra visar att de i hjärtat är antidemokrater och tyranner som inte tål kritik och därför inte vill ha en verklig yttrandefrihet. Men en yttrandefrihet som bara tillåter det som alla gillar, och förbjuder det som folk ogillar, är ju ingen frihet alls, utan just diktatur och tyranni, i detta fallet majoritetsdiktatur och populismtyranni. Men de sanna kritikerna, de som säger sanningen vad det än kostar, de är inte förvånade och de kan inte stoppas.

*

Uppdatering: Klockan är nu 19:37, to 20 aug. 2009, och inget av mina två inskickade inlägg på Karlendals blogg har publicerats. Det sista jag skickade löd (18:43):

"Karlendal, eftersom det inte är sant att jag inte är portad bör du upplysa Sven och andra på din blogg om att du har felinformerat Sven. Mig har du inte informerat alls, förutom indirekt genom att inte publicera de inlägg jag försökt göra."

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER PÅ NEWSMILL:
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  "kristna" bloggvärlden - något om att bli raderad, utkastad & spärrad


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Är det rätt att äta kött? - eller om moralism i al...
  "Den Avfallna Svenska Kyrkan" - idag på Newsmill.se
  "Pastor Swärds bibelhyckleri" publicerad på Newsmi...
  Kärleken & Ordet
  Pastor Swärd & hans gud "outstanding"
  Bibellärare anklagar pastorer för dålig bibelkännedom
  GARDELL, SWÄRD & BIBELN – eller något Om Den Avfal...
  Humant tycka synd om mördare som avrättas
  Alkohol igen - ansvar, skyldighet & ursäkt
  Ny reformation behövs!  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger